قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک Telegram linkedin facebook twitter Google+ whatsapp line

 

 

 

عنوان کالاشنبه ۰۴/۱ (ریال)یکشنبه ۰۴/۲ (ریال)دوشنبه ۰۴/۳ (ریال)سه شنبه ۰۴/۴ (ریال)چهارشنبه ۰۴/۵ (ریال)میانگین قیمت هفته قبلمیانگین قیمت ماه قبلآرشیو
0035111,800112,500112,500113,000113,500112,267113,805آرشیو
EX5 Jam115,000116,000116,000115,500115,500115,333116,176آرشیو
EX5 Bakhtar-----0119,000آرشیو
EX5 Marun114,500115,000115,000115,500115,000114,833115,433آرشیو
F7000 Mehr113,500114,800114,500113,800114,500113,933114,663آرشیو
F7000 Ilam113,000-114,500113,000114,000113,375114,488آرشیو
5110114,500115,000116,000115,000115,000115,167116,305آرشیو
Bl3 Jam113,000113,000113,000113,200114,000113,117113,826آرشیو
Bl3 Marun112,000112,500112,500112,500113,500112,250112,917آرشیو
Bl3 Bakhtar112,000112,500112,500112,500113,500112,250113,089آرشیو
0075124,000125,000125,500125,000125,500124,917126,226آرشیو
020111,500113,200112,800112,500112,500112,333113,774آرشیو
Lf190110,000112,000112,000111,800111,500111,467112,632آرشیو
22B02-111,000--111,000111,000112,850آرشیو
52518110,000110,500110,000111,000111,000110,500113,132آرشیو
Hi500117,000117,500112,000117,500117,000116,500116,111آرشیو
2420h113,000113,500113,500113,000113,000113,167113,107آرشیو
2420K-----00آرشیو
2102109,000112,000111,700111,500111,000111,000112,094آرشیو
1102XK-----0163,000آرشیو
Lld209 Amir112,000114,000114,000113,500112,500113,417115,028آرشیو
Lld209 Arak111,000113,000112,500112,500112,000112,250114,417آرشیو
PE80 Amir125,000125,000124,500126,100126,000125,100127,932آرشیو
PE80 Arak-----112,000112,000آرشیو
CRP100 Maroun126,100126,000127,100127,100127,000126,575129,177آرشیو
CRP100 jam139,000----130,667130,167آرشیو
CRP 100 Shazand-140,000138,500138,500138,500139,000141,618آرشیو
Z30G-----146,000138,551آرشیو
V30G-----00آرشیو
Z30s Mar143,000143,500142,000142,000141,500143,417149,263آرشیو
C30s150,000150,500149,000148,500148,000150,700155,933آرشیو
C30G-142,500141,400141,000139,000142,475151,314آرشیو
Z30s Ar143,000143,000142,000142,000141,800143,417149,105آرشیو
X30G-----00آرشیو
V30s-----00آرشیو
3840 Tabriz109,000109,000--112,000109,000112,571آرشیو
3840 Arak-----00آرشیو
7240143,500142,800143,000143,000143,000143,133143,753آرشیو
1540127,500126,500127,300126,500126,000126,800127,489آرشیو
1551124,500125,500126,000125,000125,000125,167126,208آرشیو
781 pet169,000165,000163,000162,000160,500166,000174,333آرشیو
785 pet167,000163,000160,000163,500162,000163,375164,700آرشیو
821 pet173,000170,000180,000180,000179,000175,750178,583آرشیو
825 pet167,000163,000161,000160,000159,000164,000164,000آرشیو
525-----00آرشیو
552R Jam143,500143,000141,800142,000141,000143,633147,423آرشیو
552R shazand143,000143,000141,500142,000141,500143,500148,921آرشیو
552R Maroun143,000143,000141,500142,000141,500143,500148,333آرشیو
510L Jam151,000151,500149,000149,000148,000150,125153,500آرشیو
510L Navid-----00آرشیو
550J Jam-----00آرشیو
548R159,000158,000157,500157,500157,500158,000162,813آرشیو
RP340-----00آرشیو
RP340 Arak-----00آرشیو
440G-----0209,333آرشیو
440L161,000158,000158,000157,000156,000159,200162,222آرشیو
MR230-----0210,000آرشیو
ZR230-----0210,000آرشیو
ZR 340-----00آرشیو
332C-----00آرشیو
332L-----00آرشیو
510L Arak-----00آرشیو
PVC S65 Ghadir95,80095,50096,500-95,60096,04096,977آرشیو
PVC S65 Arvand95,80095,50096,500-95,80096,12097,253آرشیو
PVC S65 Bandar95,80095,50097,500-95,60096,32097,420آرشیو
PVC S65 Abadan-----00آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf94,50094,50095,000--94,60095,583آرشیو
PVC S65 Arvand kaf94,50094,50095,000-94,50094,60095,536آرشیو
PVC S65 Bandar kaf94,50094,50095,500-94,70094,70095,621آرشیو
PVC S65 Abadan kaf----94,00000آرشیو
Absn50190,000188,500188,000188,500187,500188,750189,107آرشیو
ABS150177,500177,500176,000175,000174,000176,500180,385آرشیو
ABS 10415 -216,000216,000216,000214,000216,000219,444آرشیو
ABS 10720-----0246,900آرشیو
ABS 10733-----0265,000آرشیو
Lale 1922-----00آرشیو
1922 Arya-----00آرشیو
BL4 jam-----00آرشیو
R40 Arak-186,000189,000--187,500187,500آرشیو
060-150,500150,000150,000148,500150,167150,167آرشیو
DOP Oil260,000260,000256,000--262,200276,750آرشیو
S 5000-----00آرشیو
62N07108,000107,000107,500108,000107,500107,900109,500آرشیو
2100-----00آرشیو
2420E02-----00آرشیو
22B01-----00آرشیو
RP 345-182,000180,000180,000180,000180,667181,750آرشیو
R40 marun-----00آرشیو
10417-210,000210,000210,000210,000210,000210,000آرشیو

 

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۵ تير ۱۳۹۸
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 113,500 ریال 500 0.44% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 115,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 115,000 ریال -500 0.43% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 114,500 ریال 700 0.61% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
5110 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 114,000 ریال 800 0.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 113,500 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 113,500 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
0075 125,500 ریال 500 0.4% نمودار و آرشیو
020 112,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 111,500 ریال -300 0.27% نمودار و آرشیو
22B02 111,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 111,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Hi500 117,000 ریال -500 0.43% نمودار و آرشیو
2420h 113,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 111,000 ریال -500 0.45% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 112,500 ریال -1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 112,000 ریال -500 0.44% نمودار و آرشیو
PE80 Amir 126,000 ریال -100 0.08% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 127,000 ریال -100 0.08% نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 138,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 141,500 ریال -500 0.35% نمودار و آرشیو
C30s 148,000 ریال -500 0.34% نمودار و آرشیو
C30G 139,000 ریال -2000 1.42% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 141,800 ریال -200 0.14% نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 112,000 ریال نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 143,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 126,000 ریال -500 0.4% نمودار و آرشیو
1551 125,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 pet 160,500 ریال -1500 0.93% نمودار و آرشیو
785 pet 162,000 ریال -1500 0.92% نمودار و آرشیو
821 pet 179,000 ریال -1000 0.56% نمودار و آرشیو
825 pet 159,000 ریال -1000 0.63% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 141,000 ریال -1000 0.7% نمودار و آرشیو
552R shazand 141,500 ریال -500 0.35% نمودار و آرشیو
552R Maroun 141,500 ریال -500 0.35% نمودار و آرشیو
510L Jam 148,000 ریال -1000 0.67% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R 157,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 156,000 ریال -1000 0.64% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 95,600 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 95,800 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 95,600 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 94,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 94,700 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 94,000 ریال نمودار و آرشیو
Absn50 187,500 ریال -1000 0.53% نمودار و آرشیو
ABS150 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
ABS 10415 214,000 ریال -2000 0.93% نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 148,500 ریال -1500 1% نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 107,500 ریال -500 0.46% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 - نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو
RP 345 180,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو
10417 210,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖