قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک Telegram linkedin facebook twitter Google+ whatsapp line

 

 

 

عنوان کالاشنبه ۱۰/۲۲ (ریال)یکشنبه ۱۰/۲۳ (ریال)دوشنبه ۱۰/۲۴ (ریال)سه شنبه ۱۰/۲۵ (ریال)چهارشنبه ۱۰/۲۶ (ریال)شنبه ۱۰/۲۹ (ریال)میانگین قیمت هفته قبلمیانگین قیمت ماه قبلآرشیو
0035100,000101,500103,000108,000109,000113,000104,300102,895آرشیو
EX5 Jam--107,500108,500113,000113,000109,667111,563آرشیو
EX5 Bakhtar114,000--112,400112,400111,800112,933111,192آرشیو
EX5 Marun106,000106,200106,500-110,700111,000107,350109,377آرشیو
F7000 Mehr120,000119,500117,500119,000117,500115,500118,700118,588آرشیو
F7000 Ilam116,000115,000115,000114,000114,500112,500114,900117,217آرشیو
5110105,500104,900104,500107,500108,000109,500106,080106,606آرشیو
Bl3 Jam102,000102,000103,000107,500108,500110,000104,600103,324آرشیو
Bl3 Marun---105,500105,500109,000105,500102,720آرشیو
Bl3 Bakhtar101,500101,500103,000107,500107,500110,000104,200102,882آرشیو
007598,20097,00097,00099,00099,000100,50098,04098,933آرشیو
02097,20097,00097,50099,00099,500101,40098,04098,511آرشیو
Lf19097,00097,20097,00098,50099,000100,50097,74098,089آرشیو
22B0298,00098,00097,000-100,000100,50098,250101,618آرشیو
5251898,60098,00096,00097,00097,50099,00097,42099,295آرشیو
Hi50098,50098,50093,00099,00098,00099,90097,40099,263آرشیو
2420h-103,20097,00098,000102,000108,500100,05099,013آرشیو
2420d------00آرشیو
2420K------00آرشیو
210297,00096,00095,50097,00097,00098,50096,50096,656آرشیو
2102 Off1------00آرشیو
2100------00آرشیو
2200------00آرشیو
Lld209 Amir104,000104,000103,800104,500105,000105,500104,260107,378آرشیو
Lld209 Arak------0105,250آرشیو
PE80 Amir111,000111,000111,000108,500111,500112,500110,600111,458آرشیو
PE80 Arak------00آرشیو
CRP100 Amir Kabir109,000109,000110,000108,500--109,125108,857آرشیو
CRP100 Maroun109,000109,000-108,500--108,833108,769آرشیو
CRP100 jam--110,000---110,000108,563آرشیو
CRP 100 Shazand114,000114,200----114,100115,470آرشیو
Z30G125,500127,000128,000130,000132,500132,500128,600126,474آرشیو
V30G------00آرشیو
Z30s Mar--128,000---128,000127,250آرشیو
C30s-131,000131,200132,500134,000135,000132,175128,733آرشیو
Z30s Ar125,500127,000127,800130,500133,000133,000128,760126,711آرشیو
V30s------00آرشیو
3840 Tabriz95,00095,00095,50096,00096,50097,50095,60095,906آرشیو
3840 Arak------00آرشیو
7240124,000124,000122,000124,000124,500-123,700124,421آرشیو
1540113,500113,500111,000114,000115,000-113,400114,516آرشیو
1551-112,500111,000114,500114,500-113,125113,581آرشیو
781 pet155,000155,000152,200157,000153,500152,000154,540153,100آرشیو
785 pet154,000154,000151,500-153,000-153,125151,917آرشیو
821 pet159,500159,500157,000-159,000162,000158,750157,955آرشیو
825 pet------0153,000آرشیو
525------00آرشیو
552R Jam------00آرشیو
552R shazand-127,500127,000-132,500-129,000129,000آرشیو
552R Maroun125,000125,000128,000130,500132,500134,500128,200126,688آرشیو
510L Jam--130,500132,000133,500134,500132,000128,571آرشیو
510L Navid------00آرشیو
550J Jam130,500131,000130,500132,000133,500138,000131,500128,679آرشیو
R60------00آرشیو
548R135,000135,000136,000136,000136,000-135,600130,267آرشیو
RP340--250,000250,000250,000-250,000238,889آرشیو
RP340 Arak------00آرشیو
440G------00آرشیو
440L122,000121,500124,000124,000131,000-124,500124,214آرشیو
MR230126,000125,500125,500127,000127,000-126,200129,769آرشیو
ZR230127,500127,000125,500127,000127,000-126,800131,667آرشیو
ZR 340----145,000-145,000147,864آرشیو
332C------00آرشیو
332L122,000122,000----122,000122,000آرشیو
510L Arak------00آرشیو
PVC S65 Ghadir84,00084,30084,30084,00084,40084,50084,20083,738آرشیو
PVC S65 Arvand84,80085,00084,50084,00084,90085,00084,64084,550آرشیو
PVC S65 Bandar85,20085,50084,80084,30085,20085,20085,00084,813آرشیو
PVC S65 Abadan------00آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf82,50082,80082,800-83,20083,20082,82582,307آرشیو
PVC S65 Arvand kaf83,30083,50083,00083,70083,70083,80083,44083,113آرشیو
PVC S65 Bandar kaf83,80084,00083,300-84,00083,80083,77583,307آرشیو
PVC S65 Abadan kaf------00آرشیو
Absn50--162,000162,000162,000162,000162,000160,143آرشیو
ABS150141,500141,500143,000143,000143,500-142,500142,344آرشیو
ABS 10415 --189,000189,000189,000-189,000190,182آرشیو
ABS 10720--189,000189,000189,000-189,000190,182آرشیو
ABS 10733---96,000--96,00096,000آرشیو
Lale 192295,00095,00095,00096,00096,50097,50095,50095,455آرشیو
1922 Arya95,00095,00095,000-96,50097,50095,37595,400آرشیو
BL4 jam104,000104,000104,000-110,000110,500105,500106,638آرشیو
R40 Arak124,000124,000123,000---123,667124,944آرشیو
060------00آرشیو
EX5 Amir------00آرشیو
6040------00آرشیو
60511------00آرشیو
DOP Oil112,200112,200112,200112,200112,200-112,200113,250آرشیو
S 500099,00098,50099,80099,800101,500105,50099,72098,986آرشیو

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۹ دى ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 113,000 ریال 4000 3.54% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 113,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 111,800 ریال -600 0.53% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 111,000 ریال 300 0.27% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 115,500 ریال -2000 1.7% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,500 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
5110 109,500 ریال 1500 1.37% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 110,000 ریال 1500 1.36% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 109,000 ریال 3500 3.21% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 110,000 ریال 2500 2.27% نمودار و آرشیو
0075 100,500 ریال 1500 1.49% نمودار و آرشیو
020 101,400 ریال 1900 1.87% نمودار و آرشیو
Lf190 100,500 ریال 1500 1.49% نمودار و آرشیو
22B02 100,500 ریال 500 0.5% نمودار و آرشیو
52518 99,000 ریال 1500 1.52% نمودار و آرشیو
Hi500 99,900 ریال 1900 1.9% نمودار و آرشیو
2420h 108,500 ریال 6500 5.99% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 98,500 ریال 1500 1.52% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 105,500 ریال 500 0.47% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 112,500 ریال 1000 0.89% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
Z30G 132,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال 1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 133,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 97,500 ریال 1000 1.03% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 - نمودار و آرشیو
1540 - نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet 152,000 ریال -1500 0.98% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 162,000 ریال 3000 1.85% نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 134,500 ریال 2000 1.49% نمودار و آرشیو
510L Jam 134,500 ریال 1000 0.74% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 138,000 ریال 4500 3.26% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 84,500 ریال 100 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 85,000 ریال 100 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 85,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 83,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 83,800 ریال 100 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 83,800 ریال -200 0.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 162,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 97,500 ریال 1000 1.03% نمودار و آرشیو
1922 Arya 97,500 ریال 1000 1.03% نمودار و آرشیو
BL4 jam 110,500 ریال 500 0.45% نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 105,500 ریال 4000 3.79% نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖