ارسال پاسخ

چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴ ۰۸:۳۷ تعداد نظرات: 0 تعداد بازدید: 1617 Telegram

در جلسه اتاق بازرگانی تهران بررسی شد

شرایط دوران پس از تحریم از نگاه اقتصاددانان

باید طرفین توافق درک مشترک برد- برد، داشته باشند در آن صورت صرف نظر از متن توافق، توافقی پایدار خواهیم داشت.
شرایط دوران پس از تحریم از نگاه اقتصاددانان

به گزارش اینپیا عصر سه شنبه 6 مرداد ماه اتاق تهران نشستی را با اقصاددنان و فعالان بخش خصوصی درباره شرایط پسا تحریم برگزار کرد. در این جلسه محمد طبیبیان، موسی غنی نژاد، فرهاد نیلی و خوانساری به بیان نقطه نظرات خود در خصوص شرایط جدید پرداختند.

دو سناریوی دوره پس از تحریم
خوانساری رییس اتاق تهران با اشاره به توافق هسته ای اخیر گفت: به دنبال این توافق توقعات بسیاری وجود دارد؛ گروه های مختلف هر کدام انتظاراتی دارند، به طور مثال پیشرفت سریع اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی، ارزان شدن کالاها و غیره، بخشی از آنها است. 
وی دو سناریو را پس از توافق در اقتصاد ایران محتمل دانست؛ نخست آن که در کوتاه مدت با توجه به کاهش درآمد در دو سال گذشته که سرانه مردم سالی 20 درصد کاهش یافته بود، یک رفاه نسبی با ورود سرمایه ها به داخل و تبدیل آن به کالا صورت گیرد، که در این شرایط رفاهی کوتاه مدت صورت خواهد گرفت.

وی گفت: این همان راهی است که در دو دولت گذشته انجام شد و 700 میلیارد دلار را وارد کردیم بدون آن که اشتغالی ایجاد شود.

رییس اتاق تهران در خصوص سناریوی دوم گفت: می توان در سناریوی دوم به این مقطع جدید به عنوان یک بزنگاه برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور نگاه کنیم و در این فرصت، قیمت ارز، ساختار های شبکه بانکی، بهبود فضای کار، قیمت های انرژی را اصلاح کنیم.
به گفته خوانساری هر کدام از این دو سناریو می تواند آینده اقتصادی کشور را ترسیم کند و این موارد در نشست های اتاق مورد برسی قرار خواهند گرفت.

مهمترین بُعد توافق؛ تغییر گفتمان
فرهاد نیلی در این همایش در خصوص آماده سازی برای دوران انتقال گفت: در دوره انتقال علایمی که برای طرف مقابل مخابره می کنیم و یا دریافت می شود، باید تعاملی باشد.

وی اظهار کرد: باید طرفین درک مشترک برد- برد، داشته باشند در آن صورت صرف نظر از متن توافق، توافقی پایدار خواهیم داشت.

این استاد دانشگاه بُعد تغییر گفتمان را مهمترین بُعد توافق دانست.

نیلی درباره اقتضائات سیاستی دوران جدید با رویکرد اعتماد سازی در بیرون، به این موارد اشاره کرد: جایگزینی پایبندی به تعهد به جای دور زدن  تحریم، مهاجرت از پنهان کاری به شفافیت، از بیگانگی به سمت یادگیری و پایبندی به مقررات بین المللی حرکت کنیم، از امساک در دادن اطلاعات به ارائه حداکثری اطلاعات، از مدیریت اقتضایی به قاعده مندی و پیش بینی پذیری.

وی در همین ارتباط ادامه داد: تغییر گفتمان، رعایت آداب گفت و گو با جامعه بین المللی، یادگیری چگونگی کارکردن دو طرفه با سازمان های بین المللی، ایجاد سرمایه اجتماعی در حوزه وفاداری به تعهدات و...

این اقتصاددان در ادامه به اقتضائات دوران جدید با رویکرد واقع بینی در درون، اشاره و این موارد را عنوان کرد: تعدیل انتظارات، اعتدال، توجه به تفاوت سرعت تخریب با سرعت بازسازی، درس گرفتن از تجارب موفق و ناموفق دنیا به خصوص اروپای شرقی.
وی در همین زمینه ادامه داد: توجه به نو پدید بودن شرایط پیش روی کشور در سپهر اقتصاد جهانی و توجه به رابطه منابع با ساختار جذب و تخصیص منابع از ویژگی های دوره جدید خواهد بود.

نیلی در بخش دیگری از سخنان خود به چهارچوب تحلیل وضعیت شرایط اقتصادی کشور پرداخت و موارد را این گونه عنوان کرد: جداسازی آثار تحریم از آثار سوء تحریم، تاثیر تحریم بر سوء تدبیر و تفکیک آثار ماندگار از گذرا.

سه نگاه مردم، دولت و بخش خصوصی به جایگاه اقتصادی دولت
موسی غنی نژاد دیگر سخنران این همایش سخن خود را با پرسش چرا ما در سیاست آزاد سازی اقتصاد موفق نمی شویم، آغاز کرد و در این باره گفت: منظور این سوال غیر دولتی شدن اقتصاد است که از 25 سال پیش سیاست های کلی اصل 44 در دستور کار قرار گرفته اما عملا اجرا نشده است.

غنی نژاد با بیان این که خصوصی سازی ما ظاهری بوده، گفت: خصوصی سازی در اصل به بخش های دیگر دولت یا ساختارهای عمومی بوده که بخش خصوصی در آن دخالتی نداشته است.

وی با بیان جایگاه اقتصادی دولت از سه نگاه سیاستمداران، بخش خصوصی و مردم گفت: دولتمردان خود را متولی زندگی خصوصی، عمومی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره مردم می دانند که این نگاه از اوایل دهه 50 تا کنون نزد دولتمردان وجود داشته است. به عبارت دیگر در این دیدگاه دولت نه تنها حاضر است، بلکه قادر هم هست.

این استاد دانشگاه درباره نگاه بخش خصوصی به جایگاه اقتصادی دولت عنوان کرد: بخش خصوصی دولت را مالک منابع و مسئول توزیع آن می داند که البته سیاست گذار اقتصادی نیز هست. از این روی توقع بخش خصوصی، توقع منطقی است.

وی جایگاه اقتصادی دولت از نگاه مردم را دارای همان اشکالی دانست که دولت آن نگاه را به جایگاه خود دارد. غنی نژاد گفت: مردم نیز دولت را متولی افتصاد و مشکلات می دانند.

این اقتصاددان اصلاح نگاه ها را ضروری دانست و در ادامه اظهار کرد: ورود دولت به تصدی گری اقتصادی در جایگاه دولت مناسب نیست و ایجاد مزاحمت خواهد کرد.

غنی نژاد با طرح پرسش دیگری که باید از کجا آغاز کرد، در پاسخ اظهار داشت: گام نخست این است که دولت باید از خود شروع کند. تغییر دیدگاه مردم از دولت نیز باید توسط رسانه ها به ویژه رسانه ملی صورت پذیرد.

تبدیل شدن سیستم مالی به اسلحه
محمد طبیبیان نیز در این همایش تجربه قیمت گذاری در داخل کشور را شکست خورده دانست و گفت: مشخص نیست چرا هنوز دولت دست از این روش بر نمی دارد.

وی در ادامه گفت: حادثه ای جدید در دوره تحریم ها اتفاق افتاد و آن تسلیحاتی کردن نظام مالی بود؛ یعنی آمریکا سیستم مالی خود را به اسلحه تبدیل کرد. به طور مثال فاینانس به یک اسلحه پر قدرت تبدیل شده است.

نویسنده کتاب های اقتصادی با بیان این که این اسلحه درباره ایران تجربه شده و اکنون در مورد روسیه به کار برده می شود، گفت: اتفاق دیگر در این بخش این بود که آمریکا پلیسی کردن سیستم مالی را به بانک ها واگذار کرد. یعنی بانک ها باید اهلیت مشتری را مشخص کنند و در صورت تعامل مشتری با طرف های مورد تحریم، بانک عامل از سوی آمریکا جریمه می شود.

طبیبیان گفت: توافق اخیر لغو تحریم ها ثانویه است اما در بخش های دیگر این توافق مفرهایی وجود دارد که استفاده از آن منوط به روابط دیپلماتیک و لابی گری است.

وی در این خصوص توضیح داد: بسیاری از مشکلات ما مربوط به تحریم های اخیر نیست و برای استفاده از راه های ایجاد شده، باید از طریق نفوذ در سیستم حقوقی آمریکا، گره ها گشوده شوند.


تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir
تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir
تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir
تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir
تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir
تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir
تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir
تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir
تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir
تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir
تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir
تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir
تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir
تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir تحلیل اقتصادی شرایط پساتحریم در اتاق تهران - inpia.ir
jQuery Slider

نظرات

دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.

قیمت مواداولیه؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 61,500 ریال -1000 1.6% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 62,800 ریال -800 1.26% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 62,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 62,500 ریال -800 1.26% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 63,400 ریال -100 0.16% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 63,200 ریال -100 0.16% نمودار و آرشیو
5110 63,900 ریال 200 0.31% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 62,200 ریال -1400 2.2% نمودار و آرشیو
0075 61,000 ریال -700 1.13% نمودار و آرشیو
020 59,600 ریال -900 1.49% نمودار و آرشیو
Lf190 59,800 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
22B02 57,600 ریال -400 0.69% نمودار و آرشیو
52518 55,500 ریال -800 1.42% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 55,200 ریال -1000 1.78% نمودار و آرشیو
2420h 58,600 ریال -900 1.51% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,600 ریال -900 1.51% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 59,100 ریال -400 0.67% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,400 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 74,000 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 73,500 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 73,500 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 73,500 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 65,800 ریال -400 0.6% نمودار و آرشیو
C30s 67,000 ریال -500 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 61,000 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 83,000 ریال -800 0.95% نمودار و آرشیو
1540 79,200 ریال -800 1% نمودار و آرشیو
1551 75,400 ریال 400 0.53% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 62,000 ریال نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 65,500 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 66,700 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 69,800 ریال -1200 1.69% نمودار و آرشیو
RP340 71,000 ریال نمودار و آرشیو
440G 72,000 ریال نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 66,900 ریال -1900 2.76% نمودار و آرشیو
MR230 67,300 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 67,500 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 48,000 ریال 500 1.04% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 47,900 ریال 600 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,000 ریال 500 1.06% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 46,900 ریال 600 1.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 68,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖