تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک Telegram linkedin facebook twitter Google+ whatsapp line

 

عنوان کالادوشنبه ۰۳/۲۹ (ریال)سه شنبه ۰۳/۳۰ (ریال)چهارشنبه ۰۳/۳۱ (ریال)شنبه ۰۴/۳ (ریال)یکشنبه ۰۴/۴ (ریال)میانگین قیمت هفته قبلمیانگین قیمت ماه قبلآرشیو
003539,30039,10038,90039,10040,00039,14239,428آرشیو
EX5 Jam41,35041,45041,45041,35041,50041,38342,633آرشیو
EX5 Bakhtar41,30041,50041,40041,200-41,34241,100آرشیو
EX5 Marun40,40040,30040,00040,10040,10040,30040,611آرشیو
F7000 Mehr42,00042,80042,65043,00044,00042,45843,522آرشیو
F7000 Ilam42,00042,50042,50042,80043,30042,30043,314آرشیو
511042,10042,35042,10042,40042,90042,24243,111آرشیو
Bl3 Jam41,50041,50041,50041,60042,60041,45041,432آرشیو
Bl3 Marun42,50042,50042,30042,400-42,41741,990آرشیو
Bl3 Bakhtar40,50040,45040,40040,10040,15040,52540,909آرشیو
007548,60048,80051,00052,80052,70049,36750,333آرشیو
02043,50043,90043,40043,80043,85043,55044,892آرشیو
Lf19043,20043,60043,10043,50043,50043,38345,014آرشیو
5251838,50038,70038,40038,80039,00038,60038,722آرشیو
52518 Off-----00آرشیو
Hi50048,80048,80049,00048,900-48,85048,058آرشیو
2420h43,00043,00043,10043,00043,00043,05045,522آرشیو
2420d-----00آرشیو
2420K-----00آرشیو
210243,40043,20043,300-43,30043,35044,540آرشیو
2102 Off1-----00آرشیو
2100-----00آرشیو
2100 Off1-----00آرشیو
2200----41,00000آرشیو
22402 MAHABAD44,00044,10043,95044,00044,100044,100آرشیو
Lld209 Amir-----43,88345,469آرشیو
22402 off MAHABAD-----043,680آرشیو
Lld209 Arak42,10042,40042,40042,600-42,41743,862آرشیو
22B02 off MAHABAD-----042,850آرشیو
LLD Lorestan-----00آرشیو
Lld 22402-----00آرشیو
LLD Tabriz-----00آرشیو
EX3 Jam-----00آرشیو
EX3 Jam Kaf---46,100-45,60046,200آرشیو
EX3 Amir-----048,933آرشیو
EX3 Arak-----049,700آرشیو
EX3 Jam-----00آرشیو
EX3 Bandar-----00آرشیو
EX3 Amir kaf46,10045,90045,90046,10046,00046,00046,985آرشیو
EX3 Arak kaf45,40045,300-45,40045,40045,50047,257آرشیو
EX3 Bandar kaf-----00آرشیو
Z30G -----00آرشیو
PE100 Maroun-----050,000آرشیو
PE100 Maroun kaf46,20045,90045,60045,70045,40046,03347,407آرشیو
V30G-----00آرشیو
Z30s Mar48,50048,50048,20048,10048,00048,23347,411آرشیو
C30s45,60045,50044,90045,80046,80045,31745,419آرشیو
Z30s Ar-----046,375آرشیو
V30s-----00آرشیو
3840 Tabriz42,500-43,60043,300-42,78042,855آرشیو
3840 Off1-----00آرشیو
724054,60054,50054,50054,30054,50054,40054,594آرشیو
154049,80049,80049,60049,40049,50049,63350,450آرشیو
155149,700-49,20049,300-49,40050,010آرشیو
78140,90040,80040,80041,10041,00040,96741,343آرشیو
78539,10039,10039,60039,60039,50039,35039,350آرشیو
82142,60042,60042,50042,30042,20042,76742,750آرشیو
825-42,000-42,000-42,00042,000آرشیو
5030-----00آرشیو
525-----00آرشیو
552R Jam-48,700---48,70047,369آرشیو
552R Arak Kaf-----00آرشیو
552R Arak48,00048,50048,20048,00048,00048,23347,581آرشیو
552R Maroun48,80048,50048,50048,50048,00048,60047,940آرشیو
510L Jam45,50045,300-45,80045,50045,32045,300آرشیو
510L Jam kaf-----00آرشیو
510L Navid-----00آرشیو
550J Jam45,00045,50045,50046,00046,00045,33345,386آرشیو
10733-----00آرشیو
10720-80,00080,50080,500-80,33380,333آرشیو
10417-----00آرشیو
10415-80,00080,50080,500-80,33380,333آرشیو
R40maron-----00آرشیو
R60-----00آرشیو
548R---51,000-51,00049,540آرشیو
RP34050,10051,00050,50050,500-50,05049,623آرشیو
440G-----00آرشیو
440J-----00آرشیو
440L---50,000-50,00056,780آرشیو
MR230-----00آرشیو
ZR230-----00آرشیو
N40-----00آرشیو
N5076,00075,80075,80075,70075,60075,61775,714آرشیو
332C-----58,95058,950آرشیو
332L49,30049,00049,300--49,18049,180آرشیو
5218-----00آرشیو
PVC S65 Ghadir36,10036,10036,10036,15036,00036,17536,162آرشیو
PVC S65 Arvand36,10036,10036,10036,15036,00036,17536,182آرشیو
PVC S65 Bandar36,40036,40036,30036,30036,10036,38336,318آرشیو
PVC S65 Abadan-----00آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf35,10035,10035,10035,15035,00035,17535,144آرشیو
PVC S65 Arvand kaf35,10035,10035,10035,15035,00035,17535,165آرشیو
PVC S65 Bandar kaf35,40035,40035,30035,30035,10035,38335,300آرشیو
PVC S65 Abadan kaf-----00آرشیو
PVC S70 Bandar-----00آرشیو
PVC S70 Abadan-----00آرشیو
PVC S70 Bandar kaf-----00آرشیو
PVC S70 Abadan kaf-----00آرشیو
PVC S57 Abadan-----00آرشیو
PVC S57 Ghadir-----00آرشیو
PVC S57 Abadan kaf-----00آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf-----00آرشیو
PVC S60 Bandar-----00آرشیو
PVC S60 Bandar kaf-----00آرشیو
EX5 Marun Off1-----00آرشیو
EX5 Marun Off2-----00آرشیو
EX5 Jam Off1-----00آرشیو
EX5 Jam Off2-----00آرشیو
5110 Off1-----00آرشیو
5110 Off2-----00آرشیو
6020-----00آرشیو
620-----00آرشیو
Bl3 Jam Off1-----00آرشیو
Bl3 Jam Off2-----00آرشیو
Bl3 Marun Off2-----00آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1-----00آرشیو
EPS 200-----00آرشیو
EPS 300-----00آرشیو
EPS 400-----00آرشیو
510L Arak-----00آرشیو
5620-----00آرشیو
Absn50-----75,50075,500آرشیو
ABS15088,00092,00089,00089,000-89,20083,709آرشیو
Lale 1922-----00آرشیو
1922 Arya-----00آرشیو
MR1600-----00آرشیو
J740-----00آرشیو
R200-----00آرشیو
2004Tc-----00آرشیو
3202-----00آرشیو
3713-----041,350آرشیو
BL4 jam-----00آرشیو
EX3 Off1-----00آرشیو
220Kj-----00آرشیو
R40 Arak-----00آرشیو
060-----00آرشیو
EX5 Jam Kaf-----00آرشیو
EX5 Amir-----00آرشیو
209 Tabriz-----00آرشیو
1102l Rejal-----00آرشیو
60507-----00آرشیو
6040-----00آرشیو
60511-----00آرشیو
DOP Oil-----00آرشیو
22501 kg off-----00آرشیو
22402 off-----00آرشیو
Z30S Mar Kaf--48,200--48,20048,200آرشیو
ZR230 Kaf-----00آرشیو

قیمت مواداولیه؛ ۴ تير ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,000 ریال 900 2.25% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 41,500 ریال 150 0.36% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 44,000 ریال 1000 2.27% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,300 ریال 500 1.15% نمودار و آرشیو
5110 42,900 ریال 500 1.17% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 42,600 ریال 1000 2.35% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,150 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
0075 52,700 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
020 43,850 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
Lf190 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 39,000 ریال 200 0.51% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 43,300 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 41,000 ریال نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 46,000 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 45,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 45,400 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
C30s 46,800 ریال 1000 2.14% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 54,500 ریال 200 0.37% نمودار و آرشیو
1540 49,500 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 41,000 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
785 39,500 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
821 42,200 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Maroun 48,000 ریال -500 1.03% نمودار و آرشیو
510L Jam 45,500 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 75,600 ریال -100 0.13% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,000 ریال -150 0.41% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,000 ریال -150 0.41% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,100 ریال -200 0.55% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 35,000 ریال -150 0.43% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,000 ریال -150 0.43% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,100 ریال -200 0.57% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖