آرشیو عرضه های مواد اولیه در بورس کالا

اطلاعات در بورس کالا به تاریخ سه شنبه ۲۴ مهر ماه ۹۷
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپالت چوبینقدی1397/07/299506250220پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hپالت پلاستیکینقدی1397/07/299336450176پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3کیسهنقدی1397/07/298914850200پتروشیمی امیرکبیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیپالت چوبینقدی1397/07/291063371030پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پالت پلاستیکینقدی1397/07/298004650506پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی BL4پالت پلاستیکینقدی1397/07/298004650506پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518پالت پلاستیکینقدی1397/07/299535450506پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22B01پالت پلاستیکینقدی1397/07/299506250432پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک خطی 22B02پالت چوبینقدی1397/07/299506250120پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک خطی 22B03پالت چوبینقدی1397/07/299506250120پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVپالت چوبینقدی1397/07/299535450120پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پالت چوبینقدی1397/07/299660050198پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پالت چوبینقدی1397/07/299660050220پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت پلاستیکینقدی1397/07/299336450120پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02پالت چوبینقدی1397/07/299336450120پتروشیمی کردستان
پلی استایرن مقاوم 7240پالت پلاستیکینقدی1397/07/2910927720104پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540پالت پلاستیکینقدی1397/07/299171220104پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 200جامبوبگنقدی1397/07/291403992550پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300جامبوبگنقدی1397/07/291403992550پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAپالت پلاستیکینقدی1397/07/298798850100پتروشیمی تبریز
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150پالت پلاستیکینقدی1397/07/2910633710100پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پالت چوبینقدی1397/07/298004650120پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سبک فیلم 0075پالت پلاستیکیسلف1397/08/229336450150پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035جامبوبگنقدی1397/07/298004650100پتروشیمی بندرامام
پلی استایرن معمولی 1551پالت پلاستیکینقدی1397/07/299171225100پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی پروپیلن فیلم ZH525Jجامبوبگسلف1397/08/0512839950315نوید زرشیمی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپالت چوبیسلف1397/08/089506250140پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی BL3کیسهنقدی1397/07/298004650110پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سبک فیلم 0200پالت پلاستیکیسلف1397/08/219336450150پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AAجامبوبگنقدی1397/07/299221050140پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک فیلم 0190پالت پلاستیکینقدی1397/07/299336450154پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bپالت چوبیسلف1397/08/088914850140پتروشیمی شازند
پلی استایرن انبساطی نسوز F100جامبوبگنقدی1397/07/291403992530توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
پلی استایرن انبساطی نسوز F200جامبوبگنقدی1397/07/291403992530توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
پلی اتیلن سبک فیلم 0030پالت پلاستیکینقدی1397/07/299336450110پتروشیمی آریا ساسول
پلی استایرن انبساطی R310جامبوبگنقدی1397/07/291403992530توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825جامبوبگسلف1397/08/2217418250154پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821جامبوبگسلف1397/08/2217418250154پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781جامبوبگسلف1397/08/2217418250154پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MODجامبوبگسلف1397/08/2312156350154پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785جامبوبگسلف1397/08/2217418250154پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00سایرنقدی1397/07/309336440112پتروشیمی لاله
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845جامبوبگسلف1397/08/2217418250198پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tپالت چوبینقدی1397/07/308263450110پتروشیمی لاله
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641جامبوبگسلف1397/08/2312156350154پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645جامبوبگسلف1397/08/2312156350154پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732جامبوبگسلف1397/08/2217418250198پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00سایرنقدی1397/07/309336440112پتروشیمی لاله
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645جامبوبگسلف1397/08/2312156350154پتروشیمی تندگویان

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۴ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 124,000 ریال -900 0.72% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 118,000 ریال -1000 0.84% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 117,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,000 ریال -1000 0.85% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 126,000 ریال -1000 0.79% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 124,000 ریال -1000 0.8% نمودار و آرشیو
5110 130,000 ریال -2000 1.52% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 115,000 ریال -3000 2.54% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 109,000 ریال -4000 3.54% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 111,000 ریال -3000 2.63% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
020 122,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 117,500 ریال -2500 2.08% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 155,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Hi500 131,000 ریال -1000 0.76% نمودار و آرشیو
2420h 118,000 ریال -1500 1.26% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 118,000 ریال -500 0.42% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 122,000 ریال 3000 2.46% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 121,500 ریال -1500 1.22% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 122,000 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 130,000 ریال -500 0.38% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G 131,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30s Mar 130,000 ریال نمودار و آرشیو
C30s 141,000 ریال -1000 0.7% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 129,000 ریال -2500 1.9% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,500 ریال -1500 1.16% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
1551 111,000 ریال -2000 1.77% نمودار و آرشیو
781 pet 225,000 ریال -2000 0.88% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 140,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 127,500 ریال -3000 2.3% نمودار و آرشیو
510L Jam 150,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 148,000 ریال -2000 1.33% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 138,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 5000 2.5% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 132,000 ریال -3000 2.22% نمودار و آرشیو
MR230 180,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 185,000 ریال نمودار و آرشیو
332C 175,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 126,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 121,000 ریال -10000 7.63% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 120,000 ریال -10000 7.69% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 120,000 ریال -10000 7.69% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال -6000 4.96% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال -6000 5% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال -6000 5% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 155,000 ریال 5000 3.23% نمودار و آرشیو
ABS150 146,000 ریال -1000 0.68% نمودار و آرشیو
ABS 10415 215,000 ریال -15000 6.52% نمودار و آرشیو
Lale 1922 110,000 ریال -5000 4.35% نمودار و آرشیو
1922 Arya 110,000 ریال -4000 3.51% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 135,000 ریال -9000 6.25% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 162,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR 340 180,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
S 5000 91,500 ریال -2500 2.66% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖