ارسال پاسخ

سه شنبه ۱۶ تير ۱۳۹۴ ۱۱:۳۹ تعداد نظرات: 0 تعداد بازدید: 1674 Telegram

وحید کیانی معاون رييس دفتر توسعه صنايع تکمیلی پتروشيمي

برنامه ریزی برای تولید پایدار در زنجیره صنعت پتروشیمی

ترکیه به عنوان رقیب جدی منطقه ای ما و چین به عنوان رقیب جهانی همه کشورها نیز با سیاست های هوشمندانه و هدفمند حمایتی، نظارتی با محصولات نهایی حتی کم ارزش خود را نیز در بازار هدف صنایع تکمیلی پتروشیمی ایران نموده و سهم صنایع ایران را در بازارهای هدف کم می کند.
برنامه ریزی برای تولید پایدار در زنجیره صنعت پتروشیمی

امروزه کمتر کسی هست که ارزش آفرینی را قربانی اهداف کوتاه مدت و ناپایدار نماید از این رو دولت، بخش خصوصی و بخش تعاون بدنبال ایجاد حداکثر ارزش در خدمات و مأموریت خود هستند تا با افزایش ارزش آفرینی خود،پایداری فعالیت خود را تضمین کنند.

اما ارزش آفرینی در حقیقت ارتقاء درآمد با نگاهی بلند مدت است که گاهاً در کوتاه مدت هزینه هایی بر فرایند تحمیل می نماید اما با نگاهی عمیق،چشم اندازی پر فروغ را برای سازمان ترسیم می نماید .

فلذا دولت نیز با درک این موضوع ، حمایت خود از زنجیره ارزش صنعت نفت را بالا برد تا جایی که به جهشی در توسعه صنعت پتروشیمی منجر گردید. اما این جهش صنعت پتروشیمی نتوانست حداکثر ارزش آفرینی مورد نظر را بدست آورد چرا که پس از آن زنجیره محصولات میانی بدلیل محدودیت ها و کم توجهی ها شکل نگرفت و محصولات نهایی نیز با شکل سنتی دهه های قبل از شکل گیری و توسعه صنعت پتروشیمی در کشور ادامه حیات می دهند.

به عبارتی صنعت نفت با یک گام ارزش آفرینی در صنایع پایه پتروشیمی متوقف ماند و نه تنها موجب خلق تصاعدی ارزش صنایع میانی نشد بلکه بنگاههای تولیدی صنایع پائین دست پتروشیمی را چشم انتظار تزریق ذره ای از رانت هدیه شده به صنایع پایه پتروشیمی نمود؟!

"فلذا با توجه به خصوصی سازی مجتمع های پتروشیمی این انتظار، یعنی اضمحلال و افول و نابودی تولید در صنایع تکمیلی"


اما چگونه می توان حداکثر ارزش را از زنجیره صنعت پتروشیمی دریافت نمود؟


• صنایع بالادست و پایه پتروشیمی بایستی به توسعه عمودی و افقی خود جدی تر بیاندیشند، ایجاد واحدهای مشابه و سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای میانی با ارزش بالا در حوزه توانمندی های این شرکت ها می باشد.
در ایجاد واحدهای مشابه با توجه به تجربه قبلی خود، مطمئناً هزینه سرمایه گذاری بسیار کاهش می یابد و امکان دسترسی به تکنولوژی واحدهای پایه را بوجود می آورد .

در احداث واحدهای میانی نیز با توجه به علاقه مندی هر شرکتی برای تضمین بلند مدت بازار محصولات خود، این اقدام جذابیتی دوچندان برای ایشان خواهد داشت .

البته ایجاد واحدهای مشابه بالادست و پایه نیازمند ضمانت خوراک توسط شرکت ملی نفت بصورت بلندمدت و با قیمت تعریف شده می باشد.


اما صنایع تکمیلی در خلق ارزش افزوده و زنجیره صنعت پتروشیمی چه جایگاهی دارند؟!


متأسفانه تهدیدی جدی گریبانگیر صنایع نهایی پتروشیمی شده و آن افت شدید مطلوبیت بازار مصنوعات ایشان می باشد. واقعیتی تلخ است که بنگاهها و صنایع نهایی کشور، متأسفانه بدلایل متعددی نوآوری را سرلوحه فعالیت و محصولات خود قرار نداده اند و این موضوع موجب شده که رقبای داخلی و منطقه ای افزایش یافته و بازار داخلی و منطقه ای نیز که از ذائقه بین المللی و جهانی چندان دور نیست، نسبت به مصنوعات کم ارزش ایرانی رغبتی از خود نشان ندهد و بازار  صادراتی نیز بهمین دلیل و دلایل امنیتی و رقبای حاضر در بازارهای منطقه ای هدف صنایع ما، در حال از بین رفتن است.

البته خوب می دانیم که بازار داخلی و منطقه ای ما همچنان بازار سنتی ای است که قیمت محصولات در اولویت خرید مشتری است ولی ترکیه بعنوان رقیب جدی منطقه ای ما و چین بعنوان رقیب جهانی همه کشورها نیز با سیاست های هوشمندانه و هدفمند حمایتی، نظارتی با محصولات نهایی حتی کم ارزش خود را نیز در بازار هدف صنایع پائین دست پتروشیمی ایران نموده و سهم صنایع ایران را در بازارهای هدف کم می کند. این تهدید به قدری جدی است که میتوان انتظار داشت که تنها بنگاههای زیر پله ای که از قوانین کسب و کار مترتب به صنعت فرار می کنند می توانند به ادامه حیات خود بصورت محدود ادامه دهند . حال بایستی بررسی نمود که در این بازار جهانی منسجم، حمایت صنایع پائین دستی کشور به چه مؤلفه هایی وابسته است.

1- تدوین و تبیین نقش های حمایتی دولت:


متأسفانه دولت نه تنها مدلی برای حمایت از تولید در صنایع کوچک تدوین ننموده بلکه فضای کسب و کار را به نحوی رهنمون ساخته که تجارت و فعالیت های بازرگانی برای حیات بنگاه صنعتی، بالاخص در حوزه واردات جذابیت بیشتری داشته باشد.

بنظر می رسد دولت برای ایفای نقش حمایتی خود می بایستی در اولین اقدام فضای کسب و کار را روشن و شفاف نماید فلذا موضوع کاهش مالیات و فشارهای دولتی بر مبنای افزایش ارزش افزوده را در سرلوحه مقدمات خود قرار دهد.

-کاهش سهم بیمه کارفرما بر مبنای کارآفرینی و اشتغالزایی

-حمایت از حضور مستمر و پایدار در بازارهای صادراتی با حمایت و نظارت بر شرکت های خدمات مدیریت صادرات
 
-ترسیم نگاه درآمدی 20 ساله دولت نسبت به تولید و تجارت ( مالیات،برق،آب،گاز،نیروی انسانی و ...)

که این نوع نگاه هر چند انحراف کمی داشته باشد اما به صنعت بجهت برنامه ریزی بلند مدت کمک نموده تا مدیریت تولید داشته باشند.2-تشکل ها و تجمع های تخصصی:

با توجه به عدم اقبال عموم نخبگان و حتی مردم ایران به کار گروهی منسجم و سازمان یافته و عدم رعایت حقوق ذینفعان در این تجمع ها و کارگروهها موجب عدم جذابیت و ترسیم کار ویژه ای برای این تشکل ها شده است .

در صورتیکه نقش این تشکل ها در سیاستگذاری و یا نظارت بر حسن عملکرد و اجرای بسیاری از اقدامات توسعه ای در کشورهای توسعه یافته بسیار حائز اهمیت است . بی تردید این تجمع تولیدکنندگان بایستی به نحوی باشد که از یکسو قدرت چانه زنی با سایر ذینفعان را داشته باشد و از سویی دیگر دولتمردان با اتکاءبه ایشان بخشی از سیاستگذاری را تفویض اختیار نموده و حسن اجرای این سیاست ها را از این تشکل ها پیگیری نماید.


3-نقش بنگاههای صنایع پائین  دستی پتروشیمی:


بعنوان نهادی بنیادین که پایه اصلاح تمامی امور می باشد تلقی می گردد . مدیران بنگاهها با اصلاح فرآیندها،ساختارها، روش های مدیریت در واقع با کمترین سرمایه گذاری امکان افزایش ظرفیت عملیاتی خود در رسیدن به ظرفیت نصب شده خود را دارند . بعبارتی در حال حاضر که بنگاههای کوچک با متوسط ظرفیت کمتر از 30% خود در حال تولید هستند با ارتقاء دانش مدیریت خود از یکسو  و استفاده از ظرفیت های بالفعل و بالقوه موجود امکان افزایش ظرفیت عملیاتی خود را خواهند داشت.

در حقیقت مدیران این بنگاهها هستند که با اصلاح کارایی نیروی انسانی و سیستم درون بنگاهی خود از یکسو و با استفاده از ظرفیت برون بنگاهی دولتی- دانشگاهی و ارائه دهندگان خدمات افزایش تولید ، درآمد و کارایی را در خود ایجاد نماید.


استفاده از ظرفیت ارائه دهندگان خدمات:


با توجه به محدودیت های بنگاههای کوچک در داخلی نمودن بسیاری از توانمندی ها ، آشنایی و ارتباط به شبکه های همکار، از جمله ضروریت هایی است که بنگاهها را در بهبود وضعیت خود بی تردید موفق خواهد ساخت.


اما راهکارهای عملیاتی  برای بهبود وضعیت زنجبره صنعت پتروشیمی:

1- سهامداران با توجه به کاهش قیمت محصولات پتروشیمی و افول جذابیت واحدهای پایه        به سرعت مدیران ارشد و سهامداران مجتمعهای پتروشیمی اقدام به سرمایه گذاری و یا مشارکت در توسعه زنجیره محصولات خود در طرحهای Hi-Tech میانی نمایند.

به عبارتی سیاستگذاران دولتی بعبارتی مدیران و سهامداران مجتمع های پتروشیمی بایستی به دنبال ایجاد واحدهای میانی Hi-Techباشند.

2-دولت برای واردات محصولات پایه مجتمع های پتروشیمی می بایستی مشوق قرار دهد.

3-تمرکز دولت برای تدوین  مشارکتی با تشکل ها جهت استراتژی حضور در بازارهای صادراتی به فوریت

با توجه به رکود در بازار داخلی و ظرفیت نصب شده بالاتر از نیار داخل در صنایع پائین دستی پتروشیمی کشور، ضرورت دارد که با تدوین برنامه ای جامع عملیاتی حضور در بازارهای بین المللی و منطقه ای نظام مند و پایدار گردد جهت تحقق این موضوع نقش شرکت های خدمات مدیریت و صادرات که ارائه خدمات بازرگانی خارجی می دهند بسیار پررنگ می باشد.

4-کاهش هزینه تولید و قائل به مواد حداقلی بودن بنگاهها برای حفظ بازار :


کارخانجات می بایستی:


1-با افزایش بهره وری خود با بروز نمودن تجهیزات و ماشین آلات تخصص بخشی به نیروی انسانی ،با کاهش دادن ضایعات

2-با خرید اعتباری مواد اولیه و نقد نمودن بازارهای خود برای افزایش نقدینگی خود

راهکار عملیاتی تحقق این موضوع درک این واقعیت توسط صنایع تکمیلی و استفاده از ظرفیت های موجود (مانند ماشین سازان،فعالان معتبر بازار،تعاونی ها،تشکل ها) از یکسو و از سویی دیگر تقویت حمایت و توسعه شبکه های ارائه دهنده خدمات معتبر برای ارائه خدمات به صنایع تکمیلی به صورت تخصصی می باشد.


5- حمایت از ارائه خدمات بانکی و مالی،بازرگانی،آموزشی،مالیاتی و ... توسط مؤسسات مذکور بصورت تخصی هر صنعت

در خاتمه با یادآوری این نکته که صنایع تکمیلی  پتروشیمی ایران در وضعیت نامناسبی هستند که به شک می توان متوسط تولید 30-20  درصدی را برای این صنایع بر شمرد که مهمترین چالش ایشان را در نقدینگی در بازار می توان عنوان نمود که برای حل این دو معضل " بهترین راهکار" با عنایت به نقش هزینه مواد اولایه در سرمایه در گردش واحدها از یکسو و همچنین انباشت برخی ازمحصولات مجتمع های پتروشیمی ، فروش اعتباری محصولات پتروشیمی ( بصورت واقعی و مقرون به صرفه) و همزمان دستیابی پایدار به بازارهای جهانی و منطقه ای توسط صادرکنندگان موفق این حوزه، می توان به سرعت کاهش بیش از ده درصدی تولیددر صنایع پلاستیک در سال 1393 را جبران نمود و بدون سرمایه گذاری جدید مصرف تقریباً 3 میلیون تنی مواد پلیمری در سال 1393 رابه بیش از 7 میلیون تن رساند.

البته ناگفته نماند نقش دولت در اقناع سهامداران بزرگ ومدیران پتروشیمی جهت فروش اعتباری منطقی بایستی بازنگری شود که این موضوع متأسفانه تا زمانی که سهامداران عمده مجتمعهای پتروشیمی مسئولیت اجتماعی این صنعت را درک نکرده باشند این مأموریت دولت بدون نتیجه خواهد ماند .

فلذا جهت استمرار تولید در بنگاههای صنایع تکمیلی پتروشیمی استفاده از شبکه های ارتباطی و خدماتی ضروری است.توضیح نویسنده مطلب: این مطلب برای نشریه بسپار تهیه شده است و برای استفاده به روابط عمومی انجمن ملی پلاستیک ارسال می شود.


نظرات

دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 73,500 ریال 700 0.95% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 68,500 ریال -500 0.72% نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 70,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 70,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 73,000 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 73,000 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
0075 6,000 ریال -54400 90.07% نمودار و آرشیو
020 59,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 54,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 58,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 60,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 59,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 73,700 ریال -100 0.14% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam 73,500 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 73,800 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 68,700 ریال -500 0.72% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 71,800 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 90,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 75,300 ریال -300 0.4% نمودار و آرشیو
1551 72,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 71,800 ریال -200 0.28% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 71,500 ریال -1100 1.52% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 73,500 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
ZR230 73,500 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 76,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 46,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,800 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,300 ریال 600 1.3% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,800 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 57,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 99,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 100,800 ریال -200 0.2% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖