قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک Telegram linkedin facebook twitter Google+ whatsapp line

 

     

عنوان کالادوشنبه ۰۷/۲۲ (ریال)سه شنبه ۰۷/۲۳ (ریال)چهارشنبه ۰۷/۲۴ (ریال)یکشنبه ۰۷/۲۸ (ریال)دوشنبه ۰۷/۲۹ (ریال)سه شنبه ۰۷/۳۰ (ریال)میانگین قیمت هفته قبلمیانگین قیمت ماه قبلآرشیو
0035101,500101,200101,200101,600101,000101,000101,300105,055آرشیو
EX5 Jam108,000-107,300107,300--107,533109,900آرشیو
EX5 Bakhtar------0110,833آرشیو
EX5 Marun--103,300-102,500102,500102,900107,830آرشیو
F7000 Mehr105,000-105,000-104,000104,500104,667109,453آرشیو
F7000 Ilam105,000-103,800-102,000102,500103,600107,887آرشیو
5110104,500-104,000-102,800102,500103,767106,953آرشیو
Bl3 Jam102,000-102,500---102,250105,000آرشیو
Bl3 Marun102,000-102,000---102,000104,507آرشیو
Bl3 Bakhtar102,000101,500102,500102,000102,500102,500102,100105,075آرشیو
0075110,000111,600111,800-112,000112,000111,350111,100آرشیو
020109,500109,000109,500109,200109,000109,000109,240110,430آرشیو
Lf190109,500109,300109,800109,200109,200109,200109,400110,095آرشیو
22B02103,500-----103,500107,000آرشیو
52518108,500109,800108,500115,500110,000109,000110,460109,065آرشیو
Hi500102,000100,000100,000---100,667105,457آرشیو
2420h------00آرشیو
2420K------00آرشیو
2102109,500109,300106,700108,200--108,425109,031آرشیو
1102XK------00آرشیو
Lld 209 Amir111,000111,000110,200110,200110,000110,000110,480110,863آرشیو
Lld 209 Arak108,500-108,000108,000108,000108,000108,125109,094آرشیو
EX3 Amir-114,000114,000-114,000114,500114,000112,643آرشیو
CRP100 Maroun---116,500116,500-116,500116,292آرشیو
CRP100 jam---116,500116,500116,500116,500116,346آرشیو
CRP 100 black Shazand-143,000--141,000140,000142,000129,755آرشیو
Z30G------00آرشیو
V30G------00آرشیو
Z30s Mar125,000124,700124,500126,500128,200113,100125,780127,400آرشیو
C30s126,000125,500125,00012,550125,500129,500102,910124,213آرشیو
C30G124,800124,800-124,600124,600129,000124,700126,600آرشیو
Z30s Ar125,000124,200124,500126,000128,000131,000125,540127,100آرشیو
X30G125,500125,000-125,300125,000128,000125,200126,753آرشیو
V30s------00آرشیو
3840 Tabriz--101,800---101,800101,800آرشیو
3840 Arak--101,800---101,800101,800آرشیو
7240147,500147,000-145,000145,000145,000146,125148,632آرشیو
1540134,500133,500-134,000134,000134,000134,000135,379آرشیو
1551------0135,333آرشیو
781 pet122,000-120,500--118,000121,250126,808آرشیو
785 pet122,000-119,500--117,000120,750126,423آرشیو
821 pet--124,000--122,000124,000131,750آرشیو
825 pet122,000-----122,000127,227آرشیو
525------00آرشیو
552R Jam--125,000---125,000125,000آرشیو
552R shazand125,000124,000124,300-127,800-125,275127,000آرشیو
552R Maroun125,000124,000124,200125,800127,800130,700125,360127,042آرشیو
510L Jam124,500-124,200-125,000129,000124,567126,976آرشیو
510L Navid---12,530--12,53012,530آرشیو
550J Jam------00آرشیو
548R-134,500134,500143,000--137,333137,333آرشیو
RP340------00آرشیو
RP340 Arak------00آرشیو
440G------00آرشیو
440L--139,500138,500138,000137,500138,667151,820آرشیو
MR230------00آرشیو
ZR230------00آرشیو
ZR 340------00آرشیو
332C------00آرشیو
332L------00آرشیو
510L Arak------00آرشیو
PVC S65 Ghadir------00آرشیو
PVC S65 Arvand----91,700-91,70094,825آرشیو
PVC S65 Bandar----91,900-91,90095,300آرشیو
PVC S65 Abadan------00آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf------00آرشیو
PVC S65 Arvand kaf----90,200-90,20092,386آرشیو
PVC S65 Bandar kaf----90,500-90,50092,714آرشیو
PVC S65 Abadan kaf------00آرشیو
Absn50195,000193,000193,000196,000196,000196,000194,600193,605آرشیو
ABS150182,000181,500182,000-189,000189,000183,625175,765آرشیو
ABS 10415 245,000280,000280,000300,000300,000300,000281,000247,684آرشیو
ABS 10720220,000218,500218,800221,000221,000222,000219,860220,600آرشیو
ABS 10733-226,500226,500---226,500226,500آرشیو
Lale 1922--105,000---105,000105,000آرشیو
1922 Arya------00آرشیو
BL4 jam------00آرشیو
R40 Arak---204,500--204,500204,250آرشیو
060------0129,000آرشیو
DOP Oil----145,000-145,000150,625آرشیو
S 5000------00آرشیو
62N07------0102,125آرشیو
2100------00آرشیو
2420E02------00آرشیو
22B01------00آرشیو
RP 345------00آرشیو
R40 marun------00آرشیو
10417220,000220,000220,000221,000221,000222,000220,400219,556آرشیو
N32------00آرشیو

 

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۳۰ مهر ۱۳۹۸
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 101,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 102,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 104,500 ریال 500 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 102,500 ریال 500 0.49% نمودار و آرشیو
5110 102,500 ریال -300 0.29% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 102,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 112,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 109,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 109,000 ریال -1000 0.91% نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir 110,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak 108,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Amir 114,500 ریال 500 0.44% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam 116,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
CRP 100 black Shazand 140,000 ریال -1000 0.71% نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 113,100 ریال -15100 11.78% نمودار و آرشیو
C30s 129,500 ریال 4000 3.09% نمودار و آرشیو
C30G 129,000 ریال 4400 3.41% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 131,000 ریال 3000 2.29% نمودار و آرشیو
X30G 128,000 ریال 3000 2.34% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 145,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 134,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet 118,000 ریال نمودار و آرشیو
785 pet 117,000 ریال نمودار و آرشیو
821 pet 122,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 130,700 ریال 2900 2.22% نمودار و آرشیو
510L Jam 129,000 ریال 4000 3.1% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 137,500 ریال -500 0.36% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 196,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 189,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10415 300,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10720 222,000 ریال 1000 0.45% نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 - نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو
RP 345 - نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو
10417 222,000 ریال 1000 0.45% نمودار و آرشیو
N32 - نمودار و آرشیو➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖