ارسال پاسخ

اتصالات وحید

شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۴:۲۶ تعداد نظرات: 0 تعداد بازدید: 655 Telegram

inpia.ir

گزارش مقایسه ای 12 ماهه معاملات محصولات پتروشیمی سال 1396 و 1395 در بورس کالای ایران

حجم عرضه در تمامی ماه های سال جاری به جز شهریور و آذر بیشتر از سال گذشته بوده است و این اتفاق بسیار مثبتی برای بازار محصولات پلیمری بوده است.

 

همانطور که مشخص است؛ حجم عرضه در تمامی ماه های سال جاری به جز شهریور و آذر بیشتر از سال گذشته بوده است و این اتفاق بسیار مثبتی برای بازار محصولات پلیمری بوده است. در شهریور ماه هم به دلیل رشد قابل توجه تقاضا و صادرات به کشور چین عرضه ها در بازار داخلی کاهش زیادی پیدا کرد به حدی که برای اولین بار از میزان عرضه های ماهانه سال گذشته کمتر شد. البته در آذر ماه هم حجم عرضه ها بار دیگر کمتر از میزان عرضه های سال گذشته شده است و این کاهش در مورد گریدهای پلی پروپیلن مشهودتر بود.

 

حجم تقاضا نیز جز در سه ماه اردیبهشت، خرداد و اسفند در سایر ماه ها کمتر از حجم تقاضای ماهانه در سال گذشته بوده است و این مورد هم به نفع بازار بوده است؛ زیرا تنها خروجی تقاضای کاذب افزایش سطح عمومی قیمت هاست.

 

  1. عرضه ها

 

 

همانطور که در نمودار مشخص است، حجم عرضه های مواد پلیمری در 12 ماه اول سال 96 برابر با چهار میلیون و 62 هزار و 927 تن بوده که در مقایسه با حجم سه میلیون و 463 هزار و 958 تنی سال قبل افزایشی برابر با 598 هزار و 969 تن را نشان می دهد، که قابل توجه است. آمار ماه های ابتدایی سال نشان از بهبود عرضه های سال جاری نسبت به سال گذشته داشت، زیرا در سال جاری برای تمامی گریدها کف عرضه مصوب شده بود، ولی به نظر می رسد در شهریور ماه کف عرضه ها برای تعدادی از گروه ها رعایت نشده است. در مهر ماه باز هم حجم عرضه ها در سال جاری بر عرضه های سال گذشته پیشی گرفت، در آبان ماه حجم عرضه ها افزایش بسیار مناسبی پیدا کرده و باعث شد اختلاف عرضه های دو سال بیشتر شود، در آذر ماه باز هم حجم عرضه های سال جاری 36 هزار تن کمتر از سال گذشته بوده است در نتیجه اختلاف بین دو سال کمتر شده است. البته در دی ماه بار دیگر حجم عرضه ها افزایش یافته و 37 هزار تن بیشتر از سال گذشت بوده تا اختلاف بین عرضه های دو سال بار دیگر بیشتر شود. در دو ماه پایانی سال نیز حجم عرضه ها بالاتر از سال گذشته بوده است و در بهمن ماه 32 هزار تن و در اسفند ماه بیش از 100 هزار تن عرضه های سال جاری بیشتر بوده است.

 

 

همانطور که در نمودار مشخص است، در 5 ماهه اول سال حجم عرضه های سال جاری بیشتر از پنج ماهه اول سال 1395 بوده است. در شهریور ماه حجم عرضه های سال جاری به دلایلی همچون افزایش صادرات به کشور چین کاهش یافته و از مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده است.

 

در مهر ماه حجم عرضه های سال جاری افزایش اندکی ر ا نسبت به شهریور ماه تجربه کرد ولی به دلیل کاهش شدید حجم عرضه های در مهر ماه سال گذشته، به میزان 41 هزار تن بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

 

در آبان ماه باز هم حجم عرضه ها افزایش خوبی را تجربه کرده است و بیش از 70 هزار تن افزایش را نسبت به حجم عرضه های مهر ماه سال جاری تجربه کرده است. همچنین حجم عرضه های آبان سال جاری بیش از 98 هزار تن بیشتر از حجم عرضه های آبان 1395 بوده و برابر با 344 هزار و 256 تن بوده است که بسیار مناسب است.

 

در آذر ماه باز هم حجم عرضه ها برای دومین بار در سال جاری کمتر از سال گذشته شد، در نتیجه حجم عرضه ها از 343 هزار تن در سال قبل به 307 هزار تن در سال جاری رسیده است.

 

در دی ماه با وجود کاهش مجدد حجم عرضه ها نسبت به آذر ماه به دلیل کاهش شدید حجم عرضه ها در دی ماه سال گذشته، عرضه های امسال حدودا 37 هزار تن بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است و از 235 هزار تن به 272 هزار تن رسیده است. در ماه های آذر و دی ماه حجم صادرات پتروشیمی ها به کشور چین با قدرت ادامه داشته و در نتیجه حجم عرضه های بازار داخلی کاهشی بوده است.

 

در بهمن و اسفند ماه هر دو سال حجم عرضه ها رشد خوبی داشته است ولی میزان افزایش عرضه ها در ماه های پایانی سال 1396 بیشتر از سال گذشته بوده است، بدین ترتیب حجم عرضه های بهمن و اسفند سال جاری به ترتیب برابر با 350 هزار تن و 534 هزار تن بوده که در مقایسه با حجم های 317 هزار تنی و 433 هزار تنی سال گذشته به ترتیب 33 هزار تن و 101 هزار تن افزایش را نشان می دهد.

 

  1. تقاضا

 

 

همانطور که در نمودار مشخص است، حجم کل تقاضا در مجموع 12 ماه اول سال جاری کمتر از سال گذشته است، به گونه ای که حجم کل تقاضا در 12 ماه امسال پنج میلیون و 952 هزار و 296  تن بوده که در مقایسه با حجم هفت میلیون و 440 هزار و 351 تنی سال گذشته کاهشی یک میلیون و 488 هزار تنی را نشان می دهد، که قابل توجه است. البته باید ذکر کرد که تفاوت تقاضا در شش ماهه ابتدایی سال برابر با یک میلیون و 85 هزار تن بوده است ولی این اختلاف در ماه های مهر و آبان 258 هزار تن بیشتر شده است، زیرا تقاضای مواد پلیمری در سال گذشته همچنان بیشتر از سال جاری بوده است. البته در آبان ماه سال جاری سقف محدوده نوسان پلی پروپیلن ها برداشته شد که در کاهش بیشتر تقاضا در سال جاری تاثیر فراوانی داشت. این اختلاف در آذر  و دی ماه  باز هم بیشتر شده است. در ماه های بهمن و اسفند تفاضا بیشتر شده است و در اسفند ماه حجم تقاضا در سال جاری بیش از 200 هزار تن بیشتر از سال گذشته بوده است.

 

 

 

همانطور که مشخص است، در 6 ماهه اول تنها در ماه های اردیبهشت و خرداد تقاضای سال جاری بیشتر از سال گذشته بوده است و در سایر ماه ها تقاضای سال جاری کمتر از سال گذشته بوده است.

 

مهر ماه: حجم تقاضا در این ماه برابر با 582 هزار تن بوده که در مقایسه با حجم 664 هزار تنی در مهر ماه 1395 کاهشی 82 هزار تنی را نشان می دهد.

آبان ماه: تقاضا در این ماه بعد از برداشته شدن سقف نوسان نرخ گروه پلی پروپیلن کاهش پیدا کرد و با 62 هزار تن کاهش نسبت به مهر ماه به 520 هزار تن رسید. حجم تقاضا در این ماه نسبت به حجم تقاضا در آبان ماه سال گذشته نیز کاهشی 177 هزار تنی را نشان می دهد.

آذرماه: حجم تقاضا در آذر ماه 487 هزار تن بوده که در مقایسه با حجم تقاضای 712 هزار تنی سال 1395 کاهشی 225 هزار تنی را نشان می دهد.

دی ماه: در دی ماه سال جاری کل حجم تقاضا برابر با 395 هزار و 680 تن بوده که در مقایسه با حجم 468 هزار و 739 تنی سال گذشته 73 هزار تن کاهش را نشان می دهد.

بهمن ماه: در بهمن ماه سال جاری حجم تقاضا برابر با 537 هزار و 389 تن بوده که در مقایسه یا حجم 590 هزار تنی سال گذشته کاهشی 52 هزار تنی را نشان می دهد.

اسفند ماه: در آخرین ماه از سال 1396 حجم تقاضا رشد بسیار قابل توجهی پیدا کرده بود و به 588 هزار تن رسیده بود و در مقایسه با حجم 373 هزار تنی سال گذشته 215 هزار تن افزایش را نشان می دهد گه رقم قابل توجهی است و دلیل اصلی این موضوع این است که در این سال له دلیل افزایش شدید نرخ دلار بازار معاملات محصولات پلیمری رونق فراوانی یافته بود.

 

  1. حجم معامله

 

 

 حجم کل معاملات در 12 ماهه اول سال جاری برابر با دو میلیون و 903 هزار و 884  تن بوده است، که در مقایسه با حجم دو میلیون و 483 هزار و 109 تنی سال گذشته، 420 هزار تن افزایش را نشان می دهد که بسیار قابل توجه است. این در حالی است که در شش ماهه اول سال حجم معاملات سال جاری 60 هزار تن بیشتر از حجم معاملات 6 ماهه اول سال گذشته بود. در مهر ماه سال جاری حجم معاملات 2 هزار تن بیشتر از سال گذشته بوده و در آبان ماه سال جاری حجم معاملات 29 هزار تن بیشتر از سال گذشته بوده است، اما در آذر ماه حجم معاملات نسبت به سال گذشته 34 هزار تن کاهش را نشان داده و در نتیجه اختلاف بین دو سال به 81 هزار تن رسیده است. البته در دی ماه سال جاری حجم معاملات 51 هزار تن بیشتر از حجم معاملات دی ماه سال گذشته بوده است. در بهمن ماه حجم معاملات سال جاری 35 هزار تن بیشتر از یهمن سال گذشته بوده است و در اسفند ماه حجم معاملات در سال جاری رونق بسیار زیادی پیدا کرده و به 433 هزار تن رسیده است که 260 هزار تن بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته است.

 

 

در شش ماهه اول سال جز در فروردین و شهریور ماه در سایر ماه ها حجم معاملات سال جاری بیشتر از سال گذشته بوده است و این نشان از بهبود روند معاملاتی محصولات پلیمری در نیمه اول سال جاری نسبت به سال گذشته دارد.

در مهر ماه سال جاری حجم معاملات برابر با 210 هزار و 940 تن بوده است، که در مقایسه با شهریور ماه تنها 2 هزار تن افزایش داشته است و نسبت به مهر ماه 1395 نیز نزدیک به 2 هزار تن افزایش را نشان می دهد.

در آبان ماه حجم معاملات افزایش خوبی پیدا کرده است و از 210 هزار تن در مهر ماه به 274 هزار تن رسیده است تا 64 هزار تن افزایش را تجربه کرده باشد، همچنین این حجم معاملات نسبت به آبان ماه سال گذشته نیز 53 هزار تن افزایش را نشان می دهد که قابل توجه است و نشان از بهبود اوضاع معاملاتی در آبان ماه سال جاری نسبت به سال گذشته دارد.

در آذر ماه حجم معاملات نسبت به آبان ماه کاهش یافته و به 248 هزار تن رسیده است، همچنین اگر حجم معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته مقایسه شود، مشاهده می شود که حجم معاملات 34 هزار تن کاهش یافته است و نشان از بد تر بودن روند معاملات در این ماه دارد. البته با توجه به اینکه حجم عرضه ها در این ماه 36 هزار تن کاهش داشته است کاهش 34 هزار تنی حجم معاملات طبیعی بوده است.

در دی ماه حجم معاملات نسبت به آذر ماه کاهش یافته ولی به دلیل کاهش شدید حجم معاملات در دی ماه 1395 باز هم حجم معاملات سال جاری نسبت به دی ماه سال گذشته بیشتر بوده است. بدین ترتیب حجم معاملات در دی ماه سال جاری 213 هزار و 986 تن بوده که در مقایسه با حجم 162هزار و 99 تنی دی ماه سال گذشته افزایشی 51 هزار و 887 تنی را نشان می دهد که افزایشی بسیار قابل توجه است.

در بهمن ماه سال جاری حجم معاملات اندکی صعودی بوده و 36 هزار تن افزایش را نسبت به دی ماه داشته است، همچنین نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نیز 36 هزار تن بیشتر بوده است.

در اسفند ماه سال جاری حجم معاملات تحت تاثیر افزایش شدید نرخ دلار افزایش بسیار خوبی پیدا کرده است و بعد از 184 هزار تن افزایش به 433 هزار تن رسیده است که بیشترین میزان در کل سال 1396 بوده و به نوعی رکوردی جدید می باشد زیرا تا به حال این میزان حجم معاملات در یک ماه تجربه نشده است. همچنین اگر این مقدار با حجم معاملات در اسفند سال گذشته سنجیده شود مشاهده می شود که حجم معاملات در اسفند سال جاری 260 هزار تن بیشتر از سال گذشته بوده است که اختلاف بسیار فاحشی است.

 /سیدجواد موسوی، کارشناس بورس


نظرات

دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 116,000 ریال -1500 1.28% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 117,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 116,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 115,500 ریال 4000 3.46% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 115,000 ریال -1500 1.29% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 114,000 ریال -2000 1.72% نمودار و آرشیو
5110 121,000 ریال -1000 0.82% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 113,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 112,500 ریال -1000 0.88% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 112,000 ریال -1000 0.88% نمودار و آرشیو
0075 123,500 ریال نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -1000 0.86% نمودار و آرشیو
Lf190 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
22B02 115,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 111,500 ریال -1000 0.89% نمودار و آرشیو
Hi500 112,000 ریال -1000 0.88% نمودار و آرشیو
2420h 108,000 ریال -500 0.46% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 108,500 ریال 500 0.46% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 125,500 ریال -2500 1.95% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,400 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Amir 127,500 ریال -500 0.39% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam 127,500 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 148,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 169,000 ریال 500 0.3% نمودار و آرشیو
C30s 163,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30G 151,000 ریال -1000 0.66% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 169,000 ریال 500 0.3% نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 140,000 ریال 1000 0.71% نمودار و آرشیو
1540 124,000 ریال -1500 1.2% نمودار و آرشیو
1551 120,000 ریال -4000 3.23% نمودار و آرشیو
781 pet 209,000 ریال نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 169,000 ریال 500 0.3% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R 180,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 202,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 96,000 ریال -500 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 94,800 ریال -2200 2.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 92,700 ریال -800 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 93,400 ریال -1600 1.68% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 182,500 ریال -2500 1.35% نمودار و آرشیو
ABS150 182,000 ریال 1000 0.55% نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 183,000 ریال نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 105,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 - نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو
RP 345 - نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖