ارسال پاسخ

 

 

یکشنبه ۸ تير ۱۳۹۹ ۱۴:۵۴ تعداد نظرات: 0 تعداد بازدید: 283 Telegram

چگونه برای تاخیر در ارسال مواد اولیه شکایت کنیم؟ / پتروشیمی ها در صورت دیرکرد، باید روزانه 0/25 درصد ارزش محموله خسارت بدهند

خریداران مواد اولیه پتروشیمی مدتی است با مشکلاتی نظیر تاخیر در تحویل مواد اولیه پتروشیمی مواجه شده اند که همین تاخیر التهاب بازار مواد اولیه را تشدید می کند. این درحالی است که فعالان این صنعت می توانند در موارد تخلف صنایع بالادستی خسارت خود را از آنان اخذ کنند.
چگونه برای تاخیر در ارسال مواد اولیه شکایت کنیم؟ / پتروشیمی ها در صورت دیرکرد، باید روزانه 0/25 درصد ارزش محموله خسارت بدهند

در این خصوص رضا محتشمی پور، معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران به خبرنگار اینپیا گفت: در صورتی که خریدار از زمان یا کیفیت تحویل، شکایت داشته باشد، طبق دستورالعمل های بورس باید از طریق کارگزاری خود اعلام کنند که به موضوع اعتراض دارند.

 

وی افزود: کارگزاری ها از طریق سیستم خود فرم تاخیر را با امضای خریدار برای بورس کالا می فرستند و بورس کالا هم پیگیری کرده و خسارت خریدار را از فروشنده اخذ می کند.


محتشمی پور اظهار کرد: جریمه تاخیر همان 25 صدم درصد کل ارزش محموله ای است که با تاخیر مواجه شده است.


دستورالعمل بورس کالا در خصوص شکایت از تاخیر در تحویل کالا


گفتنی است در دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران با موضوع تحویل کالای موضوع قرارداد طی 8 ماده به فرایند و شرایط زمان تحویل کالا اشاره شده که طبق آن، در همه قراردادهای منعقده در بورس چنانچه خریدار نسبت به کیفیت یا کمیت کالای تحویل گرفته شده معترض باشد، حداکثر سه ماه پس از تحویل کالا فرصت اعتراض دارد و باید به همراه مستندات مربوطه، کتباً به کارگزار و اتاق پایاپای اعتراض خود را اعلام کند، پس از اتمام این مهلت، هیچ اعتراضی از سوی خریدار پذیرفته نمی ‏شود.


بر اساس این دستورالعمل تحویل با تاخیر حداکثر تا 60 روز تقویمی پس از مهلت تسویه برای معاملات نقدی و نسیه و پس از سررسید برای معاملات سلف امکان‌پذیر است.

در صورت عدم تحویل کالا توسط فروشنده، خریدار می‏تواند از طریق کارگزار خریدار درخواست فسخ معامله را تا پایان آخرین روز مهلت 60 روزه مذکور به اتاق پایاپای ارائه کند. در این صورت معامله مطابق ماده 25 این دستورالعمل فسخ خواهد گردید و وجوه پرداخت شده جهت خسارت تاخیر به عنوان بخشی از وجوه خسارت فسخ لحاظ خواهد شد.


قوانین مربوط به تحویل کالای موضوع قرارداد در بورس کالا بخش پنجم به شرح زیر است:


ماده19: تحویل کالای موضوع قراردادهای نقد، نسیه و سلف طبق زمان تحویل اعلام شده در اطلاعیه عرضه توسط کارگزار فروشنده انجام می‏گیرد. حداکثر زمان تحویل به شرح ذیل می‏باشد:


1- در قراردادهای نقدی و نسیه، حداکثر تا سه روز کاری پس از مهلت تسویه، در صورتی که انجام امور تسویه با تاخیر صورت پذیرد، به میزان روزهای تاخیر به این مهلت اضافه می‏شود.


2- در قراردادهای سلف با سررسید کمتر از 30 روز، حداکثر تا 5 روز تقویمی پس از سررسید تحویل


3- در قراردادهای سلف با سررسید 30 روز و بیشتر، حداکثر تا 15 روز تقویمی پس از سررسید تحویل

 

ماده20: در قراردادهای نقد، نسیه و سلف کارگزار فروشنده مکلف است حداکثر تا پایان روز کاری انجام امور تسویه از سوی کارگزار خریدار، نسبت به صدور حواله خرید کالا و ارایه آن به اتاق پایاپای اقدام ‏نماید.


تبصره1: کارگزار خریدار مکلف است اطلاعات لازم جهت صدور حواله خرید کالا را تا زمان انجام امور تسویه ارایه نماید. در هر صورت کارگزار فروشنده، در مهلت مقرر در این ماده، براساس اطلاعات ارایه شده توسط کارگزار خریدار، اقدام به صدور حواله خرید کالا خواهد نمود.


تبصره2: فروشنده، اختیار صدور حواله خرید کالا را براساس معاملات انجام شده در بورس، کتباً به کارگزار فروشنده تفویض می‏نماید.


وجوه معامله تا زمان صدور حواله خرید نزد اتاق پایاپای باقی می ماند


ماده21: وجوه معامله تا زمان صدور حواله خرید کالا توسط کارگزار فروشنده، نزد اتاق پایاپای باقی مانده و در صورت صدور حواله مذکور، به فروشنده پرداخت خواهد شد.

 

ماده22: در قراردادهای نقد، نسیه و سلف در صورت عدم صدور حواله خرید کالا طی مهلت مقرر در ماده20 این دستورالعمل، قرارداد منفسخ می‏گردد و اصل وجه و خسارت‏ها و کارمزدها به شرح زیر پرداخت می‏ شود:


در صورتی که فروشنده به هر نحو از صدور حواله خرید کالا توسط کارگزار فروشنده طی مهلت مقرر جلوگیری نماید، وی مکلف است 5 درصد ارزش معامله را به عنوان خسارت انفساخ به همراه کلیه هزینه‏های مصوب شامل دو سرکارمزد بورس، کارمزد کارگزار خریدار و فروشنده، دو سر کارمزد تسویه و دو سر حق نظارت سازمان را پرداخت نماید. در این حالت خسارت و کارمزدهای موضوع این بند از محل وثایق یا مطالبات فروشنده نزد اتاق پایاپای و در صورت عدم تکافو، از محل وثایق کارگزار فروشنده نزد اتاق پایاپای تامین می‏ گردد.


2. در صورتی که عدم صدور حواله خرید کالا ناشی از فعل یا ترک فعل کارگزار فروشنده باشد، وی باید 5 درصد ارزش معامله را به عنوان خسارت انفساخ به همراه سایر هزینه‏های مصوب شامل دو سر کارمزد بورس، کارمزد کارگزار خریدار، دو سرکارمزد تسویه و دو سر حق نظارت سازمان را پرداخت نماید. خسارت انفساخ معامله باید حداکثر یک روز کاری پس از اعلام اتاق پایاپای و به صورت یکجا به نفع خریدار و به حساب بستانکاران موقت «شرکت» واریز شود.


تبصره: در صورت انفساخ معامله، اصل وجه و خسارت‏های متعلقه از طریق کارگزار خریدار و پس از کسر تعهدات وی در مقابل اتاق پایاپای به خریدار پرداخت می‏ شود.

 

ماده23: فروشنده مکلف است کالای معامله شده را در محدوده تلورانس تحویل مجاز، به خریدار تحویل دهد.

 

تبصره1: در صورتی که حجم کالای تحویل شده در محدوده تلورانس تحویل مثبت باشد، تسویه وجوه ناشی از تلورانس تحویل، قبل از تحویل آخرین محموله کالا توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‏شود. در صورت تحویل کالا با تلورانس مثبت و عدم دریافت وجه، مسوولیت تحویل آخرین محموله با فروشنده بوده و بورس، «شرکت» و کارگزاران طرف معامله در این خصوص مسوولیتی ندارند.


تبصره2: در صورتی که حجم کالای تحویل شده در محدوده تلورانس تحویل منفی باشد، فروشنده مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تحویل آخرین محموله نسبت به تسویه حساب با خریدار اقدام نماید. در غیر این صورت خریدار می‏تواند حداکثر تا 2 ماه پس از تحویل آخرین محموله از طریق کارگزار خود درخواست دریافت وجه مربوطه را به اتاق پایاپای ارایه نماید. این مبلغ از محل وجوه یا وثایق فروشنده نزد اتاق پایاپای و در صورت عدم تکافو از محل وجوه یا وثایق کارگزار فروشنده پرداخت خواهد شد. پرداخت این وجه به خریدار، از طریق کارگزار خریدار و پس از کسر تعهدات وی در مقابل اتاق پایاپای صورت می ‏گیرد.

 

ماده24: در صورت عدم تحویل تمام یا بخشی از کالا طبق زمان تحویل اعلامی در اطلاعیه عرضه و شرایط مندرج در ماده 19 این دستورالعمل، خریدار می‏تواند درخواست مکتوب خود را طبق فرمت «شرکت» به همراه اسناد مثبته مبنی بر تاخیر در تحویل کالا توسط فروشنده از طریق کارگزار خریدار به اتاق پایاپای ارایه نماید و براساس آن در خواست تحویل با تاخیر یا فسخ بخش تحویل نشده قرارداد را بنماید.


تبصره: در صورت عدم ارایه درخواست مکتوب موضوع این ماده به اتاق پایاپای حداکثر تا 30 روز تقویمی پس از پایان مهلت تسویه برای قراردادهای نقدی و نسیه و پس از تاریخ سررسید قرارداد سلف، از نظر «شرکت»، تعهدات طرفین ایفا شده تلقی می‏ گردد.


محل پرداخت خسارات فسخ معامله از کجاست؟


ماده 25: در صورت ارایه درخواست فسخ معامله طبق ماده 24 این دستورالعمل و احراز عدم تحویل کالا از سوی فروشنده توسط اتاق پایاپای، فروشنده مکلف است علاوه بر پرداخت اصل مبلغ مقادیر تحویل نشده قرارداد، خسارت فسخ و سایر هزینه‏های مصوب از جمله دو سر کارمزد بورس، کارمزد کارگزار خریدار و فروشنده، دو سرکارمزد تسویه و دو سر حق نظارت سازمان را پرداخت نماید. این مبلغ از محل وجوه یا وثایق فروشنده نزد اتاق پایاپای و در صورت عدم تکافو، از محل وجوه یا وثایق کارگزار فروشنده تامین خواهد شد. پرداخت این وجه به خریدار، از طریق کارگزار خریدار و پس از کسر تعهدات وی در مقابل اتاق پایاپای صورت می ‏گیرد.


تبصره: خسارت فسخ موضوع این ماده عبارت از 5 درصد ارزش کالای تحویل نشده به قیمت معامله به علاوه0/25 درصد مبلغ مقادیر تحویل نشده به صورت روزشمار و به ازای روزهای بین زمان واریز وجه معامله به حساب فروشنده یا کارگزار وی تا بازپرداخت مبلغ مقادیر تحویل نشده از سوی کارگزار فروشنده است.


نحوه پرداخت خسارت تحویل با تاخیر توسط فروشنده


ماده26: در صورت ارایه درخواست تحویل با تاخیر، طبق ماده 24 این دستورالعمل و احراز عدم تحویل کالا از سوی فروشنده توسط اتاق پایاپای فروشنده مکلف است 0/25 درصد مبلغ مقادیر تحویل نشده قرارداد را بصورت روزشمار به ازای روزهای تاخیر بین پایان زمان تحویل و تاریخ تحویل کالا به عنوان خسارت تاخیر پرداخت نماید. این مبلغ از محل وجوه یا وثایق فروشنده نزد اتاق پایاپای و در صورت عدم تکافو، از محل وجوه یا وثایق کارگزار فروشنده تامین خواهد شد. پرداخت این وجه به خریدار از طریق کارگزار خریدار و پس از کسر تعهدات وی در مقابل اتاق پایاپای صورت می‏ گیرد.


تبصره1: تحویل با تاخیر حداکثر تا 60 روز تقویمی پس از مهلت تسویه برای معاملات نقدی و نسیه و پس از سررسید برای معاملات سلف امکان‌پذیر است. در صورت عدم تحویل کالا توسط فروشنده، خریدار می‏تواند از طریق کارگزار خریدار درخواست فسخ معامله را تا پایان آخرین روز مهلت 60 روزه مذکور به اتاق پایاپای ارایه نماید. در این صورت معامله مطابق ماده 25 این دستورالعمل فسخ خواهد گردید و وجوه پرداخت شده جهت خسارت تاخیر به عنوان بخشی از وجوه خسارت فسخ لحاظ خواهد شد.


تبصره2: در صورت عدم ارایه درخواست فسخ به اتاق پایاپای تا پایان آخرین روز مهلت 60 روزه موضوع این ماده از نظر «شرکت»، تعهدات طرفین ایفا شده تلقی می ‏گردد.


تبصره3: خسارت تاخیر موضوع این ماده تا زمان اعلام کارگزار خریدار و یا فروشنده مبنی بر تحویل کالا و احراز آن توسط اتاق پایاپای محاسبه خواهد شد. به هر ترتیب این خسارات حداکثر تا پایان مهلت 60 روزه موضوع این ماده پرداخت خواهد شد.


تبصره4: در صورت عدم تحویل تمام یا بخشی از کالا، موضوع مواد 24، 25و 26 این دستورالعمل، کارمزدهای اخذ شده به فروشنده مسترد نمی ‏گردد.

 

ماده27: درکلیه قراردادهای منعقده در بورس چنانچه خریدار نسبت به کیفیت یا کمیت کالای تحویل گرفته شده معترض باشد، می‌بایست اعتراض خود را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل کالا به همراه مستندات مربوطه، کتباً به کارگزار و اتاق پایاپای اعلام نماید. پس از انقضای مهلت مذکور هیچگونه اعتراضی از سوی خریدار پذیرفته نمی ‏شود.


نظرات

دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.

 

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۱۷ تير ۱۳۹۹
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 171,000 ریال -2500 1.44% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 153,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 152,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 155,500 ریال 2000 1.29% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 154,500 ریال 1500 0.97% نمودار و آرشیو
5110 154,000 ریال 500 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 155,500 ریال 2500 1.61% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 155,500 ریال 2500 1.61% نمودار و آرشیو
0075 193,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 161,000 ریال 500 0.31% نمودار و آرشیو
Lf190 160,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 165,000 ریال 3000 1.82% نمودار و آرشیو
Hi500 172,000 ریال نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420K 159,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 159,500 ریال 500 0.31% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir 153,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak 151,000 ریال -2000 1.31% نمودار و آرشیو
EX3 Amir 161,000 ریال 3000 1.86% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam 162,000 ریال 3000 1.85% نمودار و آرشیو
CRP 100 black Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 205,000 ریال 10000 4.88% نمودار و آرشیو
C30s 202,000 ریال 7000 3.47% نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar 204,500 ریال 9500 4.65% نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 170,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak 169,000 ریال 1000 0.59% نمودار و آرشیو
7240 168,000 ریال 500 0.3% نمودار و آرشیو
1540 150,500 ریال -3500 2.27% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 205,000 ریال 10000 4.88% نمودار و آرشیو
552R shazand 205,000 ریال 10000 4.88% نمودار و آرشیو
552R Maroun 205,000 ریال 10000 4.88% نمودار و آرشیو
510L Jam 201,000 ریال 6000 2.99% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R 207,000 ریال 5000 2.42% نمودار و آرشیو
RP340 197,000 ریال 5000 2.54% نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 195,000 ریال 3000 1.54% نمودار و آرشیو
MR230 204,000 ریال -13000 5.99% نمودار و آرشیو
ZR230 204,000 ریال -13000 5.99% نمودار و آرشیو
ZR 340 197,000 ریال نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 216,000 ریال -1000 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 216,000 ریال -1000 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 216,000 ریال -1000 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 274,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 220,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 160,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
62N07 164,000 ریال 2000 1.22% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 159,000 ریال 1000 0.63% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو
RP 345 - نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
N32 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین➕ تبلیغات در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش:
44787131 - 021

➖➖