ارسال پاسخ

 

 

سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۵ ۱۶:۲۷ تعداد نظرات: 0 تعداد بازدید: 5361 Telegram

inpia.ir

ریشه یابی عیوب در تولید لوله های PVC

در زیر به تعدادی از عیوب احتمالی محصول و دلایل آن اشاره می شود. قابل ذکر است که برخی از این دلایل می توانند در اکسترودرهای متفاوت، به گونه ای متفاوت باشند.
ریشه یابی عیوب در تولید لوله های PVC

به عنوان مثال، گشاد شدن فضای بین سیلندر و مارپیچ در اثر خوردگی در تنظیم دمای لازم برای اکسترود کردن یک فرمول مشخص تاثیرگذار است. بنابراین مفروضات زیر تنها پیشنهاداتی است که برای رفع عیوب ممکن، ارائه شده و سایر موارد نیز باید مدنظر قرار گیرند.

 

الف- در منطقه قیف و گلوی ورودی مواد:

 

1- پل زدن، قطع و وصل شدن ورودی مواد و جریان منظم پودر

- مخلوط مواد خیلی گرم است و هنوز سرد نشده است (باید مواد را پس از 24 ساعت مصرف کرد)

- احتمال وجود رطوبت

- برای آمیزه های با درصد فیلر بالا، بهتر است از لرزانک (vibrator) استفاده شود.

 

2- وجود ناخالصی

- برای حذف ناخالصی های فلزی از آهنربا استفاده کنید.

 

3- در یک تنظیم ثابت خوراک دهی، سطح مواد در گلویی به یکباره کاهش یابد که سبب خالی شدن مارپیچ می شود.

- در اثر وجود الکتریسیته ساکن و یا فشار، مواد به پره های مارپیچ در بخش خوراک دهی می چسبد؛ بنابراین حجم مواد انتقالی به مارپیچ کاهش می یابد. مارپیچ در قسمت خوراک دهی باید به طور مرتب تمیز شود.

 

4- وقفه ناگهانی در جریان آمیزه در مارپیچ که سبب خالی شدن برخی پره ها شده و معمولاً با افت آمپر همراه است.

- سریعاً سرعت کشنده را پایین آورید و وکیوم را خاموش کنید تا پودر داخل وکیوم نشود. سپس به تدریج با افزایش سرعت جریان، سرعت کشنده را زیاد کنید و وکیوم را روشن کنید تا جریان به حالت طبیعی بازگردد.

 

ب- در سیلندر اکسترودر

 

1- آمپر بالا، سوختگی مواد در خروجی که معمولاً سطح لوله نیز مواج می شود که دلیل آن ویسکوزیته بالای مذاب و یا فیوژن زودرس در سیلندر است.

- در فرمولاسیون نیاز به افزایش نسبت روان کننده خارجی به روان کننده داخلی است. استئارات کلسیم را در حدودPhr 2/0 کاهش و واکس را در حدود  Phr2/0- 1/0 افزایش دهید.

- دمای مارپیچ بالا است. دمای مارپیچ برای سیلندرهای دو مارپیچه تقریباً با دمای ناحیه اندازه گیری (Metering zone) باید یکسان باشد و برای سیلندرهای تک مارپیچ در حدود 100 درجه فارنهایت کمتر از ناحیه اندازه گیری.

- دمای سیلندر در عقب بالا است. دمای نواحی 1 و 2 را کاهش دهید. احتمال پایین بودن دمای سیلندر در جلو نیز وجود دارد. در این حالت دمای نواحی 3 و 4 را افزایش دهید.

- دمای نواحی حرارتی را از نظر کالیبره بودن چک کنید.

- برای جلوگیری از ضایعات کار، پس از اصلاح دما، سرعت خوراک دهی را کم کنید تا دماها به حالت های تنظیم شده برسند.

 

2- فشار پشتی به دلیل مقاومت مواد که به داخل ادپتور، هد و دای رانده می شوند، افزایش یافته است.

- دمای ادپتور، هد، دای و کنترل کننده های آنها را چک کنید. دمای این نواحی را در حدود 10 تا 20 درجه فارنهایت افزایش دهید.

- ممکن است روزنه ادپتور خیلی کوچک باشد. از روزنه با قطر بالاتر استفاده کنید.

- میزان روان کننده ها در فرمولاسیون کم است و سبب اصطکاک در دای می شود. روان کننده خارجی را به میزان Phr 2/0-1/0 افزایش دهید.

- موادی که از مارپیچ ها می آید، سخت است. دمای مارپیچ و ناحیه اندازه گیری را افزایش دهید.

 

3- آمپر پایین بوده و مواد در vent به صورت پودر است.

- مارپیچ پر نیست، خوراک دهی را افزایش دهید.

- فیوژن بسیار دیر رخ می دهد. دمای سیلندر و مارپیچ را به ویژه در نواحی 1 و 2 افزایش دهید که به فیوژن سرعت دهد.

- میزان روان کننده خارجی زیاد است. استئارات کلسیم را افزایش دهید و پلی اتیلن واکس را کاهش دهید.

- مقداری ( در حدود Phr 8/0) کمک فرایند به فرمول اضافه کنید.

 

4- فشار پشتی پایین است

- ویسکوزیته مذاب پایین است. دمای سیلندر و مارپیچ بالا است. دماها را کاهش داده و کنترل کننده های دما را چک کنید.

- میزان روان کننده خارجی در فرمول زیاد است. مقدار واکس را Phr 2/0-1/0 کاهش دهید.

- روزنه ادپتور بزرگ است، از روزنه کوچک استفاده کنید.

 

5- نوسان آمپر و فشار

- آمیزه یکنواخت نیست. بخش میکس مواد را کنترل کنید.

- اگر در آمپر و فشار پشتی تغییر ناگهانی رخ داد و سپس درآن حالت ثابت ماند، تغییرات دانسیته توده ای در مواد وجود دارد. دانسیته بالک و زمان ریزش پودر PVC را کنترل کنید.

 

6- خلاء در بخش مکش مواد

- مارپیچ پر نیست، نرخ ورودی مواد را افزایش دهید.

- در نواحی حرارتی عقب سیلندر دما پایین است. دمای نواحی 1 و 2 را افزایش دهید.

- میزان روان کننده خارجی در فرمول زیاد است و سبب تاخیر فیوژن می شود. مقدار واکس را کم کنید.

- برای سرعت بخشیدن به فیوژن، از کمک فرایند استفاده کنید.

 

7- مواد در بخش ونت، به صورت پودری و یا نیمه پخت است.

پروفیل دمایی سیلندر نادرست است. در اکسترودر های دو مارپیچه، نیاز است تا دمای نواحی عقب ( ناحیه 1 و 2) سیلندر افزایش یابد. در اکسترودرهای تک مارپیچ، دما باید کاهش یابد.

 

ج- محصول

 

1- سطح ناصاف و براقیت کم است. تست دی کلرومتان منفی و مقاومت ضربه پایین است.

-         مواد سرد است و کاملاً فیوژن نشده است. دمای سیلندر و مارپیچ را افزایش دهید ( در اکسترودرهای دو مارپیچه)

- در اکسترودرهای تک مارپیچ دما را افزایش دهید تا تنش و اصطکاک افزایش یابد.

- مقداری کمک فرایند در فرمول اضافه کنید.

 

2- سطح داخلی لوله موج دار است ( در اکسترودر تک ماپیچ براقیت بالا و در اکسترودر دو مارپیچه براقیت پایین است)، احتمالاً رگه های قهوه ای در سطح خارجی لوله مشاهده می شود.

- در اکسترودر دو مارپیچه جریان مواد موازنه نیست. دمای مارپیچ و بخش اندازه گیری، باید یکسان باشد. معمولاً افزایش کمی حرارت در هر دو قسمت منجر به صاف شدن سطح می شود.

- در اکسترودر تک مارپیچ دمای بخش جلوی سیلندر و مارپیچ را کاهش دهید تا اصطکاک مواد افزایش یابد.

- مقدار روان کننده خارجی را کاهش دهید.

 

3- سطح داخلی لوله موج دار و براق است (در اکسترودر دو مارپیچه)

- حرارت مواد ورودی به دای بالا است، دمای نواحی مارپیچ و اندازه گیری را کاهش دهید( احتمالاً پروفیل دمای سیلندر باید تماماً کاهش یابد)

 

4- پوست پرتقالی شدن سطح داخل و یا خارج لوله. گاهی خطوط عنکبوتی دارای سوختگی هستند.

- دمای نواحی مغزی و عنکبوتی را کاهش دهید (در برخی از اکسترودرها این کار با جریان هوای سرد انجام می شود)

- میزان روان کننده پایین است ( مقدار روان کننده خارجی PEWAX را در حدود Phr 1/0-05/0 افزایش دهید.)

 

5- زردی یکنواخت و یا بی رنگ شدن مواد

- دمای کل اکسترودر بالا است، دما را اکاهش داده و کنترل کننده را چک کنید.

- اگر بی رنگ شدن به همراه پوست پرتقالی شدن و یا افزایش آمپر باشد، میزان روان کننده پایین است. روان کننده خارجی را افزایش دهید.

- میزان پایدار کننده را چک کنید. ممکن است پایین باشد.

 

6- خطوط عنکبوتی در سطح داخل لوله با مقدار کم براقیت

- دمای دای و ناحیه عنکبوتی پایین است. با احتیاط این دماها را افزایش دهید.

- احتمالاً دمای مواد در هنگام ورود به دای و هد پایین است. دمای سیلندر و مارپیچ را افزایش دهید.

- جریان نامنظم مواد خروجی از دای: تغییرات جریان از حالت روان به سخت و برعکس

- خنک سازی در ناحیه پوسته بیش از حد است و سبب اعمال شوک حرارتی به مواد می شود. شدت جریان آب سرد داخل پوسته را کم کنید.

 

8- ضخامت غیر یکنواخت لوله

- برش در مرکز نیست، پیچ های دای را تنظیم کنید.

 

9- افزایش و یا کاهش ضخامت لوله

در ابتدا سرعت کشش را تنظیم کنید، سپس بررسی کنید که شاید در اثر نوسان دانسیته بالک مواد، چسیبدن مواد به مارپیچ و یا پل زدن مواد در قیف، جریان خوراک دهی نامنظم است.

 

بیشتر مشکلات تولید و راه حل های ارائه شده به کیفیت پودر خوراک ورودی به اکسترودر مربوط می شود. بیشترین اهمیت مربوط به میکس مواد و پودر مخلوط تهیه شده است. از آنجایی که در آمیزه هایPVC، 90 تا 95 درصد مواد از پودر PVC است، وزن مولکولی رزین، توزیع وزن مولکولی، دانسیته بالک، اندازه ذرات، فراریت و جذب روغن ررزین پی وی سی همواره باید مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مواد افزودنی به ویژه روان کننده ها و استابلیزر باید از ثبات کیفیت برخوردار باشند.

 

در صورت اعمال این شرایط، مشکلات تولید به حداقل می رسد.

 

د- در مرحله سایز بندی، تانک های خنک سازی و کشش

 

1- دیواره نازک لوله در اکسترودرهای وکیوم و یا نازک شدن ناگهانی دیواره

- وکیوم بیش از حد سبب کشش ناگهانی در سایز بندی می شود. به آهستگی مقدار وکیوم را کاهش دهید تا جریان یکنواخت برقرار شود.

- فاصله بیش از حد بین دای و تانک وکیوم:  فاصله حدود 2 تا 3 اینچ مناسبترین فاصله است.

- ممکن است مواد خروجی از دای بیش ازحد داغ باشند. دماها را کاهش دهید.

 

2- ظاهر غیر یکنواخت سطح خارجی لوله (براق یا مات بودن) یا ناصاف بودن سطح

- احتمال وجود پلیت اوت (Plate Out) مواد (روان کننده ها، پیگمنت ها و غیره) در بخش سایزینگ وجود دارد.

- الکل های معدنی را بر روی مذاب داغ در حالی که وارد بخش خلاء می شود، بریزید که منجر به رفع مواد پلیت اوت خواهد شد.

- در لوله های سایز بالا، دای و هد احتمالاً به طور یکنواخت گرم نمی شوند. معمولاً برای لوله های با وزن بالا، زمان طولانی برای به دما رسیدن مواد لازم است. همچنین هیترها و کنترل کننده را چک کنید.

 

3- سطح خارجی لوله صاف و براق نیست و نقطه نقطه است.

- سایز بندی صحیح نیست.میزان خلا و یا فشار هوا را افزایش دهید تا مطمین شوید سطح لوله تماس کامل با پوسته خلا دارد.

 

4- دو پهنی لوله

- سایزبندی را چک کنید (همانند آنچه در بالا گفته شد)

- خنک سازی لوله کامل انجام نمی شود و در بخش کشش، لوله دو پهن می شود. از چیلر استفاده کنید و یا فشار کشش را کاهش دهید.

- در لوله های سایز بالا، اسپری کردن آب خنک و یا ریختن آبشاری بسیار موثرتر از غوطه وری است.

 

5- سطح داخل لوله اشکی است

- Pug بیش از حد به دای نزدیک است و مواد قبل از اینکه کاملاً خنک شوند، کشیده می شوند. از زنجیر طولانی تر استفاده کنید (75% طول تانک خنک کن).

- اگر سطح داخل لوله براق نیست، سطح داخل بیش از حد سرد است. دمای مارپیچ و بخش اندازه گیری را افزایش دهید. همچنین در صورت امکان دمای مندرال را نیز افزایش دهید.

- سرعت کشش بسیار بالا است. آن را به آهستگی کاهش دهید.

 

6- لوله در بخش کشش می لغزد و سبب بروز اشکال در بخش سایزینگ می شود

- فشار هوا را در بخش کشش افزایش دهید تا لوله بهتر گیر کند. اگر این کار به سرعت انجام نشود، ماندگاری مواد در بخش سایزبندی از کشش عبور نخواهند کرد؛ بنابراین خط تولید باید متوقف شود. همچنین سعی کنید سطح خارج لوله در هنگام ورود به کشش کاملاً خشک باشد، زیرا در صورت خیس بودن بر روی گیره ها می لغزد.

 

7- لوله یا پروفیل بسیار کم صخامت هستند

-         سرعت کشش بالا است، آن را کاهش دهید.

 

هـ- در بخش اره

 

1- لوله گیر می کند

-         تیغه اره با سرعت کم به حالت اولیه خود بازمی گردد. سرعت آن را تنظیم کنید.

 

 

منبع: دنیز پلاستیک


نظرات

دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.

 

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۱۷ تير ۱۳۹۹
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 171,000 ریال -2500 1.44% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 153,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 152,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 155,500 ریال 2000 1.29% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 154,500 ریال 1500 0.97% نمودار و آرشیو
5110 154,000 ریال 500 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 155,500 ریال 2500 1.61% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 155,500 ریال 2500 1.61% نمودار و آرشیو
0075 193,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 161,000 ریال 500 0.31% نمودار و آرشیو
Lf190 160,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 165,000 ریال 3000 1.82% نمودار و آرشیو
Hi500 172,000 ریال نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420K 159,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 159,500 ریال 500 0.31% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir 153,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak 151,000 ریال -2000 1.31% نمودار و آرشیو
EX3 Amir 161,000 ریال 3000 1.86% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam 162,000 ریال 3000 1.85% نمودار و آرشیو
CRP 100 black Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 205,000 ریال 10000 4.88% نمودار و آرشیو
C30s 202,000 ریال 7000 3.47% نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar 204,500 ریال 9500 4.65% نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 170,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak 169,000 ریال 1000 0.59% نمودار و آرشیو
7240 168,000 ریال 500 0.3% نمودار و آرشیو
1540 150,500 ریال -3500 2.27% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 205,000 ریال 10000 4.88% نمودار و آرشیو
552R shazand 205,000 ریال 10000 4.88% نمودار و آرشیو
552R Maroun 205,000 ریال 10000 4.88% نمودار و آرشیو
510L Jam 201,000 ریال 6000 2.99% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R 207,000 ریال 5000 2.42% نمودار و آرشیو
RP340 197,000 ریال 5000 2.54% نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 195,000 ریال 3000 1.54% نمودار و آرشیو
MR230 204,000 ریال -13000 5.99% نمودار و آرشیو
ZR230 204,000 ریال -13000 5.99% نمودار و آرشیو
ZR 340 197,000 ریال نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 216,000 ریال -1000 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 216,000 ریال -1000 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 216,000 ریال -1000 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 274,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 220,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 160,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
62N07 164,000 ریال 2000 1.22% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 159,000 ریال 1000 0.63% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو
RP 345 - نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
N32 - نمودار و آرشیو➕ تبلیغات در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش:
44787131 - 021

➖➖