قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک Telegram linkedin facebook twitter Google+ whatsapp line

 

 

 

عنوان کالادوشنبه ۰۱/۲۶ (ریال)سه شنبه ۰۱/۲۷ (ریال)چهارشنبه ۰۱/۲۸ (ریال)میانگین قیمت هفته قبلمیانگین قیمت ماه قبلآرشیو
0035119,000117,500116,000117,100115,500آرشیو
EX5 Jam119,000-117,000120,667120,667آرشیو
EX5 Bakhtar--116,00000آرشیو
EX5 Marun117,000111,500115,500118,400119,214آرشیو
F7000 Mehr116,300116,500115,000118,560118,850آرشیو
F7000 Ilam115,700116,000114,000117,350117,986آرشیو
5110123,000122,000121,000121,625123,250آرشیو
Bl3 Jam114,000113,000113,000114,100113,357آرشیو
Bl3 Marun112,800113,500112,500113,020112,517آرشیو
Bl3 Bakhtar113,000113,000112,000113,300112,000آرشیو
0075--123,500123,750124,833آرشیو
020115,000116,000115,000117,800117,714آرشیو
Lf190115,000115,000114,000117,100116,188آرشیو
22B02114,300-115,000118,150119,433آرشیو
52518113,000112,500111,500114,900115,313آرشیو
Hi500-113,000112,000116,125115,029آرشیو
2420h108,800108,500108,000108,767110,460آرشیو
2420K---00آرشیو
2102108,500108,000108,500109,875110,167آرشیو
1102XK---0110,000آرشیو
Lld209 Amir125,000128,000125,500129,200129,938آرشیو
Lld209 Arak124,000-123,400125,375126,667آرشیو
PE80 Amir128,000128,000127,500129,400130,000آرشیو
PE80 Arak---00آرشیو
CRP100 Maroun128,000--129,333129,800آرشیو
CRP100 jam128,000-127,500129,333129,500آرشیو
CRP 100 Shazand148,000-148,000148,500148,375آرشیو
Z30G168,500152,000-167,800169,429آرشیو
V30G---173,500172,250آرشیو
Z30s Mar168,500168,500169,000171,700172,438آرشیو
C30s163,000163,000163,000165,100165,417آرشیو
C30G152,000152,000151,000154,100155,438آرشیو
Z30s Ar168,500168,500169,000170,500171,583آرشیو
X30G152,000152,000-154,100154,429آرشیو
V30s---00آرشیو
3840 Tabriz138,500--138,250138,250آرشیو
3840 Arak---00آرشیو
7240139,000139,000140,000139,600138,938آرشیو
1540125,500125,500124,000126,400124,875آرشیو
1551124,500124,000120,000124,700124,000آرشیو
781 pet207,000-209,000212,333212,333آرشیو
785 pet205,000--214,500214,500آرشیو
821 pet210,000--210,000210,000آرشیو
825 pet---00آرشیو
525---00آرشیو
552R Jam---00آرشیو
552R shazand---173,000173,000آرشیو
552R Maroun168,500168,500169,000171,000171,750آرشیو
510L Jam---0162,000آرشیو
510L Navid---00آرشیو
550J Jam---0162,000آرشیو
548R184,000-180,000183,000179,357آرشیو
RP340---00آرشیو
RP340 Arak---00آرشیو
440G---0171,000آرشیو
440L---207,500208,333آرشیو
MR230--202,000196,000195,667آرشیو
ZR230---00آرشیو
ZR 340---00آرشیو
332C---00آرشیو
332L---00آرشیو
510L Arak---00آرشیو
PVC S65 Ghadir96,80096,50096,00097,36097,217آرشیو
PVC S65 Arvand95,50095,00094,00096,84096,867آرشیو
PVC S65 Bandar96,70097,00094,80097,90098,083آرشیو
PVC S65 Abadan---00آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf-94,50094,00094,50094,500آرشیو
PVC S65 Arvand kaf94,20093,50092,70094,16794,167آرشیو
PVC S65 Bandar kaf94,80095,00093,40095,43395,433آرشیو
PVC S65 Abadan kaf---00آرشیو
Absn50185,000185,000182,500185,200184,429آرشیو
ABS150183,000181,000182,000181,800180,714آرشیو
ABS 10415 205,000--206,375205,917آرشیو
ABS 10720205,000--207,750206,833آرشیو
ABS 10733---00آرشیو
Lale 1922-115,000-115,000115,000آرشیو
1922 Arya---00آرشیو
BL4 jam---00آرشیو
R40 Arak215,000--214,667211,000آرشیو
060---00آرشیو
DOP Oil183,000-183,000179,000178,200آرشیو
S 5000---0117,500آرشیو
62N07107,000-105,000107,500106,429آرشیو
2100---00آرشیو
2420E02-108,000-108,250108,833آرشیو
22B01---00آرشیو
RP 345---181,000181,000آرشیو
R40 marun---00آرشیو

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 116,000 ریال -1500 1.28% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 117,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 116,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 115,500 ریال 4000 3.46% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 115,000 ریال -1500 1.29% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 114,000 ریال -2000 1.72% نمودار و آرشیو
5110 121,000 ریال -1000 0.82% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 113,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 112,500 ریال -1000 0.88% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 112,000 ریال -1000 0.88% نمودار و آرشیو
0075 123,500 ریال نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -1000 0.86% نمودار و آرشیو
Lf190 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
22B02 115,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 111,500 ریال -1000 0.89% نمودار و آرشیو
Hi500 112,000 ریال -1000 0.88% نمودار و آرشیو
2420h 108,000 ریال -500 0.46% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 108,500 ریال 500 0.46% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 125,500 ریال -2500 1.95% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,400 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Amir 127,500 ریال -500 0.39% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam 127,500 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 148,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 169,000 ریال 500 0.3% نمودار و آرشیو
C30s 163,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30G 151,000 ریال -1000 0.66% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 169,000 ریال 500 0.3% نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 140,000 ریال 1000 0.71% نمودار و آرشیو
1540 124,000 ریال -1500 1.2% نمودار و آرشیو
1551 120,000 ریال -4000 3.23% نمودار و آرشیو
781 pet 209,000 ریال نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 169,000 ریال 500 0.3% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R 180,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 202,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 96,000 ریال -500 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 94,800 ریال -2200 2.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 92,700 ریال -800 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 93,400 ریال -1600 1.68% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 182,500 ریال -2500 1.35% نمودار و آرشیو
ABS150 182,000 ریال 1000 0.55% نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 183,000 ریال نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 105,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 - نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو
RP 345 - نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖