قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک Telegram linkedin facebook twitter Google+ whatsapp line

 

 

 

عنوان کالاشنبه ۱۱/۲۷ (ریال)یکشنبه ۱۱/۲۸ (ریال)دوشنبه ۱۱/۲۹ (ریال)سه شنبه ۱۱/۳۰ (ریال)میانگین قیمت هفته قبلمیانگین قیمت ماه قبلآرشیو
0035114,700114,500113,800119,000112,660113,753آرشیو
EX5 Jam113,500114,000115,000116,500112,200111,000آرشیو
EX5 Bakhtar-113,000114,000116,000111,425108,728آرشیو
EX5 Marun----110,300109,930آرشیو
F7000 Mehr113,000115,000113,500117,500112,700112,553آرشیو
F7000 Ilam113,000114,000112,500116,500111,900111,253آرشیو
5110114,500116,000115,500120,000112,700109,137آرشیو
Bl3 Jam112,500112,500112,500114,500112,200113,750آرشیو
Bl3 Marun112,500112,500112,500114,500112,500112,136آرشیو
Bl3 Bakhtar110,000112,500-114,000110,875112,194آرشیو
0075110,000114,500111,000117,500108,800103,079آرشیو
020110,000113,500111,000114,000108,660103,726آرشیو
Lf190105,000110,000109,000111,000104,600100,437آرشیو
22B02--110,500113,000105,833100,444آرشیو
52518101,500102,500102,500109,500101,14099,595آرشیو
Hi500101,000102,000101,000106,000100,60099,495آرشیو
2420h108,500112,500-114,000109,125107,924آرشیو
2420K-114,000--114,000114,000آرشیو
210299,000102,500101,500103,50099,20097,633آرشیو
1102XK-148,000148,000158,000145,333144,000آرشیو
Lld209 Amir116,000120,000118,000120,500115,100109,583آرشیو
Lld209 Arak---119,00000آرشیو
PE80 Amir113,500---112,333111,638آرشیو
PE80 Arak----00آرشیو
CRP100 Maroun-114,000115,000-112,950111,287آرشیو
CRP100 jam--114,500-112,750111,000آرشیو
CRP 100 Shazand----130,000120,750آرشیو
Z30G146,500148,500151,000163,000145,200142,579آرشیو
V30G----00آرشیو
Z30s Mar----0140,500آرشیو
C30s147,000148,000152,000167,000145,600142,337آرشیو
C30G-147,500150,000156,500143,250142,000آرشیو
Z30s Ar146,000149,000152,000165,000145,400142,811آرشیو
X30G----138,500138,750آرشیو
V30s----00آرشیو
3840 Tabriz98,000103,400101,500103,00099,48098,122آرشیو
3840 Arak----00آرشیو
7240130,000134,000134,000137,000132,260130,463آرشیو
1540117,100116,500116,500119,500115,820114,689آرشیو
1551-115,500115,500119,000114,500113,906آرشیو
781 pet151,000154,000-184,000151,333150,808آرشیو
785 pet-153,000--151,500151,350آرشیو
821 pet175,000176,000-192,000167,667157,792آرشیو
825 pet----00آرشیو
525----00آرشیو
552R Jam146,000147,000--146,500146,500آرشیو
552R shazand146,000149,000--145,000142,438آرشیو
552R Maroun-149,000152,000164,000145,500142,611آرشیو
510L Jam-148,000151,500163,000144,675141,633آرشیو
510L Navid----00آرشیو
550J Jam-149,000152,000165,000145,625142,288آرشیو
548R-187,000187,000190,000185,333168,556آرشیو
RP340----265,000253,750آرشیو
RP340 Arak----286,000286,000آرشیو
440G----00آرشیو
440L-158,000158,000162,500155,667142,800آرشیو
MR230-155,000157,000162,000151,000141,222آرشیو
ZR230-146,000157,000161,000148,000140,111آرشیو
ZR 340-176,000190,000195,000180,333161,500آرشیو
332C-146,000151,000158,000146,333137,929آرشیو
332L-155,000156,000164,000154,000146,833آرشیو
510L Arak----00آرشیو
PVC S65 Ghadir---86,00081,80083,445آرشیو
PVC S65 Arvand85,000--86,00083,25083,062آرشیو
PVC S65 Bandar-86,000-87,00084,00083,592آرشیو
PVC S65 Abadan----00آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf---84,00080,30081,900آرشیو
PVC S65 Arvand kaf83,00083,200-84,00082,06781,550آرشیو
PVC S65 Bandar kaf---85,00080,50081,875آرشیو
PVC S65 Abadan kaf----00آرشیو
Absn50-173,000173,000177,000173,000168,529آرشیو
ABS150166,000171,000172,000175,000168,500159,167آرشیو
ABS 10415 -198,000198,000198,000198,000193,100آرشیو
ABS 10720-198,000198,000198,000198,000193,100آرشیو
ABS 10733----00آرشیو
Lale 1922----096,773آرشیو
1922 Arya----096,773آرشیو
BL4 jam----0115,000آرشیو
R40 Arak----148,000137,633آرشیو
R60----00آرشیو
DOP Oil158,000158,000-158,000154,667131,675آرشیو
S 5000----0108,231آرشیو

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5200 4.37% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 116,500 ریال 1500 1.29% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 116,000 ریال 2000 1.72% نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,500 ریال 4000 3.4% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,500 ریال 4000 3.43% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 4500 3.75% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 114,500 ریال 2000 1.75% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 114,500 ریال 2000 1.75% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 114,000 ریال نمودار و آرشیو
0075 117,500 ریال 6500 5.53% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 3000 2.63% نمودار و آرشیو
Lf190 111,000 ریال 2000 1.8% نمودار و آرشیو
22B02 113,000 ریال 2500 2.21% نمودار و آرشیو
52518 109,500 ریال 7000 6.39% نمودار و آرشیو
Hi500 106,000 ریال 5000 4.72% نمودار و آرشیو
2420h 114,000 ریال نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 103,500 ریال 2000 1.93% نمودار و آرشیو
1102XK 158,000 ریال 10000 6.33% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 120,500 ریال 2500 2.07% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 119,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G 163,000 ریال 12000 7.36% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 167,000 ریال 15000 8.98% نمودار و آرشیو
C30G 156,500 ریال 6500 4.15% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 165,000 ریال 13000 7.88% نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 103,000 ریال 1500 1.46% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 3000 2.19% نمودار و آرشیو
1540 119,500 ریال 3000 2.51% نمودار و آرشیو
1551 119,000 ریال 3500 2.94% نمودار و آرشیو
781 pet 184,000 ریال نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 192,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 164,000 ریال 12000 7.32% نمودار و آرشیو
510L Jam 163,000 ریال 11500 7.06% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 165,000 ریال 13000 7.88% نمودار و آرشیو
548R 190,000 ریال 3000 1.58% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 162,500 ریال 4500 2.77% نمودار و آرشیو
MR230 162,000 ریال 5000 3.09% نمودار و آرشیو
ZR230 161,000 ریال 4000 2.48% نمودار و آرشیو
ZR 340 195,000 ریال 5000 2.56% نمودار و آرشیو
332C 158,000 ریال 7000 4.43% نمودار و آرشیو
332L 164,000 ریال 8000 4.88% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 86,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 86,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 87,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 84,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 84,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 85,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 177,000 ریال 4000 2.26% نمودار و آرشیو
ABS150 175,000 ریال 3000 1.71% نمودار و آرشیو
ABS 10415 198,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10720 198,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 158,000 ریال نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖