قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک Telegram linkedin facebook twitter Google+ whatsapp line

 

عنوان کالاشنبه ۰۵/۲۰ (ریال)یکشنبه ۰۵/۲۱ (ریال)دوشنبه ۰۵/۲۲ (ریال)سه شنبه ۰۵/۲۳ (ریال)چهارشنبه ۰۵/۲۴ (ریال)میانگین قیمت هفته قبلمیانگین قیمت ماه قبلآرشیو
0035--106,000-107,000111,00099,000آرشیو
EX5 Jam109,000108,000106,000-103,000107,87595,893آرشیو
EX5 Bakhtar--102,000133,000-114,000114,000آرشیو
EX5 Marun108,000107,000102,000105,000-105,90096,579آرشیو
F7000 Mehr108,000107,000107,000108,000107,000107,80099,306آرشیو
F7000 Ilam----106,000095,750آرشیو
5110108,000107,000107,000106,000-107,400100,000آرشیو
Bl3 Jam-----082,750آرشیو
Bl3 Marun--106,000105,000-105,50099,967آرشیو
Bl3 Bakhtar108,000104,000106,000104,500105,000105,625100,125آرشیو
0075-108,000105,000-106,000106,50098,667آرشیو
02099,0009,00092,00092,000-77,80079,689آرشیو
Lf19096,50096,00088,50091,500-93,70082,684آرشیو
22B02-----00آرشیو
52518103,000100,000101,500100,000-101,100127,521آرشیو
52518 Off-----00آرشیو
Hi500102,00099,00099,00098,500-99,90086,937آرشیو
2420h96,50094,50089,50091,500-93,30081,437آرشیو
2420d-----00آرشیو
2420K-----00آرشیو
210296,00095,00090,00090,000-92,80080,438آرشیو
2102 Off1-----00آرشیو
2100-----00آرشیو
2100 Off1-----00آرشیو
2200-----00آرشیو
Lld209 Amir103,000-95,00096,000100,00098,50084,128آرشیو
22402 off MAHABAD-----00آرشیو
22402 MAHABAD-----072,000آرشیو
Lld209 Arak102,000-94,00094,000-97,25082,928آرشیو
22B02 off MAHABAD-----078,000آرشیو
LLD Lorestan-----00آرشیو
Lld 22402-----00آرشیو
LLD Tabriz-----00آرشیو
PE80 Jam-----00آرشیو
PE80 Jam Kaf-----00آرشیو
PE80 Amir-118,500118,000-119,000118,833110,813آرشیو
PE80 Arak-----00آرشیو
CRP100 Amir Kabir----128,000130,000111,750آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf-----089,000آرشیو
PE80 Amir kaf-----00آرشیو
PE80 Arak kaf-----091,500آرشیو
PE80 Bandar kaf-----00آرشیو
Z30G-----00آرشیو
EX3 ilam-----00آرشیو
CRP100 Jam Kaf-----091,500آرشیو
CRP100 Maroun-----00آرشیو
EX3 ilam Kaf-----00آرشیو
CRP100 Jam-----00آرشیو
CRP 100 Shazand--128,000--128,000112,667آرشیو
CRP100 Maroun kaf-----00آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf-----00آرشیو
PE80 ilam-----00آرشیو
V30G-----00آرشیو
PE 80 ilam Kaf-----00آرشیو
Z30s Mar-----0108,000آرشیو
C30s126,000125,500124,500124,500-125,300112,128آرشیو
Z30s Ar124,000124,000-124,000-123,750110,417آرشیو
V30s-----00آرشیو
3840 Tabriz-----00آرشیو
3840 Off1-----00آرشیو
7240140,0001,137,000127,500128,000-331,700161,316آرشیو
1540133,000127,000122,500123,000-125,30098,095آرشیو
1551123,000117,000110,000110,000-114,00091,184آرشیو
781204,000195,000198,000188,000-197,700190,008آرشیو
785-195,000---195,000202,500آرشیو
821203,800195,000200,000191,000-198,660191,677آرشیو
825-----00آرشیو
5030-----00آرشیو
525-----00آرشیو
552R Jam-----091,000آرشیو
552R Arak Kaf-----00آرشیو
552R Arak-----00آرشیو
552R Maroun124,000124,000122,500122,000-123,000111,465آرشیو
510L Jam-----098,000آرشیو
510L Jam kaf-----00آرشیو
510L Navid-----00آرشیو
550J Jam-----00آرشیو
10733-----00آرشیو
10720-----00آرشیو
10417-----00آرشیو
10415-----00آرشیو
R40maron-----00آرشیو
R60-----00آرشیو
548R122,000106,000108,000108,000-110,40096,139آرشیو
RP340-----00آرشیو
440G-----00آرشیو
440J-----00آرشیو
440L-----00آرشیو
MR230200,000200,000200,000180,000-196,000156,959آرشیو
ZR230200,000200,000200,000180,000-196,000156,959آرشیو
N40-----00آرشیو
N50-----00آرشیو
332C123,000120,000---122,000115,125آرشیو
332L-----00آرشیو
5218-----00آرشیو
PVC S65 Ghadir-----070,750آرشیو
PVC S65 Arvand---104,000107,000104,00076,800آرشیو
PVC S65 Bandar---105,000108,000105,00077,400آرشیو
PVC S65 Abadan----106,000057,650آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf-----062,567آرشیو
PVC S65 Arvand kaf-----062,100آرشیو
PVC S65 Bandar kaf-95,000---95,00070,675آرشیو
PVC S65 Abadan kaf-----060,167آرشیو
PVC S70 Bandar-----00آرشیو
PVC S70 Abadan-----00آرشیو
PVC S70 Bandar kaf-----00آرشیو
PVC S70 Abadan kaf-----00آرشیو
PVC S57 Abadan-----078,000آرشیو
PVC S57 Ghadir-----00آرشیو
PVC S57 Abadan kaf-----00آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf-----00آرشیو
PVC S60 Bandar-----072,000آرشیو
PVC S60 Bandar kaf-----00آرشیو
EX5 Marun Off1-----00آرشیو
PVC S65 Off3 Arv-----00آرشیو
EX5 Marun Off2-----00آرشیو
PVC S65 Off3 Arva-----00آرشیو
EX5 Jam Off1-----00آرشیو
PVC E68 Off3 Arv-----00آرشیو
EX5 Jam Off2-----00آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf-----00آرشیو
5110 Off1-----00آرشیو
5110 Off2-----00آرشیو
6020-----00آرشیو
620-----00آرشیو
Bl3 Jam Off1-----00آرشیو
Bl3 Jam Off2-----00آرشیو
Bl3 Marun Off2-----00آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1-----00آرشیو
EPS 200-----00آرشیو
EPS 300-----00آرشیو
EPS 400-----00آرشیو
510L Arak-----00آرشیو
5620-----00آرشیو
Absn50171,000170,000168,000168,000-169,400136,953آرشیو
ABS150171,000167,000165,000165,000-167,600136,974آرشیو
Lale 1922-----00آرشیو
1922 Arya-----00آرشیو
MR1600-----00آرشیو
J740-----00آرشیو
R200-----00آرشیو
2004Tc-----00آرشیو
3202-----00آرشیو
3713-----00آرشیو
BL4 jam-----00آرشیو
EX3 Off1-----00آرشیو
220Kj-----00آرشیو
R40 Arak-----00آرشیو
060-----00آرشیو
EX5 Jam Kaf-----00آرشیو
EX5 Amir-----00آرشیو
209 Tabriz-----00آرشیو
1102l Rejal-----00آرشیو
60507-----00آرشیو
6040-----00آرشیو
60511-----00آرشیو
DOP Oil-----00آرشیو
22501 kg off-----00آرشیو
22402 off-----00آرشیو
Z30S Mar Kaf-----00آرشیو
ZR230 Kaf-----00آرشیو

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 107,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam 103,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 107,000 ریال -1000 0.93% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 106,000 ریال نمودار و آرشیو
5110 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 105,000 ریال 500 0.48% نمودار و آرشیو
0075 106,000 ریال نمودار و آرشیو
020 - نمودار و آرشیو
Lf190 - نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 - نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 100,000 ریال 4000 4% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 119,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 128,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 - نمودار و آرشیو
1540 - نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 107,000 ریال 3000 2.8% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 108,000 ریال 3000 2.78% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 106,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖