تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

آرشیو عرضه های مواد اولیه در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 3 اسفند 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین نقدی 1395/12/08 63,200 36 0 پتروشیمی خوزستان
اپوکسی رزین مایع E06 SPL نقدی 1395/12/08 73,200 36 0 پتروشیمی خوزستان
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 سلف 1395/12/18 109,973 2,142 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/12/08 94,813 210 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/12/08 94,813 403 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/12/08 107,765 3,990 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/12/08 107,765 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 نقدی 1395/12/08 81,878 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 نقدی 1395/12/09 39,161 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 نقدی 1395/12/08 37,986 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 نقدی 1395/12/08 41,094 1,012 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 نقدی 1395/12/08 39,881 3,014 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 نقدی 1395/12/09 35,996 2,464 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/12/08 42,742 450 4,050 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA نقدی 1395/12/08 42,742 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ نقدی 1395/12/08 44,077 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 نقدی 1395/12/08 51,489 220 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1395/12/08 46,808 2,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1395/12/08 46,808 1,320 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1395/12/08 46,808 80 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F نقدی 1395/12/08 46,808 330 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 سلف 1395/12/18 42,713 300 2,700 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/12/08 40,677 1,012 1,012 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 نقدی 1395/12/08 46,447 275 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1395/12/08 40,040 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 نقدی 1395/12/08 40,040 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1395/12/08 40,767 1,012 1,012 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/12/08 40,767 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/12/08 40,767 2,200 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1395/12/08 40,767 1,320 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1395/12/08 62,076 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1395/12/08 62,076 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1395/12/08 56,267 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1395/12/08 56,267 900 0 تخت جمشید پارس
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 1395/12/08 117,052 201 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی بوتادین رابر1220 نقدی 1395/12/08 117,052 210 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی 1395/12/08 42,243 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نقدی 1395/12/08 42,243 330 110 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نقدی 1395/12/08 42,243 440 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV نقدی 1395/12/08 45,420 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R نقدی 1395/12/08 43,326 440 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی 1102L نقدی 1395/12/08 37,116 1,260 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی HP510L سلف 1395/12/14 37,116 880 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R سلف 1395/12/20 37,116 1,012 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی SIF030 نقدی 1395/12/08 37,116 252 0 پتروشیمی پلی نار
پلی کربنات 0710 نقدی 1395/12/08 86,000 88 0 پتروشیمی خوزستان
پلی وینیل کلراید E6834 سلف 1395/12/23 37,187 220 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1395/12/08 36,154 990 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/12/08 34,432 4,994 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/12/08 34,432 400 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/12/08 34,432 500 500 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1395/12/24 34,432 2,992 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 نقدی 1395/12/08 70,000 60 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 نقدی 1395/12/08 55,000 32 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1 نقدی 1395/12/08 33,729 65 0 پلی پروپیلن جم
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 نقدی 1395/12/08 42,127 506 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 نقدی 1395/12/08 42,127 240 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 نقدی 1395/12/08 46,340 88 0 پتروشیمی لاله
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 نقدی 1395/12/08 29,750 300 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1395/12/08 30,989 440 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 نقدی 1395/12/08 33,468 88 0 پتروشیمی اروند
تاریخ
۱۳۹۵.۱۲.۲
۱۳۹۵.۱۲.۱
۱۳۹۵.۱۱.۲۶
۱۳۹۵.۱۱.۲۵
۱۳۹۵.۱۱.۱۸
۱۳۹۵.۱۱.۱۱
۱۳۹۵.۱۱.۴
۱۳۹۵.۱۱.۳
۱۳۹۵.۱۰.۲۷
۱۳۹۵.۱۰.۲۶
۱۳۹۵.۱۰.۲۰
۱۳۹۵.۱۰.۱۹
۱۳۹۵.۱۰.۱۳
۱۳۹۵.۱۰.۱۲
۱۳۹۵.۱۰.۶
۱۳۹۵.۰۹.۲۹
۱۳۹۵.۰۹.۲۲
۱۳۹۵.۰۹.۲۱
۱۳۹۵.۰۹.۱۴
۱۳۹۵.۰۹.۷

قیمت مواداولیه؛ ۴ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 43,700 ریال -600 1.35% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,500 ریال -800 1.77% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 44,100 ریال -1050 2.33% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,600 ریال -700 1.55% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 45,100 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,000 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
5110 45,000 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 44,200 ریال -400 0.9% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 44,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
0075 52,000 ریال -400 0.76% نمودار و آرشیو
020 51,400 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
Lf190 50,900 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
52518 44,300 ریال -300 0.67% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 44,000 ریال -300 0.68% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال 200 0.39% نمودار و آرشیو
2420d 44,500 ریال -10200 18.65% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 50,800 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,500 ریال 1800 3.3% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 55,000 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,000 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 46,500 ریال -600 1.27% نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,300 ریال -1300 2.34% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 54,600 ریال -900 1.62% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 54,300 ریال -200 0.37% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 54,200 ریال -300 0.55% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 50,000 ریال -400 0.79% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 55,100 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 49,800 ریال -900 1.78% نمودار و آرشیو
C30s 53,500 ریال -1300 2.37% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 62,500 ریال -500 0.79% نمودار و آرشیو
1540 60,500 ریال -500 0.82% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
785 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 46,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
825 44,000 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
5030 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 53,500 ریال 1300 2.43% نمودار و آرشیو
552R Jam 50,000 ریال -700 1.38% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 50,400 ریال -300 0.59% نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 54,000 ریال 300 0.56% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 96,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 95,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 95,000 ریال -3000 3.06% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,500 ریال 1000 1.87% نمودار و آرشیو
548R 50,500 ریال -500 0.98% نمودار و آرشیو
RP340 49,700 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,800 ریال -200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 52,500 ریال -300 0.57% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 99,500 ریال 500 0.5% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 4500 6.92% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -400 1.03% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 39,500 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 67,000 ریال 4000 5.97% نمودار و آرشیو
EPS 300 67,000 ریال 3900 5.82% نمودار و آرشیو
EPS 400 66,500 ریال 4500 6.77% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 61,000 ریال 1000 1.64% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 105,000 ریال 3000 2.86% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,800 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,500 ریال -200 0.31% نمودار و آرشیو
J740 62,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,800 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 52,000 ریال 1500 2.88% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 45,500 ریال -400 0.87% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP 56,300 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖