ارسال پاسخ

سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۵ ۱۶:۲۷ تعداد نظرات: 0 تعداد بازدید: 2752 Telegram

inpia.ir

ریشه یابی عیوب در تولید لوله های PVC

در زیر به تعدادی از عیوب احتمالی محصول و دلایل آن اشاره می شود. قابل ذکر است که برخی از این دلایل می توانند در اکسترودرهای متفاوت، به گونه ای متفاوت باشند.
ریشه یابی عیوب در تولید لوله های PVC

به عنوان مثال، گشاد شدن فضای بین سیلندر و مارپیچ در اثر خوردگی در تنظیم دمای لازم برای اکسترود کردن یک فرمول مشخص تاثیرگذار است. بنابراین مفروضات زیر تنها پیشنهاداتی است که برای رفع عیوب ممکن، ارائه شده و سایر موارد نیز باید مدنظر قرار گیرند.

 

الف- در منطقه قیف و گلوی ورودی مواد:

 

1- پل زدن، قطع و وصل شدن ورودی مواد و جریان منظم پودر

- مخلوط مواد خیلی گرم است و هنوز سرد نشده است (باید مواد را پس از 24 ساعت مصرف کرد)

- احتمال وجود رطوبت

- برای آمیزه های با درصد فیلر بالا، بهتر است از لرزانک (vibrator) استفاده شود.

 

2- وجود ناخالصی

- برای حذف ناخالصی های فلزی از آهنربا استفاده کنید.

 

3- در یک تنظیم ثابت خوراک دهی، سطح مواد در گلویی به یکباره کاهش یابد که سبب خالی شدن مارپیچ می شود.

- در اثر وجود الکتریسیته ساکن و یا فشار، مواد به پره های مارپیچ در بخش خوراک دهی می چسبد؛ بنابراین حجم مواد انتقالی به مارپیچ کاهش می یابد. مارپیچ در قسمت خوراک دهی باید به طور مرتب تمیز شود.

 

4- وقفه ناگهانی در جریان آمیزه در مارپیچ که سبب خالی شدن برخی پره ها شده و معمولاً با افت آمپر همراه است.

- سریعاً سرعت کشنده را پایین آورید و وکیوم را خاموش کنید تا پودر داخل وکیوم نشود. سپس به تدریج با افزایش سرعت جریان، سرعت کشنده را زیاد کنید و وکیوم را روشن کنید تا جریان به حالت طبیعی بازگردد.

 

ب- در سیلندر اکسترودر

 

1- آمپر بالا، سوختگی مواد در خروجی که معمولاً سطح لوله نیز مواج می شود که دلیل آن ویسکوزیته بالای مذاب و یا فیوژن زودرس در سیلندر است.

- در فرمولاسیون نیاز به افزایش نسبت روان کننده خارجی به روان کننده داخلی است. استئارات کلسیم را در حدودPhr 2/0 کاهش و واکس را در حدود  Phr2/0- 1/0 افزایش دهید.

- دمای مارپیچ بالا است. دمای مارپیچ برای سیلندرهای دو مارپیچه تقریباً با دمای ناحیه اندازه گیری (Metering zone) باید یکسان باشد و برای سیلندرهای تک مارپیچ در حدود 100 درجه فارنهایت کمتر از ناحیه اندازه گیری.

- دمای سیلندر در عقب بالا است. دمای نواحی 1 و 2 را کاهش دهید. احتمال پایین بودن دمای سیلندر در جلو نیز وجود دارد. در این حالت دمای نواحی 3 و 4 را افزایش دهید.

- دمای نواحی حرارتی را از نظر کالیبره بودن چک کنید.

- برای جلوگیری از ضایعات کار، پس از اصلاح دما، سرعت خوراک دهی را کم کنید تا دماها به حالت های تنظیم شده برسند.

 

2- فشار پشتی به دلیل مقاومت مواد که به داخل ادپتور، هد و دای رانده می شوند، افزایش یافته است.

- دمای ادپتور، هد، دای و کنترل کننده های آنها را چک کنید. دمای این نواحی را در حدود 10 تا 20 درجه فارنهایت افزایش دهید.

- ممکن است روزنه ادپتور خیلی کوچک باشد. از روزنه با قطر بالاتر استفاده کنید.

- میزان روان کننده ها در فرمولاسیون کم است و سبب اصطکاک در دای می شود. روان کننده خارجی را به میزان Phr 2/0-1/0 افزایش دهید.

- موادی که از مارپیچ ها می آید، سخت است. دمای مارپیچ و ناحیه اندازه گیری را افزایش دهید.

 

3- آمپر پایین بوده و مواد در vent به صورت پودر است.

- مارپیچ پر نیست، خوراک دهی را افزایش دهید.

- فیوژن بسیار دیر رخ می دهد. دمای سیلندر و مارپیچ را به ویژه در نواحی 1 و 2 افزایش دهید که به فیوژن سرعت دهد.

- میزان روان کننده خارجی زیاد است. استئارات کلسیم را افزایش دهید و پلی اتیلن واکس را کاهش دهید.

- مقداری ( در حدود Phr 8/0) کمک فرایند به فرمول اضافه کنید.

 

4- فشار پشتی پایین است

- ویسکوزیته مذاب پایین است. دمای سیلندر و مارپیچ بالا است. دماها را کاهش داده و کنترل کننده های دما را چک کنید.

- میزان روان کننده خارجی در فرمول زیاد است. مقدار واکس را Phr 2/0-1/0 کاهش دهید.

- روزنه ادپتور بزرگ است، از روزنه کوچک استفاده کنید.

 

5- نوسان آمپر و فشار

- آمیزه یکنواخت نیست. بخش میکس مواد را کنترل کنید.

- اگر در آمپر و فشار پشتی تغییر ناگهانی رخ داد و سپس درآن حالت ثابت ماند، تغییرات دانسیته توده ای در مواد وجود دارد. دانسیته بالک و زمان ریزش پودر PVC را کنترل کنید.

 

6- خلاء در بخش مکش مواد

- مارپیچ پر نیست، نرخ ورودی مواد را افزایش دهید.

- در نواحی حرارتی عقب سیلندر دما پایین است. دمای نواحی 1 و 2 را افزایش دهید.

- میزان روان کننده خارجی در فرمول زیاد است و سبب تاخیر فیوژن می شود. مقدار واکس را کم کنید.

- برای سرعت بخشیدن به فیوژن، از کمک فرایند استفاده کنید.

 

7- مواد در بخش ونت، به صورت پودری و یا نیمه پخت است.

پروفیل دمایی سیلندر نادرست است. در اکسترودر های دو مارپیچه، نیاز است تا دمای نواحی عقب ( ناحیه 1 و 2) سیلندر افزایش یابد. در اکسترودرهای تک مارپیچ، دما باید کاهش یابد.

 

ج- محصول

 

1- سطح ناصاف و براقیت کم است. تست دی کلرومتان منفی و مقاومت ضربه پایین است.

-         مواد سرد است و کاملاً فیوژن نشده است. دمای سیلندر و مارپیچ را افزایش دهید ( در اکسترودرهای دو مارپیچه)

- در اکسترودرهای تک مارپیچ دما را افزایش دهید تا تنش و اصطکاک افزایش یابد.

- مقداری کمک فرایند در فرمول اضافه کنید.

 

2- سطح داخلی لوله موج دار است ( در اکسترودر تک ماپیچ براقیت بالا و در اکسترودر دو مارپیچه براقیت پایین است)، احتمالاً رگه های قهوه ای در سطح خارجی لوله مشاهده می شود.

- در اکسترودر دو مارپیچه جریان مواد موازنه نیست. دمای مارپیچ و بخش اندازه گیری، باید یکسان باشد. معمولاً افزایش کمی حرارت در هر دو قسمت منجر به صاف شدن سطح می شود.

- در اکسترودر تک مارپیچ دمای بخش جلوی سیلندر و مارپیچ را کاهش دهید تا اصطکاک مواد افزایش یابد.

- مقدار روان کننده خارجی را کاهش دهید.

 

3- سطح داخلی لوله موج دار و براق است (در اکسترودر دو مارپیچه)

- حرارت مواد ورودی به دای بالا است، دمای نواحی مارپیچ و اندازه گیری را کاهش دهید( احتمالاً پروفیل دمای سیلندر باید تماماً کاهش یابد)

 

4- پوست پرتقالی شدن سطح داخل و یا خارج لوله. گاهی خطوط عنکبوتی دارای سوختگی هستند.

- دمای نواحی مغزی و عنکبوتی را کاهش دهید (در برخی از اکسترودرها این کار با جریان هوای سرد انجام می شود)

- میزان روان کننده پایین است ( مقدار روان کننده خارجی PEWAX را در حدود Phr 1/0-05/0 افزایش دهید.)

 

5- زردی یکنواخت و یا بی رنگ شدن مواد

- دمای کل اکسترودر بالا است، دما را اکاهش داده و کنترل کننده را چک کنید.

- اگر بی رنگ شدن به همراه پوست پرتقالی شدن و یا افزایش آمپر باشد، میزان روان کننده پایین است. روان کننده خارجی را افزایش دهید.

- میزان پایدار کننده را چک کنید. ممکن است پایین باشد.

 

6- خطوط عنکبوتی در سطح داخل لوله با مقدار کم براقیت

- دمای دای و ناحیه عنکبوتی پایین است. با احتیاط این دماها را افزایش دهید.

- احتمالاً دمای مواد در هنگام ورود به دای و هد پایین است. دمای سیلندر و مارپیچ را افزایش دهید.

- جریان نامنظم مواد خروجی از دای: تغییرات جریان از حالت روان به سخت و برعکس

- خنک سازی در ناحیه پوسته بیش از حد است و سبب اعمال شوک حرارتی به مواد می شود. شدت جریان آب سرد داخل پوسته را کم کنید.

 

8- ضخامت غیر یکنواخت لوله

- برش در مرکز نیست، پیچ های دای را تنظیم کنید.

 

9- افزایش و یا کاهش ضخامت لوله

در ابتدا سرعت کشش را تنظیم کنید، سپس بررسی کنید که شاید در اثر نوسان دانسیته بالک مواد، چسیبدن مواد به مارپیچ و یا پل زدن مواد در قیف، جریان خوراک دهی نامنظم است.

 

بیشتر مشکلات تولید و راه حل های ارائه شده به کیفیت پودر خوراک ورودی به اکسترودر مربوط می شود. بیشترین اهمیت مربوط به میکس مواد و پودر مخلوط تهیه شده است. از آنجایی که در آمیزه هایPVC، 90 تا 95 درصد مواد از پودر PVC است، وزن مولکولی رزین، توزیع وزن مولکولی، دانسیته بالک، اندازه ذرات، فراریت و جذب روغن ررزین پی وی سی همواره باید مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مواد افزودنی به ویژه روان کننده ها و استابلیزر باید از ثبات کیفیت برخوردار باشند.

 

در صورت اعمال این شرایط، مشکلات تولید به حداقل می رسد.

 

د- در مرحله سایز بندی، تانک های خنک سازی و کشش

 

1- دیواره نازک لوله در اکسترودرهای وکیوم و یا نازک شدن ناگهانی دیواره

- وکیوم بیش از حد سبب کشش ناگهانی در سایز بندی می شود. به آهستگی مقدار وکیوم را کاهش دهید تا جریان یکنواخت برقرار شود.

- فاصله بیش از حد بین دای و تانک وکیوم:  فاصله حدود 2 تا 3 اینچ مناسبترین فاصله است.

- ممکن است مواد خروجی از دای بیش ازحد داغ باشند. دماها را کاهش دهید.

 

2- ظاهر غیر یکنواخت سطح خارجی لوله (براق یا مات بودن) یا ناصاف بودن سطح

- احتمال وجود پلیت اوت (Plate Out) مواد (روان کننده ها، پیگمنت ها و غیره) در بخش سایزینگ وجود دارد.

- الکل های معدنی را بر روی مذاب داغ در حالی که وارد بخش خلاء می شود، بریزید که منجر به رفع مواد پلیت اوت خواهد شد.

- در لوله های سایز بالا، دای و هد احتمالاً به طور یکنواخت گرم نمی شوند. معمولاً برای لوله های با وزن بالا، زمان طولانی برای به دما رسیدن مواد لازم است. همچنین هیترها و کنترل کننده را چک کنید.

 

3- سطح خارجی لوله صاف و براق نیست و نقطه نقطه است.

- سایز بندی صحیح نیست.میزان خلا و یا فشار هوا را افزایش دهید تا مطمین شوید سطح لوله تماس کامل با پوسته خلا دارد.

 

4- دو پهنی لوله

- سایزبندی را چک کنید (همانند آنچه در بالا گفته شد)

- خنک سازی لوله کامل انجام نمی شود و در بخش کشش، لوله دو پهن می شود. از چیلر استفاده کنید و یا فشار کشش را کاهش دهید.

- در لوله های سایز بالا، اسپری کردن آب خنک و یا ریختن آبشاری بسیار موثرتر از غوطه وری است.

 

5- سطح داخل لوله اشکی است

- Pug بیش از حد به دای نزدیک است و مواد قبل از اینکه کاملاً خنک شوند، کشیده می شوند. از زنجیر طولانی تر استفاده کنید (75% طول تانک خنک کن).

- اگر سطح داخل لوله براق نیست، سطح داخل بیش از حد سرد است. دمای مارپیچ و بخش اندازه گیری را افزایش دهید. همچنین در صورت امکان دمای مندرال را نیز افزایش دهید.

- سرعت کشش بسیار بالا است. آن را به آهستگی کاهش دهید.

 

6- لوله در بخش کشش می لغزد و سبب بروز اشکال در بخش سایزینگ می شود

- فشار هوا را در بخش کشش افزایش دهید تا لوله بهتر گیر کند. اگر این کار به سرعت انجام نشود، ماندگاری مواد در بخش سایزبندی از کشش عبور نخواهند کرد؛ بنابراین خط تولید باید متوقف شود. همچنین سعی کنید سطح خارج لوله در هنگام ورود به کشش کاملاً خشک باشد، زیرا در صورت خیس بودن بر روی گیره ها می لغزد.

 

7- لوله یا پروفیل بسیار کم صخامت هستند

-         سرعت کشش بالا است، آن را کاهش دهید.

 

هـ- در بخش اره

 

1- لوله گیر می کند

-         تیغه اره با سرعت کم به حالت اولیه خود بازمی گردد. سرعت آن را تنظیم کنید.

 

 

منبع: دنیز پلاستیک


نظرات

دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 60,400 ریال 400 0.66% نمودار و آرشیو
020 59,500 ریال 400 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 59,500 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,700 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 60,300 ریال 1000 1.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 59,500 ریال 600 1.01% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,800 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,100 ریال 500 1.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,400 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 71,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖