قیمت نرخ ارز؛ چهارشنبه 10 تير 1394 قیمت هفتگی/روزانه

 

عنوانقیمتآرشیو
دلار آزاد 33,270 ریال نمودار و آرشیو
يورو آزاد 37,200 ریال نمودار و آرشیو
پوند آزاد 52,200 ریال نمودار و آرشیو
دلار دولتی 29,360 ریال نمودار و آرشیو
يورو دولتی 32,698 ریال نمودار و آرشیو
پوند دولتی 46,077 ریال نمودار و آرشیو

بروز مشکل