پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

تصاویر برگزاری جلسه کمیته فنی با موضوع برگزاری دوره آموزشی معافیت های مالیاتی و تنظیم اظهارنامه linkedin facebook twitter Google+ whatsapp line