قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک Telegram linkedin facebook twitter Google+ whatsapp line

 

عنوان کالاشنبه ۰۷/۲۱ (ریال)یکشنبه ۰۷/۲۲ (ریال)دوشنبه ۰۷/۲۳ (ریال)سه شنبه ۰۷/۲۴ (ریال)چهارشنبه ۰۷/۲۵ (ریال)میانگین قیمت هفته قبلمیانگین قیمت ماه قبلآرشیو
0035125,000124,500124,900124,000114,000125,233129,995آرشیو
EX5 Jam-120,000119,000118,000112,000120,200127,143آرشیو
EX5 Bakhtar119,000118,000117,000117,000110,000119,083125,208آرشیو
EX5 Marun119,000119,000118,000117,000109,000119,417126,765آرشیو
F7000 Mehr129,000129,000127,000126,000120,000128,500132,342آرشیو
F7000 Ilam129,000128,000125,000124,000118,000128,083132,105آرشیو
5110-133,000132,000130,000118,000132,800134,759آرشیو
Bl3 Jam-121,000118,000115,000108,000119,200127,385آرشیو
Bl3 Marun116,500113,000113,000109,000-112,875122,625آرشیو
Bl3 Bakhtar117,000116,000114,000111,000106,000116,500126,176آرشیو
0075126,500125,000124,000123,000120,000125,417131,469آرشیو
020123,500123,000122,000122,000113,000123,500130,421آرشیو
Lf190120,000120,000120,000117,500112,000119,417125,528آرشیو
22B02----109,0000129,000آرشیو
52518163,000160,000155,000155,000130,000159,333165,235آرشیو
Hi500132,000130,000132,000131,000127,000133,000142,947آرشیو
2420h121,000119,500119,500118,000112,000120,667125,912آرشیو
2420d-----00آرشیو
2420K-----0121,000آرشیو
2102121,000-118,500118,000110,000119,167124,400آرشیو
2102 Off1-----00آرشیو
2100-----00آرشیو
2100 Off1-----00آرشیو
2200-----00آرشیو
Lld209 Amir124,000124,000122,000118,000119,000122,583127,089آرشیو
Lld209 Arak123,500119,500119,000122,000118,000121,583126,211آرشیو
PE80 Jam-----00آرشیو
PE80 Jam Kaf-----00آرشیو
PE80 Amir125,000123,000123,000121,500115,000123,900127,567آرشیو
PE80 Arak-----00آرشیو
CRP100 Amir Kabir125,000125,000123,000122,000115,000124,200127,409آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf-----00آرشیو
PE80 Amir kaf-----00آرشیو
Z30G133,000132,000130,500130,000128,000132,583137,542آرشیو
CRP100 Jam Kaf-----00آرشیو
CRP100 Maroun-----00آرشیو
CRP100 Jam-----0125,000آرشیو
CRP 100 Shazand----122,0000128,600آرشیو
CRP100 Maroun kaf-----00آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf-----00آرشیو
PE80 ilam-----00آرشیو
V30G---131,000-131,000131,000آرشیو
Z30s Mar150,000--130,000129,00097,800131,057آرشیو
C30s152,000145,000142,000141,000136,000153,333171,938آرشیو
Z30s Ar134,000133,000131,500129,000127,000133,667145,611آرشیو
V30s-----00آرشیو
3840 Tabriz-----00آرشیو
7240135,000131,500129,000127,500126,000129,500139,526آرشیو
1540126,000118,000117,000115,000114,000118,167127,263آرشیو
1551125,000114,000113,000111,000110,000114,500120,658آرشیو
781 pet238,000225,000227,000225,000220,000229,000238,889آرشیو
785 pet-225,000---225,000225,000آرشیو
821 pet240,000230,000230,000-225,000232,500244,889آرشیو
825 pet-----00آرشیو
525-160,000-140,000-155,500158,167آرشیو
552R Jam-----00آرشیو
552R shazand134,000----129,000132,333آرشیو
552R Maroun-132,000130,500127,500126,000132,200143,735آرشیو
510L Jam-162,000150,000150,000142,000160,400176,500آرشیو
510L Navid-----00آرشیو
550J Jam--150,000148,000145,000149,000179,400آرشیو
R60-----0146,000آرشیو
548R134,000138,000138,000138,000136,000136,833139,844آرشیو
RP340-195,000195,000200,000200,000196,000195,467آرشیو
440G-----00آرشیو
440L-134,000135,000132,000130,500129,800130,625آرشیو
MR230-182,000180,000180,000183,000180,800184,571آرشیو
ZR230---185,000180,000185,000185,000آرشیو
332C--175,000175,000174,000175,000175,000آرشیو
332L-126,000126,000126,000128,000126,000126,400آرشیو
PVC S65 Ghadir126,000122,000131,000121,000119,500127,400135,385آرشیو
PVC S65 Arvand125,000121,000130,000120,000118,500126,600134,133آرشیو
PVC S65 Bandar125,000121,000130,000120,000118,500126,600134,467آرشیو
PVC S65 Abadan-----00آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf112,000110,000121,000115,000115,000114,800120,636آرشیو
PVC S65 Arvand kaf111,500110,000120,000114,000114,000114,100119,792آرشیو
PVC S65 Bandar kaf111,500110,000120,000114,000114,000114,300119,875آرشیو
PVC S65 Abadan kaf-----00آرشیو
510L Arak-----00آرشیو
Absn50149,000151,000150,000155,000153,000151,500161,471آرشیو
ABS150143,000148,000147,000146,000142,000147,167158,529آرشیو
ABS 10415 -230,000230,000215,000210,000228,750228,750آرشیو
Lale 1922--115,000110,000111,000112,500115,667آرشیو
1922 Arya--114,000110,000111,000112,000115,333آرشیو
BL4 jam123,000115,000113,000--120,000121,667آرشیو
R40 Arak--144,000135,000-139,500139,500آرشیو
060----139,00000آرشیو
EX5 Amir-----00آرشیو
6040-----00آرشیو
60511-----00آرشیو
DOP Oil150,000162,000162,000162,000161,000157,600156,000آرشیو
ZR 340-182,000180,000180,000174,500180,000180,643آرشیو
3840 Arak--97,00096,00098,50096,500105,800آرشیو
S 500095,000-94,00091,50091,00093,50098,250آرشیو

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖