ارسال پاسخ

شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ ۰۸:۲۸ تعداد نظرات: 0 تعداد بازدید: 793 Telegram

inpia.ir

گزارش مقایسه ای معاملات هشت ماهه اول سال 1395 و 1394 در بورس کالا با تاکید بر آبان ماه

آنچه در ادامه می خوانید بررسی تطبیقی میزان عرضه، تقاضا و معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالای ایران است. در این گزارش روند عرضه، تقاضا و معاملات و اتفاقات مهم بازار طی هشت ماهه گذشته را با نمودار و تحلیل، ارائه شده است.
گزارش مقایسه ای معاملات هشت ماهه اول سال 1395 و 1394 در بورس کالا با تاکید بر آبان ماه

همانطور که در نمودار مشخص است حجم عرضه های مواد پلیمری در مجموع هشت ماه اول سال 95 برابر با 2 میلیون و 133هزار تن بوده که در مقایسه با حجم 2میلیون و 584 هزار تنی سال قبل کاهشی برابر با 451 هزار تن را نشان می دهد که نسبتا قابل توجه است و برابر با بیش از 17 درصد کاهش است.

 

این در حالی است که در 5 ماهه اول حجم عرضه در سال جاری تنها 271 هزار تن کمتر از سال گذشته بود و این نشان دهنده این است که در شهریور و مهر ماه سال جاری باز هم حجم عرضه بیش از 132 هزار تن کمتر از  مدت مشابه سال گذشته بوده است که برای آمار دو ماه بسیار خطرناک بوده و باعث التهاب بازار و افزایش شدید قیمت ها شده است.

 

این کاهش ها ادامه دار بوده و در آبان ماه نیز حجم عرضه های سال جاری نزدیک به 48 هزار تن نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

 

 

 

همانطور که در نمودار مشخص است حجم عرضه ها به جز در فروردین در سایر ماه های سال 1395 کمتر از سال 1394 است و نشان از کاهش عرضه ها در سال جاری دارد که یکی از اصلی ترین دلایل آن افزایش صادرات پتروشیمی ها تحت تاثیر صعودی بودن نرخ نفت و همچنین اثرات حاکی از برجام است.

آبان ماه سال 1395:


در آبان ماه سال جاری حجم عرضه ها نسبت به شهریور ماه به شدت و به میزان 48 هزار و 55 تن کاهش پیدا کرده است یعنی از 293.697 تن به 245.642 تن رسیده است که کاهش بسیار قابل توجهی است و منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شد. البته نسبت به مهر ماه اوضاع عرضه ها تا حدی بهتر شده بود، زیرا کاهش حجم عرضه ها در مهر ماه سال 95 به حدی بود که در 6 ماه گذشته بی سابقه بود و عرضه های مهر ماه کمترین حجم عرضه در سال جاری بود.

اگر حجم عرضه ها در آبان ماه سال جاری با آبان ماه سال 94 سنجیده شود مشاهده می شود که حجم عرضه ها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نیز به میزان 48 هزار تن کمتر است که اختلاف قابل توجهی می باشد و این در حالی است که حجم عرضه های آبان ماه سال گذشته هم نسبت به ماه قبل از خود افزایش اندکی پیدا کرده است.

در آبان ماه به دلایلی چون فشار نهادهای مسئول برای افزایش عرضه در مورد گریدهای مورد نیاز بازار و کاهش حجم صادرات، حجم عرضه ها نسبت به مهر ماه سال جاری افزایشی نزدیک به 17 هزار تنی را تجربه کرد که به منطقی تر شدن قیمت ها تا حدودی کمک کرد هر چند که با افزایش بیشتر و منطقی عرضه ها می توان بازار بهتری را شکل داد.

در سال گذشته به دلایلی چون نامعلوم بودن روند نفت و بی اعتمادی و سردرگمی فعالان بازار محصولات پتروشیمی نسبت به آینده بازار حجم صادرات به شدت کاهش یافته بود و در نتیجه پتروشیمی ها ترجیحا حجم بیشتری را در بازار داخل عرضه می کردند و در نتیجه قیمت ها  معقول تر بود.

از طرفی هم بازار داخلی کشش زیادی نداشت و حجم معاملات چندان جالب نبود ولی سال 95 دارای روندی کاملا عکس سال گذشته بود، و تحت تاثیر صعودی شدن روند قیمت نفت و افزایش شدید تقاضا در بازارهای جهانی که مدت ها بود انبارهای شان خالی شده بود، صادرات پتروشیمی های ایرانی نیز افزایش یافت زیرا از طرفی اعتماد نسبت به آینده بازار برای فعالان داخلی و خارجی بازار پلیمر به وجود آمده بود و از از طرف دیگر تحت تاثیر کاهش شدید حجم موجودی انبار ها در نقاط مختلف دنیا و نیاز به واردات سبب افزایش شدید تقاضا در بازارهای جهانی شد.

در نتیجه پتروشیمی ها نیز به دلایلی چون وجود معافیت مالیات بر درآمد ناشی از صادرات، ارزآوری و موارد دیگری چون عدم شفافیت در معاملات صادراتی و ... ترجیحا حجم بیشتری از محصولات خود را به صادرات اختصاص دادند و حجم عرضه ها در بازار داخل شدیدا کاهش پیدا کرد و در نتیجه در تمامی ماه های سال جاری نسبت به سال گذشته کمبود عرضه وجود دارد.

البته لازم به ذکر است که هر چه از ماه های ابتدایی سال دور می شویم در سال 94 رکود عمیق تر و در مقابل در سال جاری معاملات رونق بیشتری پیدا می کنند و همچنین در سال گذشته نفت به شدت نزولی بود و تقاضا برای مشتقات نفتی به شدت کاهش یافته بود و صادرات پتروشیمی ها در حد پایینی بود و بیشتر تناژ تولیدی در بازار داخل عرضه می شد و در مقابل در تیر ماه سال جاری حجم عرضه داخل کمتر شده و صادرات بیشتری دیده می شود.

 

2. تقاضا:

 

 

همانطور که در نمودار مشخص است، حجم کل تقاضا در هشت ماهه اول امسال بیش از  پنج میلیون و 200 هزار تن بوده که در مقایسه با حجم حدودا 4 میلیون تنی سال گذشته افزایشی معادل یک میلیون و 297 هزار تن را نشان می دهد. این در حالی است که در مجموع تقاضای سه ماهه اول سال جاری 12 هزار تن کمتر از سال گذشته بود و این نشان دهنده این است که تقاضای سه ماهه دوم سال جاری چیزی در حدود یک میلیون و 442 هزار تن بیشتر از سال گذشته بوده و رشد بسیار زیادی پیدا کرده است و متاسفانه فقط و فقط باعث افزایش شدید قیمت ها در مورد برخی از گریدهای جذاب شده است. و این در حالی بود که در خرداد ماه 1395 نیز حجم تقاضا رشد خوبی را تجربه کرده بود و بر تقاضای خرداد گذشته پیشی گرفته بود.

البته همانطور که آمار نشان می دهد حجم تقاضا در آبان ماه سال جاری از مدت مشابه سال گذشته چیزی بیش از 34 هزار تن بیشتر بوده است.

مهمترین دلیل، این است که در خرداد و تیر ماه سال گذشته قیمت های جهانی و پایه بازار داخلی وارد فاز نزولی شدند و عرضه ها نیز با افزایش مواجه شدند در نتیجه خریداران مواد اولیه پلیمری مجبور به عقب نشینی و اتخاذ استراتژی محافظه کارانه شدند. اما در سال جاری جولان کدهای معاف از مالیات به عنوان مهمترین عامل در کنار کاهش حجم عرضه ها در برخی گریدهای جذاب باعث شد که تقاضا در خرداد و مخصوصا تیر  ماه جهش چشمگیری پیدا کنند و بر تقاضای مدت مشابه سال گذشته پیشی بگیرد.

در مرداد ماه حجم تقاضای سال جاری چیزی در حدود بیش از 600 هزار تن بیشتر از تقاضای مرداد ماه سال گذشته بود و باز هم متاسفانه این افزایش شدید تقاضا در کنار کاهش شدید حجم عرضه ها به افزایش شدید قیمت ها دامن زد.

در شهریور سال جاری باز هم بازار شاهد تقاضای بیشتری نسبت به سال گذشته است ولی در مهر ماه سال جاری تقاضا کاهش پیدا کرده و در مقابل در مهر ماه سال 94 تقاضا رشدی بیش از 400 هزار تنی را نسبت به ماه قبل تجربه کرده بود همین امر باعث شد که تقاضای مهر ماه سال جاری نزدیک به 200 هزار تن از مدت مشابه سال قبل کمتر باشد.

تقاضا در آبان ماه سال 94 کاهش چشمگیر 154 هزار تنی را تجربه کرده است و همین امر باعث شده است که تقاضا در آبان سال جاری بیشتر از سال گذشته باشد.

 

 

تقاضا در فروردین 95 برابر با 737 هزار تن بوده که نسبت با تقاضای 378 هزار تنی فروردین 94 افزایشی معادل 359 هزار تن و برابر با 129 درصد افزایش را نشان می دهد. این میزان و درصد افزایش نرخ بسیار زیاد بوده و افزایشی قابل توجه است که می تواند نشانه ای از رونق بازار مواد پلیمری در سال جاری در مقایسه با سال گذشته باشد. هرچند که نباید از کاذب بودن بخش زیادی از تقاضا غافل بود. به طول مثال، در مورد گروه کالایی پلی پروپیلن های نساجی شاهد تقاضاهای کاذب و معامله با قیمت سقف بودیم و یا در هفته اول فروردین برای کالای pvc نیز تقاضای کاذب زیادی ثبت شد.

در اردیبهشت ماه اما، یک روند معکوس مشاهده می شود، تقاضا در اردیبهشت ماه امسال با کاهش بسیار چشمگیری مواجه شد و از 737 هزار تن به 283 هزار تن رسید که کاهش بسیار قابل توجه 260 درصدی و معادل بیش از 400 هزار تن کاهش را تجربه کرد که بسیار عجیب می باشد. در خرداد ماه اوضاع متفاوت تر از اردیبهشت شده است از طرفی حجم تقاضای خرداد سال جاری از تقاضای  اردیبهشت بیشتر شده است و با افزایشی بیش از 150 هزار تن مواجه شده است که بسیار قابل توجه است ولی در مقابل حجم تقاضا در خرداد سال گذشته نسبت به اردیبهشت کاهش داشته است و حجم تقاضا در خرداد سال جاری بر سال گذشته پیشی گرفته است و 110 هزار تن بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته است.

در تیر ماه سال جاری تقاضا به شدت افزایش یافته است. حجم کل تقاضا در تیر ماه 1395 برابر با 756 هزار تن است که نسبت به خرداد ماه سال جاری 322 هزار تن افزایش را نشان می دهد. اگر این آمار نسبت به تیر ماه سال گذشته سنجیده شود، مشاهده می شود که حجم تقاضا در تیر ماه سال جاری بیش از 512 هزار تن از سال گذشته بیشتر است. یعنی تقاضای تیر ماه 1395 تقریبا 3.5 برابر تقاضای تیر ماه 1394 است که ارقام بسیار عجیبی بوده و بخش زیادی از این تقاضا کاذب بوده و مربوط به چند گروه خاص مثل PVC، PET بوده است، این دو کالا چیزی در حدود 45 درصد این تقاضا را به خود اختصاص داده اند.

در مرداد ماه اوضاع بسیار ملتهب تر از تیر ماه شده و تقاضا در مرداد 95 چیزی در حدود بیش از 600 هزار تن بیشتر از مرداد ماه 1394 شده است، و یک رکورد ثبت کرد و بالاترین حجم تقاضا در سال 95 را رقم زد. که متاسفانه باعث افزایش شدید قیمت ها شد البته لارم به ذکر است که در این ماه چیزی بیش از 52 درصد از حجم تقاضای کل به دو کالای PVC و PET تعلق داشت.  در شهریور ماه باز هم تقاضای سال جاری با وجود کاهش نسبت به مرداد ماه سال جاری باز هم چیزی بیش از 300 هزار تن بیشتر از تقاضای شهریور سال 1394 بوده است که رقم قابل توجهی است. از طرف دیگر هر چقدر به نیمه دوم سال نزدیکتر شویم تقاضای سال گذشته روندی صعودی تر را در پیش گرفته و انتظار می رود اختلاف تقاضاها کمتر از قبل شود. تقاضا در مهر ماه برابر با 664 هزار تن بود که نسبت به شهریور ماه سال جاری کاهشی حدودا 133 هزار تنی را تجربه کرد که قابل توجه است. اما سال 1394 دارای روندی کاملا برعکس سال جاری بوده است و در مهر ماه سال گذشته تقاضا به اوج خود در هفت ماه اول سال 94 رسیده بود و مقدار آن برابر با 854 هزار تن بوده است و نسبت به شهریور همان سال بیش از 400 هزار تن و نسبت به مهر ماه سال جاری نزدیک به 200 هزار تن افزایش را نشان می دهد.

آبان ماه: حجم تقاضا در آبان ماه سال جاری برابر با 697 هزار و 562 تن بوده که نسبت به حجم تقاضای 664 هزار و 204 تنی مهر ماه 33 هزار 358 تن کاهش را نشان می دهد، اگر این آمار نسبت به آبان ماه سال گذشته سنجیده شود مشاهده می شود که حجم تقاضا در این ماه کاهشی نزدیک به 32 هزار تن را نشان می دهد. این کاهش تقریبا قابل توجه بوده ولی نگران کننده نیست. نکته ای که باید در اینجا ذکر کرد این است که با توجه به افزایش 15 هزار تنی حجم عرضه ها نسبت به مهر ماه افزایش 33 هزار تنی تقاضا طبیعی و منطقی بوده و در روند بازار اختلالی ایجاد نکرده است.

حجم تقاضا در ماه های بعدی سال گذشته به مرور و در زمستان مجددا افت کرده است و پیش بینی می شود که تقاضا در ماه های آتی سال جاری نیز دچار کاهش شود. البته نباید یک نکته را از نظر دور داشت که در سال گذشته سقف ثبت سفارش مجاز سهمیه ماهانه بوده است و در هفت ماهه اول سال جاری شرکت ها می توانستند تا سقف سهمیه سالانه خود در مورد اکثریت کالاها اقدام به ثبت سفارش کنند و همین موضوع نیز در افزایش تقاضا بی تاثیر نیوده است ولی چون از آبان ماه سال جاری سقف ثبت سفارش مجددا ماهانه خواهد شد انتظار می رود تقاضا دچار افت شود. ولی در آبان ماه سال جاری نیز ثبت سفارش برای کلیه کالاها از سالانه به ماهانه تغییر پیدا کرد و پیش بینی می شود که حجم تقاضا در آذر ماه کمتر از آبان ماه شود.

 

3. حجم معامله:

 

حجم کل معاملات در هشت ماهه اول سال 1395 برابر با یک میلیون و 651 هزار تن است، که در مقایسه با حجم معاملات یک میلیون و 290 هزار تنی در سال 1394 افزایشی در حدود 361 هزار تن را نشان می دهد که رقم بسیار خوبی برای صنعت پلاستیک است، زیرا می توان گفت حجم معاملات تا حدودی مصرف واقعی مواد پلیمری در صنعت پلاستیک را نشان می دهد؛ که خود نشان از بهتر شدن اوضاع مصرف در سال جاری دارد هر چند که نباید نسبت به قاچاق بسیار زیاد محصولات پلیمری به کشورهای همسایه در 4 ماهه ابتدایی سال بی توجه بود زیرا این مواد به اسم بازار داخل خریداری شده ولی سر از بازار کشورهایی چون افغانستان، پاکستان و عراق در می آورد.

در گزارش سه ماهه اول ذکر شد که اختلاف حجم معامله در سال جاری 75 هزار تن بیشتر از سال قبل است و آمار چهار ماهه نشان از این دارد که اختلاف در تیر ماه بیشتر شده و به 173 هزار تن رسیده است یعنی رشدی بیش از 98 هزار تن را در تیر ماه تجربه کرده است. این اختلاف در ماه های مرداد و شهریور بیشتر هم شده و در مهر ماه نیز 18 هزار تن این اختلاف بیشتر از قبل شده است. در آبان ماه اختلاف بین دو سال 48 هزار تن بیشتر از قبل شده است که بسیار قابل توجه است و نشان از بهبود مصرف واقعی در آبان ماه سال جاری دارد.

 

 

حجم معاملات در فروردین سال جاری برابر با 190 هزار تن بوده که در مقایسه با حجم 117 هزار تنی سال گذشته چیزی در حدود 73 هزار تن و برابر با بیش از 60 درصد افزایش را نشان می دهد.

این روند اما در اردیبهشت ماه 1395 حفظ نشد و حجم معاملات با کاهش حدودا 40 هزار تنی به 150 هزار تن رسید. البته از قبل این موضوع قابل پیش بینی بود. حجم معاملات در اردیبهشت سال جاری نه تنها نسبت به فروردین کاهش داشته است بلکه نسبت به اردیبهشت سال 1394 نیز کاهش بسیار شدیدی را تجربه کرده است به گونه ای که حجم معاملات در اردیبهشت امسال 150 هزار تن بوده که در مقایسه با حجم 213 هزار تنی سال گذشته کاهشی 63 هزار تنی و برابر با 30 درصدی را نشان می دهد.

در خرداد ماه اوضاع به کلی تغییر کرد و پتروشیمی ها تحت تاثیر کاهش فروش صادراتی و داخلی خود تصمیم گرفتند بار دیگر از کدهای معاف از مالیات ، ارزش افزوده اخذ نکنند و این شرایط در کنار کاهش حجم عرضه ها در مورد گریدهای جذاب سبب شد کالاهای بیشتری با رقابت قیمتی به فروش برسند و حجم معاملات بیشتری را نسبت به اردیبهشت ماه شاهد باشیم.  

حجم معاملات در خرداد سال جاری نسبت به اردیبهشت ماه 57 هزار تن افزایش یافته است که برابر با 38 درصد بوده و بسیار رقم قابل توجهی است که رونق را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد و اگر این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته سنجیده شود، همانطور که در نمودار مشخص است حجم معاملات خرداد سال جاری 75 هزار تن بیشتر از سال گذشته است که رقم بسیار خوبی است.

در تیر ماه این روند رو به رشد سال 1395 ادامه یافته و شاهد افزایش اندک 1200 تنی حجم معاملات نسبت به خرداد ماه سال جاری هستیم. همانطور که در نمودار مشخص است سال 1394 دارای روندی معکوس است و حجم معاملات در تیر ماه  نسبت به خرداد 94 حدودا 12 هزار تن کاهش یافته است، اگر آمار تیر ماه سال جاری نسبت به تیر ماه سال 1394 سنجیده شود خواهیم دید که حجم معاملات سال جاری حدودا 89 هزار تن بیشتر از تیر ماه سال 1394 است.

در مرداد ماه حجم معاملات نسبت به تیر ماه سال جاری افتی معادل 7500 تن را تجربه کرده است ولی اگر این آمار نسبت به مرداد ماه سال گذشته سنجیده شود افزایشی در حدود 55 هزار تن را نشان می دهد که رقم قابل توجهی است.

در شهریور ماه بازار پلیمر ایران بیشترین حجم معامله خود در 6 ماهه اخیر را تجربه کرد و این حجم برابر با 263 هزار و 655 تن بود که نسبت به مرداد ماه سال جاری بیش از 63 هزار تن افزایش و نسبت به شهریور سال گذشته نیز 66 هزار تن افزایش را نشان می دهد و البته ناگفته نماند در شهریور سال 1394 نیز حجم معامله شهریور ماه نسبت به مرداد 94 نیز افزایش خوب و بیش از 50 هزار تنی را تجربه کرده بود.  

حجم کل معاملات در مهر ماه سال 95 برابر با 208 هزار 387 تن بوده که نسبت ماه قبل از خود کاهشی 55 هزار تنی را نشان می دهد که قابل توجه است ولی در کل حجم معاملات بسیاری خوبی در مهر ماه رقم خورده است زیرا حجم شهریور ماه سال جاری بیشترین حجم معامله در سال 1395 بوده است.

وضعیت حجم معاملات در آبان ماه سال های 94 و 95:


حجم کل معاملات در آبان ماه 95 برابر با 221 هزار و 157 تن بوده که نسبت به ماه قبل ازخود 12 هزار و 770 تن افزایش را نشان می دهد که بسیار خوب بوده و با توجه به رشد 15 هزار تنی عرضه ها در این ماه و به خصوص در مورد گرید های جذاب بازار این افزایش منطقی و ببه این دلیل رخ داده است. اگر حجم معاملات آبان ماه سال جاری با مدت مشابه سال گذشته سنجیده شود، مشاهده می شود حجم معاملات در سال جاری نزدیک به 47.500 تن بیشتر از مهر ماه سال گذشته است که بسیار رقم قابل توجهی است و نشان دهنده اوضاع بسیار بهتر معاملات در آبان ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. ولی این اختلاف نسبت به ماه گذشته بیشتر شده و حجم معاملات دو سال که در مهر ماه به هم نزدیک تر شده بود باز هم فاصله گرفته است و در آبان سال گذشته روند نزولی شده و در آبان سال جاری روند صعودی بوده است.

البته لازم به ذکر است که در آبان ماه سال جاری هم قیمت دلار و هم قیمت های نفت و فرآورده های نفتی صعودی بوده و قیمت ها در فاز صعودی قرار داشتند و قیمت های پایه با افزایش مواجه شدند و دلار مبنای محاسبه در آخرین نرخ گذاری برابر با 3630 تومان بود و دلیل اصلی این افزایش حجم معاملات در درجه اول افزایش حجم عرضه ها در آبان ماه بوده است و صعودی بودن نرخ دلار و قیمت های پایه نیز بر این افزایش تاثیر گذار بوده اند.

در گذشته ذکر شد که بازار پلیمر ها در سال 1394 از ماه خرداد وارد فاز رکودی بسیار عمیقی شد و تحت تاثیر کاهش شدید قیمت نفت و کاهش شدید صادرات مواد پلیمری در کنار افزایش عرضه ها در بازار داخل حجم معاملات کاهش شدیدی پیدا کرد ولی در مقابل در سال جاری هر چه زمان می گذرد و تحت تاثیر رشد قیمت نفت و مشتقات حاصل از آن در کنار افزایش صادرات و کاهش عرضه ها در بازار داخل، تقاضا برای خرید مواد پلیمری افزایش یافته و خریداران با توجه به چشم انداز صعودی در بیشتر کالاها ترجیح می دادند حجم بیشتری را هم با اهداف تولیدی و هم سوداگری خریداری کنند.


نظرات

دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 1500 2.04% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 3200 4.44% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 72,000 ریال 4000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 2000 3.05% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 2000 3.05% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 59,100 ریال 500 0.85% نمودار و آرشیو
Lf190 59,300 ریال 1000 1.69% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,200 ریال 700 1.25% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,300 ریال 1000 1.88% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 800 1.36% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 800 1.36% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 59,300 ریال 700 1.18% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,900 ریال 900 1.53% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 68,200 ریال 600 0.88% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,700 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 85,500 ریال -1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,300 ریال -200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال -1000 1.38% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,700 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال -5000 6.41% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال -2000 2.78% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 43,600 ریال -400 0.91% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,000 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,200 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 700 0.68% نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال 1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖