ارسال پاسخ

اتصالات وحید

شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۴:۲۶ تعداد نظرات: 0 تعداد بازدید: 419 Telegram

inpia.ir

گزارش مقایسه ای 12 ماهه معاملات محصولات پتروشیمی سال 1396 و 1395 در بورس کالای ایران

حجم عرضه در تمامی ماه های سال جاری به جز شهریور و آذر بیشتر از سال گذشته بوده است و این اتفاق بسیار مثبتی برای بازار محصولات پلیمری بوده است.

 

همانطور که مشخص است؛ حجم عرضه در تمامی ماه های سال جاری به جز شهریور و آذر بیشتر از سال گذشته بوده است و این اتفاق بسیار مثبتی برای بازار محصولات پلیمری بوده است. در شهریور ماه هم به دلیل رشد قابل توجه تقاضا و صادرات به کشور چین عرضه ها در بازار داخلی کاهش زیادی پیدا کرد به حدی که برای اولین بار از میزان عرضه های ماهانه سال گذشته کمتر شد. البته در آذر ماه هم حجم عرضه ها بار دیگر کمتر از میزان عرضه های سال گذشته شده است و این کاهش در مورد گریدهای پلی پروپیلن مشهودتر بود.

 

حجم تقاضا نیز جز در سه ماه اردیبهشت، خرداد و اسفند در سایر ماه ها کمتر از حجم تقاضای ماهانه در سال گذشته بوده است و این مورد هم به نفع بازار بوده است؛ زیرا تنها خروجی تقاضای کاذب افزایش سطح عمومی قیمت هاست.

 

  1. عرضه ها

 

 

همانطور که در نمودار مشخص است، حجم عرضه های مواد پلیمری در 12 ماه اول سال 96 برابر با چهار میلیون و 62 هزار و 927 تن بوده که در مقایسه با حجم سه میلیون و 463 هزار و 958 تنی سال قبل افزایشی برابر با 598 هزار و 969 تن را نشان می دهد، که قابل توجه است. آمار ماه های ابتدایی سال نشان از بهبود عرضه های سال جاری نسبت به سال گذشته داشت، زیرا در سال جاری برای تمامی گریدها کف عرضه مصوب شده بود، ولی به نظر می رسد در شهریور ماه کف عرضه ها برای تعدادی از گروه ها رعایت نشده است. در مهر ماه باز هم حجم عرضه ها در سال جاری بر عرضه های سال گذشته پیشی گرفت، در آبان ماه حجم عرضه ها افزایش بسیار مناسبی پیدا کرده و باعث شد اختلاف عرضه های دو سال بیشتر شود، در آذر ماه باز هم حجم عرضه های سال جاری 36 هزار تن کمتر از سال گذشته بوده است در نتیجه اختلاف بین دو سال کمتر شده است. البته در دی ماه بار دیگر حجم عرضه ها افزایش یافته و 37 هزار تن بیشتر از سال گذشت بوده تا اختلاف بین عرضه های دو سال بار دیگر بیشتر شود. در دو ماه پایانی سال نیز حجم عرضه ها بالاتر از سال گذشته بوده است و در بهمن ماه 32 هزار تن و در اسفند ماه بیش از 100 هزار تن عرضه های سال جاری بیشتر بوده است.

 

 

همانطور که در نمودار مشخص است، در 5 ماهه اول سال حجم عرضه های سال جاری بیشتر از پنج ماهه اول سال 1395 بوده است. در شهریور ماه حجم عرضه های سال جاری به دلایلی همچون افزایش صادرات به کشور چین کاهش یافته و از مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده است.

 

در مهر ماه حجم عرضه های سال جاری افزایش اندکی ر ا نسبت به شهریور ماه تجربه کرد ولی به دلیل کاهش شدید حجم عرضه های در مهر ماه سال گذشته، به میزان 41 هزار تن بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

 

در آبان ماه باز هم حجم عرضه ها افزایش خوبی را تجربه کرده است و بیش از 70 هزار تن افزایش را نسبت به حجم عرضه های مهر ماه سال جاری تجربه کرده است. همچنین حجم عرضه های آبان سال جاری بیش از 98 هزار تن بیشتر از حجم عرضه های آبان 1395 بوده و برابر با 344 هزار و 256 تن بوده است که بسیار مناسب است.

 

در آذر ماه باز هم حجم عرضه ها برای دومین بار در سال جاری کمتر از سال گذشته شد، در نتیجه حجم عرضه ها از 343 هزار تن در سال قبل به 307 هزار تن در سال جاری رسیده است.

 

در دی ماه با وجود کاهش مجدد حجم عرضه ها نسبت به آذر ماه به دلیل کاهش شدید حجم عرضه ها در دی ماه سال گذشته، عرضه های امسال حدودا 37 هزار تن بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است و از 235 هزار تن به 272 هزار تن رسیده است. در ماه های آذر و دی ماه حجم صادرات پتروشیمی ها به کشور چین با قدرت ادامه داشته و در نتیجه حجم عرضه های بازار داخلی کاهشی بوده است.

 

در بهمن و اسفند ماه هر دو سال حجم عرضه ها رشد خوبی داشته است ولی میزان افزایش عرضه ها در ماه های پایانی سال 1396 بیشتر از سال گذشته بوده است، بدین ترتیب حجم عرضه های بهمن و اسفند سال جاری به ترتیب برابر با 350 هزار تن و 534 هزار تن بوده که در مقایسه با حجم های 317 هزار تنی و 433 هزار تنی سال گذشته به ترتیب 33 هزار تن و 101 هزار تن افزایش را نشان می دهد.

 

  1. تقاضا

 

 

همانطور که در نمودار مشخص است، حجم کل تقاضا در مجموع 12 ماه اول سال جاری کمتر از سال گذشته است، به گونه ای که حجم کل تقاضا در 12 ماه امسال پنج میلیون و 952 هزار و 296  تن بوده که در مقایسه با حجم هفت میلیون و 440 هزار و 351 تنی سال گذشته کاهشی یک میلیون و 488 هزار تنی را نشان می دهد، که قابل توجه است. البته باید ذکر کرد که تفاوت تقاضا در شش ماهه ابتدایی سال برابر با یک میلیون و 85 هزار تن بوده است ولی این اختلاف در ماه های مهر و آبان 258 هزار تن بیشتر شده است، زیرا تقاضای مواد پلیمری در سال گذشته همچنان بیشتر از سال جاری بوده است. البته در آبان ماه سال جاری سقف محدوده نوسان پلی پروپیلن ها برداشته شد که در کاهش بیشتر تقاضا در سال جاری تاثیر فراوانی داشت. این اختلاف در آذر  و دی ماه  باز هم بیشتر شده است. در ماه های بهمن و اسفند تفاضا بیشتر شده است و در اسفند ماه حجم تقاضا در سال جاری بیش از 200 هزار تن بیشتر از سال گذشته بوده است.

 

 

 

همانطور که مشخص است، در 6 ماهه اول تنها در ماه های اردیبهشت و خرداد تقاضای سال جاری بیشتر از سال گذشته بوده است و در سایر ماه ها تقاضای سال جاری کمتر از سال گذشته بوده است.

 

مهر ماه: حجم تقاضا در این ماه برابر با 582 هزار تن بوده که در مقایسه با حجم 664 هزار تنی در مهر ماه 1395 کاهشی 82 هزار تنی را نشان می دهد.

آبان ماه: تقاضا در این ماه بعد از برداشته شدن سقف نوسان نرخ گروه پلی پروپیلن کاهش پیدا کرد و با 62 هزار تن کاهش نسبت به مهر ماه به 520 هزار تن رسید. حجم تقاضا در این ماه نسبت به حجم تقاضا در آبان ماه سال گذشته نیز کاهشی 177 هزار تنی را نشان می دهد.

آذرماه: حجم تقاضا در آذر ماه 487 هزار تن بوده که در مقایسه با حجم تقاضای 712 هزار تنی سال 1395 کاهشی 225 هزار تنی را نشان می دهد.

دی ماه: در دی ماه سال جاری کل حجم تقاضا برابر با 395 هزار و 680 تن بوده که در مقایسه با حجم 468 هزار و 739 تنی سال گذشته 73 هزار تن کاهش را نشان می دهد.

بهمن ماه: در بهمن ماه سال جاری حجم تقاضا برابر با 537 هزار و 389 تن بوده که در مقایسه یا حجم 590 هزار تنی سال گذشته کاهشی 52 هزار تنی را نشان می دهد.

اسفند ماه: در آخرین ماه از سال 1396 حجم تقاضا رشد بسیار قابل توجهی پیدا کرده بود و به 588 هزار تن رسیده بود و در مقایسه با حجم 373 هزار تنی سال گذشته 215 هزار تن افزایش را نشان می دهد گه رقم قابل توجهی است و دلیل اصلی این موضوع این است که در این سال له دلیل افزایش شدید نرخ دلار بازار معاملات محصولات پلیمری رونق فراوانی یافته بود.

 

  1. حجم معامله

 

 

 حجم کل معاملات در 12 ماهه اول سال جاری برابر با دو میلیون و 903 هزار و 884  تن بوده است، که در مقایسه با حجم دو میلیون و 483 هزار و 109 تنی سال گذشته، 420 هزار تن افزایش را نشان می دهد که بسیار قابل توجه است. این در حالی است که در شش ماهه اول سال حجم معاملات سال جاری 60 هزار تن بیشتر از حجم معاملات 6 ماهه اول سال گذشته بود. در مهر ماه سال جاری حجم معاملات 2 هزار تن بیشتر از سال گذشته بوده و در آبان ماه سال جاری حجم معاملات 29 هزار تن بیشتر از سال گذشته بوده است، اما در آذر ماه حجم معاملات نسبت به سال گذشته 34 هزار تن کاهش را نشان داده و در نتیجه اختلاف بین دو سال به 81 هزار تن رسیده است. البته در دی ماه سال جاری حجم معاملات 51 هزار تن بیشتر از حجم معاملات دی ماه سال گذشته بوده است. در بهمن ماه حجم معاملات سال جاری 35 هزار تن بیشتر از یهمن سال گذشته بوده است و در اسفند ماه حجم معاملات در سال جاری رونق بسیار زیادی پیدا کرده و به 433 هزار تن رسیده است که 260 هزار تن بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته است.

 

 

در شش ماهه اول سال جز در فروردین و شهریور ماه در سایر ماه ها حجم معاملات سال جاری بیشتر از سال گذشته بوده است و این نشان از بهبود روند معاملاتی محصولات پلیمری در نیمه اول سال جاری نسبت به سال گذشته دارد.

در مهر ماه سال جاری حجم معاملات برابر با 210 هزار و 940 تن بوده است، که در مقایسه با شهریور ماه تنها 2 هزار تن افزایش داشته است و نسبت به مهر ماه 1395 نیز نزدیک به 2 هزار تن افزایش را نشان می دهد.

در آبان ماه حجم معاملات افزایش خوبی پیدا کرده است و از 210 هزار تن در مهر ماه به 274 هزار تن رسیده است تا 64 هزار تن افزایش را تجربه کرده باشد، همچنین این حجم معاملات نسبت به آبان ماه سال گذشته نیز 53 هزار تن افزایش را نشان می دهد که قابل توجه است و نشان از بهبود اوضاع معاملاتی در آبان ماه سال جاری نسبت به سال گذشته دارد.

در آذر ماه حجم معاملات نسبت به آبان ماه کاهش یافته و به 248 هزار تن رسیده است، همچنین اگر حجم معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته مقایسه شود، مشاهده می شود که حجم معاملات 34 هزار تن کاهش یافته است و نشان از بد تر بودن روند معاملات در این ماه دارد. البته با توجه به اینکه حجم عرضه ها در این ماه 36 هزار تن کاهش داشته است کاهش 34 هزار تنی حجم معاملات طبیعی بوده است.

در دی ماه حجم معاملات نسبت به آذر ماه کاهش یافته ولی به دلیل کاهش شدید حجم معاملات در دی ماه 1395 باز هم حجم معاملات سال جاری نسبت به دی ماه سال گذشته بیشتر بوده است. بدین ترتیب حجم معاملات در دی ماه سال جاری 213 هزار و 986 تن بوده که در مقایسه با حجم 162هزار و 99 تنی دی ماه سال گذشته افزایشی 51 هزار و 887 تنی را نشان می دهد که افزایشی بسیار قابل توجه است.

در بهمن ماه سال جاری حجم معاملات اندکی صعودی بوده و 36 هزار تن افزایش را نسبت به دی ماه داشته است، همچنین نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نیز 36 هزار تن بیشتر بوده است.

در اسفند ماه سال جاری حجم معاملات تحت تاثیر افزایش شدید نرخ دلار افزایش بسیار خوبی پیدا کرده است و بعد از 184 هزار تن افزایش به 433 هزار تن رسیده است که بیشترین میزان در کل سال 1396 بوده و به نوعی رکوردی جدید می باشد زیرا تا به حال این میزان حجم معاملات در یک ماه تجربه نشده است. همچنین اگر این مقدار با حجم معاملات در اسفند سال گذشته سنجیده شود مشاهده می شود که حجم معاملات در اسفند سال جاری 260 هزار تن بیشتر از سال گذشته بوده است که اختلاف بسیار فاحشی است.

 /سیدجواد موسوی، کارشناس بورس


نظرات

دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 136,000 ریال 6000 4.41% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 132,000 ریال 1000 0.76% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 131,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 136,000 ریال 3000 2.21% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 136,000 ریال 4000 2.94% نمودار و آرشیو
5110 138,000 ریال 8500 6.16% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 136,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 135,000 ریال 7000 5.19% نمودار و آرشیو
0075 - نمودار و آرشیو
020 140,000 ریال 12000 8.57% نمودار و آرشیو
Lf190 131,000 ریال 5000 3.82% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 169,000 ریال 9000 5.33% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 158,000 ریال 8000 5.06% نمودار و آرشیو
2420h 131,000 ریال نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 132,000 ریال 7000 5.3% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 131,000 ریال 7000 5.34% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 144,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 170,000 ریال 31000 18.24% نمودار و آرشیو
C30s 187,000 ریال 1000 0.53% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 148,000 ریال 8000 5.41% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 148,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 136,000 ریال 3000 2.21% نمودار و آرشیو
1551 122,000 ریال 2000 1.64% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 145,000 ریال 6000 4.14% نمودار و آرشیو
510L Jam 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 140,000 ریال 5000 3.57% نمودار و آرشیو
RP340 190,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 130,000 ریال 1000 0.77% نمودار و آرشیو
MR230 187,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L 126,000 ریال نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 168,000 ریال 2000 1.19% نمودار و آرشیو
ABS150 167,000 ریال 1000 0.6% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو
ZR 340 178,000 ریال نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖