تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

آرشیو عرضه های مواد اولیه در بورس کالا

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 1 خرداد 1396
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1396/03/06 41,312 1,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 نقدی 1396/03/06 41,312 240 240 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1396/03/06 42,394 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1396/03/06 38,469 504 504 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV نقدی 1396/03/06 37,495 240 480 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV نقدی 1396/03/06 37,495 240 480 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1396/03/06 39,183 300 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1396/03/06 39,318 220 660 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N نقدی 1396/03/06 42,394 880 1,540 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن پزشکی V30GA نقدی 1396/03/06 39,990 220 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 نقدی 1396/03/06 39,415 105 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نقدی 1396/03/06 41,057 84 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نقدی 1396/03/06 43,795 630 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی C30S سلف 1396/03/10 38,746 1,100 2,200 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1396/03/06 38,746 500 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK نقدی 1396/03/06 38,746 273 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی SF060 نقدی 1396/03/06 38,746 798 210 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی Z30G نقدی 1396/03/06 38,746 440 0 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1396/03/06 38,746 946 1,540 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1396/03/06 38,746 200 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نقدی 1396/03/06 38,746 252 0 نوید زرشیمی
تاریخ
۱۳۹۶.۰۳.۱
۱۳۹۶.۰۲.۳۱
۱۳۹۶.۰۲.۲۶
۱۳۹۶.۰۲.۲۴
۱۳۹۶.۰۲.۲۳
۱۳۹۶.۰۲.۱۹
۱۳۹۶.۰۲.۱۸
۱۳۹۶.۰۲.۱۶
۱۳۹۶.۰۲.۱۲
۱۳۹۶.۰۲.۱۰
۱۳۹۶.۰۲.۳
۱۳۹۶.۰۱.۲۹
۱۳۹۶.۰۱.۲۷
۱۳۹۶.۰۱.۲۰
۱۳۹۶.۰۱.۱۴
۱۳۹۶.۰۱.۸
۱۳۹۶.۰۱.۷
۱۳۹۶.۰۱.۶
۱۳۹۵.۱۲.۲۲
۱۳۹۵.۱۲.۲۱

قیمت مواداولیه؛ ۲ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,150 ریال -550 1.35% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 42,200 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 41,400 ریال -200 0.48% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 41,200 ریال -400 0.96% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 45,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,700 ریال -300 0.67% نمودار و آرشیو
5110 45,300 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,800 ریال -380 0.9% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 50,600 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
020 47,900 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
Lf190 48,700 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
52518 39,000 ریال -500 1.27% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 46,400 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
2420h 49,000 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,400 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD 44,200 ریال -800 1.78% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 45,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD 43,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 50,800 ریال 700 1.38% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 50,700 ریال -300 0.59% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 46,400 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
C30s 47,000 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 46,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 44,100 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 55,700 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
1540 53,000 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
1551 51,500 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
781 42,300 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 46,900 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf 47,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak 46,900 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
552R Maroun 46,900 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
510L Jam 46,700 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 50,800 ریال -500 0.97% نمودار و آرشیو
RP340 50,200 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 75,500 ریال 1700 2.25% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 76,000 ریال 500 0.66% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖