تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک Telegram linkedin facebook twitter Google+ whatsapp line

 

عنوان کالایکشنبه ۱۲/۱ (ریال)دوشنبه ۱۲/۲ (ریال)سه شنبه ۱۲/۳ (ریال)چهارشنبه ۱۲/۴ (ریال)شنبه ۱۲/۷ (ریال)یکشنبه ۱۲/۸ (ریال)میانگین قیمت هفته قبلمیانگین قیمت ماه قبلآرشیو
003546,00045,00044,30043,70043,40043,70044,95045,182آرشیو
EX5 Jam45,60045,70045,30044,50044,00044,10045,15044,591آرشیو
EX5 Bakhtar44,90045,40045,15044,10043,80043,90044,82544,268آرشیو
EX5 Marun45,60045,60045,30044,60044,00044,20045,15044,614آرشیو
F7000 Mehr45,85045,90045,40045,10045,10045,10045,52545,084آرشیو
F7000 Ilam45,70045,85045,20045,00044,90044,60045,40844,805آرشیو
511045,80045,80045,30045,00044,30044,80045,38345,670آرشیو
Bl3 Jam45,00045,00044,60044,20043,80043,80044,65044,464آرشیو
Bl3 Marun45,60045,60044,80044,80044,00044,00045,06744,743آرشیو
Bl3 Bakhtar44,90044,80044,50044,00043,80044,00044,53344,218آرشیو
007553,15053,00052,40052,00051,00051,30052,47552,770آرشیو
02052,90052,60051,80051,40050,70050,70052,06752,409آرشیو
Lf19051,70051,70051,30050,90050,50050,80051,38350,943آرشیو
5251845,80045,20044,60044,30043,30043,80044,78344,639آرشیو
52518 Off------044,200آرشیو
Hi50045,00045,00044,30044,00043,00043,50044,38346,168آرشیو
2420h51,00051,00050,60050,80050,00050,80050,83350,491آرشیو
2420d53,80053,70054,70044,500--51,67552,977آرشیو
2420K------049,708آرشیو
210251,70051,30050,90050,80049,70049,80050,98350,602آرشیو
2102 Off1------00آرشیو
210053,20053,20052,70054,500-54,50053,40052,833آرشیو
2100 Off1------00آرشیو
2200-55,000-55,000--55,00059,538آرشیو
Lld209 Amir48,70048,35047,90048,00047,60047,60048,22548,129آرشیو
Lld209 Arak48,20048,00047,50047,50047,30047,30047,85047,890آرشیو
LLD Lorestan------00آرشیو
Lld 2240243,20043,000----43,10043,100آرشیو
LLD Tabriz-47,50047,10046,500-46,00047,03346,725آرشیو
EX3 Jam-55,50055,60054,30052,50051,00054,47551,763آرشیو
EX3 Jam Kaf------00آرشیو
EX3 Amir55,20055,80055,50054,60053,00052,00055,01752,476آرشیو
EX3 Arak54,00055,50054,50054,30052,50051,00054,40052,010آرشیو
EX3 Bandar------00آرشیو
EX3 Amir kaf--54,800---54,80052,650آرشیو
EX3 Arak kaf--54,50054,200--54,35051,040آرشیو
EX3 Bandar kaf------050,000آرشیو
Z30G50,90050,70050,40050,00048,50048,30050,26750,175آرشیو
PE100 Maroun56,50056,00055,20055,10054,00054,00055,55053,110آرشیو
PE100 Maroun kaf------00آرشیو
V30G------050,717آرشیو
Z30s51,40051,40050,70049,80049,00049,60050,60050,638آرشیو
C30s53,40053,50054,80053,50054,20054,70053,76751,350آرشیو
V30s63,00063,00064,000-64,00064,50063,50053,794آرشیو
3840 Tabriz47,20047,50047,00047,00046,00046,40047,13347,432آرشیو
3840 Off1------047,500آرشیو
724063,30063,00063,00062,50060,00060,30062,68360,748آرشیو
154061,10061,00061,00060,50059,00059,80060,83358,438آرشیو
155161,00061,00061,000-58,500-60,52057,637آرشیو
78144,60044,20044,20044,00043,80043,80044,25044,289آرشیو
78544,00044,00044,00044,00043,00043,20043,80043,894آرشیو
82146,50046,50046,50046,50046,50046,50046,50046,000آرشیو
82544,00044,00044,10044,00043,50043,20043,92044,050آرشیو
5030-55,00055,00055,00054,00054,00054,75054,135آرشیو
52551,50053,00052,20053,50053,50053,20052,74051,989آرشیو
552R Jam51,40051,40050,70050,00049,00048,80050,50050,495آرشیو
552R Arak Kaf------00آرشیو
552R Arak51,40051,40050,70050,40049,00048,80050,58050,489آرشیو
552 Maroun------00آرشیو
510L Jam53,50053,50054,000-54,00054,00053,74050,944آرشیو
510L Jam kaf------00آرشیو
510L Navid------00آرشیو
550J Jam51,50051,50053,70054,00053,50053,20052,84051,068آرشیو
10733------088,500آرشیو
1072093,50093,50096,00096,00096,00096,00095,00090,300آرشیو
1041793,00093,00095,00095,00095,00095,00094,20088,225آرشیو
1041594,50094,50098,00095,00095,00097,00095,40088,970آرشیو
R40maron53,000-51,500-52,000-52,16752,730آرشیو
R6050,70050,70052,50053,50054,00052,00052,28050,142آرشیو
548R52,50052,50051,00050,50049,00049,00051,28350,186آرشیو
RP34051,00050,50049,80049,70049,00049,00050,16749,538آرشیو
440G------00آرشیو
440J-47,80047,20047,00047,00046,80047,25046,450آرشیو
440L-50,50050,00050,00049,00049,00049,87548,974آرشیو
MR23052,70052,70053,00052,80052,40051,50052,72052,256آرشیو
ZR23053,50053,50052,80052,50053,00052,00053,06052,344آرشیو
N40------00آرشیو
N5095,00095,00099,00099,50095,00095,00096,66790,829آرشیو
332C60,80060,80060,50065,00065,00065,00062,42056,572آرشیو
332L48,00048,00047,700-47,00046,80047,67546,412آرشیو
5218------050,650آرشیو
PVC S65 Ghadir------038,300آرشیو
PVC S65 Arvand------037,600آرشیو
PVC S65 Bandar------00آرشیو
PVC S65 Abadan------00آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf38,70038,70039,00038,60038,60038,60038,72038,153آرشیو
PVC S65 Arvand kaf38,60038,60038,70038,50038,40038,30038,56037,826آرشیو
PVC S65 Bandar kaf39,70039,70039,60039,50039,50039,50039,60039,158آرشیو
PVC S65 Abadan kaf------00آرشیو
PVC S70 Bandar------00آرشیو
PVC S70 Abadan------00آرشیو
PVC S70 Bandar kaf------00آرشیو
PVC S70 Abadan kaf------00آرشیو
PVC S57 Abadan------00آرشیو
PVC S57 Ghadir------00آرشیو
PVC S57 Abadan kaf------00آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf------00آرشیو
PVC S60 Bandar------00آرشیو
PVC S60 Bandar kaf------00آرشیو
EX5 Marun Off1------044,633آرشیو
EX5 Marun Off2------00آرشیو
EX5 Jam Off1------044,300آرشیو
EX5 Jam Off2------044,500آرشیو
5110 Off1-45,800----45,80091,383آرشیو
5110 Off2------00آرشیو
6020------00آرشیو
620------00آرشیو
Bl3 Jam Off1------044,100آرشیو
Bl3 Jam Off2------00آرشیو
Bl3 Marun Off2------044,200آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1------043,800آرشیو
EPS 20063,50063,00063,00067,00067,50067,50064,80061,820آرشیو
EPS 30063,50063,20063,10067,00067,50067,50064,86062,000آرشیو
EPS 40062,50062,20062,00066,50066,00066,00063,84061,285آرشیو
510L Arak------050,067آرشیو
562061,00060,00060,00061,00055,00055,00059,66760,048آرشیو
Absn50------085,300آرشیو
ABS150100,000107,000102,000105,000106,000104,000104,16793,610آرشیو
Lale 192251,70050,50050,00049,800-49,20050,50049,967آرشیو
1922 Arya------00آرشیو
MR160066,80066,80063,70063,50065,000-65,16067,118آرشیو
J740-63,00062,50062,50061,50061,50062,37565,563آرشیو
R200-64,00062,00062,00062,00061,50062,50064,944آرشیو
2004Tc51,00050,50050,00049,800-49,20050,32549,850آرشیو
3202------00آرشیو
3713------00آرشیو
BL4 jam------00آرشیو
EX3 Off1------00آرشیو
220Kj------00آرشیو
R40 Arak51,00051,00050,50052,000-52,00051,10050,358آرشیو
060------00آرشیو
EX5 Jam Kaf------044,000آرشیو
EX5 Amir-45,90045,90045,500-44,50045,76745,018آرشیو
209 Tabriz------047,100آرشیو
1102l Rejal------00آرشیو
60507----56,200-56,20056,200آرشیو
6040------00آرشیو
60511------00آرشیو
DOP Oil56,50056,50056,40056,300-56,70056,42556,547آرشیو
22501 kg off-----44,40000آرشیو
22402 off-----43,00000آرشیو

قیمت مواداولیه؛ ۸ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 43,900 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 45,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,600 ریال -300 0.67% نمودار و آرشیو
5110 44,800 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 44,000 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
0075 51,300 ریال 300 0.58% نمودار و آرشیو
020 50,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 50,800 ریال 300 0.59% نمودار و آرشیو
52518 43,800 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 43,500 ریال 500 1.15% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال 800 1.57% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 49,800 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,500 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 46,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam 51,000 ریال -1500 2.86% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 52,000 ریال -1000 1.89% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 51,000 ریال -1500 2.86% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 48,300 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 49,600 ریال 600 1.21% نمودار و آرشیو
C30s 54,700 ریال 500 0.91% نمودار و آرشیو
V30s 64,500 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,400 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,300 ریال 300 0.5% نمودار و آرشیو
1540 59,800 ریال 800 1.34% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 43,200 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
821 46,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
825 43,200 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
5030 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 53,200 ریال -300 0.56% نمودار و آرشیو
552R Jam 48,800 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,800 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 53,200 ریال -300 0.56% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 96,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 95,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 97,000 ریال 2000 2.06% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 52,000 ریال -2000 3.7% نمودار و آرشیو
548R 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 46,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
440L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 51,500 ریال -900 1.72% نمودار و آرشیو
ZR230 52,000 ریال -1000 1.89% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 95,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 46,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,300 ریال -100 0.26% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 39,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 67,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 67,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 400 66,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 104,000 ریال -2000 1.89% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 61,500 ریال -500 0.81% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,200 ریال نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 52,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 56,700 ریال نمودار و آرشیو
22501 kg off 44,400 ریال نمودار و آرشیو
22402 off 43,000 ریال نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖