پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

تصاویر مجمع عمومی انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران انتخابات هیئت مدیره linkedin facebook twitter Google+ whatsapp line