ارسال پاسخ

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۱:۵۷ تعداد نظرات: 0 تعداد بازدید: 9190 Telegram

inpia.ir

بنگاه‌های کوچک و متوسط کدام‌اند؟ + معیارهای تعریف

بنگاه‌های كوچک و متوسط (SMEs) واحدهای توليدی – تجاری هستند كه در طبقه‌بندی شركت‌ها به لحاظ اندازه در مراتب پايين‌تری نسبت به شركت‌های بزرگ قرار می‌گيرند.
بنگاه‌های کوچک و متوسط کدام‌اند؟ + معیارهای تعریف

بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs)
 
تعریف:
 
بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) واحدهای تولیدی – تجاری هستند که در طبقه بندی شرکت ها به لحاظ اندازه در مراتب پایین تری نسبت به شرکتهای بزرگ قرار می گیرند.

ادبیات مربوط به کسب و کار واحدهای کوچک، بسیار گسترده است و این گستردگی نیز باعث شده است که در کشورهای مختلف تعریفهای گوناگونی برای این واحد ارائه شود؛ این تعریف ها با توجه به ساختار سنی، جمعیتی، فرهنگی و درجه توسعه یافتگی متفاوت هستند.بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف جهان دارای شباهت های بسیاری هستند.
 
معیارهای تعریف:
 
بنگاه‌های کوچک و متوسط واحدهای اقتصادی ویژه ای هستند که ازنظر ماهیت و اندازه همگن نیستند و به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، در تولید ملی، اشتغالزایی و جذب نیروی کار، نقش قابل توجهی دارند. هر کشور با توجه به شرایط ویژه خود تعریفی از این کسب و کارها ارائه کرده است. بطوری که بیشتر این تعریف‌ها بر اساس معیارهای کمی زیر است:
 
1- تعداد شاغلین بنگاه
2- مجموع دارایی های خالص بنگاه
3- میزان سطح فروش بنگاه
4- میزان سرمایه گذاری بنگاه
5- مهمترین و معمولترین شاخص جهت تعریف اندازه بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) تعداد کارکنان بنگاه است. اگر چه این شاخص در کشورهای مختلف دنیا بلحاظ تعداد متفاوت می باشد اما بیشتر کشورها بنگاه‌های کوچک و متوسط را به لحاظ تعداد شاغلین در طیف معینی ا ز یک تا دویست وپنجاه کارکن تعریف می نمایند.
 
SMEs چیست؟
 
SMEs مخفف عبارت Small & Medium Enterprises است و در برگیرنده کلیه بنگاهای کوچک و متوسط اعم از بنگاه‌های صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی می باشد. SMEs به بنگاه های Micro،Small,، Mediumتقسیم می‌شوند. این بنگاه‌ها به علت ویژگیهای خاص خود دارای کارکردهای منحصر به فردی هستند، از جمله:
 
1- اشتغالزایی
2- توزیع ثروت در جامعه
3- توسعه مناطق حاشیه ای
4- تأمین تولیدات مورد نیاز کشورها
5- تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و بنگاه‌های بزرگ و...
 
امروزه موسسات کوچک و متوسط علاوه بر کارکردهای پیشین خود، کانون اصلی توسعه فناوری و تأمین نیازهای پیچیده و پیشرفته کشورها به حساب می آیند و حمایت های گسترده ای توسط مؤسسات دولتی و عمومی از آنها به عمل می آید.
 
ویژگیهای کیفی کسب و کارهای کوچک و متوسط
 
معمولا کسب و کارهای کوچک و متوسط از سه ویژگی کیفی برخوردارند که این ویژگی‌ها به آنها ماهیتی متفاوت از صنایع بزرگ داده است. این ویژگی‌ها عبارتند از:

1- وحدت مالکیت و مدیریت
2- مالکیت فردی و خانوادگی
3- استقلال از سایر کسب وکارها

تعریف بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف:
 
ایران:
1. بر اساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی (شهری و روستایی) هستند که کمتر از 50 نفر کارگر دارند (یونیدو، 1383: 121). وزارت تعاون نیز بر حسب مورد، تعاریف وزارت صنایع و معادن و مرکز آمار ایران را در مورد این صنایع بکار می‌برد.

2. مرکز آمار ایران کسب و کارها را به چهار گروه طبقه‌بندی کرده است؛ هر چند این طبقه ‌بندی ظاهرا شباهتی با تعاریف اتحادیه اروپا دارد ولی مرکز آمار ایران فقط کسب و کارهای کمتر از 10 نفر نیروی کار را بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب می‌کند و سایر کسب و کارها را "کارخانجات صنعتی بزرگ " قلمداد می‌کند.
کسب و کارهای دارای 9-1 کارگر،
کسب و کارهای 49-10 کارگر،
کسب و کارهای 99 -50 کارگر
کسب و کارهای بیش از 100 کارگر
 
3. بانک مرکزی ایران نیز کسب و کارهای زیر 100 نفر نیروی کار را به عنوان بنگاه‌های کوچک و متوسط تلقی می‌کند.
 
در ایالات متحده آمریکا، بنگاه هایی را که کمتر از 500 نفر پرسنل داشته باشند، شرکت کوچک می نامند.
 
در آلمان شرکتهایی را که دارای کمتر از ده نفر پرسنل باشند. کوچک و از ده تا 499 نفر را شرکتهای متوسط محسوب می کنند. میزان گردش مالی شرکتها نیز معیار دیگری برای طبقه بندی شرکتهای کوچک و متوسط در آلمان به شمار می رود. شرکتهایی که گردش مالی آنها تا 25 میلیون یورو در سال باشد، شرکت متوسط و شرکتهایی که گردش مالی آنها حدود 250 هزار یورو باشد، شرکت کوچک به حساب می آیند.
 
در تایوان: در قوانین کشور تایوان از چند معیار برای تعریف و شناسایی بنگاه‌های کوچک و متوسط استفاده می شود. این معیارها عبارتند از: میزان سرمایه تعهد شده یک بنگاه، مجموع دارایی ها و حجم فروش.

براساس معیارهای بالا، در مورد بنگاه‌های تولیدی، چنانچه میزان سرمایه ثبت شده آنها کمتر از 40 میلیون دلار تایوان و مجمــوع دارایی هایشان کمتر از 120 میلیون دلارتایوان باشد. بنگاه کوچک و متوسط به حساب می آیند. ملاک تعریف بنگاه‌های کوچک و متوسط برای بنگاه‌های غیرتولیدی حجم فروش آنها می باشد. براساس این معیار، در بنگاه‌های تجاری، حمل و نقل و خدماتی چنانچه میزان فروش کمتر از 40 میلیون دلار تایوان باشد، آن بنگاه یک بنگاه کوچک و متوسط محسوب خواهد شد.
 
اتریش: تعریف رایج SMEs در اتریش، همان تعریف اتحادیه اروپاست که براساس آن بنگاههایی که تعداد کارکنان آن کمتر از ۲۵۰ نفر باشد، بنگاه کوچک و متوسط به حساب مــــی آید. مطابق این تعریف، بنگاههایی که تعداد کارکنان آن کمتر از ۵۰ نفر باشد، بنگاه کوچک و بنگاههایی با کارکنان بین ۵۰ تا ۲۵۰ نفر بنگاه متوسط محسوب می گردند.
 
یکی دیگر از معیارها برای طبقه بندی SMEs، استفاده ازمعیارهای مالی است. براین اساس بنگاههایی که گردش مالی سالیانه آنها کمتر از ۲۰ میلیون یورو و یا جمع ترازنامه آنها کمتر از ۱۰ میلیون یورو باشد،SMEs شناخته می شوند. براساس این تعریف بنگاههایی که گردش مالی سالانه آنها کمتر از ۵ میلیون یورو و یا جمع ترازنامه شان کمتر از ۲ میلیون یورو باشد، بنگاه کوچک محسوب می گردند.

اروپا:
 
بنگاه‌های کوچک و متوسط در اتحادیه اروپا این‌گونه دسته‌بندی می‌شوند:
 
1- بنگاه‌های خرد: 9-1 نفر نیروی کار
2- بنگاه‌های کوچک: 49-10 نفر نیروی کار
3- بنگاه‌های متوسط:249-50 نفر نیروی کار
 
بعلاوه گردش مالی سالانه آنها بایستی کمتر از 40 میلیون یورو و تعادل ترازنامه کمتر از 27 میلیون یورو باشد. از نظر اقتصادی باید مستقل بوده و بیش از 50 درصد آن متعلق به بخش خصوصی باشد.
 
ویژگی های کسب و کارهای (بنگاه های) کوچک و متوسط:
 
به‌ منظور شناخت بیشترکسب و کار‌های ‌کوچک و متوسط‌ می‌توان گفت که ‌این کسب‌ وکارها دارای قوانین‌ اجرایی وتجاری بوده، برای‌ هر صنعت براساس درآمد و میزان ‌استخدام‌سالانه، اندازه ‌استاندارد خاصی برای ‌آن تعریف می‌گردد. در بیشتر موارد این تعریف به‌ واسطه ‌نمایندگی‌های دولتی تعریف می‌شود تا تحت قوانین تغییرپذیر دولتی تحلیل ‌هایی ‌را صورت دهند.

به علاوه، این‌ استانداردها برای برنامه‌هایی‌ که ‌درخصوص کمک به بهبود امور مالی‌ است‌ کارا می‌باشد. کسب ‌و کار کوچک و متوسط به‌ صورت‌ مستقل است وهرشرکتی باکمتراز500 پرسنل دراین حیطه قرارمی‌گیرد.این اندازه مرسوم ترین‌ استاندارد تعریف شده‌است.

گروه ‌قابل توجهی ‌از محققان براین باورند که‌ حل مشکل بیکاری، فقر، عدم‌ توازن ‌منطقه‌ای ‌و دستیابی به‌توسعه صنعتی ‌درکشورهای ‌جهان سوم در گرو ‌توسعه ‌کسب ‌و کارهای‌کوچک ‌و متوسط‌ دراین‌ کشورها می‌باشد.دلایل عمده این محققین را می‌توان‌ به ‌طورخلاصه‌ ذیل‌ عنوان‌ نمود.
 
الف) تأسیس وتوسعه‌ کسب وکارهای کوچک و متوسط‌ به ‌منابع‌ اندکی نیازدارد:
 
یکی‌ از مشکلات کشورهای ‌درحال ‌توسعه، محدودیت منابع سرمایه گذاری است.کسب‌وکار‌های کوچک به‌ دلایل کاربر بودن فعالیت های تولیدی آنها، بامنابع محدود قادربه ‌شکل‌گیری ‌و گسترش می باشند.
 
ب) کسب‌وکارهای‌ کوچک‌ و متوسط ‌از درجه ‌اشتغال‌زایی‌ بالایی‌ برخورداراست:
 
به‌ دلیل ‌کاربری بودن ‌فعالیت‌های تولیدی واستفاده‌ ازروش های سنتی در این‌ کسب‌ و کارها، انتظارآن‌است ‌که‌ با توسعه ‌آنها بتوان با استفاده ازمنابع محدود تعداد قابل توجهی‌ ازمشاغل را ایجاد نمود.بالا بودن درجه‌ اشتغال‌زایی ‌کسب وکارهای کوچک و متوسط به ‌این معنی نیست ‌که یک واحد ‌از این‌ دسته ‌ازکسب‌وکارها قادر به ‌استخدام وپذیرش تعداد زیادی‌ از نیروی ‌کار باشد؛ بلکه ‌با توسعه ‌و گسترش تعداد کسب وکارها می‌توان ‌مشاغل بیشتری‌ ایجاد نمود.
 
ج) کسب ‌و کارهای ‌کوچک ومتوسط‌ اغلب متکی بر منابع ‌داخلی هستند:
 
در شرایطی ‌که‌ به‌ لحاظ‌‌ سیاسی‌ یا به‌ لحاظ‌ اقتصادی‌ امکان‌ استفاده‌ از منابع خارجی‌ وجود نداشته ‌باشد، اتکا به‌ منابع‌ داخلی‌ امتیاز بزرگی به‌ شمار‌ می‌رود.کسب‌ و کار‌های‌ کوچک به‌ دلیل ‌ماهیت فعالیت‌های خود به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که‌ عمدتاً به‌ سرمایه مجریان ‌یا به‌ اعتبارات دریافتی اندک ازبانک‌ها، با استفاده ‌ازکالاهای واسطه‌ای‌ و سرمایه‌ای داخلی به فعالیت خودادامه‌ دهند. این‌ امتیازی‌ است که‌ صنایع بزرگ به‌ندرت می‌توانند از آن‌ بهره‌مندگردند.
 
د) کسب‌ و کار‌های کوچک ومتوسط‌ از انعطاف پذیری بالایی برخوردارند:
 
این کسب و کارها قادرند تا خود را با شرایط مختلف مطابقت داده و سازوکارهای لازم ‌را جهت ‌ادامه‌ فعالیت خود فراهم ‌نمایند.این ویژگی موجب می‌گردد تا سیاست گذاران دراقدام به ‌توسعه‌ا ین کسب وکارها درمناطق مختلف کشور، برنامه ‌دلخواه‌ خود را طراحی واجرانمایند.
 
ﻫ) کسب و کارهای‌ کوچک و متوسط‌ پرورش دهنده ‌نیروهای مجرب و متخصص برای کسب‌ و کار‌های بزرگ به‌ حساب می‌آیند:
 
نیروهای مورد استفاده ‌در کسب و کارهای کوچک و متوسط غالباً با سطوح پایینی‌ از آموزش عالی همراه ‌می‌باشند. همین ‌امر هزینه‌ آموزش نیروهای مورد نیاز برای ‌این دسته ‌از کسب و کارها را به‌ نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد. از طرف ‌دیگر این ‌دسته ‌از نیروهای‌ کار به ‌کارگرفته شده‌ درکسب و کارهای‌ کوچک ‌ومتوسط پس‌ از مدتی می‌توانند از تجربه مفیدی برخوردار شده، ازآن ‌دربخش کسب و کارهای بزرگ‌ استفاده ‌نمایند.
 
و) مدیریت‌ وکنترل‌ کسب‌ و کارهای کوچک ومتوسط هزینه ‌کمتری‌ در بردارد:
 
عملیات درکسب وکارهای کوچک ومتوسط دراندازه‌ محدود انجام می‌گیرد که ‌در نتیجه، هزینه‌ کنترل‌ و مدیریت‌ آنها درمقایسه با کسب و کارهای بزرگ ناچیز و اندک می‌باشد.
 
ز) مکان ‌یابی کسب ‌وکارهای کوچک ومتوسط به ‌سهولت ‌وبه‌ نفع سیاست‌های منطقه‌ای ‌دولت قابل ‌انجام‌است:
 
کسب ‌وکارهای‌ کوچک‌ ومتوسط‌ عمدتاً درشهرهای کوچک وخارج‌ ازمراکزعمده اقتصادی فعال می‌باشند که ‌این‌ امر علاوه بر تعدیل عدم توازن منطقه‌ای، انگیزه‌های مهاجرت به ‌شهرهای بزرگ راتقلیل می‌دهد.
 
ک) توسعه‌ کسب‌ و کارهای‌ کوچک و متوسط فاصله ‌طبقاتی را درجامعه کاهش داده ‌و نحوه‌ توزیع ‌درآمد را به‌ نفع‌ افراد کم ‌درآمد بهبود می‌بخشد.

منبع: پروژه مالی


نظرات

دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 72,800 ریال -200 0.27% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 73,000 ریال -1000 1.35% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 72,800 ریال -1200 1.62% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 91,600 ریال نمودار و آرشیو
0075 68,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 66,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 66,000 ریال نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 62,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 62,400 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
2420h 62,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 61,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 77,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 86,000 ریال 300 0.35% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 96,700 ریال -1100 1.12% نمودار و آرشیو
1540 77,600 ریال -500 0.64% نمودار و آرشیو
1551 77,000 ریال نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 86,000 ریال 700 0.81% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 78,000 ریال 500 0.64% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 79,500 ریال 500 0.63% نمودار و آرشیو
ZR230 79,500 ریال 500 0.63% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 485,000 ریال 436500 90% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 48,600 ریال 900 1.85% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 45,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 47,200 ریال 700 1.48% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 48,200 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 45,000 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 104,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖