پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

تصاویر مجمع عمومی جامعه قالبسازان برای تعیین هیئت مدیره و بازرس جدید linkedin facebook twitter Google+ whatsapp line