پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

آرشیو عرضه های مواد اولیه در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بور س کالا؛ سه شنبه 4 آبان ماه 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1395/08/10 56,244 160 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/08/10 50,998 105 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/08/10 55,141 504 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/08/09 55,141 100 0 پتروشیمی تخت جمشید
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی نقدی 1395/08/09 53,451 240 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی نقدی 1395/08/09 62,747 60 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 سلف 1395/09/02 30,602 924 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 سلف 1395/09/02 32,120 1,430 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 سلف 1395/09/02 32,120 440 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 سلف 1395/09/02 28,285 814 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 سلف 1395/09/02 28,285 594 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T نقدی 1395/08/10 40,616 418 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/08/09 37,766 550 4,400 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1395/08/09 39,935 1,500 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1395/08/10 39,935 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 نقدی 1395/08/10 39,935 308 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1395/08/10 43,329 453 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1395/08/10 39,935 1,252 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D نقدی 1395/08/09 43,329 550 4,400 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K نقدی 1395/08/09 39,935 220 660 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1395/08/09 37,479 200 1,600 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1395/08/09 37,479 350 350 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/08/09 36,475 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/08/09 36,475 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J نقدی 1395/08/09 34,930 88 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 نقدی 1395/08/09 40,519 506 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1395/08/09 34,930 506 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA نقدی 1395/08/09 35,611 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 نقدی 1395/08/10 34,930 500 0 پتروشیمی بندرامام
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه تولیدکننده
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1395/08/09 40,206 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1395/08/09 40,206 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 نقدی 1395/08/09 39,035 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 نقدی 1395/08/09 49,500 50 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 نقدی 1395/08/09 49,000 50 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 نقدی 1395/08/09 49,000 100 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 نقدی 1395/08/09 46,800 50 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 نقدی 1395/08/09 43,000 100 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1395/08/09 39,619 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1395/08/09 39,619 100 200 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1395/08/09 39,619 105 105 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن معمولی MP08 نقدی 1395/08/09 43,450 100 100 محب پلیمر قم
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1395/08/09 41,244 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 1395/08/09 58,433 100 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L سلف 1395/08/20 37,634 880 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نقدی 1395/08/09 37,634 880 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R نقدی 1395/08/09 38,314 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی 1102L نقدی 1395/08/09 32,631 651 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی C30S نقدی 1395/08/09 32,631 440 440 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/08/09 32,631 110 110 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1395/08/09 32,631 440 440 پتروشیمی مارون
پلی وینیل کلراید E6834 نقدی 1395/08/09 31,486 66 44 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 سلف 1395/08/23 32,069 1,000 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/08/10 29,154 990 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/08/09 29,154 330 2,156 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/08/09 29,154 300 200 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/08/09 29,154 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S70 نقدی 1395/08/09 32,069 500 0 پتروشیمی آبادان
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 نقدی 1395/08/09 20,000 100 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420K درجه 1 نقدی 1395/08/09 35,942 700 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502 درجه 1 نقدی 1395/08/09 36,467 132 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 نقدی 1395/08/09 37,178 275 0 پتروشیمی جم
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 نقدی 1395/08/09 28,337 66 220 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 نقدی 1395/08/09 25,189 60 240 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1395/08/09 26,239 66 242 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1395/08/09 26,239 60 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 نقدی 1395/08/09 23,323 100 0 پتروشیمی اروند
تاریخ
۱۳۹۵.۰۸.۴
۱۳۹۵.۰۸.۳
۱۳۹۵.۰۷.۲۷
۱۳۹۵.۰۷.۲۶
۱۳۹۵.۰۷.۱۷
۱۳۹۵.۰۷.۱۳
۱۳۹۵.۰۷.۱۱
۱۳۹۵.۰۷.۵
۱۳۹۵.۰۶.۲۸
۱۳۹۵.۰۶.۲۳
۱۳۹۵.۰۶.۱۷
۱۳۹۵.۰۶.۱۶
۱۳۹۵.۰۶.۱۵
۱۳۹۵.۰۶.۱۰
۱۳۹۵.۰۶.۹
۱۳۹۵.۰۶.۸
۱۳۹۵.۰۶.۲
۱۳۹۵.۰۶.۱
۱۳۹۵.۰۵.۲۶
۱۳۹۵.۰۵.۲۵

قیمت مواداولیه؛ ۴ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,900 ریال 600 1.37% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr - نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,100 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
5110 42,800 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,950 ریال -450 1.06% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,700 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
0075 47,200 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
020 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 44,500 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
2420h 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 41,500 ریال 600 1.45% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,750 ریال 250 0.57% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 42,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 43,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 43,200 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
C30s 44,000 ریال 1000 2.27% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,800 ریال 300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 61,500 ریال 2300 3.74% نمودار و آرشیو
1540 50,500 ریال 1000 1.98% نمودار و آرشیو
781 41,800 ریال 800 1.91% نمودار و آرشیو
785 41,000 ریال 1000 2.44% نمودار و آرشیو
821 41,200 ریال 200 0.49% نمودار و آرشیو
825 40,800 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
5030 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 52,500 ریال 10000 19.05% نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
510L Jam 44,000 ریال 1200 2.73% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 48,000 ریال 3500 7.29% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 65,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron 51,000 ریال -2500 4.67% نمودار و آرشیو
R60 51,500 ریال 1600 3.11% نمودار و آرشیو
548R 44,000 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
RP340 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 59,000 ریال 10000 16.95% نمودار و آرشیو
440L 45,000 ریال -500 1.1% نمودار و آرشیو
MR230 45,300 ریال 1100 2.43% نمودار و آرشیو
ZR230 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,300 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
332C 46,100 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 41,700 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,800 ریال 10200 23.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 42,800 ریال 10300 24.07% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 43,500 ریال 10300 23.68% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 42,500 ریال 700 1.65% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 53,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 400 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 42,300 ریال 300 0.71% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 58,300 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
Lale 1922 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR1600 58,000 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
J740 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 56,600 ریال 600 1.06% نمودار و آرشیو
2004Tc 44,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 43,000 ریال 700 1.63% نمودار و آرشیو
Hi500 40,000 ریال -200 0.5% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,500 ریال 1500 2.97% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو