تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک Telegram linkedin facebook twitter Google+ whatsapp line

 

 

عنوان کالاشنبه ۰۹/۶ (ریال)یکشنبه ۰۹/۷ (ریال)سه شنبه ۰۹/۹ (ریال)شنبه ۰۹/۱۳ (ریال)میانگین قیمت هفته قبلمیانگین قیمت ماه قبلآرشیو
003541,70041,70042,10042,70041,83341,484آرشیو
EX5 Jam42,50043,10043,10043,00042,90044,081آرشیو
EX5 Amir----00آرشیو
EX5 Marun42,50043,10042,90043,00042,83343,688آرشیو
F7000 Mehr43,80044,00044,00043,60043,93346,480آرشیو
F7000 Ilam42,45043,10043,10043,00042,88344,111آرشیو
511042,20042,70042,60042,70042,50042,513آرشیو
Bl3 Jam41,80042,10042,50043,40042,13341,692آرشیو
Bl3 Marun42,00042,30042,60043,50042,30041,953آرشیو
Bl3 Bakhtar41,40042,00042,10042,20041,83341,239آرشیو
007548,80049,00049,00049,10048,93348,439آرشیو
02047,80048,00048,00048,20047,93346,463آرشیو
Lf19047,00047,50047,90048,10047,46746,189آرشیو
2420h46,80047,30047,40047,90047,16745,847آرشیو
2420d----047,580آرشیو
2102---48,100045,407آرشیو
2102 Off1----00آرشیو
2100----048,000آرشیو
2100 Off1----00آرشیو
2200-57,000--57,00048,357آرشیو
Lld209 Amir45,60045,80045,70047,00045,70045,392آرشیو
Lld209 Arak44,90045,200-46,00045,05044,956آرشیو
Lld 22402----00آرشیو
LLD Lorestan----00آرشیو
LLD Tabriz----00آرشیو
EX3 Jam----044,200آرشیو
EX3 Jam Kaf----00آرشیو
EX3 Amir----045,000آرشیو
EX3 Arak----044,320آرشیو
EX3 Bandar----00آرشیو
EX3 Amir kaf45,10045,40045,000-45,16744,573آرشیو
EX3 Arak kaf44,70044,70044,500-44,63344,379آرشیو
EX3 Bandar kaf----00آرشیو
Z30G----00آرشیو
V30G----00آرشیو
Z30s43,10044,20044,35044,80043,88343,259آرشیو
C30s46,60047,10047,10047,00046,93346,547آرشیو
V30s----043,600آرشیو
3840 Tabriz45,00045,00044,30044,80044,76746,706آرشیو
3840 Off1----00آرشیو
724055,90055,70053,60054,10055,06757,594آرشیو
1551 TakhteJamshid--47,000-47,00047,800آرشیو
154049,00049,00048,90049,10048,96748,617آرشیو
78142,00042,00042,80043,50042,26742,019آرشیو
78541,50041,50042,00042,50041,66741,481آرشیو
82142,00042,00042,80043,50042,26742,000آرشیو
82541,70041,70042,00042,50041,80041,531آرشیو
503080,00080,00080,00080,00080,00077,938آرشیو
52547,00047,80047,80048,50047,53347,193آرشیو
552R Jam43,70044,00044,200-43,96743,700آرشیو
552R Arak Kaf--44,000-44,00044,000آرشیو
552R Arak43,60044,000-44,90043,80043,127آرشیو
510L Jam47,80048,70047,500-48,00047,556آرشیو
510L Jam kaf----00آرشیو
510L Navid----00آرشیو
550J Jam47,50048,80047,200-47,83347,188آرشیو
10733----072,000آرشیو
1072068,90070,50070,50071,00069,96767,869آرشیو
1041768,90070,00070,00070,00069,63367,841آرشیو
1041568,90071,00071,00071,50070,30067,981آرشیو
R40maron54,00053,00053,00053,30053,33351,881آرشیو
R60-50,00050,00049,00050,00050,747آرشیو
548R47,80049,00049,00049,10048,60047,000آرشیو
RP34046,20046,30046,20046,60046,23345,500آرشیو
440G----044,400آرشیو
440J45,00045,50044,60044,50045,03348,213آرشیو
440L45,50045,40045,30045,60045,40045,060آرشیو
MR23051,50052,30056,40052,30053,40049,619آرشیو
ZR23051,00051,70052,60052,50051,76749,341آرشیو
N40----00آرشیو
N5063,30056,50066,50066,00062,10061,013آرشیو
332C48,90050,00049,50049,50049,46748,075آرشیو
332L----049,440آرشیو
5218----00آرشیو
PE100 Maroun45,000---45,00046,800آرشیو
PE100 Maroun kaf44,30044,90044,600-44,60043,990آرشیو
PVC S65 Ghadir----00آرشیو
PVC S65 Arvand----00آرشیو
PVC S65 BandarEmam----00آرشیو
PVC S65 Abadan----00آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf35,70035,80036,00036,60035,83334,875آرشیو
PVC S65 Arvand kaf35,70035,80036,00036,60035,83334,838آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf36,00036,00036,00036,70036,00035,003آرشیو
PVC S65 Abadan kaf----00آرشیو
PVC S70 BandarEmam----00آرشیو
PVC S70 Abadan----00آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf----00آرشیو
PVC S70 Abadan kaf----00آرشیو
PVC S57 Abadan----00آرشیو
PVC S57 Ghadir----00آرشیو
PVC S57 Abadan kaf----00آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf----00آرشیو
PVC S60 BandarEmam----00آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf----00آرشیو
EX5 Marun Off1----00آرشیو
EX5 Marun Off2----00آرشیو
EX5 Jam Off1----00آرشیو
EX5 Jam Off2----043,800آرشیو
5110 Off1----00آرشیو
5110 Off2----00آرشیو
6020----00آرشیو
620----044,700آرشیو
Bl3 Jam Off1----00آرشیو
Bl3 Jam Off240,900---40,90040,442آرشیو
Bl3 Marun Off2----00آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1----00آرشیو
EPS 20057,00058,00058,20058,00057,73355,131آرشیو
EPS 30057,00057,80057,80057,50057,53354,531آرشیو
EPS 40052,00052,50053,00053,00052,50051,319آرشیو
510L Arak47,10047,10047,300-47,16746,560آرشیو
562045,20045,20045,20045,20045,20045,125آرشیو
Absn50----00آرشیو
ABS15063,80067,90067,30068,00066,33361,850آرشیو
Lale 1922----045,180آرشیو
MR160057,00056,50056,40056,50056,63356,640آرشیو
1922 Arya----00آرشیو
J74059,00057,00057,00058,00057,66756,869آرشیو
R20064,00064,00064,00066,00064,00060,113آرشیو
2004Tc46,20046,70046,70047,50046,53345,423آرشیو
3202----00آرشیو
3713----00آرشیو
BL4 jam----047,000آرشیو
5251845,10045,80045,15045,30045,35045,114آرشیو
Hi50042,80043,70044,20044,40043,56742,432آرشیو
EX3 Off1----00آرشیو
220Kj----00آرشیو
552 Maroun43,10044,00044,10044,90043,73342,942آرشیو
2420K----044,600آرشیو
R40 Arak----00آرشیو
060----00آرشیو
EX5 Jam Kaf----00آرشیو
EX5 Bakhtar41,80042,30042,50042,55042,20042,125آرشیو

قیمت مواداولیه؛ ۱۳ آذر ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,700 ریال 600 1.41% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,000 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 43,000 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,600 ریال -400 0.91% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,000 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
5110 42,700 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,400 ریال 900 2.07% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,500 ریال 900 2.07% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 42,200 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
0075 49,100 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
020 48,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lf190 48,100 ریال 200 0.42% نمودار و آرشیو
2420h 47,900 ریال 500 1.04% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2102 48,100 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,000 ریال 1300 2.77% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 46,000 ریال نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 44,800 ریال 450 1% نمودار و آرشیو
C30s 47,000 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 44,800 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 54,100 ریال 500 0.92% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid - نمودار و آرشیو
1540 49,100 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
781 43,500 ریال 700 1.61% نمودار و آرشیو
785 42,500 ریال 500 1.18% نمودار و آرشیو
821 43,500 ریال 700 1.61% نمودار و آرشیو
825 42,500 ریال 500 1.18% نمودار و آرشیو
5030 80,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 48,500 ریال 700 1.44% نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 44,900 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 71,000 ریال 500 0.7% نمودار و آرشیو
10417 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 71,500 ریال 500 0.7% نمودار و آرشیو
R40maron 53,300 ریال 300 0.56% نمودار و آرشیو
R60 49,000 ریال -1000 2% نمودار و آرشیو
548R 49,100 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 46,600 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 44,500 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
440L 45,600 ریال 300 0.66% نمودار و آرشیو
MR230 52,300 ریال -4100 7.27% نمودار و آرشیو
ZR230 52,500 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 66,000 ریال -500 0.75% نمودار و آرشیو
332C 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 36,600 ریال 600 1.64% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 36,600 ریال 600 1.64% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 36,700 ریال 700 1.91% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 58,000 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
EPS 300 57,500 ریال -300 0.52% نمودار و آرشیو
EPS 400 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 45,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 68,000 ریال 700 1.03% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
MR1600 56,500 ریال 100 0.18% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
J740 58,000 ریال 1000 1.72% نمودار و آرشیو
R200 66,000 ریال 2000 3.03% نمودار و آرشیو
2004Tc 47,500 ریال 800 1.68% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
52518 45,300 ریال 150 0.33% نمودار و آرشیو
Hi500 44,400 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun 44,900 ریال 800 1.78% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 42,550 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو