آرشیو عرضه های مواد اولیه در بورس کالا

اطلاعات در بورس کالا به تاریخ سه شنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۷
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
پلی استایرن معمولی MP08کیسهنقدی1397/12/071030692550محب پلیمر قم
پلی استایرن مقاوم 4512کیسهنقدی1397/12/071084852550محب بسپار ایده گستر
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپالت چوبینقدی1397/12/057973850220پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3کیسهنقدی1397/12/058778250200پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518پالت پلاستیکینقدی1397/12/0575892501012پتروشیمی جم
پلی استایرن معمولی 1551پالت پلاستیکینقدی1397/12/0510306925400پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bپالت چوبیسلف1397/12/1494019501000پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAپالت چوبینقدی1397/12/05777895080پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hپالت پلاستیکینقدی1397/12/058109750110پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fکیسهنقدی1397/12/05810975070پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپالت چوبیسلف1397/12/147973850600پتروشیمی شازند
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 جامبوبگنقدی1397/12/059863025120شرکت پلی استایرن انبساطی سهند
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500پالت پلاستیکینقدی1397/12/0575892501000پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک خطی 22B01پالت چوبینقدی1397/12/057973850600پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781جامبوبگسلف1397/12/2811435850154پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 22B02پالت چوبینقدی1397/12/057973850480پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پالت پلاستیکیسلف1397/12/0982764501500پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک خطی 22B02پالت پلاستیکینقدی1397/12/057973850312پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 0200پالت پلاستیکینقدی1397/12/0581097501500پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVپالت چوبینقدی1397/12/0577491501008پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سبک خطی 22B03پالت چوبینقدی1397/12/057973850360پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJپالت چوبینقدی1397/12/058013850600پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200جامبوبگنقدی1397/12/05810975090پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJپالت چوبینقدی1397/12/058013850336پتروشیمی مهاباد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINEجامبوبگنقدی1397/12/058853525100شرکت پلی استایرن انبساطی سهند
پلی اتیلن سبک فیلم 0075پالت پلاستیکیسلف1397/12/1481097501000پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0075جامبوبگنقدی1397/12/058109750200پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پالت پلاستیکینقدی1397/12/058276450506پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVپالت پلاستیکینقدی1397/12/057749150506پتروشیمی جم
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000جامبوبگسلف1397/12/1410538125220بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000جامبوبگسلف1397/12/1410538125220بانیار پلیمر گنبد
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518جامبوبگنقدی1397/12/0568303501496پتروشیمی جم
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000جامبوبگنقدی1397/12/0610538125220بانیار پلیمر گنبد
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت چوبینقدی1397/12/05823145072پتروشیمی کردستان
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000جامبوبگنقدی1397/12/0610342825220بانیار پلیمر گنبد
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت پلاستیکینقدی1397/12/058231450120پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پالت چوبینقدی1397/12/0583664502508پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پالت چوبینقدی1397/12/058109750648پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02پالت چوبینقدی1397/12/058109750600پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پالت چوبینقدی1397/12/0582764501008پلیمر کرمانشاه
پلی استایرن انبساطی نسوز F200جامبوبگنقدی1397/12/0510155925100توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
پلی استایرن مقاوم 7240پالت پلاستیکینقدی1397/12/0510848520104پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nکیسهنقدی1397/12/058995350110پتروشیمی مارون
پلی استایرن معمولی 1540پالت پلاستیکینقدی1397/12/059791620104پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین بادی BL3کیسهنقدی1397/12/058276450110پتروشیمی مارون
پلی استایرن انبساطی نسوز F300جامبوبگنقدی1397/12/0510155925100توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAپالت پلاستیکینقدی1397/12/0577789501000پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5کیسهنقدی1397/12/058366450110پتروشیمی مارون
پلی استایرن انبساطی 200جامبوبگنقدی1397/12/0510155925100پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300جامبوبگنقدی1397/12/0510155925100پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پالت چوبینقدی1397/12/058366450506پتروشیمی ایلام
پلی استایرن انبساطی نسوز F100جامبوبگنقدی1397/12/051015592525توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
پلی استایرن انبساطی 400جامبوبگنقدی1397/12/05986302550پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی R310جامبوبگنقدی1397/12/051015592525توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
پلی استایرن انبساطی 500جامبوبگنقدی1397/12/05941012530پتروشیمی تبریز
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901پالت پلاستیکینقدی1397/12/0512390110200پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سبک فیلم 0190پالت چوبینقدی1397/12/058109750110پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tپالت چوبینقدی1397/12/05819085066پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110پالت چوبینقدی1397/12/058366450154پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00پالت چوبینقدی1397/12/058109750968پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00پالت چوبیسلف1397/12/218515250220پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tپالت چوبینقدی1397/12/058190850220پتروشیمی لاله
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821جامبوبگسلف1397/12/2811890450154پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641جامبوبگسلف1397/12/2810795550154پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر)جامبوبگنقدی1397/12/0574488501342پتروشیمی جم
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641جامبوبگسلف1397/12/2811141850154پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nجامبوبگنقدی1397/12/058995350506پتروشیمی جم
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645جامبوبگسلف1397/12/2810618150154پتروشیمی تندگویان
پلی استایرن انبساطی R200جامبوبگنقدی1397/12/051015592525توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۱ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 121,000 ریال 2000 1.65% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 118,500 ریال 2000 1.69% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,000 ریال 2000 1.69% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 119,500 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,500 ریال 2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 121,000 ریال 1000 0.83% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 115,000 ریال 500 0.43% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 116,000 ریال 2000 1.72% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال 2500 2.08% نمودار و آرشیو
020 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
Lf190 116,000 ریال 5000 4.31% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 115,000 ریال 5500 4.78% نمودار و آرشیو
Hi500 108,000 ریال 2000 1.85% نمودار و آرشیو
2420h 115,500 ریال 1500 1.3% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 107,000 ریال 3500 3.27% نمودار و آرشیو
1102XK 158,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 121,000 ریال 500 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 128,800 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 124,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 jam 124,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G 166,000 ریال 3000 1.81% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 168,500 ریال 1500 0.89% نمودار و آرشیو
C30G 158,500 ریال 2000 1.26% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 168,000 ریال 3000 1.79% نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 105,000 ریال 2000 1.9% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 119,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet 186,500 ریال 2500 1.34% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 201,000 ریال 9000 4.48% نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 167,000 ریال 3000 1.8% نمودار و آرشیو
510L Jam 166,000 ریال 3000 1.81% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 167,000 ریال 2000 1.2% نمودار و آرشیو
548R 190,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 163,500 ریال 1000 0.61% نمودار و آرشیو
MR230 164,000 ریال 2000 1.22% نمودار و آرشیو
ZR230 163,000 ریال 2000 1.23% نمودار و آرشیو
ZR 340 195,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C 160,000 ریال 2000 1.25% نمودار و آرشیو
332L 165,000 ریال 1000 0.61% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 87,000 ریال 3000 3.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 87,000 ریال 3000 3.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 88,000 ریال 3000 3.41% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 177,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 175,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10415 198,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10720 198,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 170,000 ریال نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 158,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
S 5000 115,000 ریال نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖