قیمت نرخ ارز؛ دوشنبه 23 مرداد 1396 قیمت هفتگی/روزانه

 

عنوانقیمتآرشیو
دلار آزاد 38,130 ریال نمودار و آرشیو
يورو آزاد 45,620 ریال نمودار و آرشیو
پوند آزاد 49,500 ریال نمودار و آرشیو
دلار دولتی 32,859 ریال نمودار و آرشیو
يورو دولتی 38,866 ریال نمودار و آرشیو
پوند دولتی 42,777 ریال نمودار و آرشیو

بروز مشکل