قیمت نرخ ارز؛ دوشنبه 6 اردیبهشت 1395 قیمت هفتگی/روزانه

 

عنوانقیمتآرشیو
دلار آزاد 34,800 ریال نمودار و آرشیو
يورو آزاد 39,250 ریال نمودار و آرشیو
پوند آزاد 50,300 ریال نمودار و آرشیو
دلار دولتی 30,304 ریال نمودار و آرشیو
يورو دولتی 34,077 ریال نمودار و آرشیو
پوند دولتی 43,745 ریال نمودار و آرشیو

بروز مشکل