پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک Telegram linkedin facebook twitter Google+ whatsapp line

 

 

عنوان کالایکشنبه ۰۷/۲۵ (ریال)دوشنبه ۰۷/۲۶ (ریال)سه شنبه ۰۷/۲۷ (ریال)چهارشنبه ۰۷/۲۸ (ریال)پنجشنبه ۰۷/۲۹ (ریال)شنبه ۰۸/۱ (ریال)میانگین قیمت هفته قبلمیانگین قیمت ماه قبلآرشیو
003541,85041,40040,90040,70040,65040,50041,18342,468آرشیو
EX5 Jam Kaf------00آرشیو
EX5 Jam43,40043,40043,65043,50043,60043,10043,52544,670آرشیو
EX5 Amir------044,614آرشیو
EX5 Bakhtar------044,420آرشیو
EX5 Marun44,00044,40044,20044,20044,00044,00044,13344,326آرشیو
F7000 Mehr-46,50048,90049,000-48,00047,97546,775آرشیو
F7000 Ilam46,00045,50045,15044,30044,10044,30045,25845,589آرشیو
511043,70043,40043,30043,20043,00042,50043,41745,420آرشیو
Bl3 Jam43,50042,85042,40042,20042,10041,80042,64242,907آرشیو
Bl3 Marun42,60042,50042,30042,00041,60041,50042,26742,367آرشیو
Bl3 Bakhtar41,50041,25040,85040,70040,50040,50041,05841,791آرشیو
007546,90046,90047,00047,00047,30047,40047,00047,152آرشیو
02044,90045,10044,90044,80045,00044,90044,93344,882آرشیو
Lf19044,70044,80044,70044,85044,80044,90044,72544,500آرشیو
2420h44,60044,60044,40044,30044,500439,00044,51744,714آرشیو
2420d45,60045,80046,10046,00046,00046,10045,88345,050آرشیو
210244,50044,40044,50044,500-44,10044,46044,200آرشیو
2102 Off1------00آرشیو
210049,00049,000-48,000--48,66748,189آرشیو
2100 Off1------00آرشیو
220040,50040,50040,90040,900-40,90040,66040,906آرشیو
Lld209 Amir44,80044,70044,40044,20044,00044,10044,48344,602آرشیو
Lld209 Arak43,90043,80043,50043,30043,40043,00043,68344,027آرشیو
LLD Lorestan------040,100آرشیو
LLD Tabriz-43,000-42,000-42,00042,50042,893آرشیو
EX3 Jam45,00045,20045,20045,000--45,10044,431آرشیو
EX3 Jam Kaf------043,800آرشیو
EX3 Amir44,10044,50044,20044,200--44,25044,441آرشیو
EX3 Arak43,70044,00044,00043,500--43,80044,060آرشیو
EX3 Bandar------00آرشیو
EX3 Amir kaf--43,600--43,90043,75043,686آرشیو
EX3 Arak kaf--43,150--43,40043,02543,536آرشیو
EX3 Bandar kaf------00آرشیو
Z30G-42,700---41,75042,70042,900آرشیو
V30G------042,067آرشیو
Z30s42,00043,80043,80043,20042,50041,70042,95042,732آرشیو
C30s41,70041,95042,20042,50042,85042,65042,26741,684آرشیو
V30s------00آرشیو
3840 Tabriz48,50048,500-49,000-47,80046,05047,456آرشیو
3840 Off1------00آرشیو
724053,20055,50055,00054,900-55,40054,42055,024آرشیو
154048,50048,20048,20048,200-48,40048,26049,235آرشیو
78139,00042,00041,95042,00041,80041,50040,95843,061آرشیو
78539,40041,90042,00041,950-41,00040,95042,750آرشیو
82139,50041,90041,80041,90041,60041,30041,03342,789آرشیو
82539,40041,80041,90042,000-41,10040,90042,900آرشیو
503075,00075,00075,50075,000-75,00075,10075,025آرشیو
52541,60041,60042,30042,500-42,60041,96041,456آرشیو
552R Jam41,90042,80043,80044,800--43,12042,642آرشیو
552R Arak Kaf41,700-----41,70043,200آرشیو
552R Arak41,90042,70043,80043,600--42,84042,428آرشیو
510L Jam41,80042,00042,30042,500-42,50042,14041,681آرشیو
510L Jam kaf------00آرشیو
510L Navid------00آرشیو
550J Jam44,30044,20045,00044,400-44,00044,00042,206آرشیو
10733------00آرشیو
1072065,00065,00065,00065,000-65,00065,10064,188آرشیو
1041767,50067,50066,00066,000-66,00067,00067,535آرشیو
1041565,30065,30066,00066,200-65,50066,06066,676آرشیو
R40maron-49,50049,00049,800--50,20052,521آرشیو
R60-49,50049,00049,500-49,50050,12552,531آرشیو
548R-62,50065,00059,000-60,00061,00056,587آرشیو
RP34044,30044,40045,00044,800-44,20044,58043,547آرشیو
440G--59,000---59,00059,000آرشیو
440J-48,500-48,000-45,50051,60054,900آرشیو
440L-48,20047,70047,600-47,40047,90046,800آرشیو
MR23045,80045,30045,00044,700-43,50045,32046,265آرشیو
ZR23045,700-45,00045,100-45,50045,37544,750آرشیو
N40------00آرشیو
N5058,00058,00058,00058,000-58,30058,04058,453آرشیو
332C45,15045,20046,50046,500-46,10045,69046,191آرشیو
332L------00آرشیو
521841,30041,50041,500---41,43341,433آرشیو
PE100 Maroun45,80046,00046,00046,000-44,50045,90045,994آرشیو
PE100 Maroun kaf------00آرشیو
PVC S65 Ghadir------00آرشیو
PVC S65 Arvand------00آرشیو
PVC S65 BandarEmam------00آرشیو
PVC S65 Abadan------00آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf32,80032,80032,60032,700-32,60032,70032,576آرشیو
PVC S65 Arvand kaf32,80032,80032,60032,600-32,50032,68032,459آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf33,90033,50033,60032,600-33,30033,40034,579آرشیو
PVC S65 Abadan kaf------00آرشیو
PVC S70 BandarEmam--38,700---38,70038,700آرشیو
PVC S70 Abadan------00آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf------00آرشیو
PVC S70 Abadan kaf------00آرشیو
PVC S57 Abadan------00آرشیو
PVC S57 Ghadir------00آرشیو
PVC S57 Abadan kaf------00آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf------00آرشیو
PVC S60 BandarEmam------00آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf------00آرشیو
EX5 Marun Off1--43,400---43,40043,467آرشیو
EX5 Marun Off2------00آرشیو
EX5 Jam Off1------00آرشیو
EX5 Jam Off2------00آرشیو
5110 Off1------00آرشیو
5110 Off2------00آرشیو
6020------00آرشیو
62042,00042,00042,50042,200-41,80042,14042,000آرشیو
Bl3 Jam Off1------00آرشیو
Bl3 Jam Off2------00آرشیو
Bl3 Marun Off2------00آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1------00آرشیو
EPS 20056,00045,50055,00055,000-55,00053,50055,294آرشیو
EPS 30055,00043,50053,50053,500-53,20052,10054,206آرشیو
EPS 40055,00043,50053,50053,500-52,80052,10054,588آرشیو
510L Arak41,60042,000-42,300--41,87541,354آرشیو
562042,00042,00042,00042,000-42,00042,00041,963آرشیو
Absn50------057,700آرشیو
ABS15057,00057,90058,30058,000-58,20057,64057,603آرشیو
1922-44,00042,80042,700-41,80043,16743,185آرشیو
MR1600-60,50060,50060,500-45,50057,42557,481آرشیو
J740-56,50057,00059,700-60,50057,37556,656آرشیو
R200-56,00056,50056,400-56,40053,77554,025آرشیو
2004Tc-44,50044,50044,500-44,50044,50044,138آرشیو
3202------00آرشیو
3713------00آرشیو
BL4 jam45,50045,50045,50045,000-45,90045,50045,454آرشیو
5251840,50041,10041,30041,10040,70040,60040,80040,243آرشیو
Hi50038,70038,80039,30039,30039,00039,00038,95038,768آرشیو
EX3 Off1------00آرشیو
220Kj------00آرشیو
552 Maroun------00آرشیو
2420K------00آرشیو
R40 Arak------053,600آرشیو
060------00آرشیو

قیمت مواداولیه؛ ۱ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,500 ریال -150 0.37% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,100 ریال -500 1.15% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 48,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,300 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
5110 42,500 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,800 ریال -300 0.71% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,500 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 47,400 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
020 44,900 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
Lf190 44,900 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
2420h 439,000 ریال 394500 89.86% نمودار و آرشیو
2420d 46,100 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
2102 44,100 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 40,900 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,000 ریال -400 0.92% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 42,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 43,900 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,400 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 41,750 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 41,700 ریال -800 1.88% نمودار و آرشیو
C30s 42,650 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,800 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 55,400 ریال نمودار و آرشیو
1540 48,400 ریال نمودار و آرشیو
781 41,500 ریال -300 0.72% نمودار و آرشیو
785 41,000 ریال نمودار و آرشیو
821 41,300 ریال -300 0.72% نمودار و آرشیو
825 41,100 ریال نمودار و آرشیو
5030 75,000 ریال نمودار و آرشیو
525 42,600 ریال نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
510L Jam 42,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 44,000 ریال نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,000 ریال نمودار و آرشیو
10417 66,000 ریال نمودار و آرشیو
10415 65,500 ریال نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 49,500 ریال نمودار و آرشیو
548R 60,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 44,200 ریال نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 45,500 ریال نمودار و آرشیو
440L 47,400 ریال نمودار و آرشیو
MR230 43,500 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 45,500 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,300 ریال نمودار و آرشیو
332C 46,100 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 44,500 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 32,600 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 32,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 33,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 41,800 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,000 ریال نمودار و آرشیو
EPS 300 53,200 ریال نمودار و آرشیو
EPS 400 52,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 42,000 ریال نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 58,200 ریال نمودار و آرشیو
1922 41,800 ریال نمودار و آرشیو
MR1600 45,500 ریال نمودار و آرشیو
J740 60,500 ریال نمودار و آرشیو
R200 56,400 ریال نمودار و آرشیو
2004Tc 44,500 ریال نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 45,900 ریال نمودار و آرشیو
52518 40,600 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
Hi500 39,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو