قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک Telegram linkedin facebook twitter Google+ whatsapp line

  

 

عنوان کالاشنبه ۰۵/۱۹ (ریال)یکشنبه ۰۵/۲۰ (ریال)شنبه ۰۵/۲۶ (ریال)یکشنبه ۰۵/۲۷ (ریال)میانگین قیمت هفته قبلمیانگین قیمت ماه قبلآرشیو
0035116,000117,000115,000115,000116,000115,222آرشیو
EX5 Jam115,000115,000115,000115,000115,000115,778آرشیو
EX5 Bakhtar114,000114,000113,500113,000113,833114,772آرشیو
EX5 Marun114,000114,000113,500113,000113,833114,556آرشیو
F7000 Mehr117,000116,500115,000114,500116,167117,600آرشیو
F7000 Ilam115,500115,500114,500114,000115,167116,250آرشیو
5110115,500115,800115,000115,000115,433116,517آرشیو
Bl3 Jam115,800115,400115,000114,500115,400115,400آرشیو
Bl3 Marun114,000114,500114,000113,500114,167114,456آرشیو
Bl3 Bakhtar115,500116,000114,300114,000115,267115,044آرشیو
0075122,000121,500121,500120,000121,667123,983آرشیو
020119,500119,500119,200119,500119,400119,022آرشیو
Lf190119,200119,000119,200119,500119,133118,800آرشیو
22B02113,000113,000113,000112,500113,000112,944آرشیو
52518107,500107,000104,000103,000106,167109,050آرشیو
Hi500116,000116,000114,000114,000115,333116,056آرشیو
2420h119,000119,000118,000118,000118,667118,639آرشیو
2420K----00آرشیو
2102118,300118,500118,000118,000118,267118,328آرشیو
1102XK----00آرشیو
Lld209 Amir114,000113,800113,000113,000113,600114,750آرشیو
Lld209 Arak113,500113,000113,000112,500113,167113,563آرشیو
PE80 Amir-127,000126,700126,500126,850128,463آرشیو
PE80 Arak----00آرشیو
CRP100 Maroun-129,000128,500128,500128,750128,969آرشیو
CRP100 jam-129,000129,000129,000129,000129,719آرشیو
CRP 100 Shazand-143,000142,500145,000142,750140,325آرشیو
Z30G----00آرشیو
V30G----00آرشیو
Z30s Mar134,500134,000133,500133,500134,000135,547آرشیو
C30s134,000133,500133,500133,200133,667138,141آرشیو
C30G133,000133,000133,000133,000133,000134,545آرشیو
Z30s Ar133,500133,000133,000133,000133,167134,959آرشیو
X30G-131,500131,000131,000131,250132,500آرشیو
V30s----00آرشیو
3840 Tabriz109,500109,000107,000106,000108,500110,860آرشیو
3840 Arak----00آرشیو
7240167,000167,000190,000195,000174,667163,406آرشیو
1540136,000135,500137,000137,000136,167134,367آرشیو
1551135,500134,000134,500134,500134,667133,867آرشیو
781 pet148,000147,000141,000140,000145,333155,000آرشیو
785 pet146,500146,000-139,000146,250155,000آرشیو
821 pet150,000149,000143,000142,000147,333158,959آرشیو
825 pet147,000146,500-139,000146,750153,869آرشیو
525----00آرشیو
552R Jam-132,800132,500-132,650133,760آرشیو
552R shazand133,500133,000132,700132,700133,067134,882آرشیو
552R Maroun133,500133,000132,700132,700133,067134,900آرشیو
510L Jam133,500133,000132,500132,500133,000137,312آرشیو
510L Navid----00آرشیو
550J Jam----00آرشیو
548R160,000-162,000162,500161,000160,467آرشیو
RP340----00آرشیو
RP340 Arak----00آرشیو
440G151,000---151,000153,250آرشیو
440L150,000148,500147,000147,000148,500150,706آرشیو
MR230213,000-213,000212,500213,000213,687آرشیو
ZR230210,000-207,000-208,500210,133آرشیو
ZR 340----00آرشیو
332C179,000--185,500179,000184,286آرشیو
332L----00آرشیو
510L Arak----00آرشیو
PVC S65 Ghadir---100,5000100,950آرشیو
PVC S65 Arvand---100,8000101,150آرشیو
PVC S65 Bandar---100,8000101,260آرشیو
PVC S65 Abadan----00آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf---99,000099,429آرشیو
PVC S65 Arvand kaf---99,300099,567آرشیو
PVC S65 Bandar kaf---99,300099,588آرشیو
PVC S65 Abadan kaf----00آرشیو
Absn50196,000195,500195,500195,500195,667192,969آرشیو
ABS150175,000175,000172,000172,000174,000176,912آرشیو
ABS 10415 240,000240,000235,000235,000238,333227,500آرشیو
ABS 10720222,000222,000221,000221,000221,667238,467آرشیو
ABS 10733----00آرشیو
Lale 1922----00آرشیو
1922 Arya----00آرشیو
BL4 jam----00آرشیو
R40 Arak182,500-188,000185,000185,250183,755آرشیو
060----00آرشیو
DOP Oil---194,0000232,500آرشیو
S 5000----00آرشیو
62N07106,000107,000105,000105,500106,000106,441آرشیو
2100----00آرشیو
2420E02119,000119,000118,000-118,667118,831آرشیو
22B01----0112,889آرشیو
RP 345----00آرشیو
R40 marun----00آرشیو
10417223,000223,000223,000223,000223,000220,867آرشیو
N32135,000134,000134,000134,000134,333137,083آرشیو

 

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 113,000 ریال -500 0.44% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 113,000 ریال -500 0.44% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 114,500 ریال -500 0.43% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 114,000 ریال -500 0.44% نمودار و آرشیو
5110 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 114,500 ریال -500 0.43% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 113,500 ریال -500 0.44% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 114,000 ریال -300 0.26% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -1500 1.23% نمودار و آرشیو
020 119,500 ریال 300 0.25% نمودار و آرشیو
Lf190 119,500 ریال 300 0.25% نمودار و آرشیو
22B02 112,500 ریال -500 0.44% نمودار و آرشیو
52518 103,000 ریال -1000 0.96% نمودار و آرشیو
Hi500 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 113,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 112,500 ریال -500 0.44% نمودار و آرشیو
PE80 Amir 126,500 ریال -200 0.16% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 128,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
CRP100 jam 129,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 145,000 ریال 2500 1.72% نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 133,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30s 133,200 ریال -300 0.22% نمودار و آرشیو
C30G 133,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 133,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
X30G 131,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 106,000 ریال -1000 0.93% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 195,000 ریال 5000 2.56% نمودار و آرشیو
1540 137,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 134,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 pet 140,000 ریال -1000 0.71% نمودار و آرشیو
785 pet 139,000 ریال نمودار و آرشیو
821 pet 142,000 ریال -1000 0.7% نمودار و آرشیو
825 pet 139,000 ریال نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand 132,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Maroun 132,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam 132,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R 162,500 ریال 500 0.31% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 147,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 212,500 ریال -500 0.23% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C 185,500 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 100,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 100,800 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 100,800 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 99,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 99,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 99,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 195,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 172,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10415 235,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10720 221,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 185,000 ریال -3000 1.6% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 194,000 ریال نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 105,500 ریال 500 0.47% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 - نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو
RP 345 - نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو
10417 223,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N32 134,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖