ارسال پاسخ

اتصالات وحید

شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ ۱۷:۴۶ تعداد نظرات: 0 تعداد بازدید: 636 Telegram

نگرانی کارفرمایان بدون حمایت های بیمه ای رفع نمی شود

در شرایطی که اقتصادهای بزرگ دنیا بسته های حمایتی تریلیون دلاری در راستای پایداری اقتصادها و کسب و کارهای خود تخصیص داده اند دولت ایران در تلاش است توپ مسئولیت های ناشی از کرونا را در زمین کارفرمایان بیندازد و از زیر بار آن شانه خالی کند.
نگرانی کارفرمایان بدون حمایت های بیمه ای رفع نمی شود

به گزارش اینپیا، پس از تعطیلی های گسترده در کشور، دولت تصمیم گرفت که فعالیت هایرصنفی و تولیدی را به صورت مرحله ای بازگشایی کند و از اصناف و واحدهای تولیدی خواست که با پر کردن فرم ها و تعهدنامه هایی در سامانه وزارت بهداشت در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی کار خود را آغاز کنند.
این فرم اما یک گزینه به خصوص دارد که بر اساس آن دولت نسبت به اجرای پروتکل ها کارفرما را متعهد کرده و عواقب عدم اجرای آن را بر عهده کارفرما می گذارد. این آغاز شانه خالی کردن دولت و انداختن توپ به زمین کارفرماست؛ موضوعی که ریسک فعالیت های تولیدی را در شرایط کنونی برای کارفرما به شدت افزایش می دهد زیرا عملا امکان راستی آزمایی وجود ندارد که آیا وقوع این بیماری به دلیل عدم رعایت پروتکل در محیط کار بوده یا در هر شرایط دیگر این بیماری برای نیروی کار اتفاق افتاده است.
در توضیح بیشتر باید گفت اگر هنگام کار کارگر دچار بیماری شده و یا خدای ناکرده فوت شود، هزینه ها و دیه و مسئولیت آن متوجه کارفرما خواهد بود و این در حالی است که دولت با وجود هشدارهای فراوان مبنی بر امکان افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا و مرگ و میر دستور به آغاز فعالیت بنگاه ها داده است.
موضوع قابل اشاره این است که بنگاه ها پیش از این نیز پروتکل های بهداشتی را برای سلامت خودشان و کارگران اجرا می کردند اما هیچ تضمینی برای تضمین صد در صدی این پروتکل در مقابل ویروس کرونا وجود ندارد.
از طرفی هم اگر کارگری بیمار شود به هیچ وجه نمی توان تشخیص داد که او در محیط کار دچار این بیماری شده است یا خیر؟ به عنوان مثال در زمانی که دستگیره در و دکمه آسانسور می توانند از مهم ترین عوامل شیوع باشند، هر شخصی در هر مکانی می تواند دچار این بیماری شود.
در این میان نکته دیگری که بنگاه ها را نگران کرده، این است که هیچ تصویر روشنی از خسارت و دیه کارگرانی که ممکن است به این بیماری دچار شوند، وجود ندارد.
به گفته برخی از مدیران تولیدکننده، بیمه ها هیچ کدام از موارد درمان و یا مرگ افراد مبتلا به کرونا را تحت پوشش بیمه های مسئولیت مدنی قرار نمی دهند و این موضوع حتی بسیاری از بنگاه ها را مجاب کرده است که فعالیت خود را کاملا تعطیل کنند.
کارفرمایان در حالی که با وجود تحریم ها و شیوع گسترده ویروس کرونا سخت ترین زمان خود را سپری می کنند و بیشترشان با کاهش فروش و چک های برگشت خورده و اقساط عقب افتاده رو به رو شده اند، با این اقدام دولت با چالشی دشوار تر از ضررهای پیشین خود مواجه می شوند، چرا که این بار مساله سلامت و جان کارگران در میان است.
به عبارت ساده دولت بدون هیچ گونه حمایت بیمه ای خاص (در قالب بیمه های مسئولیت مدنی) توپ را به زمین کارفرما انداخته است و از آن ها می خواهد که علاوه بر آغاز فعالیت های تولیدی ضامن سلامت کارگران از ویروس کرونا نیز باشند.
این در شرایطی است که بر خلاف سایر کشورها دولت امکانات کافی برای رعایت اصول بهداشتی و یا تسهیلاتی برای خرید این امکانات در اختیار واحد های تولیدی قرار نداده است و عملا همه مسئولیت ها را مستقیما متوجه کارفرما می کند.
با این حال اهالی فن بر این باورند که با ارائه راهکارهای درست می توان این ریسک را مدیریت کرد.

شفاف سازی خیارات می‌کنی

کارفرما بدون حمایت بیمه‌ای نمی‌تواند ضامن سلامت کارگر باشد

در شرایطی که اقتصادهای بزرگ دنیا بسته های حمایتی تریلیون دلاری در راستای پایداری اقتصادها و کسب و کارهای خود تخصیص داده اند دولت ایران در تلاش است توپ مسئولیت های ناشی از کرونا را در زمین کارفرمایان بیندازد و از زیر بار آن شانه خالی کند.
به گزارش اینپیا پس از تعطیلی های گسترده در کشور، دولت تصمیم گرفت که فعالیت هایرصنفی و تولیدی را به صورت مرحله ای بازگشایی کند و از اصناف و واحدهای تولیدی خواست که با پر کردن فرم ها و تعهدنامه هایی در سامانه وزارت بهداشت در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی کار خود را آغاز کنند.
این فرم اما یک گزینه به خصوص دارد که بر اساس آن دولت نسبت به اجرای پروتکل ها کارفرما را متعهد کرده و عواقب عدم اجرای آن را بر عهده کارفرما می گذارد. این آغاز شانه خالی کردن دولت و انداختن توپ به زمین کارفرماست؛ موضوعی که ریسک فعالیت های تولیدی را در شرایط کنونی برای کارفرما به شدت افزایش می دهد زیرا عملا امکان راستی آزمایی وجود ندارد که آیا وقوع این بیماری به دلیل عدم رعایت پروتکل در محیط کار بوده یا در هر شرایط دیگر این بیماری برای نیروی کار اتفاق افتاده است.
در توضیح بیشتر باید گفت اگر هنگام کار کارگر دچار بیماری شده و یا خدای ناکرده فوت شود، هزینه ها و دیه و مسئولیت آن متوجه کارفرما خواهد بود و این در حالی است که دولت با وجود هشدارهای فراوان مبنی بر امکان افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا و مرگ و میر دستور به آغاز فعالیت بنگاه ها داده است.
موضوع قابل اشاره این است که بنگاه ها پیش از این نیز پروتکل های بهداشتی را برای سلامت خودشان و کارگران اجرا می کردند اما هیچ تضمینی برای تضمین صد در صدی این پروتکل در مقابل ویروس کرونا وجود ندارد.
از طرفی هم اگر کارگری بیمار شود به هیچ وجه نمی توان تشخیص داد که او در محیط کار دچار این بیماری شده است یا خیر؟ به عنوان مثال در زمانی که دستگیره در و دکمه آسانسور می توانند از مهم ترین عوامل شیوع باشند، هر شخصی در هر مکانی می تواند دچار این بیماری شود.
در این میان نکته دیگری که بنگاه ها را نگران کرده، این است که هیچ تصویر روشنی از خسارت و دیه کارگرانی که ممکن است به این بیماری دچار شوند، وجود ندارد.
به گفته برخی از مدیران تولیدکننده، بیمه ها هیچ کدام از موارد درمان و یا مرگ افراد مبتلا به کرونا را تحت پوشش بیمه های مسئولیت مدنی قرار نمی دهند و این موضوع حتی بسیاری از بنگاه ها را مجاب کرده است که فعالیت خود را کاملا تعطیل کنند.
کارفرمایان در حالی که با وجود تحریم ها و شیوع گسترده ویروس کرونا سخت ترین زمان خود را سپری می کنند و بیشترشان با کاهش فروش و چک های برگشت خورده و اقساط عقب افتاده رو به رو شده اند، با این اقدام دولت با چالشی دشوار تر از ضررهای پیشین خود مواجه می شوند، چرا که این بار مساله سلامت و جان کارگران در میان است.
به عبارت ساده دولت بدون هیچ گونه حمایت بیمه ای خاص (در قالب بیمه های مسئولیت مدنی) توپ را به زمین کارفرما انداخته است و از آن ها می خواهد که علاوه بر آغاز فعالیت های تولیدی ضامن سلامت کارگران از ویروس کرونا نیز باشند.
این در شرایطی است که بر خلاف سایر کشورها دولت امکانات کافی برای رعایت اصول بهداشتی و یا تسهیلاتی برای خرید این امکانات در اختیار واحد های تولیدی قرار نداده است و عملا همه مسئولیت ها را مستقیما متوجه کارفرما می کند.
با این حال اهالی فن بر این باورند که با ارائه راهکارهای درست می توان این ریسک را مدیریت کرد.

شفاف سازی خسارات و دیه کارکنانی که به کرونا مبتلا می شوند توسط دولت

یکی از این راهکارها این است که دولت و وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی این مساله را شفاف سازی کند که در چه شرایطی دقیقا مسئولیت بر عهده کارفرماست.
اگر قرار باشد بار مسئولیت را کارفرمایان بر دوش بکشند، بدون شک حتی کارگاه هایی که با صد در صد ظرفیت کار می کنند نمی توانند ریسک پرداخت دیه را بپذیرند و باید بیمه ها مسئولیت خود را مشخص و اعلام کنند.
بر این اساس سازمان تامین اجتماعی و بیمه ها نیز باید مسئولیت خود را در قالب مسئولیت مدنی مشخص کنند و صراحتا نسبت به اعلام پوشش بیماری کرونا و مرگ و میر ناشی از آن اقدام کنند.
در واقع بیمه ها باید این مساله را قبول کنند که کرونا نیز مانند سایر حوادث و بیماری ها مساله ای عمومی است و باید پوشش آن را در قالب بیمه های مسئولیت مدنی در دستور کار قرار دهند.
بیمه ها می توانند با اعمال شرایط جدید نرخ ریسک را بازنگری نموده و با بازنگری بیمه نامه ها و تعیین قیمت های جدید و مابه التفاوت نسبت به صدور الحاقیه برای بیمه نامه ها در قالب بیمه های مسئولیت مدنی اقدام کنند تا نگرانی های موجود مرتفع شود.

 


نظرات

دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.

 

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۱۷ تير ۱۳۹۹
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 171,000 ریال -2500 1.44% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 153,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 152,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 155,500 ریال 2000 1.29% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 154,500 ریال 1500 0.97% نمودار و آرشیو
5110 154,000 ریال 500 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 155,500 ریال 2500 1.61% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 155,500 ریال 2500 1.61% نمودار و آرشیو
0075 193,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 161,000 ریال 500 0.31% نمودار و آرشیو
Lf190 160,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 165,000 ریال 3000 1.82% نمودار و آرشیو
Hi500 172,000 ریال نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420K 159,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 159,500 ریال 500 0.31% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir 153,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak 151,000 ریال -2000 1.31% نمودار و آرشیو
EX3 Amir 161,000 ریال 3000 1.86% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam 162,000 ریال 3000 1.85% نمودار و آرشیو
CRP 100 black Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 205,000 ریال 10000 4.88% نمودار و آرشیو
C30s 202,000 ریال 7000 3.47% نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar 204,500 ریال 9500 4.65% نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 170,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak 169,000 ریال 1000 0.59% نمودار و آرشیو
7240 168,000 ریال 500 0.3% نمودار و آرشیو
1540 150,500 ریال -3500 2.27% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 205,000 ریال 10000 4.88% نمودار و آرشیو
552R shazand 205,000 ریال 10000 4.88% نمودار و آرشیو
552R Maroun 205,000 ریال 10000 4.88% نمودار و آرشیو
510L Jam 201,000 ریال 6000 2.99% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R 207,000 ریال 5000 2.42% نمودار و آرشیو
RP340 197,000 ریال 5000 2.54% نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 195,000 ریال 3000 1.54% نمودار و آرشیو
MR230 204,000 ریال -13000 5.99% نمودار و آرشیو
ZR230 204,000 ریال -13000 5.99% نمودار و آرشیو
ZR 340 197,000 ریال نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 216,000 ریال -1000 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 216,000 ریال -1000 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 216,000 ریال -1000 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 274,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 220,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 160,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
62N07 164,000 ریال 2000 1.22% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 159,000 ریال 1000 0.63% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو
RP 345 - نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
N32 - نمودار و آرشیو➕ تبلیغات در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش:
44787131 - 021

➖➖