ارسال پاسخ

اتصالات وحید

دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۶:۰۵ تعداد نظرات: 0 تعداد بازدید: 349 Telegram

inpia.ir

مهم ترین پرسش و پاسخ های متداول مربوط به قوانین و مقررات کارگر و کارفرما

در این مطلب مهم ترین پرسش و پاسخ های متداول مربوط به قوانین و مقررات کارگر و کارفرما را بررسی می کنیم.
مهم ترین پرسش و پاسخ های متداول مربوط به قوانین و مقررات کارگر و کارفرما
تکلیف کارفرما در مورد کارگری که به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا  قرار دارد چیست ؟

➖ پاسخ : به صراحت تبصره 1 ماده 92 قانون کار چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا است کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین کنند. مراد از شورای پزشکی مذکور در تبصره 1 ماده 92 قانون کار که در حال حاضر کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی است.

 


ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ ﻣﻘﺮﺭﯼ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼﻣﻘﺮﺭﯼ ﺑﮕﯿﺮ ﻣﯽ شود ﭼﯿﺴﺖ؟

➖ پاسخ : 
1- ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻘﺮﺭﯼ 
2- ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻣﺠﺪﺩ 
3- ﻋﺪﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ
ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ
 4- ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ 
5- ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﻐﻞ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ 
6- ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ 
7- ﻓﻮﺕ 
8- ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ‏(ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺠﺮﺩ ‏)
9- ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ ﮐﻠﯽ 
 10- ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ پنهان
11- محکومیت ﮐﯿﻔﺮﯼ ‏(ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺠﺮﺩ‏)

 


اگر کارگری بصورت پاره وقت فقط 10 روز در ماه کار کند مزایای رفاهی وی بمیزان ماهانه 110 هزار تومان چگونه باید محاسبه و پرداخت شود؟

➖ پاسخ : در قرارداد های پاره وقت ، کلیه حقوق و مزایای حین کار و پایان کار بایستی به نسبت تعداد ساعات کارکر کارگر محاسبه و پرداخت شود.

پرداخت حق بیمه در اینگونه قرارداد ها به نسبت تعداد ساعات کارکرد نیست و بایستی بر اساس تعداد روزهای حضور کارگر پرداخت شود. حتی اگر کارگر یک ساعت در روز هم کارکرد داشته باشد بایستی بیمه یک روز کامل پرداخت شود.

 


کارفرمایان نباید از حق سنوات کارگران مالیات کسر کنند

➖ پاسخ : طبق بند ۵ ماده ۹۱  قانون مالیات های مستقیم، کسر مالیات از حق سنوات موضوع ماده ۲۴ قانون کار غیرقانونی است.

ماده ۲۴ : در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت کند.

 


آیا اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعات کار کارگر محسوب می شود؟

➖ پاسخ : به تصریح ماده ۵۱ قانون کار، ساعات کار مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد. لذا قانوناً اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعت کار محسوب نخواهد شد. بدیهی است چنانچه بر اساس عرف و روال کارگاه از قبل اوقات مذکور جزء ساعت کار محسوب می شده، عرف و رویه مذکور کماکان معتبر خواهد بود.

 


ﺁﯾﺎ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺰﺩ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻭﯼ شود؟

➖ پاسخ : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ۲ ﻣﺎﺩﻩ ‏( ۱۲‏) ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺰﺩ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺷﻮﺩ، ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﮐﺘﺒﺎً ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻭﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 


منظور از سایر سطوح مزدی چیست؟

➖ پاسخ : ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺰﺩﯼ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺰﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺭﻗﻢ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻣﺼﻮﺏ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﺸﻤﻮﻻﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ۹۳۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

 


هزینه معیشت یعنی چه و فرق آن با دستمزد چیست؟

➖ پاسخ :  سبد معیشت، مجموع هزینه های جاری یک خانواده چهار نفره شامل هزینه خوراک، پوشاک، درمان، آموزش و غیره است که یکی از ملاک های تعیین کننده برای افزایش حقوق کارگران است.

 


شرایط کار نوجوانان در قانون کار چیست؟ 

➖ پاسخ :  بر اساس قانون، کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد.+

 


در چه شرایطی می‌توان مرخصی استحقاقی سالانه کارگر را بازخرید کرد؟

➖ پاسخ : مستند به ماده ۷۲ قانون کار بازخرید ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده تنها در موارد فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کار افتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه پیش‌بینی شده و در سایر موارد با عنایت به مفهوم مخالف ماده مذکور و با التفات به فلسفه و علل برقراری مرخصی استحقاقی سالانه در حقوق کار مبنی بر لزوم استراحت کارگران و جلوگیری از فرسودگی نیروی کار، بازخرید مرخصی سالانه کارگران و حتی ذخیره مرخصی آنان میسر نخواهد بود.

 


چه کارگرانی دائمی تلقی می شوند ؟

➖ پاسخ : 1- کارگرانی که قرارداد کار آنان دائمی باشد.

2-  کارگرانی که از بدو استخدام بدون قرارداد مشغول به کار شده اند و ماهیت کار آنان نیز مستمر می باشد.

3-  کارگرانی که در بدو استخدام  قرارداد داشتند ولی بیش از یک دوره بدون قرارداد به کار ادامه داده اند. (به شرط  مستمر بدون ماهیت کار)

4- کارگرانی که به کارهایی با ماهیت مستمر اشتغال دارند و در قرارداد کار آنان مدتی ذکر نشده و یا اینکه تاریخ شروع مشخص باشد اما به تاریخ پایان اشاره ای نشده باشد.

▫️کارگرانی که بر اساس یکی از شروط مذکور ، دائمی باشند در صورت امضای قرارداد کار مدت موقت، در واقع با میل و اراده خود از حالت دائمی به کارگر موقت تغییر وضعیت خواهند داد.

 


سوال: اگر کارگری ساعتی کار کرده باشد و بعد از مدتی تمام‌وقت شود، شرکت موظف به پرداخت بیمه از تاریخ ورود فرد است یا از تاریخی که  تمام‌وقت شده؟

➖ پاسخ : بیمه شخص از همان ساعت اولیه کار باید برقرار شود و فرقی نمی‌کند که قرارداد کار ساعتی باشد یا تمام‌وقت و یا حتی آزمایشی.

 


سوال: کارگرانی که کار را ترک می کنند از مزایای حق سنوات باید بهره مند شوند؟

➖ پاسخ : با استناد به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمارگان ۱۳۴۷,۱۳۴۸,۱۳۴۹ مورخ ۹۵/۱۲/۱۷ بند های ۴ و ۵ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار ابطال و حکم شده است که به کارگرانی که ترک کار می کنند اعم از آنکه دارای قرارداد کار دائم یا قرارداد کار مدت موقت باشند، مزایای پایان کار  یا حق سنوات تعلق می گیرد.

 


سوال: مرخصی استحقاقی سالانه با استفاده از حق السعی در کارگاههای کمتر از ۱۰ نفر به چه صورت است؟

➖ پاسخ: ماده 191 قانون کار مرخصی استحقاقی سالانه با استفاده از حق السعی در کارگاه های کمتر از ۱۰ نفر کارگر (۲۱) روز کاری است و روزهای تعطیل رسمی و  تعطیل هفتگی جزو مرخصی منظور نخواهد شد.

 


سوال : شرایط اضافه کاری اجباری به چه صورت است؟

پاسخ : حتی اگر در قرارداد کار ،کارگر متعهد شده باشد روزانه مدتی مثلا 3 ساعت اضافه کاری داشته باشد نظر به اینکه شرط انجام اضافه کاری توسط کارگر در قرارداد از جمله شرایط غیر نافذ بشمار می رود لذا شرط مزبور بلا اثر بوده و ایجاد هیچ نوع تعهدی برای طرفین قرارداد کار نمی نماید و کارگر می تواند از انجام اضافه کاری سر باز زند.

 


سوال : آیا کارفرما در پایان قرارداد مدت موقت در صورت عدم استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی مکلف است کل مرخصی استفاده نشده را بازخرید کند؟

پاسخ : در قرارداد های کار با مدت موقت که در خاتمه قرارداد بین طرفین تسویه حساب قطعی به عمل آمده و مطالبات کارگر من جمله سنوات خدمت به وی پرداخت می گردد در این زمینه باید حق السعی کلیه مرخصی های استحقاقی استفاده نشده او نیز محاسبه و تادیه شود.

لازم به توضیح است که تحقق ذخیره مرخصی (۹ روز) موضوع ماده ۶۶ قانون کار تنها در صورتی است که  قرارداد کار و رابطه کاری کارگر با کارگاه و کارفرما بیش از یک سال کاری تداوم داشته باشد و در صورتی که کارفرما بخواهد در پایان سال کاری با کارگران خویش تصفیه حساب نماید باید مزد و مزایای مابه التفاوت مرخصی های استفاده نشده را از ماخذ سالیانه ۲۶ روز مرخصی در وجه کارگر پرداخت کند.

 


سوال : آيا به كارگراني كه كمتر از يك سال كاركرد داشته اند ، سنوات خدمت تعلق مي گيرد؟

 پاسخ : به موجب تبصره 4 ماده 7 قانون کار که مقرر می دارد «کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد سنوات کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند» به کارگران با اشتغال کمتر از یک سال نیز سنوات خدمت تعلق می گیرد.

 


 سوال : فوق العاده شب کاری به چه کارگرانی تعلق می گیرد و مقدار آن چقدر است؟

 پاسخ : فوق العاده شب کاری موضوع ماده (58) قانون کار ناظر بر کارگرانی است که کارشان در طول ماه گردش نداشته (غیر نوبتی) و ساعت کار آن ها در فاصله بین 22 شب و 6 صبح واقع می شود.

 ▫️برای این قبیل کارگران برای هر ساعت کار در شب 35درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی به عنوان فوق العاده شب کاری تعلق می گیرد.

 


 سوال: تفاوت بين محاسبه مزاياي پايان سال در مناطق آزاد و غیر آزاد؟

 پاسخ:  1- حق سنوات در اين مناطق 15 روز محاسبه مي شود نه يكماه

 2- حق مرخصي 20 روزه محاسبه ميگ شود نه يكماه

 3- كارگر مي تواند 20 روز مرخصي خود را ذخيره و در پايان سال در صورت استفاده نكردن بايد وجه 20 روز محاسبه و به وي پرداخت شود اما در مناطق غیر آزاد كارگر فقط مي تواند 9 روز ذخيره کند.

 


 سوال : سابقه پرداخت حق بیمه در کارهاي سخت و زیان آور به ازای هر سال چقدر است؟

 پاسخ : تبصره (2) ماده (76) تامین اجتماعی- سابقه پرداخت حق بیمه در کارهاي سخت و زیان به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادي به ازاء هر سال سابقه، یک و نیم (1.5) سال محاسبه خواهد شد.

 


 سوال : شرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج به چه صورت است؟

 پاسخ : 1 - بیمه شده طی 5سال قبل از تاریخ ازدواج ،حداقل به مدت 720روز سابقه کار داشته باشد و حق بیمه این مدت را پرداخته باشد. 

 2-در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد. 

 3-ازدواج اول باشد. 

 4- ازدواج دایم بوده ودر دفتر رسمی ثبت شده باشد. 

مبلغ کمک هزینه ازدواج برابر با یک ماه متوسط حقوق یا مزد بیمه شده است. 

 


سوال : تکلیف کارفرما با کارگری که مرتکب تاخیر و غیبت می شود چیست؟

 پاسخ : در صورت غیبت یا تاخیر ورود کارگر، کارفرما می تواند به نسبت مدت زمان عدم حضور وی در کارگاه از مزد و مزایای وی کسر کند و چنانچه این تاخیر یا غیبت به حدی باشد که از مصادیق قصور تلقی شود با رعایت تشریفات ماده 27 قانون کار، کارفرما حق اخراج کارگر را خواهد داشت.

 


سوال : از چه کسانی 10درصد مالیات کسر می شود؟

 پاسخ : تبصره بند 18 ماده 85 - پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقيقی غير از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بيمه نیستند٬ با عنوان حق المشاوره٬ حق حضور در جلسات٬ حق التدریس٬ حق التحقيق و حق پژوهش پرداخت می کنند٬ بدون رعایت معافيت موضوع ماده(۸۴ (این قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد است.

 


سوال : سنوات پایان خدمت به چه صورت است؟ 

 پاسخ : مزد ثابت برابر است با حقوق پایه+مزایای به تبع شغل(طبق ماده ۳۶ قانون کار)

 سنوات پایان خدمت معادل یک ماه مزدثابت به ازای یکسال کارکرد میباشد.(طبق ماده ۲۴ قانون کار)

 پرداخت سنوات به کارکرد کمتر از يكسال نيز به همین نسبت قابل محاسبه و قابل پرداخت است.

 پرداخت سنوات پایان خدمت قبل از خاتمه کار و قطع همكاري جنبه علی الحساب دارد.

 سنوات پایان خدمت معاف از بیمه و مالیات است. (مالیات طبق ماده ۹۱ بند ۵..بیمه طبق بخشنامه ۱۱/۳)

 سنوات پایان خدمت با پایه سنواتی کاملا متفاوت است.

 سنوات پایان خدمت به كاركرد یک روز پرسنل روزمزد هم تعلق میگیرد(طبق تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید)

 


سوال : ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻡ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺭﺳﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻮﺩ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ؟

 پاسخ : ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺭﺳﻤﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﻭﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎﺭ ﺗﻠﻘﯽ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻥ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﯾﯽ ﻣﻌﺎﺩﻝ %40 ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻣﺰﺩ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﺭ ﻋﺎﺩﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻮﺩ.

▫️ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﺮﻑ ﻭ ﺭﻭﺍﻝ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻫﺎﯼ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺭﺳﻤﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺧﯿﺮﺍﻟﺬﮐﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﺮﻑ ﻭ ﺭﻭﺍﻝ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﮐﻤﺎﮐﺎﻥ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎﯾﻪ است.

 


ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 96 ﺣﻖ ﺍﻭﻻﺩ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﺴﺖ؟ ﻭ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ می گیره؟

 پاسخ : حدﺍﻗﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺿﺮﺑﺪﺭ 0/1 ﻣﯿﺸﻪ ﺣﻖ ﺍﻭﻻﺩ ﯾﮏ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎﺩﻩ 86 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

▫️نحوه محاسبه

▫️حداقل مزد ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ 309977 ضربه در 3 = 93 هزار تومن برای یک فرزند در ماه

 


سوال : آیا کارفرما در کارگاه می تواند شغل کارگر را با توجه به سابقه کاری در لیست بیمه به استادکار تغییر دهد؟

 پاسخ : در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی فارغ از عنوان شغلی فرد بیمه شده رعایت حداقل و حداکثر دستمزد قانون کار از اهمیت برخوردار می باشد، لذا کارفرمایان می توانند دستمزد کارگران شاغل را بین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه با رعایت مقررات مربوطه درج و حق بیمه آن را به سازمان پرداخت نمایند. درخصوص کارگاه های دارای دستمزد مقطوع نیز رعایت دستمزدهای تعیین شده الزامی است.

 


سوال : یکی از کارکنان ما پارسال دار فانی را وداع گفت. مرحوم 20 سال سابقه کاری داشته وقبل از وفات مراحل بازنشستگی رو طی کرده است. 20سال سخت وزیان آور در کمیته اداره کار تایید شده ولیکن در تامین اجتماعی 19 سال را تایید ویک سال که عنوان شغلی ایشان نگهبان بوده رو تایید نکرده  است اکنون کارشناسان تامین اجتماعی می گویند به دلیل اینکه 20 سال سختی رو نداره، کل سابقه عادی حساب می شود یعنی فقط مستمری 20 روز به ورثه داده خواهد شد، لطفا راهنمایی فرمایید.

 پاسخ : متولی تشخیص سخت و زیان آور بودن مشاغل کمیته مستقر در اداره کار است. به هر میزانی که این کمیته تایید کرد و سازمان تامین اجتماعی نیز آن را تایید کند، سابقه مذکور در عدد 1.5 صرب می شود. در خصوص ایشان نیز چون 19 سال آن تایید شده، سابقه ایشان 19*1.5 بعلاوه یک وبعبارتی 29.5 سال خواهد بود.

 


مهلت مراجعه به سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت بیمه بیکاری چقدر است؟

 پاسخ : کارگر اخراجی پس از اخراج یک ماه فرصت دارد تا به اداره کار مراجعه و درخواست مقرری بیمه بیکاری کند.
 
در صورت عذر موجه مثل بیماری تا حداکثر سه ماه نیز میتواند مراجعه کند و شایان ذکر است محدودیتی در تعداد دفعات قابل استفاده از بیمه بیکاری وجود ندارد
 
 مدت استفاده از بیمه بیکاری برای افراد مجرد ۳۶ ماه و ۵۰ ماه برای بیمه شدگان متاهل است.

 


سوال: نحوه تعیین نوع و درصد از کارافتادگی در تامین اجتماعی؟ 

 پاسخ : 1-  لازم است با همراه داشتن گواهی پزشک معالج و مدارک درمانی، به شعبه ای که حق بیمه وی به آن پرداخت می شود، مراجعه کند تا نوع و میزان از کارافتادگی وی مشخص شود.

2- شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت گواهی پزشک، کنترل سوابق بیمه ای و مدارک مربوط و تکمیل فرم های مورد نیاز توسط بیمه شده، وی را به کمیسیون پزشکی معرفی می کند.

3- بیمه شده باید در روز و ساعت تعیین شده در محل برگزاری کمیسیون پزشکی به همراه مدارک مورد نیاز حاضر شود.

4- در صورت قبول نداشتن آن، می تواند حداکثرظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، اعتراض کتبی خود را به شعبه تامین اجتماعی اعلام کند.

 


سوال: مقرری بیمه بیکاری درچه صورت قطع می شود؟

پاسخ: به استناد ماده «٨»  قانون بیمه بیکاری، مقرری در موارد ذیل قطع می شود:

١- اشتغال مجدد

٢- عدم شرکت در کلاس های آموزش فنی و حرفه ای یا نهضت سوادآموزی

٣-خودداری از پذیرش شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی

٤- احراز شرایط بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی

٥- اعاده به کار بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی.
 


سوال: موافقت یا عدم موافقت کارفرما در خصوص استعفاء كارگران چه تاثیری در اقدام کارگر دارد؟

پاسخ: با توجه  بند ((و)) ماده ٢١ قانون كار ، موافقت يا عدم موافقت كارفرما با استعفا پرسنل شاغل هيچ تاثيري در اين زمينه نداشته و کارگر مستعفی پس از یکماه از استعفا مي تواند نسبت به ترك محل خدمت خود اقدام کند. ضمنا طبق قانون کار کارگر تا ۱۵ روزفرصت داردازاستعفای خود منصرف شود. 
 


سوال: آيا کارگر و کارفرما مي‌توانند با توافق مزايايي کمتر از آنچه که در قانون کار و ساير مقررات تبعي آمده است را در قرار داد کار اوليه يا ملحقات آن پيش‌بيني کنند؟

پاسخ: هر نوع تغيير در قراردادکار که مزايايي کمتر از امتيازات مقرر در قانون کار براي کارگر منظور کند مستند بماده 8 قانون نافذ نبوده و بلا اعتبار خواهد بود.
 


سوال: آيا کارگراني که بعنوان کارگر روزمزد در کارگاه ها کار مي‌کنند مي‌توانند از امتيازات و مزاياي مقرر در قانون کار برخوردار شوند؟

پاسخ: به لحاظ قانوني عنوان کارگر اطلاق عام داشته و اعم از کارگران روزمزد، موقت، دايمي و ... است. لذا کليه کارگراني که در چارچوب قراداد کار با مدت موقت يا کار معين و يا غير موقت به کار مشغول هستند تحت حمايت قانون متبوع قرار داشته و کارگر شناخته مي‌شوند و از مزاياي مقرر در قانون بهره‌مند مي شوند.
 


سوال: به صورت نیمه وقت (22 ساعت) در هفته کار می کنم اما به من گفتند به علت کار نیمه وقت بیمه نمی شوید، آیا این موضوع درست است؟

پاسخ: به هر میزان مدت که شخصی در جایی مشغول به کار شود باید بیمه شود و برای کارهای پاره وقت هم به میزان کارکرد باید حق بیمه کارگر پرداخت شود. برای هر 8 ساعت کار باید یک روز بیمه رد شود.
 


سوال: آیا کارگرانی که در منازل و مطب ها اشتغال به کار دارند با تغییر مالک کارگاه، فی المثل فروش منزل، به مالک جدید ( کارفرمای جدید ) انتقال می یابند؟

پاسخ: منزل و مطبی که در آن افراد مشمول قانون کار اشتغال بکار دارند با عنایت به تعریف مذکور در ماده 4 این قانون، کارگاه محسوب می شود و لذا با توجه به ماده 12 قانون مزبور هر نوع تغییردر وضع مالکیت آن، از قبیل انتقال و فروش، تأثیری در رابطه قراردادی کارگران شاغل در این واحدها نداشته و منتقل الیه یا خریدار قائم مقام کارفرمای سابق در زمینه اجرای مقررات قانون کار خواهد بود.
 


سوال: بازنشستگي ٢٠ ساله زنان مشروط به داشتن ٥٠ سال سن مي‌شود؟

پاسخ: سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم از مصوبه اين كميسيون خبر داد كه براساس آن بازنشستگي ٢٠ ساله زنان مشروط به داشتن ٥٠ سال سن مي‌شود.
 


سوال: آیا کمک هزینه عائله مندی به بانوانی که همزمان با همسرانشان در یک شرکت یاسازمان مشغول به کار هستند، تعلق می گیرد؟

پاسخ: پرداخت حق اولاد منوط به داشتن سابقه پرداخت 720 روز حق بیمه است؛ حتی اگر با همسرشان در یک واحد مشغول به کار باشند مشمول استفاده از حق اولاد قرار می گیرند.
 


سوال: در صورت فوت کارگر بدون بیمه آیا می توان از کارفرما شکایت کرد و حقوق بازماندگان را دریافت کرد؟

پاسخ: بله با در دست داشتن هر گونه سابقه می توانید. چنانچه در محل کار و درحین اشتغال بوده باشد می توانید شکایت کنید.
 


سوال: ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ، ﺳﺨﺖ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﺁﻭﺭ ﺍﺳﺖ؟

پاسخ: ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﯾﮏ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﺁﻭﺭ، ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﺁﻭﺭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻭ ﺑﯿﻮﻟﻮﮊﯾﮑﯽ، ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎﺭ، ﻏﯿﺮﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ‏( ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺟﺴﻤﯽ ﻭ ﺭﻭﺣﯽ ‏) ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
 


سوال: 4سال بدون قرارداد در محلی کارکردم و حقوق خود را نقدی دریافت کردم بیمه هم نشدم. به اداره کار شکایت کردم چگونه می توان ثابت کنم کار می کردم؟

پاسخ: در صورتیکه هیچگونه مدرکی ندارید در صورت ثبت دادخواست در اداره کار مربوطه، به استناد ماده 93 آئین دادرسی کار، می توانید نسبت به اعزام بازرس اداره کار، به کارگاه مورد نظر با معیت خودتان درخواست کنید.
 


سوال: پیمانکار من را مجبور می کند روزی ۱۲ ساعت کار  کنم اما هیچ گونه حقوق و مزایایی، جز حقوق پایه، به ما پرداخت نمی کند. در این خصوص چه باید کرد؟

پاسخ: طبق ماده ۱۷۲ قانون کار،  کار اجباری با توجه به ماده ۶ این قانون، به هر شکل، ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد.
 


سوال: چنانچه کارفرما مانع ادامه کارآموزی کارگر شود تکلیف چیست؟

پاسخ: چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی کارگر شود و از این طریق خسارتی به وی وارد شود کارگر می تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت کند.
 


سوال: آیا مشاغل اداری در یک کارگاه می تواند جزء مشاغل سخت و زیان آور باشد؟

پاسخ: با توجه به تعریف کارهای سخت و زیان آور چنانچه آلاینده های محیطی محل کار کارگر مورد بررسی قرار گیرد و بیش از حد مجاز باشد می تواند جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب شود.
 


سوال: شرایط استفاده از لایحه جدید بازنشستگی برای زنان با 25 سال سابقه چگونه است؟

پاسخ: انواع شرایط بازنشستگی زنان دربیمه تامین جتماعی به شرح زیر است:
 بازنشستگی با 45 سال سن و 30 سال سابقه بیمه
 بازنشستگی با 50 سال سن و حداقل 20 سال سابقه بیمه
 بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه بیمه و 42 سال سن برای مشمولین.
 


سوال: کسانیکه عمل جراحی زیبایی انجام می دهند ، درصورت تجویز استراحت پزشکی مشمول استفاده از غرامت دستمزد قرار می گیرند ؟

پاسخ: مطابق بند ۹ از بخشنامه شماره ۱۴ مورخ ۱۳۸۰/۳/۱۶ سازمان تامین اجتماعی، استراحت هایی که برای بیمه شدگان به دلیل انجام جراحی های زیبایی تجویز می شود بیماری محسوب نشده و در این قبیل موارد پرداخت غرامت دستمزد پرداخت نمی شود.
 


سوال: حقوق یک کارگردرزمانی که به  مرخصی استعلاجی می رود چقدر است؟

پاسخ: الف - کارگران متاهل یا کارگرانی که پدر و مادرشان تحت تکفل آنها است.  به میزان 75 درصد آخرین مزد قبل از بیماری در زمان مرخصی  استعلاجی حقوق دریافت می کنند.
 


سوال: آیا کارفرما می تواند کارگری را از شغلی به شغل دیگری که گروه کمتری دارد به کار گمارد؟

 پاسخ: با توجه به تبصره 1 ماده (13) دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل تغییر شغل هر یک از کارگران در صورتی که منجر به تنزل گروه شود، موکول به اعلام موافقت کتبی آنان است.
 


سوال: آیا اجرای نظام طبقه بندی مشاغل در مناطق آزاد اجباریست؟

پاسخ: بر مبنای مقاوله نامه شماره ۱۰۰ سازمان بین المللی کار و منع تبعیض در اشتغال,  شرکت های حاضر در مناطق آزاد نه  بر مبنای قانون کار ایران  بلکه بر مبنای الزامات بین المللی مکلف به اجرای طرح طبقه بندی و رعایت عدم تبعیض هستند.
 


سوال: من كارفرماي یک شركت توليدي هستم  و در حال حاضر تصميم به تغيير شغل و محل كار برخي از كارگران خود را دارم، آيا انجام اين كار و تغيير شغل قانوني است ؟ روش صحيح چيست ؟

پاسخ: چنانچه در قرارداد كار في مابين، شغل كارگران ياد شده به صورت قطعي ذكر شده باشد ، كارفرما حق تغيير شغل و محل كار وي را تا پايان قرارداد نخواهد داشت، مگر آنكه در اين خصوص رضايت كارگران مورد نظر را جلب کنید.
 


سوال: آیا کارگرانی که شغلشان در کمیته های استانی، سخت و زیان آور تشخیص داده شده است را می توان به اجبار بازنشسته کرد؟
 

پاسخ : خیر 
کارگران بیمه شده ای که کار آنان توسط کمیته های استانی سخت و زیان آور تشخیص داده می شود در صورت تمایل و واجد شرایط بودن می توانند درخواست بازنشستگی نمایند و در قانون کارهای سخت و زیان آور و آیین نامه اجرایی آن الزامی در زمینه بازنشستگی اجباری کارگران ملاحظ نمی شود.
 


سوال: آیا کارفرما میتواند بعضی از کارگران شرکت را به ساختمان دیگری که به اجاره گرفته است بدون فاصله زیاد از محل اصلی شرکت منتقل نماید؟

پاسخ: جابجایی محل کار از مصادیق تغییر شرایط کاری است که کارگر حق دارد اعتراض کند. لذا کارفرما برای تغییر محل کار کارگر بایستی رضایت کارگر را جلب نماید.

 


سوال: در موارد خاص مانند فوت بستگان نزديك و يا ازدواج، آيا كارگر بايد از مرخصي سالانه خود استفاده كند يا مرخصي خاصي براي او در قانون كار در نظر گرفته شده است؟

پاسخ: طبق ماده 73 قانون كار كليه كارگران مشمول اين قانون در موارد ازدواج دايم، فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان حق برخورداري از 3 روز مرخصي با استفاده از مزد را خواهند داشت. اين مرخصي با مرخصي استحقاقي سالانه كارگران بي ارتباط بوده و جداگانه قابل استفاده مي باشد. ضمناً زمان استفاده از 3 روز مرخصي موضوع ماده 73 قانون كار همزمان با فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان و يا ازدواج دايم بوده و قابل انتقال و استفاده در زمانهاي ديگر نمي باشد.

 


سوال: کارگری با قرارداد کار دایم در شركت مشغول کار است آیا کارفرما می تواند کارگر را ملزم به انجام تسویه حساب نموده و با او قرارداد کار موقت امضاء نماید؟

پاسخ: کارگران دايم شاغل در یک شركت را نمی توان بدون جلب رضایت آنان ملزم به انجام تسویه حساب و عقد قرارداد موقت و یا برقراری رابطه کاری با پیمانکار کرد. در خصوص اين تغيير وضعيت، جلب رضايت و موافقت پرسنل الزامي ميباشد.

 


سوال: امکان خرید سابقه بدون اشتغال وجود ندارد؟

پاسخ: اگر شخصی قبلا در کارگاهی مشغول به کار بوده ولی کارفرما برای وی حق بیمه پرداخت نکرده است، می تواند با وجود سوابق، خواهان احیای سوابق خود شود، در غیر این صورت سابقه قابل خرید نیست.

 


سوال: امکان خرید سابقه بدون اشتغال وجود ندارد؟

پاسخ: اگر شخصی قبلا در کارگاهی مشغول به کار بوده ولی کارفرما برای وی حق بیمه پرداخت نکرده است، می تواند با وجود سوابق، خواهان احیای سوابق خود شود، در غیر این صورت سابقه قابل خرید نیست.


سوال: شرایط صحیح بودن قرارداد کار کدام است؟

پاسخ: قرارداد کار علاوه بر مشخصات طرفین (کارگر و کارفرما) باید شامل موارد زیر باشد:

۱- نوع کار ، حرفه و یا وظیفه ای که کارگر باید به آن عمل نماید.

۲ – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

۳- ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها

۴- محل انجام کار- تاریخ انعقاد قرارداد کار

۵- مدت قرارداد، چنانچه کاربرای مدت معین باشد

۶- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید

 


سوال: با کارفرمای خود توافق کرده‌ام که من را بیمه نکند و به جای آن سهم حق‌بیمه کارفرمایی را به من بدهد تا خود را بیمه اختیاری کنم. آیا این توافق صحیح است؟

پاسخ: هرگونه توافقی که نتیجه آن بیمه نکردن کارگر باشد باطل است. بیمه تامین‌اجتماعی و پرداخت حق‌بیمه به سازمان تامین‌اجتماعی اجباری است و توافقاتی از این دست به هر بهانه و دلیلی که باشد به‌موجب قانون بی‌اعتبار است و کارفرما مسئول آن است.

 


سوال: آیا میتوان سابقه بیمه تامین اجتماعی سالهای قبل که واریز نشده را یک جا واریز کرد؟

پاسخ: تنها سوابق قبلی زیر را می توان خریداری کرد:

1 - کسری سابقه تا ده سال (جهت بازنشستگی با سن 60 سال آقایان و سن 55 سال خانم ها) 

2- سابقه سربازی

مابقی خلا بیمه ای که به علت عدم اشتغال ایجاد شده قابل خریداری نمی باشد.

 


سوال: آیا مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی میانگین حقوق 2 سال آخر است؟

پاسخ: بله، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی بر مبنای میانگین دو سال آخر منتهی به درخواست بازنشستگی آنها باشد.

 


سوال: در کارگاهی ساعات کار کارگران به صورت ۲۴ساعت کار و ۴۸ساعت استراحت است، چنانچه درخواست مرخصی کارگر مصادف با روز کاری وی باشد وضعیت مرخصی نامبرده چگونه محاسبه و به چه صورت خواهد بود؟

پاسخ: چنانچه ساعت کاری کارگران به صورت ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت باشد و کارگر بخواهد از یک روز مرخصی استفاده نماید به میزان ۲۴ ساعت از مرخصی استحقاقی وی کسر می شود .لازم به توضیح است که مرخصی استحقاقی سالیانه کارگران ۲۶ روز کاری (در صورت استفاده به طور متناوب)می باشد به عبارتی حاصلضرب ۲۶ در ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه برابر است با ساعت  استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه کارگر و چنانچه کارگری که به صورت ۲۴ ساعت کار ۴۸ ساعت استراحت فعالیت می نماید به میزان ۲۴ ساعت از ساعات مرخصی استحقاقی وی کسر خواهد شد.

▫️ضمنا کارگری که با ساعت کاری فوق الاشاره فعالیت داشته و قصد استفاده از یک روز مرخصی استحقاقی دارد, باید پس از ۵ روز در محل کارگاه حاضر گردد.

▫️به عنوان مثال کارگر روز دوشنبه که روز کاری وی می باشد در مرخصی استحقاقی است بنا براین شنبه و یک شنبه که در استراحت بسر می برد و دوشنبه که روز کاری وی است در مرخصی بسر می برد و سه شنبه و چهارشنبه نیز در استراحت خواهد بود و طبعا روز پنج شنبه اولین روز کاری وی پس از مرخصی است.


 سوال: مرخصی های استعلاجی پرداخت حق بیمه و حقوق ایام بیماری یک کارگر بعهده چه کسی است؟؟؟ کارفرما یا بیمه تامین اجتماعی؟ 

پاسخ: الف- درمرخصی استعلاجی از یک روز تا سه روز حق بیمه بعهده سازمان تامین اجتماعی می باشد ولی حقوق یک تاسه روز توسط کارفرما محاسبه و پرداخت می شود. هرچند بعضی کارفرمایان بعلت عدم وجود دستوری قاطع و صریح ازاجرای این کارسربازمی زنند.

ب -از سه روز به بالا هم حق بیمه و هم حقوق و مزایا ایام بیماری کاملا توسط سازمان تامین اجتماعی محاسبه و منظور میگردد و کارفرما بجز تایید فرم ارسالی از تامین اجتماعی مبنی بر نداشتن کارکرد کارگر مسئولیتی در قبال مرخصی استعلاجی ندارد.ضمنا درقانون جهت مدت زمان استفاده از مرخصی  استعلاجی هیچگونه محدویتی وجود ندارد .


سوال: شرایط بازنشستگی مردان در سال ۱۳۹۶ چگونه است؟

پاسخ: با ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه یا حداقل حقوق پایه و بیشتر

 ▫️با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با حقوق کامل.

 ▫️با ۶۰ سال سن و زیر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متناسب با تعداد سالهای پرداخت حق بیمه.

▫️ با ۶۰ سال سن و زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می بایست سابقه خود را با خرید حق بیمه تکمیل نماید و با ۱۰ روز حقوق بازنشست می شوند.

▫️شرایط بازنشستگی زنان در سال ۱۳۹۶

▫️با ۵۵ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه یا حداقل حقوق پایه و بیشتر

▫️ با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با حقوق کامل.

▫️با ۵۵ سال سن و زیر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متناسب با تعداد سالهای پرداخت حق بیمه.

▫️ با ۵۵ سال سن و زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می بایست سابقه خود را با خرید حق بیمه تکمیل نماید و با ۱۰ روز حقوق بازنشست می شوند.

▫️ با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه به شرط اینکه حداقل در طول ۲۰ سال، یکماه بیمه کارگاهی در سابقه وی منظور شده باشد. 


سوال: اضافه کاری و شرایط آن چیست؟

پاسخ: انجام کار بیش از ساعات تعیین شده در قانون کار اضافه کاری نام دارد.

▫️نکته: ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کار سخت و زیان آور و زیر زمینی انجام می دهند ممنوع است.

▫️در سایر مشاغل ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط زیر مجاز است:

▫️موافقت کارگر

▫️ پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی برای یک ساعت اضافه کار .

▫️ساعات اضافه کار در هر روز از ۴ ساعت بیشتر نشود. (مگر در موارد استثنایی)
 


سوال: یک کارگر تابع قانون کار اگر بیکار شود تا چه مدتی می تواند از حقوق بیمه بیکاری استفاده کند؟ 

پاسخ: کارگر  متاهل حداکثر 50 ماه و کارگر مجرد حداکثر 36 ماه در طول دوران خدمت  می تواتد از بیمه بیکاری استفاده نماید.

 


سوال:  آیا می شود برای یک کارگر از چند کارفرما بیمه رد شود؟ 

پاسخ: بله ،در صورتی که کارگر برای دو یا چند کارفرما کار کند هریک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم کارگر را از مزد یا حقوق او کسر نمایند و به همراه سهم خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند. این قانون برای کارگرانی که بزودی  بازنشسته خواهندشد خیلی خوب می باشد. زیرااز چند جا  براشون بیمه رد می شود ومستمری بازنشستگی آنها افزایش خوبی خواهد کرد.

 


سوال:  آیا کارگرانی که گردش کار آنان به صورت یک ماه صبح و یک ماه عصر و یا شب باشد مشمول فوق العاده نوبت کاری قرار می گیرند ؟ 

پاسخ: با توجه به ماده 56 قانون کار که کار نوبتی را کاری شناخته است که نوبتهای آن در طول یک ماه گردش داشته باشد بدین لحاظ کارگرانی که به صورت یک ماه صبح و یک ماه عصر و یا شب کار می کنند نوبت کار نبوده و مشمول استفاده ازفوق العاده نوبت کاری نیز قرار نمی گیرند از طرفی چون این قبیل کارگران قانوناً غیر نوبتی تلقی می شوند در اجرای ماده 58 قانون کار برای هر ساعت کار در شب که در فاصله بین 22 و 6 بامداد واقع می شود از 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی برخوردار خواهند شد.


سؤال: آیا کارفرما می تواند کارگری را از شغلی به شغل دیگری که گروه کمتری دارد به کار گمارد؟

پاسخ: با توجه به تبصره 1 ماده (13) دستورالعمل اجرایی طرحهای طبقه بندی مشاغل تغییر شغل هر یک از کارگران در صورتی که منجر به تنزل گروه گردد، موکول به اعلام موافقت کتبی آنان می باشد./روابط کار

 

/دانستنی های کارگر


نظرات

دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 116,000 ریال -1500 1.28% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 117,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 116,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 115,500 ریال 4000 3.46% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 115,000 ریال -1500 1.29% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 114,000 ریال -2000 1.72% نمودار و آرشیو
5110 121,000 ریال -1000 0.82% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 113,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 112,500 ریال -1000 0.88% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 112,000 ریال -1000 0.88% نمودار و آرشیو
0075 123,500 ریال نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -1000 0.86% نمودار و آرشیو
Lf190 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
22B02 115,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 111,500 ریال -1000 0.89% نمودار و آرشیو
Hi500 112,000 ریال -1000 0.88% نمودار و آرشیو
2420h 108,000 ریال -500 0.46% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 108,500 ریال 500 0.46% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 125,500 ریال -2500 1.95% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,400 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Amir 127,500 ریال -500 0.39% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam 127,500 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 148,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 169,000 ریال 500 0.3% نمودار و آرشیو
C30s 163,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30G 151,000 ریال -1000 0.66% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 169,000 ریال 500 0.3% نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 140,000 ریال 1000 0.71% نمودار و آرشیو
1540 124,000 ریال -1500 1.2% نمودار و آرشیو
1551 120,000 ریال -4000 3.23% نمودار و آرشیو
781 pet 209,000 ریال نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 169,000 ریال 500 0.3% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R 180,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 202,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 96,000 ریال -500 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 94,800 ریال -2200 2.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 92,700 ریال -800 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 93,400 ریال -1600 1.68% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 182,500 ریال -2500 1.35% نمودار و آرشیو
ABS150 182,000 ریال 1000 0.55% نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 183,000 ریال نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 105,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 - نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو
RP 345 - نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖