قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک Telegram linkedin facebook twitter Google+ whatsapp line

 

 

 

عنوان کالاشنبه ۰۹/۱۷ (ریال)یکشنبه ۰۹/۱۸ (ریال)دوشنبه ۰۹/۱۹ (ریال)سه شنبه ۰۹/۲۰ (ریال)چهارشنبه ۰۹/۲۱ (ریال)میانگین قیمت هفته قبلمیانگین قیمت ماه قبلآرشیو
0035109,000110,000107,500107,500104,800108,500106,495آرشیو
EX5 Jam110,500111,500109,500109,000106,500110,583110,860آرشیو
EX5 Bakhtar110,000111,000108,500107,500109,000110,000110,881آرشیو
EX5 Marun109,500110,500108,500108,000109,000109,750109,082آرشیو
F7000 Mehr112,800113,500112,000111,500111,500112,467111,581آرشیو
F7000 Ilam111,800113,000111,500111,000111,500111,800111,014آرشیو
5110112,000114,000110,000109,500109,000113,583113,519آرشیو
Bl3 Jam106,000107,000106,500106,500106,000106,317105,328آرشیو
Bl3 Marun105,500106,500106,000106,000106,000105,833105,025آرشیو
Bl3 Bakhtar105,500106,500106,000106,000106,000105,833105,150آرشیو
0075106,000107,000106,000105,500105,500106,733108,129آرشیو
020105,500106,000105,000104,200103,500105,533104,990آرشیو
Lf190102,500103,000102,500102,000101,000102,417102,314آرشیو
22B02110,500111,000110,000109,500110,000110,083106,938آرشیو
52518119,500119,500115,000115,000115,000118,417113,170آرشیو
Hi500118,000118,500116,500115,000114,500116,833113,425آرشیو
2420h106,000106,500105,500106,000102,300105,833105,000آرشیو
2420d-----00آرشیو
2420K-----0103,500آرشیو
2102102,000102,500102,000102,000101,000102,083101,735آرشیو
2102 Off1-----00آرشیو
2100-----00آرشیو
2200-----0106,000آرشیو
Lld209 Amir118,000120,000118,000115,500114,000116,583112,233آرشیو
Lld209 Arak116,000118,000115,000112,000110,000114,000110,100آرشیو
PE80 Amir112,500112,000112,000112,000110,000111,917113,400آرشیو
PE80 Arak-----00آرشیو
CRP100 Amir Kabir112,500112,000112,000112,000110,000111,917112,700آرشیو
CRP100 Maroun112,500112,000112,000112,000110,000111,917112,615آرشیو
CRP100 jam112,500112,000112,000112,000-111,917113,833آرشیو
CRP 100 Shazand112,500112,500112,500112,000110,500114,167113,941آرشیو
Z30G123,000124,000124,000124,500125,000124,000120,368آرشیو
V30G-----00آرشیو
Z30s Mar----128,5000115,600آرشیو
C30s116,500120,000120,000121,500122,500118,417119,970آرشیو
Z30s Ar124,000124,800124,000124,500125,500124,283120,195آرشیو
V30s-----00آرشیو
3840 Tabriz105,000100,000100,000100,000-101,200100,550آرشیو
3840 Arak----97,5000101,000آرشیو
7240125,500128,500124,500125,700126,500125,367125,129آرشیو
1540119,500121,000119,000118,700117,800119,367117,914آرشیو
1551118,000120,000118,000117,200116,500118,117116,763آرشیو
781 pet145,000150,000-160,500166,000149,750142,091آرشیو
785 pet-----00آرشیو
821 pet146,500154,000-165,000168,000153,375145,650آرشیو
825 pet-----00آرشیو
525-----00آرشیو
552R Jam-----00آرشیو
552R shazand-----00آرشیو
552R Maroun123,500124,500123,500124,000125,000123,967120,430آرشیو
510L Jam117,000120,000---117,500120,760آرشیو
510L Navid-----00آرشیو
550J Jam-----117,000122,700آرشیو
R60-----00آرشیو
548R128,500129,500---128,833129,633آرشیو
RP340215,000215,000---213,333211,786آرشیو
RP340 Arak-----0171,786آرشیو
440G-----0127,000آرشیو
440L127,500128,500---127,833125,464آرشیو
MR230135,000136,000---135,333136,214آرشیو
ZR230135,000137,000---136,000139,857آرشیو
ZR 340154,000156,000---155,000155,467آرشیو
332C-----0150,400آرشیو
332L-----00آرشیو
510L Arak-----00آرشیو
PVC S65 Ghadir82,000-83,20084,00082,50082,84082,260آرشیو
PVC S65 Arvand83,500-84,00084,50083,80083,96082,965آرشیو
PVC S65 Bandar83,500-84,50084,50084,50084,10083,250آرشیو
PVC S65 Abadan-----00آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf80,000-81,50083,00080,50081,50079,989آرشیو
PVC S65 Arvand kaf82,000-82,50083,50082,30082,66780,722آرشیو
PVC S65 Bandar kaf82,000-83,00083,50083,00082,83381,083آرشیو
PVC S65 Abadan kaf-----00آرشیو
Absn50168,000168,000165,000-163,000168,600163,184آرشیو
ABS150148,000148,000146,000-145,000148,400147,158آرشیو
ABS 10415 194,000194,000192,000--196,000198,824آرشیو
ABS 10720198,000198,000196,000--198,400199,529آرشیو
ABS 10733-----00آرشیو
Lale 1922100,000100,800---100,400100,111آرشیو
1922 Arya100,000100,800---100,400100,111آرشیو
BL4 jam108,500108,000107,500-106,800108,375107,214آرشیو
R40 Arak-----00آرشیو
060-----00آرشیو
EX5 Amir-----00آرشیو
6040-----00آرشیو
60511-----00آرشیو
DOP Oil124,000-124,000124,000120,000122,400138,575آرشیو
S 500097,00098,80096,50097,00098,00097,30096,683آرشیو

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۱ آذر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 104,800 ریال -2700 2.51% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 106,500 ریال -2500 2.29% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 109,000 ریال 1500 1.38% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 1000 0.92% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 111,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 111,500 ریال 500 0.45% نمودار و آرشیو
5110 109,000 ریال -500 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 106,000 ریال -500 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 105,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 103,500 ریال -700 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 101,000 ریال -1000 0.98% نمودار و آرشیو
22B02 110,000 ریال 500 0.45% نمودار و آرشیو
52518 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Hi500 114,500 ریال -500 0.43% نمودار و آرشیو
2420h 102,300 ریال -3700 3.49% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 101,000 ریال -1000 0.98% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 114,000 ریال -1500 1.3% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
PE80 Amir 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 110,500 ریال -1500 1.34% نمودار و آرشیو
Z30G 125,000 ریال 500 0.4% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 128,500 ریال نمودار و آرشیو
C30s 122,500 ریال 1000 0.82% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 125,500 ریال 1000 0.8% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Arak 97,500 ریال نمودار و آرشیو
7240 126,500 ریال 800 0.63% نمودار و آرشیو
1540 117,800 ریال -900 0.76% نمودار و آرشیو
1551 116,500 ریال -700 0.6% نمودار و آرشیو
781 pet 166,000 ریال 5500 3.31% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 168,000 ریال 3000 1.79% نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 125,000 ریال 1000 0.8% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 82,500 ریال -1500 1.79% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 83,800 ریال -700 0.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 80,500 ریال -2500 3.01% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 82,300 ریال -1200 1.44% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 83,000 ریال -500 0.6% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 163,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 145,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam 106,800 ریال نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 120,000 ریال -4000 3.23% نمودار و آرشیو
S 5000 98,000 ریال 1000 1.02% نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖