قیمت نرخ ارز؛ شنبه 15 اسفند 1394 قیمت هفتگی/روزانه

 

عنوانقیمتآرشیو
دلار آزاد 34,510 ریال نمودار و آرشیو
يورو آزاد 38,100 ریال نمودار و آرشیو
پوند آزاد 49,330 ریال نمودار و آرشیو
دلار دولتی 30,200 ریال نمودار و آرشیو
يورو دولتی 33,255 ریال نمودار و آرشیو
پوند دولتی 42,976 ریال نمودار و آرشیو

بروز مشکل