تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

ارسال پاسخ

چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴ ۰۹:۴۶ تعداد نظرات: 0

عسکری بخشنامه جدید ابلاغ کرد؛

جزئیات ابلاغیه ۱۳ بندی مالیاتی/استرداد موقت مالیات به صادرکنندگان

رئیس کل سازمان مالیاتی دستورالعمل نحوه استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا، موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور را ابلاغ کرد.
جزئیات ابلاغیه ۱۳ بندی مالیاتی/استرداد موقت مالیات به صادرکنندگان

به گزارش اینپیا به نقل از مهر، در بخشنامه علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی به کلیه ادارات مالیاتی آمده است: در اجراي ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور که مقرر مي‌دارد، سازمان امور مالياتي کشور مکلف است ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهايي که از مبادي خروجي رسمي صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت يک ماه پس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران از محل وصولي‌هاي جاري آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نمايد. " لذا ادارات امور مالياتي و و صادرکنندگان مکلفند حداکثر ظرف مهلت مقرر و با رعايت موارد ذيل اقدام لازم را معمول نمايند.

۱- تکميل و ثبت فرم الکترونيکي درخواست استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده از طريق منوي «ثبت درخواست استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده» به نشاني www.evat.ir توسط مؤدي.

۲- ادارات امور مالياتي مکلفند حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاري از تاريخ ثبت درخواست استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده، نسبت به صدور و ابلاغ برگ دعوت ارائه دفاتر و اسناد و مدارک طبق فرم شماره (۱) و تکميل دقيق صورت مجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستي طبق فرم شماره (۲) اقدام نمايند.

۳- تاريخ تنظيم فرم صورت مجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک ماليات و عوارض ارزش افزوده در اجراي ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و...  مشروط به ارائه کليه اسناد و مدارک درخواستي و دفاتر تحرير شده، مبناي محاسبه براي مهلت مقرر در ماده (۳۴) قانون مذکور خواهد بود.

لازم به ذکر است چنانچه کليه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستي، در تاريخ تنظيم فرم صورت مجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک ماليات و عوارض ارزش افزوده در اجراي ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و... به طور کامل در اختيار مأموران مالياتي قرار داده نشود، استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده موکول به رسيدگي جامع دوره مالياتي مورد بحث و دوره هاي مالياتي رسيدگي نشدة قبل از آن و مشروط به عدم وجود بدهي ابرازي و يا قطعي‌شده دوره يا دوره‌هاي قبل خواهد بود.

۴- اسناد و مدارک مثبته مورد نياز جهت استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده:

ارائه اسناد و مدارک حسابداري و اصل و تصوير پشت و روي پروانه صادرات قطعي و برگ خروجي صادرات قطعي، ارائه اسناد و مدارک حسابداري و اصل و تصوير صورتحساب خريد کالاهاي مشمول ماليات و عوارض، ارزش افزوده که به خارج از کشور صادر شده، ارائه دفاتر روزنامه و کل تحريرشده مربوط به سال صدور کالا، ارائه اسناد و مدارک حسابداري و اصل و تصوير اسناد و مدارک مثبته مربوط به ساير هزينه‌هاي مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با کالاهايي که به خارج از کشور صادرات قطعي شده‌ و ارائه اسناد و مدارک حسابداري و اصل و تصوير پشت و روي پروانه واردات قطعي در مواردي که صادرات از محل مذکور صورت گرفته باشد.

تذکر: به منظور پيشگيري از استفاده مکرر از اسناد گمرکي، در مواردي که کليه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستي در اختيار مأموران مالياتي قرار مي‌گيرد، مأموران مالياتي مي‌بايست پس از تطبيق اصل مدارک با تصوير آن، اصل برگ خروجي را پس از ممهور نمودن به مهر "برگ خروجي در اجراي ماده ۳۴ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور توسط مؤدي ارائه گرديد" به مؤدي عودت دهند.

۵- ادارات امور مالياتي مي‌بايست پس از دريافت مدارک فوق‌الذکر نسبت به تنظيم گزارش بررسي دفاتر و اسناد و مدارک مؤديان در اجراي ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ...طبق فرم شماره (۳)
در چارچوب مقررات (احراز صادرات، احراز اعتبار پرداختي، تسهيم اعتبار سهم صادرات، مشاهده ثبت رويدادها در دفاتر و ...)، اقدام لازم را بعمل آورند به نحوي که حداکثر ظرف مدت مقرر و با رعايت ساير
مقررات، استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده به موجب فرم شماره (۴) انجام پذيرد.

۶- در مواردي که در اجراي ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ...، بابت صادرات قطعي کالاها، استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده صورت مي‌پذيرد، ادارات امور مالياتي موظفند بلافاصله پس از انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي، رسيدگي به دوره‌/ دوره‌هاي مالياتي که استرداد موقت انجام شده است را در اولويت قرار دهند.

۷- چنانچه درخواست استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده مؤدي و همچنين ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران همزمان با انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه دوره مربوط باشد
در اينصورت ادارات امور مالياتي مي‌بايست ظرف مهلت مقرر (يک‌ماه) جهت تعيين تکليف نهايي پرونده مورد نظر، نسبت به رسيدگي کامل دوره مذکور اقدام نمايند.

ضمناً در صورت وجود ابهام در مورد اصالت پروانه صادرات قطعي و برگ خروجي تسليمي،   استعلام ادارات امور مالياتي از گمرک مربوطه در مهلت پيش بيني شده در قانون مزبور بلامانع خواهد بود. 

۸- استرداد موقت موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ...، صرفاً در خصوص صادرات قطعي کالاها از سال ۱۳۹۴ به بعد بوده و قابل تسري به صادرات خدمات و استرداد ساير موارد نخواهد بود.

۹-استرداد ماليات و عوارض موصوف موکول به ثبت‌نام مؤديان متقاضي استرداد در نظام ماليات برارزش افروده خواهد بود.

۱۰- ادارات امور مالياتي مي‌بايست در تنظيم گزارش، نسبت به اظهارنظر در خصوص ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي بابت نهاده‌هاي کالاهاي صادراتي، احراز صحت و اصالت صورتحساب و ساير اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالياتي و برگ خروجي کالاي صادراتي و حصول اطمينان از صادرات قطعي کالا و همچنين محاسبه سهم ماليات و عوارض ارزش افزوده به ميزان صادرات انجام‌شده نيز اقدام نمايند.

۱۱- ادارات کل امور مالياتي مکلف به تشکيل کارگروهي متشکل از يک نفر رئيس امور مالياتي، يک نفر رئيس گروه مالياتي و دو نفر کارشناس ارشد مالياتي مي‌باشند که کارگروه مذکور نيز موظف است قبل از هرگونه استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان، کنترل‌هاي لازم را در خصوص احراز صحت و اصالت صورتحساب و ساير اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالياتي، برگ خروجي کالا و حصول اطمينان از صادرات قطعي، اعمال و در فرم شماره (۳) اين دستورالعمل اظهارنظر نمايد.

۱۲- هرگونه استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان منوط به عدم وجود بدهي ابرازي و يا قطعي‌شده دوره يا دوره‌هاي قبل مي‌باشد.

۱۳ - ادارات کل امور مالياتي مي‌بايست آمار استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده را در زير منوي «ثبت استرداد وجوه» از منوي «گزارشات استرداد، وصول و انتقال» سامانه مديران به نشاني www.evat.ir/admin ثبت نمايند.

نظرات

دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ دى ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 43,200 ریال -600 1.37% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,400 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 43,300 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,850 ریال -250 0.57% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,700 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
5110 44,800 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,100 ریال -550 1.26% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,200 ریال -400 0.92% نمودار و آرشیو
0075 51,100 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
020 51,500 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
Lf190 50,200 ریال -300 0.59% نمودار و آرشیو
52518 45,500 ریال -500 1.09% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 49,900 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 49,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 50,100 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,500 ریال -600 1.25% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,200 ریال -700 1.46% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 46,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 47,100 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 47,000 ریال 400 0.85% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 47,700 ریال 700 1.47% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 47,100 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 47,600 ریال 400 0.84% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 47,300 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
C30s 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s 47,000 ریال -500 1.05% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,400 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,200 ریال -250 0.44% نمودار و آرشیو
1540 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 51,600 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
781 45,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 46,000 ریال -400 0.86% نمودار و آرشیو
825 44,600 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
5030 56,500 ریال -500 0.88% نمودار و آرشیو
525 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 47,200 ریال -800 1.67% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 47,200 ریال نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 45,600 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 46,800 ریال -500 1.06% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 85,000 ریال 2500 2.94% نمودار و آرشیو
10417 84,500 ریال 2500 2.96% نمودار و آرشیو
10415 86,000 ریال 2500 2.91% نمودار و آرشیو
R40maron 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R60 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
RP340 46,700 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 45,800 ریال -1200 2.55% نمودار و آرشیو
440L 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 57,500 ریال -500 0.86% نمودار و آرشیو
ZR230 57,500 ریال -1300 2.21% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 83,000 ریال 2500 3.01% نمودار و آرشیو
332C 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,200 ریال 400 1.05% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 37,900 ریال 300 0.79% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 38,900 ریال 200 0.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 58,000 ریال -1000 1.69% نمودار و آرشیو
EPS 400 59,000 ریال 1000 1.69% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,000 ریال -1000 1.64% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 84,000 ریال 3000 3.57% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 68,000 ریال -500 0.73% نمودار و آرشیو
J740 70,500 ریال -200 0.28% نمودار و آرشیو
R200 67,500 ریال -500 0.74% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,700 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP 58,000 ریال نمودار و آرشیو