قیمت نرخ ارز؛ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 قیمت هفتگی/روزانه

 

عنوانقیمتآرشیو
دلار آزاد 33,030 ریال نمودار و آرشیو
يورو آزاد 36,960 ریال نمودار و آرشیو
پوند آزاد 51,220 ریال نمودار و آرشیو
دلار دولتی 28,610 ریال نمودار و آرشیو
يورو دولتی 31,884 ریال نمودار و آرشیو
پوند دولتی 44,406 ریال نمودار و آرشیو

بروز مشکل