ارسال پاسخ

یکشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۶ ۱۴:۱۴ تعداد نظرات: 0 Telegram

inpia.ir

انواع اسنادي كه در ارتباط با حق انتفاع تنظيم مي‌شود

اسنادي كه در ارتباط با حق انتفاع ممكن است در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت شود از اين قبيل مي‌باشند:
انواع اسنادي كه در ارتباط با حق انتفاع تنظيم مي‌شود

الف- عمري


كه به موجب آن مالك حق انتفاع از مال خود را براي شخصي به مدت عمر خود يا عمر منتفع يا عمر شخص ثالثي برقرار مي‌كند. در عمري به اعتبار اينكه حق انتفاع به عمر چه كسي برقرار مي‌شود، سه نوع سند تنظيم مي‌گردد.

 

ب- رقبي


كه به موجب آن مالك حق انتفاع را براي مدت معيني برقرار مي‌كند.

تذكر- مدت معين مذكور در رقبي و ساير موارد، بايد مدت معلوم باشد و مدت عمر اشخاص را كه مجهول است نمي‌توان مدت معين تلقي كرد.

 

ج- سكني


كه به موجب آن مالك سكونت در مسكني را به طريق عمري يا رقبي براي ديگري برقرار مي‌كند.

 

يادآوري: به طوري كه قبلاً اشاره شد هر سه عقد عمري و رقبي و سكني عقود لازم و بلاعوض هستند و هيچ يك از طرفين عقد، حق فسخ آن را ندارند مگر اينكه براي مدت معين خيار فسخ براي هر يك از متعاقدين قرار داده شود، فلهذا طرفين مي‌توانند به تراضي آن را تفاسخ و اقاله نمايند.

 

چ-حبس مطلق


كه به موجب آن مالك حق انتفاع را بدون قيد مدت براي شخصي برقرار كند، اين عقد جايز است و مالك هر وقت بخواهد مي‌تواند رجوع كند و با فوت او حق انتفاع زايل مي‌شود.


هـ- صلح حق انتفاع


كه به موجب آن مالك يا دارندة حق انتفاع (به شرطي كه حق انتقال به غير از او سلب نشود) مي‌توانند حق انتفاع را به مدت عمر يا مدت معين به ديگري صلح نمايند كه اين صلح ممكن است. معوض باشد و نتيجه عقد عمري يا رقبي خواهد داشت، بدون اينكه شرايط و احكام خاصه عمري يا رقبي در آن مجري شود.


✏️و- صلح عمري


از انواع صلح حق انتفاع است كه ثمرة عقد عمري را مي‌دهد كه به موجب آن مالك عين، حق انتفاع مادام‌العمر آن را به طور معوض، محاباتي و يا مجاني به شخصي صلح كند.


ز- صلح به شرط عمري


كه به صور شرط فعلي يا شرط نتيجه منعقد مي‌گردد كه به موجب آن مالك، مال خود را به شخص صلح مي‌كند به شرطي كه متصالح مورد صلح را به مصالح يا شخص ثالث عمريû كند (شرط فعل) و يا مالك مال خود را به شخص صلح مي‌كند به شرطي كه حق انتفاع آن به طريق عمري متعلق به مصالح يا شخص ثالث باشد (شرط نتيجه).

 

ح- وصيت
كه به موجب آن مالك وصيت مي‌كند عين مال متعلق به موصي‌له و حق انتفاع براي مدت معين متعلق به غير باشد يا وصيت مي‌كند كه به موجب آن حق انتفاع متعلق به وراث (اعم از يكي از وراث يا همه آنها يا ثالث) باشد و عين مال شخص ثالث شود و يا وصيت مي‌كند كه به موجب آن حق انتفاع متعلق به غير و عين مال ورثه باشد و امثال آن.


ط - حبس مؤبد


كه به موجب آن مالك عين مال را حبس مي‌كند و مقرر مي‌دارد مادام كه عين باقي است مباح له از منافع آن مجاناً بهره‌ور شود. (قانون اوقاف).

 

ي - ثلث باقي (ثلث مؤبد)


مال غيرمنقولي است كه موصي آن را از محل ثلث خود براي صرف در مصارف خير، معين كند كه پيوسته در آن مصرف شود (ماده 36 آيين‌نامه قانون ثبت) به طوري كه مشخص است اين موضوع ضمن سند وصيت برقرار مي‌گردد.


نظرات

دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.

قیمت مواداولیه؛ ۲۶ مهر ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 48,500 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 48,600 ریال 50 0.1% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,100 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
5110 48,700 ریال 50 0.1% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar - نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 150 0.28% نمودار و آرشیو
020 52,250 ریال 50 0.1% نمودار و آرشیو
Lf190 53,400 ریال -250 0.47% نمودار و آرشیو
52518 45,900 ریال 400 0.87% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 51,500 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 51,700 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 49,000 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 64,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 64,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 65,100 ریال -100 0.15% نمودار و آرشیو
1540 63,100 ریال -1100 1.71% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 52,400 ریال -200 0.38% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 49,600 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 49,600 ریال 200 0.4% نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,400 ریال -100 0.11% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖