تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک Telegram linkedin facebook twitter Google+ whatsapp line

 

عنوان کالاشنبه ۰۲/۳۰ (ریال)یکشنبه ۰۲/۳۱ (ریال)دوشنبه ۰۳/۱ (ریال)سه شنبه ۰۳/۲ (ریال)چهارشنبه ۰۳/۳ (ریال)میانگین قیمت هفته قبلمیانگین قیمت ماه قبلآرشیو
003541,30041,20040,70040,15041,10040,89241,838آرشیو
EX5 Jam45,60045,650---45,63845,429آرشیو
EX5 Bakhtar41,80042,35041,60041,40040,80042,60843,763آرشیو
EX5 Marun42,50042,10041,60041,20040,90042,56744,188آرشیو
F7000 Mehr45,15045,25045,30045,30044,60045,12545,224آرشیو
F7000 Ilam45,00044,90045,00044,70044,60044,82544,869آرشیو
511044,60045,45045,35045,30045,00044,98345,026آرشیو
Bl3 Jam42,50042,00042,18041,80041,75042,24742,894آرشیو
Bl3 Marun42,70042,70042,00042,00042,00042,51743,019آرشیو
Bl3 Bakhtar42,35042,30042,00042,00040,80042,22542,879آرشیو
007550,50051,40051,00050,60050,50050,73350,064آرشیو
02048,70048,40048,10047,90047,40048,10048,176آرشیو
Lf19048,70049,20049,00048,70048,00048,63348,367آرشیو
5251839,75039,65039,50039,00038,80039,53341,433آرشیو
52518 Off-----042,400آرشیو
Hi50047,30047,30046,70046,40047,00047,01746,038آرشیو
2420h49,00049,00048,70049,00048,30048,63348,657آرشیو
2420d-----048,900آرشیو
2420K-----048,193آرشیو
210247,70049,00048,60048,400-48,10048,029آرشیو
2102 Off1-----00آرشیو
2100-----00آرشیو
2100 Off1-----00آرشیو
2200-----00آرشیو
22402 off MAHABAD47,70047,45047,10047,10047,10044,18044,285آرشیو
22402 MAHABAD44,30044,30044,300--44,95045,285آرشیو
Lld209 Amir45,50045,00045,00044,200-47,39248,102آرشیو
Lld209 Arak45,90046,05045,70045,70045,55045,82546,531آرشیو
22B02 off MAHABAD43,10043,10043,00043,100-43,08343,215آرشیو
LLD Lorestan-----00آرشیو
Lld 22402-----00آرشیو
LLD Tabriz47,00047,00046,000--46,48047,585آرشیو
EX3 Jam-----048,500آرشیو
EX3 Jam Kaf-----048,263آرشیو
EX3 Amir51,00050,10050,10050,80053,00050,50049,821آرشیو
EX3 Arak49,70049,70051,00050,70050,00050,27549,888آرشیو
EX3 Jam-----00آرشیو
EX3 Bandar-----00آرشیو
EX3 Amir kaf-----48,80048,771آرشیو
EX3 Arak kaf-----48,65048,650آرشیو
EX3 Bandar kaf-----00آرشیو
Z30G 46,600----46,00047,517آرشیو
PE100 Maroun---51,000-51,00065,500آرشیو
PE100 Maroun kaf49,50049,500---49,12549,125آرشیو
V30G-----00آرشیو
Z30s Mar46,50047,20046,50046,40046,20046,40047,650آرشیو
C30s46,70047,00046,80047,00046,20046,80048,605آرشیو
Z30s Ar46,60047,00046,30046,30046,00046,25047,586آرشیو
V30s-----00آرشیو
3840 Tabriz43,60043,60044,60044,10044,50043,93345,620آرشیو
3840 Off1-----00آرشیو
724055,70056,25055,80055,70055,30055,47556,402آرشیو
154052,80053,60053,10053,00052,50053,06755,352آرشیو
155151,80051,70051,70051,50051,60051,68054,105آرشیو
78142,00042,20042,20042,30042,00041,78341,533آرشیو
785-----41,00041,156آرشیو
821-----042,950آرشیو
82541,90041,50041,700--41,42041,254آرشیو
5030-----00آرشیو
525-----00آرشیو
552R Jam46,80047,50046,80046,90046,50046,65047,662آرشیو
552R Arak Kaf---47,000-47,00047,625آرشیو
552R Arak47,00047,50047,00046,90046,50046,90047,848آرشیو
552R Maroun47,10047,50047,20046,90046,50046,76747,705آرشیو
510L Jam47,00047,00046,80046,70046,30046,85048,652آرشیو
510L Jam kaf-----00آرشیو
510L Navid-----00آرشیو
550J Jam-----47,00049,667آرشیو
10733-----00آرشیو
10720-----00آرشیو
10417-----00آرشیو
10415-----079,600آرشیو
R40maron-----00آرشیو
R60-----00آرشیو
548R52,50052,50051,30050,80050,50052,90055,565آرشیو
RP34050,50049,50050,40050,20049,10050,30053,138آرشیو
440G-----00آرشیو
440J-----00آرشیو
440L57,50057,50057,50057,50057,80057,16756,043آرشیو
MR230-----00آرشیو
ZR230-----00آرشیو
N40-----00آرشیو
N5073,30073,50073,80075,50078,00073,80075,862آرشیو
332C-----062,650آرشیو
332L-----049,671آرشیو
5218-----00آرشیو
PVC S65 Ghadir37,00036,50036,500-36,20036,60036,772آرشیو
PVC S65 Arvand37,00036,50036,500-36,20036,60036,711آرشیو
PVC S65 Bandar37,00036,60036,600-36,20036,65036,761آرشیو
PVC S65 Abadan-----00آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf35,90035,50035,500-35,20035,60035,628آرشیو
PVC S65 Arvand kaf35,90035,50035,500-35,20035,60035,589آرشیو
PVC S65 Bandar kaf35,90035,60035,500-35,20035,66035,639آرشیو
PVC S65 Abadan kaf-----00آرشیو
PVC S70 Bandar-----00آرشیو
PVC S70 Abadan-----00آرشیو
PVC S70 Bandar kaf-----00آرشیو
PVC S70 Abadan kaf-----00آرشیو
PVC S57 Abadan-----00آرشیو
PVC S57 Ghadir-----00آرشیو
PVC S57 Abadan kaf-----00آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf-----00آرشیو
PVC S60 Bandar-----00آرشیو
PVC S60 Bandar kaf-----00آرشیو
EX5 Marun Off1-----044,525آرشیو
EX5 Marun Off2-----00آرشیو
EX5 Jam Off1-----00آرشیو
EX5 Jam Off2-----00آرشیو
5110 Off1-----00آرشیو
5110 Off2-----00آرشیو
6020-----00آرشیو
620-----00آرشیو
Bl3 Jam Off1-----00آرشیو
Bl3 Jam Off2-----00آرشیو
Bl3 Marun Off2-----00آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1-----00آرشیو
EPS 200-----00آرشیو
EPS 300-----00آرشیو
EPS 400-----00آرشیو
510L Arak-----00آرشیو
5620-----00آرشیو
Absn50-----00آرشیو
ABS15073,00073,50075,50076,00080,00074,10076,129آرشیو
Lale 1922-----052,850آرشیو
1922 Arya-----00آرشیو
MR1600-----00آرشیو
J740-----00آرشیو
R200-----00آرشیو
2004Tc-----00آرشیو
3202-----00آرشیو
3713-----00آرشیو
BL4 jam-----00آرشیو
EX3 Off1-----00آرشیو
220Kj-----00آرشیو
R40 Arak-----00آرشیو
060-----00آرشیو
EX5 Jam Kaf-----00آرشیو
EX5 Amir-----00آرشیو
209 Tabriz-----00آرشیو
1102l Rejal-----00آرشیو
60507-----00آرشیو
6040-----00آرشیو
60511-----00آرشیو
DOP Oil-----00آرشیو
22501 kg off-----047,900آرشیو
22402 off-43,500--43,50043,50044,050آرشیو
Z30S Mar Kaf--47,000--46,25046,250آرشیو
ZR230 Kaf-----00آرشیو

قیمت مواداولیه؛ ۳ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 41,100 ریال 950 2.31% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 40,800 ریال -600 1.45% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,900 ریال -300 0.73% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 44,600 ریال -700 1.55% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,600 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
5110 45,000 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,750 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,800 ریال -1200 2.86% نمودار و آرشیو
0075 50,500 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
020 47,400 ریال -500 1.04% نمودار و آرشیو
Lf190 48,000 ریال -700 1.44% نمودار و آرشیو
52518 38,800 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,000 ریال 600 1.28% نمودار و آرشیو
2420h 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 45,550 ریال -150 0.33% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,000 ریال 2200 4.15% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 50,000 ریال -700 1.38% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 46,200 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
C30s 46,200 ریال -800 1.7% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 46,000 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 44,500 ریال 400 0.9% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 55,300 ریال -400 0.72% نمودار و آرشیو
1540 52,500 ریال -500 0.94% نمودار و آرشیو
1551 51,600 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
781 42,000 ریال -300 0.71% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 46,500 ریال -400 0.85% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 46,500 ریال -400 0.85% نمودار و آرشیو
552R Maroun 46,500 ریال -400 0.85% نمودار و آرشیو
510L Jam 46,300 ریال -400 0.86% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 50,500 ریال -300 0.59% نمودار و آرشیو
RP340 49,100 ریال -1100 2.19% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,800 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 78,000 ریال 2500 3.21% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 35,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 80,000 ریال 4000 5% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off 43,500 ریال نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖