قیمت نرخ ارز؛ شنبه 23 خرداد 1394 قیمت هفتگی/روزانه

 

عنوانقیمتآرشیو
دلار آزاد 33,160 ریال نمودار و آرشیو
يورو آزاد 37,370 ریال نمودار و آرشیو
پوند آزاد 51,310 ریال نمودار و آرشیو
دلار دولتی 29,050 ریال نمودار و آرشیو
يورو دولتی 32,722 ریال نمودار و آرشیو
پوند دولتی 45,217 ریال نمودار و آرشیو

بروز مشکل