ارسال پاسخ

چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ ۰۹:۵۹ تعداد نظرات: 0 تعداد بازدید: 430 Telegram

inpia.ir

گزارش مقایسه ای شش ماهه اول سال 1396 و 1395 در بورس کالای ایران

گزارش مقایسه ای حجم، عرضه و تقاضای مواد پلیمری در شش ماهه اول سال 1396 و 1395 در بورس کالای ایران را به همراه نمودار و تحلیل در لینک زیر بخوانید...

به گزارش اینپیا، متن گزارش مقایسه ای شش ماهه اول سال 1396 و 1395 در بورس کالای ایران به شرح زیر است: 

 

1.عرضه ها- ثبت کمترین حجم عرضه های ماهانه سال جاری در شهریور ماه

همانطور که در نمودار مشخص است، حجم عرضه های مواد پلیمری در شش ماه اول سال 96 برابر با یک میلیون و 995 هزار و 925 تن بوده که در مقایسه با حجم یک میلیون و 658 هزار و 481  تنی سال قبل افزایشی برابر با 337 هزار و 444 تن را نشان می دهد، که قابل توجه است.

 

در مرداد ماه حجم عرضه های سال جاری 126 هزار تن بیشتر از سال گذشته بوده است و اختلاف عرضه های دو سال باز هم بیشتر شده بود. اما در شهریور ماه سال جاری حجم عرضه ها به حدی کاهش یافت که از مدت مشابه سال گذشته هم کمتر شد.

 

 

آمار ماه های ابتدایی سال نشان از بهبود عرضه های سال جاری نسبت به سال گذشته داشت زیرا در سال جاری برای تمامی گریدها کف عرضه مصوب شده بود ولی به نظر می رسد در شهریور ماه کف عرضه ها برای تعدادی از گروه ها رعایت نشده است. در شهریور ماه اوضاع صادرات به کشورهایی مثل چین بسیار خوب بوده و قیمت های جهانی افزایش زیادی پیدا کردند در نتیجه به نظر می­رسد پتروشیمی ها در این ماه ترجیح دادند حجم بیشتری از محصولات تولیدی خود را در بازارهای صادراتی به فروش برسانند.  

 

 

همانطور که در نمودار مشخص است، در فروردین ماه حجم کل عرضه در سال 96 برابر با 282 هزار و 355 تن بود که در مقایسه با حجم 271 هزار و 868 تن بیش از 10 هزار تن افزایش را نشان می داد. حجم عرضه های دو سال در فروردین ماه بسیار به هم نزدیک بوده است.

 

در اردیبهشت ماه حجم کل عرضه های سال جاری برابر با 337 هزار و 879 تن است که نسبت به فروردین سال جاری 55 هزار تن بیشتر است. همچنین اگر این آمار نسبت به اردیبهشت 95 سنجیده شود مشاهده می شود که حجم عرضه های سال گذشته در این ماه 239 هزار و 522 تن بوده است و عرضه های سال جاری 98 هزار تن بیشتر از سال گذشته است.

 

افزایش حجم عرضه های ماهانه در سال 1396 در خرداد ماه نیز ادامه داشته و حجم عرضه ها با افزایش قابل توجه و 78 هزار تنی نسبت به اردیبهشت سال جاری مواجه شد که برابر با 24 درصد افزایش است. اگر حجم عرضه های خرداد سال جاری با خرداد سال 95 سنجیده شود مشاهده می شود که حجم عرضه های سال جاری 94 هزار تن بیشتر از مدت مشابه سال قبل است و از 322.354 تن در سال گذشته به 416.326 تن در سال جاری رسیده است.

 

حجم عرضه های تیر ماه سال جاری با وجود کاهش؛ 357 هزار تن بود که در مقایسه با حجم عرضه های تیر ماه سال گذشته 55 هزار تن افزایش را تجربه کرده است و برابر با 20 درصد افزایش عرضه است.

 

در مرداد ماه حجم عرضه ها نسبت به تیر ماه سال جاری افزایش 37 هزار تنی داشته است، این در حالی است که حجم عرضه ها در مرداد سال گذشته کاهش را تجربه کرده است. در کل حجم عرضه های مرداد سال جاری افزایشی 127 هزار تنی را داشته و از 237 هزار تن در سال گذشته به 364 هزار تن در سال جاری رسیده است.

 

در شهریور ماه حجم عرضه ها 98 هزار تن کاهش یافته و از 364 هزار تن به 266 هزار تن رسیده است، حجم عرضه ها نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز کاهش 47 هزار تنی را نشان می دهد و این برای اولین بار در سال جاری است که حجم عرضه های ماهانه امسال کمتر از سال کذشته بوده است.

 

2. تقاضا

همانطور که در نمودار مشخص است، حجم کل تقاضا در مجموع شش ماه اول سال جاری کمتر از سال گذشته است، به گونه ای که حجم کل تقاضا در شش ماه امسال دو میلیون و 848 هزار و 720  تن بوده که در مقایسه با حجم سه میلیون و 933 هزار و 752 تنی سال گذشته کاهشی بیش از یک میلیون تن را نشان می دهد، که قابل توجه است.

 

 

البته باید ذکر کرد که تفاوت تقاضا در فروردین ماه بین دو سال 96 و 95 برابر با 448 هزار تن بود، که بسیار قابل توجه بوده و بعد از انجام معاملات اردیبهشت ماه این تفاوت تقاضای دو سال به 290 هزار تن کاهش یافته بود، این اختلاف در خرداد ماه هم کاهش یافته و اختلاف بین حجم تقاضای سه ماهه اول دو سال به 229 هزار تن رسیده است، به عبارت دیگر یعنی حجم تقاضای خرداد سال جاری 61 هزار تن بیشتر از خرداد ماه سال گذشته بوده است.

 

در ادامه و در تیر ماه سال گذشته تقاضا به شدت افزایش پیدا کرده و بیش از 348 هزار تن از تقاضای تیر ماه سال جاری بیشتر بوده است که اختلاف بسیار فاحشی است و نشان از التهاب شدید بازار در تیر ماه سال گذشته دارد. اما حجم تقاضا در مرداد ماه سال گذشته بیشترین حجم تقاضا در کل سال 1395 بوده است و با وجود اینکه حجم تقاضا در مرداد ماه سال جاری نیز بیشترین حجم در 5 ماه ابتدایی سال بوده است، باز هم نسبت به مرداد سال گذشته 300 هزار تن کمتر بوده است.

 

 

 فروردین ماه: در این ماه حجم کل تقاضا در سال جاری برابر با 288 هزار و 674 تن بوده است که در مقایسه با حجم 737 هزار و 187 تنی فروردین 95 کاهشی 448 هزار تنی را نشان می دهد.

 

اردیبهشت ماه: حجم کل تقاضای اردیبهشت ماه سال جاری برابر با 440 هزار و 828 تن بوده که در مقایسه با حجم 283 هزار و 180 تنی اردیبهشت 95 افزایشی 157 هزار تنی داشته است. از طرفی هم نسبت به فروردین ماه سال جاری نیز رشدی 152 هزار تنی داشته است.

 

خرداد ماه: در این ماه روند صعودی تقاضا همچون ماه قبل و البته با شیب کمتری ادامه یافته است و تقاضا در خرداد ماه سال جاری نسبت به اردیبهشت 55 هزار تن افزایش داشته است و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایشی 62 هزار تنی داشته است تا اختلاف تقاضای دو سال باز هم کاهش یابد.

 

تیر ماه: در این ماه حجم تقاضا همانند حجم عرضه ها نسبت به خرداد ماه کاهش پیدا کرده و به 407 هزار تن رسید. در تیر ماه سال گذشته تقاضا بسیار زیاد بوده و برابر با 756 هزار تن است و نزدیک به 348 هزار تن بیشتر از تقاضای 407 هزار تنی تیر ماه سال جاری است که اختلاف بسیار فاحشی است و تنها خروجی آن افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها در سال گذشته است.

 

مرداد ماه: حجم تقاضا در این ماه بیش از 200 هزار تن افزایش را نسبت به تیر ماه نشان می دهد که نشان از جذابیت بیشتر بازار محصولات پتروشیمی در این ماه است. اما حجم تقاضا در مرداد ماه نسبت به مرداد ماه سال گذشته با وجود افزایش زیاد، 300 هزار تن کمتر است و از 925 هزار تن به 625 هزار تن رسیده است. این در حالی است که حجم عرضه ها در مرداد سال جاری 130 هزار تن بیشتر از سال گذشته است و همین امر سبب شده است که قیمت ها در مرداد ماه سال گذشته افزایش زیادی پیدا کند و در مرداد ماه سال جاری قیمت های معقول تری تجربه شود.

 

شهریور ماه: حجم تقاضا در این ماه 590 هزار تن بوده است، که نسبت به حجم 625 هزار تنی مرداد ماه 35 هزار تن کاهش داشته است. اگر حجم تقاضای این ماه با شهریور سال گذشته مقایسه شود، مشاهده می شود که تقاضا 297 هزار تن کمتر از سال گذشته بوده است که اختلاف بسیار بالایی است.

 

3. حجم معامله- نزدیک شدن حجم معاملات 6 ماهه اول دو سال 96 و95

 حجم کل معاملات در شش ماهه اول سال جاری برابر با یک میلیون و 281 هزار و 254  تن بوده است، که در مقایسه با حجم یک میلیون و 221 هزار و 414 تنی سال گذشته 60 هزار تن افزایش را نشان می دهد. این در حالی است که در فروردین ماه حجم معاملات سال گذشته 33 هزار تن بیشتر از سال جاری بود، این بدان معنی است که حجم معاملات سال جاری در اردیبهشت، خرداد و تیر ماه بیشتر از سال گذشته بوده تا  اختلاف بین دو سال افزایش یافته و به 64 هزار تن برسد که آمار بسیار مناسبی است.

 

 

این اختلاف در مرداد ماه به 114 هزار تن رسیده بود و بدین معناست که حجم معاملات در مرداد ماه 50 هزار تن بیشتر از سال گذشته بوده است. اما در شهریور ماه سال جاری حجم معاملات 55 هزار تن کمتر از سال گذشته بوده است، در نتیجه اختلاف بین دو سال کمتر شده و به 60 هزار تن رسیده است.  با توجه به اختلاف 337 هزار تنی حجم عرضه های دو سال این بیشتر بودن حجم معاملات در سال جاری کم است و نشان دهنده این موضوع است که بهبود زیادی در مصرف مواد پلیمری در سال جاری رخ نداده است.  

 

 

حجم کل معاملات در فروردین ماه سال 1396 برابر با 156 هزار و 946 تن بوده است، که در مقایسه با حجم معاملات 190 هزار و 108 تنی در سال 1395 کاهشی در حدود 33 هزار و 162 تن را نشان می دهد، که رقم نسبتا زیادی بوده است و برابر با بیش از 17 درصد کاهش بود، زیرا می توان گفت حجم معاملات تا حدودی مصرف واقعی را نشان می دهد.

 

در اردیبهشت ماه اوضاع به کلی تغییر پیدا کرد، بدین ترتیب حجم معاملات در اردیبهشت سال جاری برابر با 211 هزار و 663 تن بود که در مقایسه با فروردین ماه 54 هزار تن افزایش پیدا کرده است. اگر آمار نسبت به اردیبهشت سال گذشته سنجیده شود، 61 هزار و 208 تن افزایش را نشان می دهد، که بسیار قابل توجه است و 40 درصد افزایش را تجربه کرده است که بسیار مناسب است.

 

در خرداد ماه سال جاری روند رو به رشد حجم معاملات با شیب کمتری ادامه پیدا کرد و به 237 هزار و 159 تن رسید که نسبت به اردیبهشت ماه 25 هزار و 500 تن و برابر با 12 درصد افزایش را تجربه کرده است. حال اگر این میزان حجم معاملات با خرداد ماه سال گذشته مقایسه شود؛ مشخص می شود که حجم معاملات سال جاری نزدیک به 30 هزار تن بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. این آمار باز هم نشان از بهبود اوضاع بازار نسبت به سال گذشته دارد.

 

در تیر ماه سال جاری حجم معاملات برابر با 215 هزار تن بوده است که نسبت به خرداد سال جاری 22 هزار تن کاهش را نشان می دهد، ولی نکته مثبت این است که حجم معاملات با وجود کاهش باز هم نسبت به مدت مشابه در تیر ماه سال گذشته حدودا 7000 تن بیشتر است. البته با توجه به افزایش 55 هزار تنی عرضه ها نسبت به تیر ماه گذشته این میزان افزایش می توانست بیشتر هم باشد ولی به دلایلی چون رکود حاکم بر بازار حجم معاملات افزایش زیادی پیدا نکرده است. ولی باز هم می توان گفت که این مقدار حجم معامله برای یک ماه مناسب است.

 

در مرداد ماه سال جاری حجم معاملات برابر با 251 هزار و 887 تن بوده است که در مقایسه با حجم معاملات 201 هزار تنی مرداد ماه سال گذشته بیش از 50 هزار تن افزایش را نشان می دهد و این در حالی است که عرضه های دو سال اختلافی بالغ بر 130 هزار تن در این ماه داشته اند و حتی این اختلاف حجم معاملات می توانست بیشتر هم باشد.

 

در شهریور ماه سال جاری حجم معاملات برابر با 208 هزار و 557 تن بوده است که در مقایسه با مرداد ماه 43 هزار تن کاهش را نشان می دهد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز 55 هزار تن کاهش را تجربه کرده است که قابل توجه است. 

 

همانطور که مشاهده شد به طور کلی حجم عرضه های سال جاری بیش از 300 هزار تن بیشتر از سال گذشته بوده است و این در حالی است که حجم معاملات تنها 60 هزار تن بیشتر از سال گذشته است و بدین معنی است که در سال جاری وضعیت مصرف نهایی محصولات بهبود چندانی را نداشته است البته اگر این کاهش حجم عرضه های ماهانه ادامه دار باشد بعید نیست به زودی حجم معاملات سال جاری از سال گذشته نیز کمتر شود.


نظرات

دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖