ارسال پاسخ

اتصالات وحید

شنبه ۲۳ دى ۱۳۹۶ ۰۸:۵۳ تعداد نظرات: 0 تعداد بازدید: 382 Telegram

گزارش مقایسه ای نه ماهه معاملات محصولات پتروشیمی سال 1396 و 1395 در بورس کالا

همانطور که مشخص است؛ حجم عرضه در تمامی ماه های سال جاری به جز شهریور و آذر بیشتر از سال گذشته بوده است و این اتفاق بسیار مثبتی برای بازار محصولات پلیمری بوده است.
گزارش مقایسه ای نه ماهه معاملات محصولات پتروشیمی سال 1396 و 1395 در بورس کالا

به گزارش اینپیا؛ البته در آذر ماه هم حجم عرضه ها بار دیگر کمتر از میزان عرضه های سال گذشته شده است و این کاهش در مورد گریدهای پلی پروپیلن مشهودتر بود.

 


حجم تقاضا نیز جز در دو ماه اردیبهشت و خرداد در سایر ماه ها کمتر از حجم تقاضای ماهانه در سال گذشته بوده است و این مورد هم به نفع بازار بوده است؛ زیرا تنها خروجی تقاضای کاذب افزایش سطح عمومی قیمت هاست.

 


1. عرضه ها

همانطور که در نمودار مشخص است، حجم عرضه های مواد پلیمری در نه ماه اول سال 96 برابر با دو میلیون و 918 هزار و 396 تن بوده که در مقایسه با حجم دو میلیون و 476 هزار و 921 تنی سال قبل افزایشی برابر با 441 هزار و 475 تن را نشان می دهد، که قابل توجه است.

 

 

آمار ماه های ابتدایی سال نشان از بهبود عرضه های سال جاری نسبت به سال گذشته داشت، زیرا در سال جاری برای تمامی گریدها کف عرضه مصوب شده بود، ولی به نظر می رسد در شهریور ماه کف عرضه ها برای تعدادی از گروه ها رعایت نشده است.

 

در مهر ماه باز هم حجم عرضه ها در سال جاری بر عرضه های سال گذشته پیشی گرفت، در آبان ماه حجم عرضه ها افزایش بسیار مناسبی پیدا کرده و باعث شد اختلاف عرضه های دو سال بیشتر شود، در آذر ماه باز هم حجم عرضه های سال جاری 36 هزار تن کمتر از سال گذشته بوده است در نتیجه اختلاف بین دو سال کمتر شده است.

 


همانطور که در نمودار مشخص است، در فروردین ماه حجم کل عرضه در سال 96 برابر با 282 هزار و 355 تن بود که در مقایسه با حجم 271 هزار و 868 تن بیش از 10 هزار تن افزایش را نشان می داد. حجم عرضه های دو سال در فروردین ماه بسیار به هم نزدیک بوده است.


در اردیبهشت ماه حجم کل عرضه های سال جاری برابر با 337 هزار و 879 تن است که نسبت به فروردین سال جاری 55 هزار تن بیشتر است. همچنین اگر این آمار نسبت به اردیبهشت 95 سنجیده شود مشاهده می شود، که حجم عرضه های سال گذشته در این ماه 239 هزار و 522 تن بوده است و عرضه های سال جاری 98 هزار تن بیشتر از سال گذشته است.

 


افزایش حجم عرضه های ماهانه در سال 1396 در خرداد ماه نیز ادامه داشته و حجم عرضه ها با افزایش قابل توجه و 78 هزار تنی نسبت به اردیبهشت سال جاری مواجه شد که برابر با 24 درصد افزایش است. اگر حجم عرضه های خرداد سال جاری با خرداد سال 95 سنجیده شود مشاهده می شود که حجم عرضه های سال جاری 94 هزار تن بیشتر از مدت مشابه سال قبل است و از 322.354 تن در سال گذشته به 416.326 تن در سال جاری رسیده است.

 


حجم عرضه های تیر ماه سال جاری با وجود کاهش؛ 357 هزار تن بود که در مقایسه با حجم عرضه های تیر ماه سال گذشته 55 هزار تن افزایش را تجربه کرده است و برابر با 20 درصد افزایش عرضه است.

 

 

در مرداد ماه حجم عرضه ها نسبت به تیر ماه سال جاری افزایش 37 هزار تنی داشته است، این در حالی است که حجم عرضه ها در مرداد سال گذشته کاهش را تجربه کرده است. در کل حجم عرضه های مرداد سال جاری افزایشی 127 هزار تنی را داشته و از 237 هزار تن در سال گذشته به 364 هزار تن در سال جاری رسیده است.

 


در شهریور ماه حجم عرضه ها 98 هزار تن کاهش یافته و از 364 هزار تن به 266 هزار تن رسیده است، حجم عرضه ها نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز کاهش 47 هزار تنی را نشان می دهد و این برای اولین بار در سال جاری بود، که حجم عرضه های ماهانه امسال کمتر از سال گذشته بوده است.

 


در مهر ماه حجم عرضه های سال جاری افزایش اندکی ر ا نسبت به شهریور ماه تجربه کرد ولی به دلیل کاهش شدید حجم عرضه های در مهر ماه سال گذشته، به میزان 41 هزار تن بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

 


در آبان ماه باز هم حجم عرضه ها افزایش خوبی را تجربه کرده است و بیش از 70 هزار تن افزایش را نسبت به حجم عرضه های مهر ماه سال جاری تجربه کرده است. همچنین حجم عرضه های آبان سال جاری بیش از 98 هزار تن بیشتر از حجم عرضه های آبان 1395 بوده و برابر با 344 هزار و 256 تن بوده است که بسیار مناسب بوده است.

 


در آذر ماه باز هم حجم عرضه ها برای دومین بار در سال جاری کمتر از سال گذشته شد، در نتیجه جچم معاملات از 343 هزار تن در سال قبل به 307 هزار تن در سال جاری رسیده است.

 


2. تقاضا
همانطور که در نمودار مشخص است، حجم کل تقاضا در مجموع نه ماه اول سال جاری کمتر از سال گذشته است، به گونه ای که حجم کل تقاضا در نه ماه امسال چهار میلیون و 439 هزار و 755 تن بوده که در مقایسه با حجم 6 میلیون و 7 هزار و 738 تنی سال گذشته کاهشی یک میلیون و 567 هزار تنی را نشان می دهد، که قابل توجه است.

 

 

البته باید ذکر کرد که تفاوت تقاضا در شش ماهه ابتدایی سال برابر با یک میلیون و 85 هزار تن بوده است ولی این اختلاف در ماه های مهر و آبان 258 هزار تن بیشتر شده است زیرا تقاضای مواد پلیمری در سال گذشته همچنان بیشتر از سال جاری بوده است.

 

البته در آبان ماه سال جاری سقف محدوده نوسان پلی پروپیلن ها برداشته شد که در کاهش بیشتر تقاضا در سال جاری تاثیر فراوانی داشت. این اختلاف در آذر ماه باز هم بیشتر شده است.

 


فروردین ماه: در این ماه حجم کل تقاضا در سال جاری برابر با 288 هزار و 674 تن بوده است که در مقایسه با حجم 737 هزار و 187 تنی فروردین 95 کاهشی 448 هزار تنی را نشان می دهد.


اردیبهشت ماه: حجم کل تقاضای اردیبهشت ماه سال جاری برابر با 440 هزار و 828 تن بوده که در مقایسه با حجم 283 هزار و 180 تنی اردیبهشت 95 افزایشی 157 هزار تنی داشته است. از طرفی هم نسبت به فروردین ماه سال جاری نیز رشدی 152 هزار تنی داشته است.


خرداد ماه: در این ماه روند صعودی تقاضا همچون ماه قبل و البته با شیب کمتری ادامه یافته است و تقاضا در خرداد ماه سال جاری نسبت به اردیبهشت 55 هزار تن افزایش داشته است و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایشی 62 هزار تنی داشته است تا اختلاف تقاضای دو سال باز هم کاهش یابد.


تیر ماه: در این ماه حجم تقاضا همانند حجم عرضه ها نسبت به خرداد ماه کاهش پیدا کرده و به 407 هزار تن رسید. در تیر ماه سال گذشته تقاضا بسیار زیاد بوده و برابر با 756 هزار تن است و نزدیک به 348 هزار تن بیشتر از تقاضای 407 هزار تنی تیر ماه سال جاری است که اختلاف بسیار فاحشی است و تنها خروجی آن افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها در سال گذشته است.

 


مرداد ماه: حجم تقاضا در این ماه بیش از 200 هزار تن افزایش را نسبت به تیر ماه نشان می دهد که نشان از جذابیت بیشتر بازار محصولات پتروشیمی در این ماه است. اما حجم تقاضا در مرداد ماه نسبت به مرداد ماه سال گذشته با وجود افزایش زیاد، 300 هزار تن کمتر است و از 925 هزار تن به 625 هزار تن رسیده است.

 

این در حالی است که حجم عرضه ها در مرداد سال جاری 130 هزار تن بیشتر از سال گذشته است و همین امر سبب شده است که قیمت ها در مرداد ماه سال گذشته افزایش زیادی پیدا کند و در مرداد ماه سال جاری قیمت های معقول تری تجربه شود.


شهریور ماه: حجم تقاضا در این ماه 590 هزار تن بوده است، که نسبت به حجم 625 هزار تنی مرداد ماه 35 هزار تن کاهش داشته است. اگر حجم تقاضای این ماه با شهریور سال گذشته مقایسه شود، مشاهده می شود که تقاضا 297 هزار تن کمتر از سال گذشته بوده است که اختلاف بسیار بالایی است.

 


مهر ماه: حجم تقاضا در این ماه برابر با 582 هزار تن بوده که در مقایسه با حجم 664 هزار تنی در مهر ماه 1395 کاهشی 82 هزار تنی را نشان می دهد.

 


آبان ماه: تقاضا در این ماه بعد از برداشته شدن سقف نوسان نرخ گروه پلی پروپیلن کاهش پیدا کرد و با 62 هزار تن کاهش نسبت به مهر ماه به 520 هزار تن رسید. حجم تقاضا در این ماه نسبت به حجم تقاضا در آبان ماه سال گذشته نیز کاهشی 177 هزار تنی را نشان می دهد.


آذرماه: حجم تقاضا در آذر ماه 487 هزار تن بوده که در مقایسه با حجم تقاضای 712 هزار تنی سال 1395 کاهشی 225 هزار تنی را نشان می دهد.


3. حجم معامله

حجم کل معاملات در نه ماهه اول سال جاری برابر با دو میلیون و 14 هزار و 684 تن بوده است، که در مقایسه با حجم یک میلیون و 933 هزار و 278 تنی سال گذشته، 81 هزار تن افزایش را نشان می دهد. این در حالی است که در شش ماهه اول سال حجم معاملات سال جاری 60 هزار تن بیشتر از حجم معاملات 6 ماهه اول سال گذشته بود.

 

 

در مهر ماه سال جاری حجم معاملات 2 هزار تن بیشتر از سال گذشته بوده و در آبان ماه سال جاری حجم معاملات 29 هزار تن بیشتر از سال گذشته بوده است، اما در آذر ماه حجم معاملات نسبت به سال گذشته 34 هزار تن کاهش را نشان داده و در نتیجه اختلاف بین دو سال به 81 هزار تن رسیده است.

 


حجم کل معاملات در فروردین ماه سال 1396 برابر با 156 هزار و 946 تن بوده است، که در مقایسه با حجم معاملات 190 هزار و 108 تنی در سال 1395 کاهشی در حدود 33 هزار و 162 تن را نشان می دهد، که رقم نسبتا زیادی بوده است و برابر با بیش از 17 درصد کاهش بود، زیرا می توان گفت حجم معاملات تا حدودی مصرف واقعی را نشان می دهد.


در اردیبهشت ماه اوضاع به کلی تغییر پیدا کرد، بدین ترتیب حجم معاملات در اردیبهشت سال جاری برابر با 211 هزار و 663 تن بود که در مقایسه با فروردین ماه 54 هزار تن افزایش پیدا کرده است. اگر آمار نسبت به اردیبهشت سال گذشته سنجیده شود، 61 هزار و 208 تن افزایش را نشان می دهد، که بسیار قابل توجه است و 40 درصد افزایش را تجربه کرده است که بسیار مناسب است.

 


در خرداد ماه سال جاری روند رو به رشد حجم معاملات با شیب کمتری ادامه پیدا کرد و به 237 هزار و 159 تن رسید که نسبت به اردیبهشت ماه 25 هزار و 500 تن و برابر با 12 درصد افزایش را تجربه کرده است. حال اگر این میزان حجم معاملات با خرداد ماه سال گذشته مقایسه شود؛ مشخص می شود که حجم معاملات سال جاری نزدیک به 30 هزار تن بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.


در تیر ماه سال جاری حجم معاملات برابر با 215 هزار تن بوده است، که نسبت به خرداد سال جاری 22 هزار تن کاهش را نشان می دهد، ولی نکته مثبت این است که حجم معاملات با وجود کاهش باز هم نسبت به مدت مشابه در تیر ماه سال گذشته حدودا 7000 تن بیشتر است.

 

البته با توجه به افزایش 55 هزار تنی عرضه ها نسبت به تیر ماه گذشته این میزان افزایش می توانست بیشتر هم باشد ولی به دلایلی چون رکود حاکم بر بازار حجم معاملات افزایش زیادی پیدا نکرده است. ولی باز هم می توان گفت که این مقدار حجم معامله برای یک ماه مناسب است.


در مرداد ماه سال جاری حجم معاملات برابر با 251 هزار و 887 تن بوده است که در مقایسه با حجم معاملات 201 هزار تنی مرداد ماه سال گذشته بیش از 50 هزار تن افزایش را نشان می دهد و این در حالی است که عرضه های دو سال اختلافی بالغ بر 130 هزار تن در این ماه داشته اند و حتی این اختلاف حجم معاملات می توانست بیشتر هم باشد.

 


در شهریور ماه سال جاری حجم معاملات برابر با 208 هزار و 557 تن بوده است، که در مقایسه با مرداد ماه 43 هزار تن کاهش را نشان می دهد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز 55 هزار تن کاهش را تجربه کرده است که قابل توجه است.

 


در مهر ماه سال جاری حجم معاملات برابر با 210 هزار و 940 تن بوده است، که در مقایسه با شهریور ماه تنها 2 هزار تن افزایش داشته است و نسبت به مهر ماه 1395 نیز نزدیک به 2 هزار تن افزایش را نشان می دهد.

 


در آبان ماه حجم معاملات افزایش خوبی پیدا کرده است و از 210 هزار تن در مهر ماه به 274 هزار تن رسیده است تا 64 هزار تن افزایش را تجربه کرده باشد، همچنین این حجم معاملات نسبت به آبان ماه سال گذشته نیز 53 هزار تن افزایش را نشان می دهد که قابل توجه است و نشان از بهبود اوضاع معاملاتی در آبان ماه سال جاری نسبت به سال گذشته دارد.

 


در آذر ماه حجم معاملات نسبت به آبان ماه کاهش یافته و به 248 هزار تن رسیده است، همچنین اگر حجم معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته مقایسه شود، مشاهده می شود که حجم معاملات 34 هزار تن کاهش یافته است و نشان از بد تر بودن روند معاملات در این ماه دارد. البته با توجه به اینکه حجم عرضه ها در این ماه 36 هزار تن کاهش داشته است کاهش 34 هزار تنی حجم معاملات طبیعی بوده است.


نظرات

دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ دى ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 109,000 ریال 1000 0.92% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 113,000 ریال 4500 3.98% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 112,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 110,700 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,500 ریال -1500 1.26% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 114,500 ریال 500 0.44% نمودار و آرشیو
5110 108,000 ریال 500 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,500 ریال 1000 0.92% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 105,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 107,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 99,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 99,500 ریال 500 0.5% نمودار و آرشیو
Lf190 99,000 ریال 500 0.51% نمودار و آرشیو
22B02 100,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 97,500 ریال 500 0.51% نمودار و آرشیو
Hi500 98,000 ریال -1000 1.01% نمودار و آرشیو
2420h 102,000 ریال 4000 3.92% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 97,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 105,000 ریال 500 0.48% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 111,500 ریال 3000 2.69% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G 132,500 ریال 2500 1.89% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 134,000 ریال 1500 1.12% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 133,000 ریال 2500 1.88% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 96,500 ریال 500 0.52% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 124,500 ریال 500 0.4% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 114,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 pet 153,500 ریال -3500 2.23% نمودار و آرشیو
785 pet 153,000 ریال نمودار و آرشیو
821 pet 159,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand 132,500 ریال نمودار و آرشیو
552R Maroun 132,500 ریال 2000 1.51% نمودار و آرشیو
510L Jam 133,500 ریال 1500 1.12% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 133,500 ریال 1500 1.12% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 250,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 131,000 ریال 7000 5.34% نمودار و آرشیو
MR230 127,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 127,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR 340 145,000 ریال نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 84,400 ریال 400 0.47% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 84,900 ریال 900 1.06% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 85,200 ریال 900 1.06% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 83,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 83,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 84,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 162,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 143,500 ریال 500 0.35% نمودار و آرشیو
ABS 10415 189,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10720 189,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 96,500 ریال 500 0.52% نمودار و آرشیو
1922 Arya 96,500 ریال نمودار و آرشیو
BL4 jam 110,000 ریال نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 112,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
S 5000 101,500 ریال 1700 1.67% نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖