قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک Telegram linkedin facebook twitter Google+ whatsapp line

 

عنوان کالادوشنبه ۰۳/۲۱ (ریال)سه شنبه ۰۳/۲۲ (ریال)چهارشنبه ۰۳/۲۳ (ریال)یکشنبه ۰۳/۲۷ (ریال)دوشنبه ۰۳/۲۸ (ریال)میانگین قیمت هفته قبلمیانگین قیمت ماه قبلآرشیو
0035---117,500-110,25087,350آرشیو
EX5 Jam----73,00068,50070,986آرشیو
EX5 Bakhtar-----069,250آرشیو
EX5 Marun-----00آرشیو
F7000 Mehr---74,20074,00074,20073,571آرشیو
F7000 Ilam---73,400-73,40073,725آرشیو
5110----74,000073,992آرشیو
Bl3 Jam-----00آرشیو
Bl3 Marun-----082,733آرشیو
Bl3 Bakhtar---100,000-100,00084,460آرشیو
0075---65,80068,80065,80059,379آرشیو
020---67,00066,80067,00062,079آرشیو
Lf190---66,500-66,50061,257آرشیو
22B02-----00آرشیو
52518---64,70062,90064,70059,475آرشیو
52518 Off-----00آرشیو
Hi500---63,60062,60063,60056,358آرشیو
2420h---63,40062,50063,40060,700آرشیو
2420d-----00آرشیو
2420K-----058,000آرشیو
2102-----060,188آرشیو
2102 Off1-----00آرشیو
2100-----00آرشیو
2100 Off1-----00آرشیو
2200-----00آرشیو
Lld209 Amir---63,700-63,70062,979آرشیو
22402 off MAHABAD-----00آرشیو
22402 MAHABAD---61,500-61,50061,500آرشیو
Lld209 Arak---62,80061,90062,80061,571آرشیو
22B02 off MAHABAD-----00آرشیو
LLD Lorestan-----00آرشیو
Lld 22402-----00آرشیو
LLD Tabriz-----00آرشیو
PE80 Jam-----75,50075,650آرشیو
PE80 Jam Kaf-----74,20074,100آرشیو
PE80 Amir77,000----76,50075,289آرشیو
PE80 Arak-----00آرشیو
CRP100 Amir Kabir-----00آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf-----00آرشیو
PE80 Amir kaf76,000----75,50075,000آرشیو
PE80 Arak kaf-----00آرشیو
PE80 Bandar kaf-----00آرشیو
Z30G-----00آرشیو
EX3 ilam-----76,00075,050آرشیو
CRP100 Jam Kaf76,000----76,00075,250آرشیو
CRP100 Maroun-----00آرشیو
EX3 ilam Kaf-----75,00074,750آرشیو
CRP100 Jam77,000----77,00076,750آرشیو
CRP 100 Shazand-----074,767آرشیو
CRP100 Maroun kaf77,500----77,50077,500آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf77,500----77,50077,500آرشیو
PE80 ilam-----00آرشیو
V30G-----00آرشیو
PE 80 ilam Kaf-----00آرشیو
Z30s Mar---86,500-86,50086,500آرشیو
C30s----77,000071,991آرشیو
Z30s Ar---85,40085,70085,40076,936آرشیو
V30s-----00آرشیو
3840 Tabriz-----00آرشیو
3840 Off1-----00آرشیو
7240---98,50097,80098,50096,555آرشیو
1540---78,50078,10078,50077,767آرشیو
1551---77,400-77,40074,742آرشیو
781---105,500-105,50089,500آرشیو
785-----00آرشیو
821-----00آرشیو
825-----00آرشیو
5030-----00آرشیو
525-----00آرشیو
552R Jam-----00آرشیو
552R Arak Kaf-----00آرشیو
552R Arak-----077,200آرشیو
552R Maroun---85,30085,30085,30076,542آرشیو
510L Jam---76,300-76,30076,300آرشیو
510L Jam kaf-----00آرشیو
510L Navid-----00آرشیو
550J Jam-----00آرشیو
10733-----00آرشیو
10720-----00آرشیو
10417-----00آرشیو
10415-----00آرشیو
R40maron-----00آرشیو
R60---78,000-78,00078,000آرشیو
548R---78,00077,50078,00074,658آرشیو
RP340---78,000-78,00078,000آرشیو
440G---78,500-78,50078,500آرشیو
440J-----00آرشیو
440L---77,000-77,00077,000آرشیو
MR230---79,00079,00079,00074,750آرشیو
ZR230---79,00079,00079,00074,750آرشیو
N40-----00آرشیو
N50-----00آرشیو
332C-----077,218آرشیو
332L-----00آرشیو
5218-----00آرشیو
PVC S65 Ghadir49,20048,50049,50048,50048,50048,94048,838آرشیو
PVC S65 Arvand46,20047,20047,70047,70047,70047,06047,538آرشیو
PVC S65 Bandar48,20048,40049,20049,20049,70048,75049,000آرشیو
PVC S65 Abadan45,80045,20046,20046,00046,00045,72046,325آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf47,40047,50048,20047,50047,50047,62047,061آرشیو
PVC S65 Arvand kaf44,80046,00046,50046,50046,50045,74045,683آرشیو
PVC S65 Bandar kaf47,20047,50048,00048,00048,30047,58046,627آرشیو
PVC S65 Abadan kaf44,40044,40045,20045,20045,20044,64044,600آرشیو
PVC S70 Bandar-----061,400آرشیو
PVC S70 Abadan-----060,575آرشیو
PVC S70 Bandar kaf-----00آرشیو
PVC S70 Abadan kaf---54,000-54,00054,000آرشیو
PVC S57 Abadan-53,500--55,00048,25053,042آرشیو
PVC S57 Ghadir-----053,500آرشیو
PVC S57 Abadan kaf52,00052,50054,00054,80054,00053,32553,325آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf-----00آرشیو
PVC S60 Bandar52,00052,00052,00052,00052,00052,00052,063آرشیو
PVC S60 Bandar kaf-----062,000آرشیو
EX5 Marun Off1-----00آرشیو
PVC S65 Off3 Arv-----00آرشیو
EX5 Marun Off2-----00آرشیو
PVC S65 Off3 Arva-----00آرشیو
EX5 Jam Off1-----00آرشیو
PVC E68 Off3 Arv-----00آرشیو
EX5 Jam Off2-----00آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf-----00آرشیو
5110 Off1-----00آرشیو
5110 Off2-----00آرشیو
6020-----00آرشیو
620-----00آرشیو
Bl3 Jam Off1-----00آرشیو
Bl3 Jam Off2-----00آرشیو
Bl3 Marun Off2-----00آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1-----00آرشیو
EPS 200-----00آرشیو
EPS 300-----00آرشیو
EPS 400-----00آرشیو
510L Arak-----00آرشیو
5620-----00آرشیو
Absn50---103,200103,500103,200100,917آرشیو
ABS150---104,300104,500104,300101,425آرشیو
Lale 1922---61,000-61,00061,000آرشیو
1922 Arya-----00آرشیو
MR1600-----00آرشیو
J740-----00آرشیو
R200-----00آرشیو
2004Tc-----00آرشیو
3202-----00آرشیو
3713-----00آرشیو
BL4 jam-----00آرشیو
EX3 Off1-----00آرشیو
220Kj-----00آرشیو
R40 Arak-----00آرشیو
060-----00آرشیو
EX5 Jam Kaf-----69,50069,500آرشیو
EX5 Amir-----00آرشیو
209 Tabriz-----00آرشیو
1102l Rejal-----00آرشیو
60507-----00آرشیو
6040-----00آرشیو
60511-----00آرشیو
DOP Oil-----00آرشیو
22501 kg off-----00آرشیو
22402 off-----00آرشیو
Z30S Mar Kaf-----00آرشیو
ZR230 Kaf-----00آرشیو

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 73,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 74,000 ریال -200 0.27% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar - نمودار و آرشیو
0075 68,800 ریال 3000 4.36% نمودار و آرشیو
020 66,800 ریال -200 0.3% نمودار و آرشیو
Lf190 - نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 62,900 ریال -1800 2.78% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 62,600 ریال -1000 1.57% نمودار و آرشیو
2420h 62,500 ریال -900 1.42% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 61,900 ریال -900 1.43% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 77,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30s Ar 85,700 ریال 300 0.35% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 97,800 ریال -700 0.71% نمودار و آرشیو
1540 78,100 ریال -400 0.51% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 85,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 77,500 ریال -500 0.64% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 47,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 49,700 ریال 500 1.01% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 46,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 48,300 ریال 300 0.62% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 45,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 55,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 54,000 ریال -800 1.46% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,500 ریال 300 0.29% نمودار و آرشیو
ABS150 104,500 ریال 200 0.19% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖