ارسال پاسخ

چهارشنبه ۱۴ تير ۱۳۹۶ ۱۱:۰۸ تعداد نظرات: 0 تعداد بازدید: 267 Telegram

inpia.ir

مجمع عمومی فوق العاده انجمن ملی برگزار شد/ تصویب تغییرات اساسنامه

عصر روز گذشته مجمع عمومی فوق العاده انجمن ملی پلاستیک با حضور 41 صاحب حق رأی در ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و تغییرات اساسنامه با نظر اعضای انجمن ملی پلاستیک، اصلاح و تصویب شد.
مجمع عمومی فوق العاده انجمن ملی برگزار شد/ تصویب تغییرات اساسنامه

به گزارش اینپیا، در مجمع روز سه شنبه، 13 تیرماه 1396 انجمن ملی پلاستیک، به جز بندهای اصلاحی، افزایش زمان دوره هیئت مدیره از 2 به 3 سال مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و اعضای هیئت مدیره با تأکید بر اینکه خود، با هر نوع افزایش دوره به دلیل شائبه افزایش دوره خود مخالف هستند، این موضوع را به شور گذاشتند و مجمع نیز به افزایش زمان دوره هیئت مدیره رأی نداد.

 

بنا بر توافق اعضای انجمن در مجمع روز گذشته، مقرر شد در زمان برگزاری انتخابات سوم هیئت مدیره، قبل از برگزاری مجمع، با برگزاری یک مجمع فوق العاده کوتاه پیش از انتخابات، افزایش دوره هیئت مدیره از 2 به 3 سال طرح و به رأی گذاشته شود تا هر نوع شائبه استفاده هیئت مدیره فعلی از این تغییر، در میان نباشد.

 

همچنین، در بند دیگری از تغییرات، اعضای هیئت مدیره پس از دو دوره متوالی حضور در هیئت مدیره، می توانستند با کسب بیش از 50 درصد آرا در هیئت مدیره های بعدی نیز حضور پیدا کنند که برای این منظور، این درصد از 50 درصد به دو سوم افزایش یافت.

 

 

تغییرات در اساسنامه که روز گذشته مورد بحث قرار گرفت به شرح زیر بود:

تعریف و تبیین عبارت «دارا بودن پروانه از مراجع ذیصلاح» برای عضویت در انجمن ملی پلاستیک، تعریف بنگاه های فعال در این صنعت (پلیمر و پلاستیک) تعریف «تأمین کنندگان خدمات تخصصی به این صنعت، بخشی از تغییرات پیشنهادی اساسنامه بود.

 

همچنین، نحوه حضور اعضا در مجامع انجمن (اجازه توکیل حق به غیر را ندارد)، تعیین زمان حداقلی برای تکمیل مدارک اعضا جهت حضور در مجمع، تعریف ترکیب هیئت مدیره و تعیین مجدد 2 سال برای فعالیت هر دوره‌ی فعالیت هیئت مدیره و کسب حداقل دو سوم آرا برای حضور هیئت مدیره در بیش از دو دوره متوالی نیز از بندهای دیگر پیشنهادی برای تغییر و اصلاح اساسنامه بود.

 

تعریف سابقه برای عضویت در هیئت مدیره، اجازه عضویت به اعضای کمیسیون ها در هیئت مدیره با حداقل دو سال پرداخت حق عضویت و تعریف نحوه عزل اعضای هیئت مدیره در صورت غیبت، آخرین تغییرات پیشنهادی اساسنامه بود.

 

برای عضویت در انجمن ملی پلاستیک، 5 سال سابقه مفید در صنعت پلاستیک با تعریف قید شده در اساسنامه، الزامیست. قید داشتن حداقل تعداد معین نیروی کار رد شد و به تشخیص هیئت مدیره تفویض شد.

 

ماده 12 بند 12-2 تصویب شد:

نماینده هر عضو حقوقی در انجمن جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رأی باید عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل بوده و عضو مربوطه دارای معرفی نامه رسمی از سوی شرکت خود باشد، نماینده مزبور مکلف است شخصا و اصالتا در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل حق را به غیر ندارد از تشکل ها نیز یکی از اعضای هیئت مدیره می تواند شرکت کند که به شرح زیر تغییر یافته:

 

نماینده هر عضو حقوقی در انجمن جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رای باید عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل بوده و دارای معرفی نامه رسمی از سوی شرکت خود باشد. نماینده مزبور مکلف است شخصا و اصالتا در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل حق را به غیر ندارد. از تشکل ها نیز یکی از اعضای هیئت مدیره مدیرعامل یا بازرس می توانند شرکت کننند و نیز افراد حقیقی فقط شخص حقیقی که مجوز به نام وی می باشد و اصالاتا مالک واحد خود می باشد شرکت کند.

 

 

تصویب شد:
فصل 4 - ماده 12 بند 12-3 که در اساسنامه از قلم افتاده بود:

کلیه اعضای حقوقی - حقیقی و انجمن ها می باید حداقل تا 48 ساعت قبل از مجمع مدارک خود را تکمیل کرده تا در لیست مجاز جهت شرکت در مجمع به اتاق اعلام شود.

 

تصویب شد:
فصل چهارم ماده 12 بند 12-8

دبیر انجمن باید رونوشتی از صورتجلسات مجامع عمومی منظم به فهرست حاضرین در جلسات را ظرف مدت یک هفته پس از مجمع برای اتاق ایران ارسال کند.

 

تصویب شد:
فصل 4 - ماده 26 هیئت مدیره

بند 26-1 هیئت مدیره انجمن 9 نفر عضو اصلی و 2 نفر علی البدل است که به وسیله مجمع عمومی و عادی و یا عادی به طور فوق العاده از بین اعضای انجمن برای مدت 2 سال انتخاب می شوند.

 

حاضرین مجمع به تغییر دوره فعالیت هیئت مدیره از 2 سال به 3 سال رأی ندادند. هیئت مدیره فعلی برای عدم شائبه اینکه نتیجه به دوره آن ها مرتبط نباشد به این پیشنهاد رأی ندادند.

 

فصل م4 ماده 26 بند 26-3 که در اساسنامه دو بار تکرار شده است.

هر یک از اعضای انجمن می توانند صرفا دو دوره متوالی به عضویت هئیت مدیره انتخاب گردند و انتخاب مجدد ایشان منوط به کسب یک دوم آرای حاضرین می باشد.

 

26-4

پیشنهاد تغییر: هر یک از اعضاء انجمن می توانند صرفا دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب گردند و انتخاب مجدد ایشان منوط به کسب یک دوم آرای حاضرین می باشد (لازم به ذکر است کاندیداهای هیئت مدیره می بایست حداکثر 72 ساعت قبل از تاریخ مجمع مدارک و درخواست کتبی خود را تکمیل و به انجمن جهت بررسی و تأیید ارسال نمایند. در غیر این صورت در مجمع نمی توان صلاحیت کاندیداها را بررسی کرد)

 

 

یک دوم به دو سوم تغییر و بند فوق تصویب شد.

فصل 4 - ماده 26 تبصره 1

اعضای هیئت مدیره می بایست سابقه عضویت در هیئت مدیره تشکل های استانی را دارا باشند و یا حداقل 15 سال در صنوف مرتبط با پلیمر و پلاستیک سابقه معتبر داشته باشند.

 

به شرح زیر تغییر یافته:

اعضای هئیت مدیره می بایست سابقه عضویت در هیئت مدیره تشکل های استانی را دارا باشند و یا حداقل 15 سال در صنوف مرتبط با پلیمر و پلاستیک سابقه معتبر داشته باشند و نیز در حال فعالیت بوده و حداقل 2 سال سابقه عضویت در انجمن ملی را دارا باشند.

 

تغییرات بند فوق با اضافه کردن این توضیح تصویب شد:

اعضای فعال کمیسیون ها میتوانند با تکمیل مدارک و پرداخت ۲ سال حق عضویت به عضویت انجمن در آمده و می‌توانند کاندیدای هیئت مدیره شوند.

فصل 4 - ماده 35 تبصر 2

سه جلسه غیبت متوالی و یا شش جلسه غیبت غیرمتوالی در طول یکسال در جلسات هیئت مدیره به منزله عزل از عضویت هیئت مدیره می باشد و عضو علی البدل جایگزین عضو معزول می گردد.

 

به شرح زیر تغییر یافته:

سه جلسه غیبت متوالی و یا شش جلسه غیبت غیرمتوالی در طول یکسال در جلسات هیئت مدیره به منزله عزل از عضویت هیئت مدیره می باشد و عضو علی البدلی که بالاترین رأی را پس از اعضای اصلی داشته باشد، جایگزین عضو معزول می گردد. همچنین عضو علی البدل در هنگام جابجایی باید واجد شرایط عضویت هیئت مدیره نیز باشد.

 

در انتهای تبصره اضافه شده: (مرخصی های مجاز غیبت محسوب نمی شوند. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت ها به عهده رییس هیئت مدیره انجمن است)

 

بند فوق با اکثریت آرا تصویب شد.


نظرات

دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 60,400 ریال 400 0.66% نمودار و آرشیو
020 59,500 ریال 400 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 59,500 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,700 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 60,300 ریال 1000 1.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 59,500 ریال 600 1.01% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,800 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,100 ریال 500 1.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,400 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 71,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖