تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

آرشیو معاملات مواد اولیه در بورس کالا

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 28 دیماه 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 73,354 73,354 73,354 73,354 630 546 546
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 85,662 85,662 85,662 85,662 0 21 21
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 85,662 85,662 85,662 85,662 1,155 1,050 1,050
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 37,512 38,566 39,030 40,300 1,210 3,135 1,210
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان نقدی 37,512 38,111 38,555 38,888 77 143 77
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 39,372 39,372 39,372 39,372 0 77 77
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی 39,372 39,372 39,372 39,372 1,364 770 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان نقدی 39,703 39,703 39,703 39,703 748 22 22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 35,229 35,229 35,229 35,229 858 858 858
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 35,229 35,229 35,229 35,229 0 22 22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 35,229 35,229 35,229 35,229 154 154 132
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 47,835 47,835 47,835 47,835 440 66 66
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 42,081 42,389 42,562 43,159 3,000 4,340 3,000
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 43,403 43,403 43,403 43,403 0 80 80
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد نقدی 42,081 42,081 42,081 42,081 600 240 240
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 47,096 47,096 47,096 47,096 0 100 100
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 47,096 47,096 47,096 47,096 1,000 460 440
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 47,096 47,096 47,096 47,096 990 396 264
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 47,096 47,096 47,096 47,096 0 60 60
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 47,096 47,096 47,096 47,096 1,000 360 350
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 51,806 51,806 51,806 51,806 432 367 367
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 47,096 47,096 47,096 47,096 432 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 47,096 47,096 47,096 47,096 1,760 22 22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,377 43,345 43,527 43,809 2,000 4,720 2,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 40,439 40,439 40,439 40,439 0 10 10
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 40,439 40,439 40,439 40,439 506 33 33
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 40,439 40,439 40,439 40,439 3,000 600 580
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 40,439 40,439 40,439 40,439 0 11 11
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 40,439 40,439 40,439 40,439 816 192 168
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 40,028 40,028 40,028 40,028 0 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 40,028 40,028 40,028 40,028 408 408 312
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 40,393 40,393 40,393 40,393 0 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 40,393 40,393 40,393 40,393 1,012 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 40,393 40,393 40,393 40,393 902 143 143
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 40,393 40,393 40,393 40,393 0 33 33
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 40,393 40,393 40,393 40,393 0 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 40,393 40,393 40,393 40,393 440 110 88
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 51,070 51,070 51,070 51,070 0 10 10
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 51,070 51,070 51,070 51,070 200 170 160
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 51,070 51,110 51,257 51,333 200 240 200
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 49,582 49,582 49,582 49,582 0 10 10
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 50,004 50,004 50,004 50,004 900 100 60
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 51,378 51,378 51,378 51,378 900 510 460
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 51,378 51,378 51,378 51,378 0 100 100
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 41,165 41,165 41,165 41,165 0 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 41,165 41,165 41,165 41,165 110 352 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم سلف 41,165 41,165 41,165 41,165 220 374 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 41,165 41,479 41,610 42,109 440 880 440
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 42,273 42,273 42,273 42,273 220 110 66
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 35,918 39,222 39,394 39,509 110 968 110
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 35,918 39,509 39,509 39,509 220 1,056 220
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 35,918 39,509 39,509 39,509 110 858 110
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 35,918 39,509 39,509 39,509 660 6,270 660
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 35,918 39,509 39,509 39,509 210 1,533 210
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 36,492 36,492 36,492 36,492 0 20 20
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 36,492 36,492 36,492 36,492 500 180 100
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,834 34,834 34,834 34,834 990 352 264
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 34,834 34,834 34,834 34,834 0 22 22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 33,175 33,175 33,175 33,175 0 140 140
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 33,175 33,637 33,749 34,209 2,486 4,884 2,486
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 33,175 33,175 33,175 33,175 200 280 60
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 33,175 34,835 34,983 35,239 484 2,112 484
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام سلف 36,492 36,492 36,492 36,492 2,000 1,020 620
تاریخ
۱۳۹۵.۱۰.۲۸
۱۳۹۵.۱۰.۲۷
۱۳۹۵.۱۰.۲۲
۱۳۹۵.۱۰.۲۰
۱۳۹۵.۱۰.۱۵
۱۳۹۵.۱۰.۱۳
۱۳۹۵.۱۰.۷
۱۳۹۵.۱۰.۶
۱۳۹۵.۱۰.۱
۱۳۹۵.۰۹.۲۹
۱۳۹۵.۰۹.۲۳
۱۳۹۵.۰۹.۲۲
۱۳۹۵.۰۹.۱۶
۱۳۹۵.۰۹.۱۵
۱۳۹۵.۰۹.۹
۱۳۹۵.۰۹.۷
۱۳۹۵.۰۹.۲
۱۳۹۵.۰۹.۱
۱۳۹۵.۰۸.۲۵
۱۳۹۵.۰۸.۲۴

قیمت مواداولیه؛ ۲۸ دى ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 43,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,700 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 43,600 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 44,900 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,650 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,600 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
0075 51,500 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
020 51,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 50,500 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
52518 46,000 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 50,100 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 49,600 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
2102 50,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,100 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,900 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf 46,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak 46,600 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 47,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 47,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 47,200 ریال نمودار و آرشیو
V30G 47,300 ریال -700 1.46% نمودار و آرشیو
Z30s 47,500 ریال -600 1.25% نمودار و آرشیو
C30s 45,500 ریال -700 1.52% نمودار و آرشیو
V30s 47,500 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,700 ریال 900 1.89% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,450 ریال 50 0.09% نمودار و آرشیو
1540 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 52,000 ریال 300 0.58% نمودار و آرشیو
781 45,400 ریال -400 0.87% نمودار و آرشیو
785 45,000 ریال -500 1.1% نمودار و آرشیو
821 46,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
825 44,500 ریال -2000 4.3% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 47,000 ریال -400 0.84% نمودار و آرشیو
552R Jam 48,000 ریال -400 0.83% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf 48,000 ریال -400 0.83% نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 47,300 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 82,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 83,500 ریال 500 0.6% نمودار و آرشیو
R40maron 49,000 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
R60 48,500 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
548R 47,200 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
RP340 47,000 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال 1000 2.13% نمودار و آرشیو
440L 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 58,000 ریال -500 0.85% نمودار و آرشیو
ZR230 58,800 ریال 300 0.51% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 80,500 ریال 200 0.25% نمودار و آرشیو
332C 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 46,000 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 37,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 37,600 ریال -100 0.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 38,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 59,000 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
EPS 400 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 61,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 68,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
J740 70,700 ریال -100 0.14% نمودار و آرشیو
R200 68,000 ریال -500 0.73% نمودار و آرشیو
2004Tc 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP - نمودار و آرشیو