قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک Telegram linkedin facebook twitter Google+ whatsapp line

 

     

عنوان کالاشنبه ۱۰/۲۸ (ریال)یکشنبه ۱۰/۲۹ (ریال)سه شنبه ۱۱/۱ (ریال)چهارشنبه ۱۱/۲ (ریال)میانگین قیمت هفته قبلمیانگین قیمت ماه قبلآرشیو
0035108,000109,000111,000111,000108,340107,935آرشیو
EX5 Jam105,000106,000107,000108,000105,800105,470آرشیو
EX5 Bakhtar104,500105,500106,500107,500105,100104,445آرشیو
EX5 Marun104,500105,500-107,500104,800104,253آرشیو
F7000 Mehr104,500105,200107,000107,500105,240105,055آرشیو
F7000 Ilam104,000104,500106,000106,500104,500104,250آرشیو
5110104,000105,000107,000107,500104,800104,775آرشیو
Bl3 Jam105,000107,000107,000107,000106,000106,750آرشیو
Bl3 Marun104,500105,000107,000107,000105,000105,559آرشیو
Bl3 Bakhtar104,000106,000106,000106,500105,000105,410آرشیو
0075130,000130,000130,000130,500130,300127,685آرشیو
020132,000132,000134,000133,500133,200130,170آرشیو
Lf190114,000114,000114,500114,500114,600116,465آرشیو
22B02107,500110,000111,500111,000109,900112,110آرشیو
52518123,000131,000128,000129,000126,000121,585آرشیو
Hi500116,000117,000117,000118,000116,400115,325آرشیو
2420h127,500127,000125,000122,500126,500123,000آرشیو
2420K----0113,250آرشیو
2102112,000113,000114,500114,500112,250110,000آرشیو
1102XK135,500136,000--135,750131,889آرشیو
Lld 209 Amir124,500124,000126,000126,500126,125127,971آرشیو
Lld 209 Arak123,000122,000123,000124,000125,300125,474آرشیو
EX3 Amir123,000123,000122,000121,000125,000131,235آرشیو
CRP100 Maroun118,000117,000117,000118,000117,500118,176آرشیو
CRP100 jam118,000117,000117,000118,000117,500118,063آرشیو
CRP 100 black Shazand124,000125,000125,000125,000124,750122,188آرشیو
Z30G161,800161,800161,800162,500161,820153,810آرشیو
V30G----00آرشیو
Z30s Mar163,000163,000163,500163,000163,400156,050آرشیو
C30s139,000139,000141,500141,500139,400135,900آرشیو
C30G----00آرشیو
Z30s Ar163,000163,000163,000162,700163,300156,368آرشیو
X30G----0133,667آرشیو
V30s----0130,000آرشیو
3840 Tabriz106,500107,500111,000110,500107,960108,016آرشیو
3840 Arak----00آرشیو
7240137,500137,500141,000141,000138,900137,868آرشیو
1540124,200124,500126,000127,000124,140122,726آرشیو
1551123,000123,000125,000126,000122,900122,591آرشیو
781 pet-131,500-129,000131,667120,679آرشیو
785 pet----0112,083آرشیو
821 pet-136,000-133,000136,000129,875آرشیو
825 pet---131,0000115,250آرشیو
525----00آرشیو
552R Jam162,500162,000162,500162,700162,500153,912آرشیو
552R shazand162,500162,000162,500162,700162,500153,882آرشیو
552R Maroun162,500162,500163,500162,700163,000154,750آرشیو
510L Jam138,000138,500141,000141,000138,875135,971آرشیو
510L Navid-138,500141,500141,000139,125136,733آرشیو
550J Jam----00آرشیو
548R174,000174,500174,000172,500172,700165,289آرشیو
RP340----0160,000آرشیو
RP340 Arak----00آرشیو
440G142,000142,000141,00014,300141,375140,250آرشیو
440L--174,000-172,500161,955آرشیو
MR230166,000166,000167,000168,500168,100173,033آرشیو
ZR230167,000166,000167,000168,500168,100173,077آرشیو
ZR 340----0156,833آرشیو
332C162,000162,000164,000-162,500163,143آرشیو
332L----00آرشیو
510L Arak----00آرشیو
PVC S65 Ghadir125,000---125,000131,677آرشیو
PVC S65 Arvand126,000-124,000124,500128,500132,017آرشیو
PVC S65 Bandar126,000-124,500123,500128,675132,012آرشیو
PVC S65 Abadan----0134,000آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf122,500121,800-122,500124,450127,325آرشیو
PVC S65 Arvand kaf123,500122,000122,500122,500125,100127,580آرشیو
PVC S65 Bandar kaf123,50012,200122,500122,500103,140116,600آرشیو
PVC S65 Abadan kaf----00آرشیو
Absn50213,000213,500220,000221,000214,500210,432آرشیو
ABS150212,000212,500215,000214,000212,500207,775آرشیو
ABS 10415 240,000240,000245,000245,000241,000235,389آرشیو
ABS 10720240,000240,000242,000242,000240,400235,118آرشیو
ABS 10733----00آرشیو
Lale 1922121,000121,000121,500121,500121,300123,063آرشیو
1922 Arya122,000122,000122,500122,000122,000124,067آرشیو
BL4 jam----00آرشیو
R40 Arak179,000180,000174,000174,000178,200177,688آرشیو
060----00آرشیو
DOP Oil----0163,333آرشیو
S 5000103,500104,000104,500106,000104,000104,167آرشیو
62N07113,500115,000115,000116,000114,625112,441آرشیو
2100121,000---121,000121,045آرشیو
2420E02114,500115,000117,000117,000115,375112,962آرشیو
22B01106,500108,000110,000109,000107,875109,438آرشیو
RP 345-161,000162,000162,000161,000156,667آرشیو
R40 marun----00آرشیو
10417----243,750243,406آرشیو
N32----00آرشیو

 

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲ بهمن ۱۳۹۸
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 111,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 108,000 ریال 1000 0.93% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 107,500 ریال 1000 0.93% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 107,500 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 107,500 ریال 500 0.47% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 106,500 ریال 500 0.47% نمودار و آرشیو
5110 107,500 ریال 500 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 107,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 107,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,500 ریال 500 0.47% نمودار و آرشیو
0075 130,500 ریال 500 0.38% نمودار و آرشیو
020 133,500 ریال -500 0.37% نمودار و آرشیو
Lf190 114,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 111,000 ریال -500 0.45% نمودار و آرشیو
52518 129,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
Hi500 118,000 ریال 1000 0.85% نمودار و آرشیو
2420h 122,500 ریال -2500 2% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 114,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir 126,500 ریال 500 0.4% نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak 124,000 ریال 1000 0.81% نمودار و آرشیو
EX3 Amir 121,000 ریال -1000 0.82% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 118,000 ریال 1000 0.85% نمودار و آرشیو
CRP100 jam 118,000 ریال 1000 0.85% نمودار و آرشیو
CRP 100 black Shazand 125,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30G 162,500 ریال 700 0.43% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 163,000 ریال -500 0.31% نمودار و آرشیو
C30s 141,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar 162,700 ریال -300 0.18% نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 110,500 ریال -500 0.45% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 141,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1551 126,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
781 pet 129,000 ریال نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 133,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet 131,000 ریال نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 162,700 ریال 200 0.12% نمودار و آرشیو
552R shazand 162,700 ریال 200 0.12% نمودار و آرشیو
552R Maroun 162,700 ریال -800 0.49% نمودار و آرشیو
510L Jam 141,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Navid 141,000 ریال -500 0.35% نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R 172,500 ریال -1500 0.86% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G 14,300 ریال -126700 89.86% نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 168,500 ریال 1500 0.89% نمودار و آرشیو
ZR230 168,500 ریال 1500 0.89% نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 124,500 ریال 500 0.4% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 123,500 ریال -1000 0.8% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 122,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 122,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 122,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 221,000 ریال 1000 0.45% نمودار و آرشیو
ABS150 214,000 ریال -1000 0.47% نمودار و آرشیو
ABS 10415 245,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10720 242,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 121,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya 122,000 ریال -500 0.41% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 174,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 106,000 ریال 1500 1.42% نمودار و آرشیو
62N07 116,000 ریال 1000 0.86% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 117,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B01 109,000 ریال -1000 0.91% نمودار و آرشیو
RP 345 162,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
N32 - نمودار و آرشیو➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖