ارسال پاسخ

چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴ ۱۱:۰۰ تعداد نظرات: 0 تعداد بازدید: 1198 Telegram

inpia.ir

سازمان امور مالیاتی به بیانیه مشترک و اعتراضی اتاق ها پاسخ داد

سازمان امور مالياتی کشور در واکنش به بيانيه مشترک سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف ايران، اطلاعیه ای ۶ بندی منتشر کرد. چهره های شاخص از بخش خصوصي در جلسات تدوین قانون اصلاح مالیات های مستقیم حضوري موثر داشته اند که در صورت نياز اسامي اين افراد اعلام خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی به بیانیه مشترک و اعتراضی اتاق ها پاسخ داد

به گزارش اینپیا به نقل از مهر، در اين اطلاعيه آمده است: «قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، از مهمترين رويدادها و تحولات نظام مالياتي است که پس از سه سال تلاش مداوم کارشناسان فن و برنامه ريزان نظام مالياتي و با همفکري و مشورت با نمايندگان بخش خصوصي و صاحبنظران مالي، حقوقي و دانشگاهي در کارگروه ويژه بررسي و تدوين لايحه در معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي و به گونه اي اثرگذار، مقرراتي را بر پايه ايجاد اصلاحات اساسي در ساختار و روش هاي اجرايي نظام مالياتي به منظور افزايش شفافيت اقتصادي، ارتقاي کارآيي و توان دستگاه مالياتي، بهبود سلامت نظام اداري و کاهش فرارهاي مالياتي ايجاد کرده است.

در واقع، با اجراي اين قانون که اصلاحات بي سابقه اي را در مفاد قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحيه سال ۱۳۸۰ اين قانون بعمل آورده، مي توان اميد داشت که تنگناها و مشکلات کنوني نظام اقتصادي کشور به شکلي اساسي مرتفع شده و زمينه براي افزايش رقابت پذيري اقتصاد ملي و رفع موانع پيش روي توليد در کشور فراهم گردد. اما در پاسخ به موارد مطروحه در اين بيانيه و به منظور رفع ابهامات و سوالات نمايندگان بخش خصوصي و تعاوني کشور، موارد زير اعلام مي گردد:

۱- در بخش نخست اين بيانيه مشترک، عنوان شده که در هنگام تدوين لايحه مزبور از نظرات نمايندگان بخش خصوصي و تعاوني استفاده نشده است و اين در حالي است که ارتباط تنگاتنگ و برگزاري جلسات مشترک نمايندگان وزارت اقتصاد با نمايندگان بخش خصوصي از ويژگي هاي بارز اين لايحه بوده و در جلسات مشترکي که به دنبال دعوت رسمي و معرفي نماينده از طرف اتاق هاي بازرگاني، تعاون و اصناف ايران در محل معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي و کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي برگزار شده، چهره هاي شاخصي از بخش خصوصي در اين جلسات حضوري موثر داشته اند که در صورت نياز اسامي اين افراد اعلام خواهد شد.

۲- در ارتباط با موضوع مطرح شده در بند يک اين بيانيه، مسئولان سازمان امور مالياتي کشور از بدو شکل گيري طرح جامع مالياتي و اجراي پروژه هاي آن، به صورت مستمر و پيگيرانه نسبت به اطلاع رساني آخرين وضعيت اين طرح اقدام نموده اند. بنابر اين برخلاف آنچه که نويسندگان اين بيانيه بيان داشته اند که طرح جامع مالياتي طي سه سال آينده به اجرا در خواهد آمد، اين طرح در سال ۱۳۹۲ رسما رونمايي شد و مراحل نصب، راه اندازي و تست و ارزيابي نرم افزار يکپارچه اطلاعات مالياتي از آن زمان تا به حال، ابتدا در سه استان پايلوت تهران، اصفهان و کرمانشاه و سپس از سال ۱۳۹۳ در هفت استان ديگر کشور انجام گرفته و در سالجاري نيز در ۱۰ استان کشور عملياتي مي گردد.

لذا هم اکنون طرح جامع مالياتي در بخش قابل توجهي از استان هاي کشور در حال اجرا و پياده سازي است و مطابق برنامه زمان بندي موجود، اين طرح به صورت مرحله به مرحله در سطح استان هاي کشور اجرا مي گردد. همچنين يادآوري مي نمايد که از ابتداي سال ۱۳۹۱ و با اجراي ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، كليه اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده ۹۶ قانون موصوف، مکلف به استفاده از شماره اقتصادي و ارسال صورت معاملات فصلي خود به سازمان امور مالياتي کشور شده اند و همچنين در راستاي ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، پايگاه اطلاعات موديان مالياتي در سازمان امور مالياتي ايجاد و اطلاعات دريافتي در پايگاه مذکور جمع آوري و در شناسايي و تشخيص ماليات از آن استفاده مي گردد و با اخذ اطلاعات مورد نظر قانون اصلاحي جديد، از سال آينده تکميل تر خواهد شد که اين امر زمينه هر چه بيشتر شفاف شدن فعاليت هاي اقتصاد کشور را فراهم خواهد نمود.

۳- در بند دو اين بيانيه، موضوع سلامت نظام اداري و تناسب ميان اقتدار سازمان امور مالياتي و سلامت کارکنان سازمان، به عنوان يک دغدغه اساسي از سوي نمايندگان بخش خصوصي و تعاوني مطرح شده است. پر واضح است که سلامت نظام اداري همواره مورد توجه مسئولان سازمان امور مالياتي کشور بوده و تمهيدات مناسبي در اين زمينه انديشيده شده که سازمان در حال عملياتي کردن آن مي باشد. ضمنا از سوي اين دستگاه و در قالب خبر و اطلاعيه و همچنين در سامانه اطلاع رساني سازمان امور مالياتي کشور، آمادگي لازم جهت ارتقاي سلامت نظام اداري با مشارکت مردم و تحقق همه جانبه مبارزه با فساد اداري و اقتصادي، مکررا اعلام شده است. البته اشاره به اين نکته نيز ضروري است که زمينه ايجاد فساد در همه نظام هاي اقتصادي دو وجه متمايز از هم دارد. وجه اول مودي مالياتي و وجه دوم کارمند نظام مالياتي است. آنچه در بيانات منتقدان به فساد اداري مطرح مي شود عمدتا يک وجه موضوع مورد مداقه قرار گرفته و از وجه ديگر اجتناب مي گردد. مضاف بر اين سازمان امور مالياتي کشور اطلاع رساني وسيعي در خصوص معرفي کارمندان خاطي سازمان امور مالياتي کشور از سوي موديان مالياتي بعمل آورده و بديهي است تا زماني که اين امر محقق نگردد، امکان مقابله فراگير با کارکنان خاطي وجود ندارد. بديهي است با افزايش اقتدار سازمان و همچنين ارتقاي سلامت نظام اداري، بستر مناسبي براي برقراري عدالت مالياتي در کشور فراهم خواهد شد و ايجاد پايگاه اطلاعات موديان نيز خود روند ارتقاي سلامت اداري را تقويت خواهد نمود.

۴- در خصوص بند سوم اين بيانيه مبني بر ضرورت افزايش رقابت پذيري در اقتصاد به ويژه ميان بخش خصوصي و بخش عمومي غير دولتي از جمله بنيادها و نهادها، لازم به توضيح است که اگر چه به منظور تسري ماليات به کليه فعالان اقتصادي و رفع ابهام از قانون در زمينه هاي اجرايي، با اضافه شدن بند ۴ به ماده ۲ قانون ماليات هاي مستقيم و حذف تبصره ۳ قانون مذکور، کليه شرکت هاي وابسته به بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري مشمول ماليات شده اند؛ بنابراين مطابق تبصره يک و دو اين ماده قانوني، درآمد يا سود شرکت هاي وابسته به بنيادها و نهادها مشمول معافيت مالياتي نخواهد بود. البته شايان ذکر است که به موجب قانون فعلي نيز شرکت هاي تابعه بنيادهاي مزبور نيز مشمول پرداخت ماليات مي باشند و فعاليت هاي اقتصادي اين شرکت ها نيز مشمول ماليات بوده است. همچنين بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و شرکت هاي تابعه آنها مکلف به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشند که اين امر، زمينه رقابت شفاف و سالم ميان بخش خصوصي و بنيادها و نهادها را تقويت مي نمايد.

۵- اما در ارتباط با موضوع بند چهارم مبني بر سخت گيرانه بودن جرايم تعريف شده در قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، خاطرنشان مي سازد که در تمامي کشورهاي دنيا به ويژه در کشورهاي توسعه يافته، قوانين صريح و مقررات خاصي براي پيشگيري از فرار مالياتي و همچنين مجازات فراريان مالياتي و خاطيان چه در درون نظام مالياتي و چه در بيرون از اين سيستم در نظر گرفته شده است و عدم وجود جرايم تعريف شده و مجازات هاي آن همواره از مهمترين ضعف ها و تنگناهاي نظام مالياتي بوده است که خوشبختانه با اجراي اين قانون، عملا گام مهمي در جهت پيشگيري از جرايم مالياتي برداشته شده و نه تنها مودي خاطي، بلکه کارمندان دستگاه هاي مختلف از جمله کارکنان نظام مالياتي، بانکها و ساير مراجعي که اطلاعات درآمدي مودي را در اختيار دارند. همچنين حسابرسان مالياتي که مرتکب تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع شوند، در صورت تخلف مورد مجازات قرار مي گيرند و عدالت مالياتي در کنار عدالت حقوقي، زمينه ارتقاي سلامت نظام اداري را بيش از پيش فراهم مي آورند. بديهي است تعيين مصاديق جرم مالياتي، تنها براي مودياني دغدغه آفرين خواهد بود که مرتکب اين جرايم مي گردند و مودياني که در فضايي سالم و شفاف مبادرت به کسب درآمد مي نمايند، هيچ دليلي براي نگراني نخواهند داشت.

لذا مطابق ماده ۲۷۴ قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود و اشخاص ثالث، عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده، تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران؟ يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع، خودداري از انجام تکاليف قانوني درخصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه اي در سه سال متوالي و استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي، جرم تلقي شده و مرتکبان آن حسب مورد به مجازات هاي درجه شش قانون مجازات اسلامي محکوم مي گردند که اين مهم خود يکي از مصاديق مبارزه با فرار مالياتي تلقي مي شود.

۶- همانطور که در متن بيانيه مذکور اشاره شده، همکاري دو جانبه و حضور موثر نمايندگان اتاق هاي بازرگاني، تعاون و اصناف ايران در امر تدوين آئين نامه هاي قانون مذکور، بسيار مهم و اثرگذار بوده و از همين رو، سازمان امور مالياتي کشور همچون گذشته از نظرات و ديدگاه هاي نمايندگان بخش خصوصي استقبال مي نمايد. در خاتمه خاطر نشان مي سازد، سازمان امور مالياتي کشور در کنار اجراي قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، همواره فرهنگ سازي موثر و اطلاع رساني مستمر تحولات جديد و اصلاحات قانون به موديان مالياتي را در برنامه هاي خود قرار داده است و پرواضح است که حضور موثر رسانه هاي جمعي و به ويژه رسانه ملي، در کنار حمايت ها و همراهي اتاق هاي بازرگاني، اصناف و تعاون، زمينه ارتقاي فرهنگ مالياتي و آشنايي هر چه دقيق تر موديان محترم مالياتي با مفاد و اصلاحات جديد اين قانون را بيش از پيش فراهم مي سازد.


نظرات

دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.

قیمت مواداولیه؛ ۲۷ دى ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 54,700 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 55,400 ریال -300 0.54% نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 56,200 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 55,500 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
5110 56,400 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 55,400 ریال 400 0.72% نمودار و آرشیو
0075 56,000 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
020 56,100 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
Lf190 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
22B02 51,700 ریال -300 0.58% نمودار و آرشیو
52518 50,500 ریال 300 0.59% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 50,500 ریال 300 0.59% نمودار و آرشیو
2420h 54,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 54,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 54,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 53,900 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 69,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 68,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf 67,500 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 68,400 ریال نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 68,400 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 68,400 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf 67,500 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf 67,500 ریال نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 57,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30s 58,200 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 53,200 ریال -200 0.37% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 73,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 68,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 57,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 58,500 ریال 1200 2.05% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 57,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 57,300 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 58,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 60,300 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 70,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
ZR230 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 70,000 ریال 500 0.71% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 43,200 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 43,800 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 43,600 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,200 ریال 200 0.47% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 42,800 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 42,600 ریال 200 0.47% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak 59,100 ریال نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 61,000 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 62,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖