ارسال پاسخ

یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ ۱۵:۴۱ تعداد نظرات: 0 تعداد بازدید: 627 Telegram

inpia.ir

جناب وزير! آيا هنگام آن نرسيده است كه بخش خصوصي واقعي را جدّي بگيريد!

اختصاصی inpia.ir: هنگامي كه توليدكنندگان واقعي براي تأمين مواد اوليه در بورس ناكام مي مانند و ناگزير به بازار سياه روي مي آورند ، از خود مي پرسند چگونه است كه با همه سختگيري هاي بورس و روش قطره چكاني پتروشيمي، اين همه مواد اوليّه از كجا به بازار سرازير مي شود؟
جناب وزير! آيا هنگام آن نرسيده است كه بخش خصوصي واقعي را جدّي بگيريد!

نامه ای که در ادامه می خوانید، دومین نامه انجمن صنفي توليد كنندگان لوله و اتصالات پلي اتيلن به وزیر صنعت، معدن و تجارت است. ضمن تقدیر از انجمن صنفي توليد كنندگان لوله و اتصالات پلي اتيلن برای انتشار این نامه توسط سایت انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران، بدین وسیله اعلام می دارد، انجمن ملی، بازتاب دهنده مشکلات این صنعت در سطح ملی است و از بیان و اطلاع رسانی مشکلات صنعت پلاستیک و پلیمر استقبال می کند.

 

جناب آقاي مهندس نعمت زاده   
وزير محترم صنعت، معدن و تجارت


موضوع: پيگيري نامه شماره 918-92 مورخ 14 دی ماه 1392 انجمن صنفي توليدكنندگان لوله و اتصالات پلي اتيلن

با احترام
جناب وزير، يكصد و چند روز ديگر هم گذشت، و چشم انداز صنعت و توليد كشور، همچنان غبارآلود و غمگين است و نشاني از بهبود به چشم نمي خورد.

پتروشيمي ها، همچنان گنگ و مبهم رفتار مي كنند، بورس دچار نارسائي است و صنعتگر و توليدكننده خيري ازين مركز پر جوش و خروش نمي بيند و در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم كسي نيست كه پرسش هاي صنعتگران را پاسخ گويد.

در نامه پيشين با نگاهي گذرا كوشيديم نگاه تيزبين جنابعالي را به چاله ها و حفره هاي موجود در راهِ رشدِ توليد و اعتلاي صنعت متوجه سازيم، با شناختي كه از جنابعالي داريم و با توجه به تسلط شما به همه فرايندهاي جاري در مجموعه صنايع كشور، اميدوار بوديم، گره ي از كار سخت صنعتگران گشوده شود، امّا دريغ كه حرف هايمان بازتابي نيافت و پرسش هايمان بي پاسخ ماند.

جنابعالي در دوران وزارت تان در دولت سازندگي، بسيار بر ايجاد و تقويت تشكل ها تأكيد مي فرموديد امّا آن همه تأكيد حاصلي به بار نيآورد جز آنكه تشكلي شبه دولتي برپا و برجا بماند كه بيشتر ثناگوي مديران دولتي هستند تا مشكل گشاي صنعتگر و توليدكننده.

در آغاز سال نوي خورشيدي و بر اساس برنامه هاي عمراني وزارت جهاد كشاورزي قرار است در 1.400.000 (يك ميليون و چهارصد هزار هكتار) از زمين هاي كشاورزي طرح آبياري پياده شود.

انجام اين كار، با لوله هاي پلي اتيلن خواهد بود، البته اين بخشي از طرح هاي عمراني سال كنوني بشمار مي آيد. اگر طرح هاي مربوط به شبكه توزيع گاز كشور و انتقال آب و جمع آوري فاضلاب را هم به طرح زمين هاي كشاورزي اضافه كنيم، در مي يابيم كه انجمن ما بايد براي اجراي حجمي عظيم از كارهاي عمراني تجهيز شود و نقش سازنده خود را در ساختن ايران آباد ايفاء كند.

با توجه به عملكرد بورس و پتروشيمي ها و همچنين بي توجهي وزارت صنعت، معدن و تجارت، به چرخه معيوب توزيع مواد اوليه، انجمن ما به شدّت نگرانِ آينده است.

جنابعالي بهتر از ما مي دانيد كه توليد كننده لوله و اتصالات پلي اتيلن براي برپاي ماندن و رشد، دو راه بيشتر ندارد، نخست، شركت در انجام طرح هاي عمراني و سپس صادرات.

متأسفانه در عمل و بدليل وجود چرخه معيوب صنعتي دولت (بورس، پتروشيمي ها و وزارت ها) هر دو راه بر روي توليدكنندگان لوله و اتصالات پلي اتيلن بسته است.

براي عيب يابي چرخه معيوب صنعت و توليد بايد هدف ها و روش هاي هر يك از اجزاء اين چرخه را بازبيني و بازشناسي كرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولّي صنعت و پشتيبان توليدكننده هيچگاه صداي صنعتگران واقعي را نشنيده است و با تكيه بر موضع ديوانسالارانه، هدف ها و روش ها را تعريف و اجراء كرده است و همچنان بر همان پايه هاي لرزان و سست پاي مي فشارد.

در نامه پيشين هم به آگاهي تان رسانديم كه فهرست"بهين ياب" بيش از آنكه سياه اي باشد بر پايه واقعيت هاي صنعت كشور، دستاويزي است براي عملكرد نارساي بورس و پتروشيمي ها.

در اين سياهه و به عنوان نمونه، هفتصد توليدكننده لوله و اتصالات پلي اتيلن گنجانده شده است، در حاليكه بر پايه آمار انجمن توليدكنندگان لوله و اتصالات پلي اتيلن، يكصد و نود توليد كنندة صاحب شناسنامه در اين صنعت داريم و راز و رموز پانصد توليدكننده ديگر لوله و اتصالات پلي اتيلن در فهرست "بهين ياب" براي ما ناگشوده است.

اين لشگر پانصد نفره سهميه دارند و براساس مجوزهاي صادر شده از سوي وزارتِ تحتِ امر جنابعالي يا پيش از شما در بورس حاضر مي شوند و مواد اوليّه خريداري مي كنند.

هويّت و واقعيت اين گروه براي انجمن ما بسيار مبهم و ناشناخته است. نمي توانيم باور كنيم كه اين همه همكار نامرئي و ناشناخته پيدا كرده ايم.

هنگامي كه توليدكنندگان واقعي براي تأمين مواد اوليه در بورس ناكام مي مانند و ناگزير به بازار سياه روي مي آورند و اضافه قيمتي برابر 1700 تومان براي هر كيلو مي پردازند، از خود مي پرسند چگونه است كه با همه سختگيري هاي بورس و روش قطره چكاني پتروشيمي، اين همه مواد اوليّه از كجا به بازار سرازير مي شود؟

در حقيقت، نبودِ يك بانك اطلاعاتي كارآمد در وزارت صنعت، معدن و تجارت، و تكيه بيش از حدّ بر فهرست "بهين ياب" را شايد بتوان سرچشمه بروز نارسائي ها در كار تبادل كالا دانست.

متأسفانه در تدوين و جمع آوري فهرست "بهين ياب" انجمن هاي صنفي-صنعتي به هيچ روي نقشي نداشته اند به جز اين، بايد به بي توجهي مديران ارشد و ميانه وزارت صنعت،معدن و تجارت به توليدكنندگان واقعي و انجمن هاي صنفي- صنعتي اشاره كرد.

همچنانكه يكصد و چند روز از تاريخ نامه اين انجمن براي جنابعالي مي گذرد و با وجود دستور حضرتعالي به معاونين چندگانه براي رسيدگي به محتواي نامه، تا امروز هيچ بازتابي از سوي آن وزارت نديده ايم و نشنيده ايم.

بورس، بخش ديگر چرخه معيوب ماست. چنين مي نمايد كه فلسفه برپائي بورس، تنظيم بازار و برقراري عدالت بوده است.

به ياري روش هاي غلط حاكم شده بر بورس، امروز در كار عرضه پلي اتيلن پايپ گريد پتروشيمي هاي ما يك اختلاف قيمت 1700 توماني در هر كيلو وجود دارد و شگفت انگيز آنكه برخلاف روش قطره چكاني بورس، در ارائه مواد اوليّه، در بازار آزاد (بخوانيد سياه) براي خريداران محدوديتي نيست، هرچه بخواهيد و البته اگر نقدينگي كافي هم داشته باشيد مي توانيد از دلالان بازار در قيمت 5700 تومان هر كيلو بخريد.

 از آن سو ببيند در بورس كار چگونه است، در حاليكه بازار آزاد لبريز از مواد اوليّه است در بورس و در يكي از روزهاي اخير فروردين ماه، يكهزار تن پلي اتيلن پايپ گريد ارائه شده شود درحالكيه 42000 تن تقاضا در همان روز وجود داشت، راستي تقاضاي 42000 تن از كجا مي آيد؟

بايد اين نكته را هم بگوئيم كه روش هاي اجرائي بورس چنان است كه هدف اصلي يعني تنظيم بازار و برقراري عدالت به طور كامل گمشده است، ما تنها ستمي را مي بينيم كه بر توليدكننده واقعي روا مي شود، در حاليكه كام دلالان به كرم و محبت بي توجهي هاي مسئولان و طراحان كاملاً شيرين است.

امّا پتروشيمي ها در اين چرخه چه مي كنند؟ تصميم ها و رفتارها در همه اجزاي اين چرخه پر از تناقض است. پاره اي اعضاي انجمن صنفي توليدكنندگان لوله و اتصالات پلي اتيلن براي استمرار صادرات لوله و اتصالات به پتروشيمي ها روي آورده اند تا مواد اوليّه لازم را تدارك ببينند. در پاسخ درخواست اوليّه اعضايِ انجمن براي دريافت مواد اوليّه براي صادرات به آنان گفته شده است براي صادرات مواد اوليّه  قيمت 1500 دلار در اختيارتان مي گذاريم.

كمي بعد پس از آنكه مسئولان فروش پتروشيمي در مي يابند، پلي اتيلن پايپ گريد قرار است پس از تبديل به لوله هاي پلي اتيلن صادر شود، اعلام داشته اند،  با توجه به محدوديت هاي اعلام شده از سوي ستاد تنظيم بازار و تعزيرات حكومتي نمي توانيم مواد اوليّه براي توليد در اختيار شما قرار دهيم، تنها براي صادرات مستقيم، پلي اتيلن پايپ گريد به شما مي فروشيم.

اين روش متناقض در كار فروش مواد اوليه از سوي پتروشيمي به راستي غم انگيز است. پيش از هر چيز اين روش توهين به حرمت توليدكننده است و سپس اينكه با اين گرايش پتروشيمي ها توليدكنندگان را به ترك صنعت و ورود به دنياي سوداگري فرا مي خوانند، ظاهراً مي گويند پول دلالي خيلي شيرين است؟!

از سوي ديگر با نگاهي به ميزان ارائه مواد اوليه و چگونگي آن در طول يك دوره زماني، و با در نظر گرفتن گنجايش پتروشيمي چنين مي نمايد كه بخش بزرگ توليد پتروشيمي ها گوئي جائي انبار مي شود و نهفته مي ماند، در بررسي هاي گاه به گاه ما هيچ تناسبي ميان گنجايش وزني پتروشيمي ها و ميزان ارائه مواد اوليّه به بخش توليد پيدا نكرديم.

جناب وزير! آيا هنگام آن نرسيده است كه بخش خصوصي واقعي را جدّي بگيريد و نهادهاي صنفي-صنعتي را به عنوان گنجينه اي براي اصلاح و دگرگوني سامانه معيوب صنعت، در كنار خود ببينيد!

انجمن ما از جنابعالي كه هم آگاه هستيد و هم كارآزموده، انتظار دارد كه نگذاريد بيش ازين توليدكنندگان راستين آزار ببينند.

جنابعالي اگر به نارسائي هاي موجود در كار بورس و پتروشيمي ها، روش هاي نابودكننده سامانه بانكي كشور نسبت به توليدكنندگان را هم بيافزائيد آنگاه رنج ما را شايد احساس بفرمائيد.

خود مي دانيد كه پس از پيش آمدن فساد مالي در سامانه بانكي كشور، هيچ دگرگوني بنيادي در روش هاي بانكداري كشور ايجاد نشده است. در بر همان پاشنه مي چرخد، و سختگيري ها همچنان بر گرده صنعتگر واقعي فشار مي آورد.

همچنين دستورالعملهاي سختگيرانه دولت در مورد محدوديت عرضه مواد اوليه از سوي پتروشيمي ها و بورس، گرهي از كار نگشوده است، بازار سياه برقرار و آباد حاضر است و صنعتگران و توليدكنندگان درمانده ازين همه ابهام و معمّاي حل نشده.

ما بر اين انديشه ايم كه چرخه و فرآيند توليد و توزيع و تنظيم بازار و برقراري عدالت كه از آن سخن مي گوئيد نياز به يك خانه تكاني در انديشه دارد، و براي رسيدن به توسعه و رشد ملّي طرحي نو بايد!

سخن واپسين، اين است كه هرگاه روزگار صنعت و توليد به اينگونه باشد كه هست، و ناهنجاري هاي كنوني در مديريت دولتي صنعت كشور ادامه يابد، يقين داريم كه صنعت و توليد كشور نابود خواهد شد و نشاني از آن بر جاي نخواهد ماند.

اعتقاد داريم كه تنها راه پيشگيري از مرگ صنعت و توليد ايران، نيرومند ساختن تشكل هاي صنفي-صنعتي است، هرگاه نيروي نهفته در تشكل هاي صنفي-صنعتي را باور كنيد و ايمان بياوريد كه چه گنجينه اي از علم و فن و مديريت در تشكل ها نهفته است، آنگاه و بدون كمترين ترديد، خواهيد توانست چرخه معيوب تبادل در صنعت را اصلاح كنيد و ارّابه توليد و رشد كشور را از راه درست به پيش برانيد.


با سپاس فراوان   
محسن جماليان – رئيس هيئت مديره انجمن صنفي توليد كنندگان لوله و اتصالات پلي اتيلن


نظرات

دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ آذر ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 53,700 ریال -1100 2.01% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 53,200 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 53,300 ریال 300 0.56% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 53,100 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 53,000 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 52,100 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 51,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 51,000 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
0075 57,200 ریال 1200 2.1% نمودار و آرشیو
020 57,200 ریال 400 0.7% نمودار و آرشیو
Lf190 56,500 ریال 700 1.24% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 47,100 ریال 200 0.42% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 46,200 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
2420h 56,900 ریال نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 56,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 56,600 ریال 100 0.18% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 60,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 56,000 ریال نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 53,200 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 51,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD 49,100 ریال نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 61,500 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 61,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 61,400 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 61,000 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 55,450 ریال 550 0.99% نمودار و آرشیو
C30s 56,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 55,450 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 48,100 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 69,400 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
1540 64,400 ریال -1500 2.28% نمودار و آرشیو
1551 64,500 ریال -500 0.77% نمودار و آرشیو
781 55,300 ریال -1100 1.95% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 56,500 ریال نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 59,500 ریال 1100 1.85% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 55,600 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 55,450 ریال 550 0.99% نمودار و آرشیو
552R Maroun 55,450 ریال 550 0.99% نمودار و آرشیو
510L Jam 56,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 56,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 98,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 77,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 57,600 ریال 600 1.04% نمودار و آرشیو
RP340 74,000 ریال نمودار و آرشیو
440G 54,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,300 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
MR230 58,200 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 62,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 43,800 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 44,200 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,800 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 43,200 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand kaf 23,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand 22,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand kaf 21,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 94,200 ریال -400 0.42% نمودار و آرشیو
ABS150 100,300 ریال 300 0.3% نمودار و آرشیو
Lale 1922 59,000 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 60,200 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖