قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک Telegram linkedin facebook twitter Google+ whatsapp line

 

 

 

عنوان کالاشنبه ۰۸/۱۹ (ریال)یکشنبه ۰۸/۲۰ (ریال)دوشنبه ۰۸/۲۱ (ریال)سه شنبه ۰۸/۲۲ (ریال)چهارشنبه ۰۸/۲۳ (ریال)میانگین قیمت هفته قبلمیانگین قیمت ماه قبلآرشیو
0035113,000113,000112,000108,000106,400112,000119,205آرشیو
EX5 Jam113,500113,000112,500112,000110,700113,400117,029آرشیو
EX5 Bakhtar114,000114,000112,500112,500110,000113,250114,000آرشیو
EX5 Marun113,500113,000106,500112,000110,400111,000114,417آرشیو
F7000 Mehr114,000114,000112,000112,000110,900113,000117,816آرشیو
F7000 Ilam112,000112,000111,500111,500110,500112,000116,579آرشیو
5110115,000114,000114,00012,000121,00094,800115,605آرشیو
Bl3 Jam108,000108,000107,000107,000105,500107,600111,735آرشیو
Bl3 Marun-107,500106,500106,500105,000107,125110,654آرشیو
Bl3 Bakhtar108,000111,000107,000107,000104,500108,300111,444آرشیو
0075114,000114,500114,000111,500108,500114,200118,278آرشیو
020110,500111,000107,500107,500104,900109,700114,158آرشیو
Lf190105,000105,500104,500104,500104,000104,900109,211آرشیو
22B02---103,000101,500103,000106,750آرشیو
52518113,000113,000110,000108,000108,000111,100121,735آرشیو
Hi500116,000115,000115,000115,000110,000114,800120,794آرشیو
2420h107,000107,500106,500106,000104,000106,200109,972آرشیو
2420d-----00آرشیو
2420K-----00آرشیو
2102---100,000100,000100,000109,333آرشیو
2102 Off1-----00آرشیو
2100-----0107,500آرشیو
2200-----00آرشیو
Lld209 Amir113,000103,000112,000111,000108,900110,500114,132آرشیو
Lld209 Arak107,000106,500107,000106,000105,000106,800113,632آرشیو
PE80 Amir122,000122,000120,000120,000118,000121,400122,500آرشیو
PE80 Arak122,000----122,000122,000آرشیو
CRP100 Amir Kabir122,000-120,000120,500-121,375121,933آرشیو
CRP100 Maroun---120,000117,000120,000120,000آرشیو
CRP100 jam-121,000120,000120,000119,000122,750123,400آرشیو
CRP 100 Shazand128,500---120,000129,250125,000آرشیو
Z30G120,000119,700119,500119,500117,500120,040124,233آرشیو
V30G-----0129,000آرشیو
Z30s Mar119,800119,500119,000--119,433124,100آرشیو
C30s130,000129,000129,000128,000125,900129,400134,361آرشیو
Z30s Ar120,000119,700119,500119,500118,000120,240124,428آرشیو
V30s-----00آرشیو
3840 Tabriz-99,500-99,500-99,667102,500آرشیو
3840 Arak-99,000-101,000-100,000100,563آرشیو
7240133,000131,000130,000130,000129,000130,900131,789آرشیو
1540124,000121,000119,000121,000118,000121,500122,158آرشیو
1551124,000--120,000117,500122,000120,667آرشیو
781 pet-----0197,364آرشیو
785 pet-----00آرشیو
821 pet-----0209,250آرشیو
825 pet-----0188,333آرشیو
525-----0140,000آرشیو
552R Jam-----00آرشیو
552R shazand-----0124,500آرشیو
552R Maroun120,000119,700119,500119,500118,500119,675124,047آرشیو
510L Jam130,000129,000129,000128,000125,900129,000136,346آرشیو
510L Navid-----00آرشیو
550J Jam132,000130,000130,000129,000129,000130,250137,375آرشیو
R60-----00آرشیو
548R140,000139,000139,000135,000135,000138,250138,000آرشیو
RP340215,000215,000215,000210,000210,000213,750208,462آرشیو
RP340 Arak178,000176,000175,000175,000175,000176,000177,875آرشیو
440G---130,000130,000130,000130,000آرشیو
440L128,000127,000127,000127,000127,000127,250130,385آرشیو
MR230140,000140,000140,000140,000140,000140,000162,000آرشیو
ZR230---140,000140,000140,000169,400آرشیو
ZR 340160,000158,000156,000154,000157,800157,000166,385آرشیو
332C158,000154,000154,000151,000150,000154,250164,231آرشیو
332L-----0126,000آرشیو
510L Arak-----00آرشیو
PVC S65 Ghadir84,50084,50083,00083,00083,50084,70098,000آرشیو
PVC S65 Arvand84,50084,50083,00084,00085,50084,90097,722آرشیو
PVC S65 Bandar86,00086,00083,00084,00085,00085,50097,917آرشیو
PVC S65 Abadan-----00آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf82,00082,00080,00081,00081,00082,20093,917آرشیو
PVC S65 Arvand kaf82,00082,00080,00083,00083,00082,60094,250آرشیو
PVC S65 Bandar kaf83,50083,50081,00083,00083,00083,40094,528آرشیو
PVC S65 Abadan kaf-----00آرشیو
Absn50173,000170,000167,000164,000162,000168,500169,643آرشیو
ABS150153,000151,000150,000148,000145,000150,500152,875آرشیو
ABS 10415 198,000190,000200,000201,000201,000197,250204,385آرشیو
ABS 10720198,000190,000200,000201,000201,000197,250200,600آرشیو
ABS 10733-----0192,000آرشیو
Lale 1922----101,5000110,400آرشیو
1922 Arya----101,5000110,300آرشیو
BL4 jam111,000109,000-108,000108,000109,333111,875آرشیو
R40 Arak-----0139,500آرشیو
060-----0135,786آرشیو
EX5 Amir-----00آرشیو
6040-----00آرشیو
60511-----00آرشیو
DOP Oil--163,000163,000162,000163,333164,800آرشیو
S 5000100,00098,500-96,00096,00098,16798,917آرشیو

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۳ آبان ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 106,400 ریال -1600 1.48% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 110,700 ریال -1300 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -2500 2.22% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 110,400 ریال -1600 1.43% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 110,900 ریال -1100 0.98% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 110,500 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
5110 121,000 ریال 109000 90.08% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 105,500 ریال -1500 1.4% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 105,000 ریال -1500 1.41% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -2500 2.34% نمودار و آرشیو
0075 108,500 ریال -3000 2.69% نمودار و آرشیو
020 104,900 ریال -2600 2.42% نمودار و آرشیو
Lf190 104,000 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
22B02 101,500 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
52518 108,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -5000 4.35% نمودار و آرشیو
2420h 104,000 ریال -2000 1.89% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 100,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 108,900 ریال -2100 1.89% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 105,000 ریال -1000 0.94% نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
CRP100 jam 119,000 ریال -1000 0.83% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 120,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30G 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 125,900 ریال -2100 1.64% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 118,000 ریال -1500 1.26% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
1540 118,000 ریال -3000 2.48% نمودار و آرشیو
1551 117,500 ریال -2500 2.08% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 118,500 ریال -1000 0.84% نمودار و آرشیو
510L Jam 125,900 ریال -2100 1.64% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 129,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 210,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 Arak 175,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G 130,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440L 127,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 140,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 140,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR 340 157,800 ریال 3800 2.41% نمودار و آرشیو
332C 150,000 ریال -1000 0.66% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 83,500 ریال 500 0.6% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 85,500 ریال 1500 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 85,000 ریال 1000 1.18% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 162,000 ریال -2000 1.22% نمودار و آرشیو
ABS150 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
ABS 10415 201,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10720 201,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 101,500 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya 101,500 ریال نمودار و آرشیو
BL4 jam 108,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 162,000 ریال -1000 0.61% نمودار و آرشیو
S 5000 96,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖