تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک Telegram linkedin facebook twitter Google+ whatsapp line

 

عنوان کالاشنبه ۰۲/۲ (ریال)یکشنبه ۰۲/۳ (ریال)دوشنبه ۰۲/۴ (ریال)میانگین قیمت هفته قبلمیانگین قیمت ماه قبلآرشیو
003543,40043,30042,60043,47143,384آرشیو
EX5 Jam44,90045,05045,15045,03644,822آرشیو
EX5 Bakhtar---044,700آرشیو
EX5 Marun44,80045,00045,00044,94344,772آرشیو
F7000 Mehr46,10046,00045,25046,51446,163آرشیو
F7000 Ilam46,30045,60045,00046,14346,033آرشیو
511046,10045,80045,50045,97946,047آرشیو
Bl3 Jam43,80043,70043,50043,75743,581آرشیو
Bl3 Marun43,80043,70043,50043,72943,638آرشیو
Bl3 Bakhtar--43,80000آرشیو
007549,70049,40049,40049,70049,613آرشیو
02049,30048,80048,60049,23649,003آرشیو
Lf19049,70049,60049,00049,64349,227آرشیو
5251843,30042,80042,70043,20043,109آرشیو
52518 Off42,80042,50042,40042,66742,667آرشیو
Hi50045,00044,60044,60044,83644,353آرشیو
2420h49,40050,00049,50049,80049,700آرشیو
2420d---052,000آرشیو
2420K-49,00049,00049,00049,000آرشیو
210249,60048,80048,70049,31448,950آرشیو
2102 Off1---00آرشیو
2100---00آرشیو
2100 Off1---00آرشیو
2200---00آرشیو
Lld209 Amir51,70049,65049,40049,99349,006آرشیو
Lld209 Arak49,20048,50048,10049,18648,437آرشیو
LLD Lorestan---00آرشیو
Lld 22402---44,20044,200آرشیو
LLD Tabriz50,50050,00049,40050,33350,333آرشیو
EX3 Jam--48,30046,80046,600آرشیو
EX3 Jam Kaf49,000--47,12046,967آرشیو
EX3 Amir-51,50049,50051,50049,783آرشیو
EX3 Arak---050,100آرشیو
EX3 Jam---00آرشیو
EX3 Bandar---00آرشیو
EX3 Amir kaf51,700-49,50050,56749,764آرشیو
EX3 Arak kaf49,30049,10049,10048,37048,105آرشیو
EX3 Bandar kaf---046,200آرشیو
Z30G 46,60047,10048,20046,44046,583آرشیو
PE100 Maroun---00آرشیو
PE100 Maroun kaf---00آرشیو
V30G---00آرشیو
Z30s Mar46,90048,20049,10047,04047,108آرشیو
C30s49,10049,00049,00048,98049,085آرشیو
Z30s Ar46,70047,80048,80046,74046,633آرشیو
V30s---00آرشیو
3840 Tabriz47,80047,60047,50048,50048,470آرشیو
3840 Off1---00آرشیو
724057,30057,20057,50057,70059,179آرشیو
154057,50057,20057,60057,90059,008آرشیو
155156,80056,80056,50057,12053,707آرشیو
781---00آرشیو
785---00آرشیو
821---00آرشیو
825---00آرشیو
5030---00آرشیو
525---00آرشیو
552R Jam46,50046,90048,20046,33346,200آرشیو
552R Arak Kaf--48,20046,00046,100آرشیو
552R Arak46,50046,90048,20046,46046,278آرشیو
552R Maroun46,50046,90048,20046,34046,367آرشیو
510L Jam49,10049,00049,10049,06049,096آرشیو
510L Jam kaf---00آرشیو
510L Navid---00آرشیو
550J Jam---00آرشیو
10733---00آرشیو
10720---00آرشیو
10417---00آرشیو
10415---00آرشیو
R40maron---00آرشیو
R60---00آرشیو
548R54,50054,50055,50053,94053,140آرشیو
RP34054,80054,00054,10053,01751,729آرشیو
440G---00آرشیو
440J---00آرشیو
440L54,10054,00054,00052,95851,932آرشیو
MR230---00آرشیو
ZR230---00آرشیو
N40---00آرشیو
N5078,00078,50078,70078,86778,890آرشیو
332C---00آرشیو
332L--48,80000آرشیو
5218---00آرشیو
PVC S65 Ghadir38,40038,20037,50038,67538,871آرشیو
PVC S65 Arvand38,40038,20037,50038,65038,786آرشیو
PVC S65 Bandar38,40038,20037,50038,57538,729آرشیو
PVC S65 Abadan---00آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf37,50037,20036,50037,63337,940آرشیو
PVC S65 Arvand kaf37,50037,20036,50037,68037,821آرشیو
PVC S65 Bandar kaf37,50037,20036,50037,62037,779آرشیو
PVC S65 Abadan kaf---00آرشیو
PVC S70 Bandar---00آرشیو
PVC S70 Abadan---00آرشیو
PVC S70 Bandar kaf---00آرشیو
PVC S70 Abadan kaf---00آرشیو
PVC S57 Abadan---00آرشیو
PVC S57 Ghadir---00آرشیو
PVC S57 Abadan kaf---00آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf---00آرشیو
PVC S60 Bandar---00آرشیو
PVC S60 Bandar kaf---00آرشیو
EX5 Marun Off1---00آرشیو
EX5 Marun Off2---00آرشیو
EX5 Jam Off1---00آرشیو
EX5 Jam Off2---00آرشیو
5110 Off1---00آرشیو
5110 Off2---00آرشیو
6020---00آرشیو
620---00آرشیو
Bl3 Jam Off1---00آرشیو
Bl3 Jam Off2---00آرشیو
Bl3 Marun Off2---00آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1---00آرشیو
EPS 200---00آرشیو
EPS 300---00آرشیو
EPS 400---00آرشیو
510L Arak---00آرشیو
5620---00آرشیو
Absn50---079,700آرشیو
ABS15080,50079,50080,30084,90085,967آرشیو
Lale 1922-53,30053,00052,42552,140آرشیو
1922 Arya---00آرشیو
MR1600---00آرشیو
J740---00آرشیو
R200---00آرشیو
2004Tc---00آرشیو
3202---00آرشیو
3713---00آرشیو
BL4 jam---00آرشیو
EX3 Off1---00آرشیو
220Kj---00آرشیو
R40 Arak---00آرشیو
060---00آرشیو
EX5 Jam Kaf---00آرشیو
EX5 Amir---00آرشیو
209 Tabriz---00آرشیو
1102l Rejal---00آرشیو
60507---00آرشیو
6040---00آرشیو
60511---00آرشیو
DOP Oil---00آرشیو
22501 kg off42,400--44,56044,125آرشیو
22402 off45,00045,00044,10044,26743,262آرشیو
Z30S Mar Kaf---048,850آرشیو
ZR230 Kaf---00آرشیو

قیمت مواداولیه؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -700 1.62% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,150 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 45,250 ریال -750 1.63% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,000 ریال -600 1.32% نمودار و آرشیو
5110 45,500 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,500 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,500 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,800 ریال نمودار و آرشیو
0075 49,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 48,600 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
Lf190 49,000 ریال -600 1.21% نمودار و آرشیو
52518 42,700 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
52518 Off 42,400 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Hi500 44,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 49,500 ریال -500 1% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 48,700 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 49,400 ریال -250 0.5% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 48,100 ریال -400 0.82% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 49,400 ریال -600 1.2% نمودار و آرشیو
EX3 Jam 48,300 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 49,500 ریال -2000 3.88% نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 49,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 49,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 48,200 ریال 1100 2.28% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 49,100 ریال 900 1.83% نمودار و آرشیو
C30s 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 48,800 ریال 1000 2.05% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,500 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 57,500 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
1540 57,600 ریال 400 0.69% نمودار و آرشیو
1551 56,500 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 48,200 ریال 1300 2.7% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf 48,200 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak 48,200 ریال 1300 2.7% نمودار و آرشیو
552R Maroun 48,200 ریال 1300 2.7% نمودار و آرشیو
510L Jam 49,100 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 55,500 ریال 1000 1.8% نمودار و آرشیو
RP340 54,100 ریال 100 0.18% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 78,700 ریال 200 0.25% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L 48,800 ریال نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 37,500 ریال -700 1.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 37,500 ریال -700 1.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 37,500 ریال -700 1.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 36,500 ریال -700 1.88% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 36,500 ریال -700 1.88% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 36,500 ریال -700 1.88% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 80,300 ریال 800 1% نمودار و آرشیو
Lale 1922 53,000 ریال -300 0.56% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off 44,100 ریال -900 2% نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖