ارسال پاسخ

اتصالات وحید

چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۰۹ تعداد نظرات: 0 Telegram

inpia.ir

آیا سیاست‌های محیط کار، برای یک بازی مردانه طراحی می‌شوند

آیا می‌توانیم محیطی فراهم کنیم که در آن زنان و اقلیت‌های قومی نیز به‌اندازه‌ی مردان پیشرفت کنند؟ چه محیطی کارایی همه‌ی طیف‌های نیروی کار را افزایش می‌دهد؟
آیا سیاست‌های محیط کار، برای یک بازی مردانه طراحی می‌شوند

چه دوست داشته باشیم و چه نه، سیاست‌های اداری بخش غیرقابل‌اجتنابی از زندگی سازمانی است. بسیاری از مردم رفتار سیاستمدارانه را معادل با ریاکاری و عدم صداقت می‌دانند؛ اما واقعیت این است که رفتار سیاستمدارانه، از وجوه مثبتی نیز برخوردار است. قدرت مذاکره، تأثیرگذاری، مشارکت و متقاعد کردن دیگران، مهارت‌های مهمی هستند که نه‌تنها کارهای سازمان را پیش می‌برند، بلکه مشخص می‌کنند که اصولاً، چه‌کارهایی ارزش دارند.

 

توسعه مهارت‌های سیاسی فردی، به کاهش استرس و بهبود عملکرد و اعتبار و پیشرفت حرفه‌ای منجر می‌شود. یکی از نظرسنجی‌های سال ۲۰۰۸، که بین ۲۵۰ مدیر کشور انگلیس صورت گرفته بود، ‌این مسئله را تائید می‌کرد. ۹۰ درصد از مدیران معتقد بودند که مهارت‌های سیاسی برای موفقیت و بهبود چشم‌انداز حرفه‌ای افراد ضروری هستند. نتایج مطالعات تحقیقاتی متعددی که در مورد سیاست‌های اداری صورت گرفته از این تئوری پشتیبانی می‌کند. اگرچه رابطه‌ی مستقیم مهارت‌های سیاسی و پیشرفت حرفه‌ای، قویاً ثابت‌شده است، ولی دراین‌بین یک مشکل جدی وجود دارد: سیاست‌های اداری برای همه‌ی افراد به یک صورت مشابه عمل نمی‌کند.

 

گرچه تعداد تحقیقاتی که در زمینه‌ی تفاوت‌های جنسی و نژادی در مهارت‌های سیاسی صورت گرفته، محدود است، اما محققان سازمان‌های پالما پروه و دبرا نلسون معتقدند که زنان در اغلب موارد اهمیت رفتارهای سیاستمدارانه را در محیط کار نادیده می‌گیرند و انجام وظایف شغلی را مهم‌ترین ابزار پیشرفت حرفه‌ای خود می‌دانند. بسیاری از زنان، تمایلی ندارند که از این مهارت‌ها استفاده کنند یا حتی آن‌ها را ناراحت‌کننده می‌دانند. برخی از مردم زنان و اقلیت‌های قومی را به خاطر اجتناب از رفتارهای سیاسی «politically naïve» می‌خوانند. آن‌ها معتقدند که زنان باید به کمک آموزش و مشاوره‌ی بیشتر، ارزش سیاست‌های محیط کار را بهتر درک کنند.

 

این استدلال، بر یک فرض اصلی استوار است: اینکه زنان، فاقد مهارت‌های سیاسی لازم برای هدایت زندگی سازمانی هستند. اما تحقیقات نشان می‌دهد که این فرضیه درست نیست. یکی از مطالعاتی که سال ۲۰۱۳ در ژورنال تحقیقات رهبری منتشرشده، به این نکته اشاره دارد که زنان و مردان خودشان را در خصوص مهارت‌های رهبری، با یکدیگر یکسان می‌بینند.

 

مطالعات دیگری که در سال ۲۰۱۵ در ژورنال آکادمی کارآفرینی منتشر شد نیز نشان می‌داد که دانشجویان دختر، خودشان را به لحاظ مهارت‌های سیاسی کارآمدتر از دانشجویان پسر می‌دانند. پس اگر مسئله‌ی اصلی، فقدان مهارت نیست، چرا زنان و اقلیت‌های نژادی به نسبت کمتری از سیاست‌های سازمانی بهره می‌برند؟ پاسخ این سؤال، مخصوصاً با توجه به رابطه‌ی مستقیم سیاست‌های رفتاری و پیشرفت حرفه‌ای، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

 

Same Game, Different Benefits

 

یک بازی یکسان با مزایای مختلف

 

استانداردهای رفتاری محیط کار، توسط گروه‌های غالب و حاکم وضع می‌شود. ازآنجاکه مردان سفیدپوست بیشترین موقعیت‌های رهبری را در دست دارند، می‌توان گفت که آن‌ها هنجارهای رفتار سیاسی در محیط کار را تعیین می‌کنند. یکی از تحقیقاتی که در همین زمینه صورت گرفت، باعث شد که محققان سیاست‌های رفتاری را «بازی مردان سفید» نام دهند. این مطالعه نشان می‌دهد که مربیگری و شبکه‌سازی، عناصر اصلی و پیش‌زمینه‌ی توسعه‌ی درک سیاسی هستند. درحالی‌که زنان و اقلیت‌های قومی و نژادی، در زمینه‌ی مربیگری و شبکه‌سازی هم‌سطح مردان سفیدپوست عمل می‌کنند، اما از مزایای مشابهی بهره‌مند نمی‌شوند.

 

علت این است که رفتارهای سیاسی، به‌عنوان کلیشه‌های مرد سفیدپوست دیده می‌شوند. به همین دلیل وقتی به مرحله‌ی دستاوردها می‌رسیم، بهترین مزایا به مردان سفیدپوستی می‌رسد که سیاستمدارانه رفتار کرده‌اند. در تحقیقاتی که سال ۲۰۰۸ به رهبری کیت دیوی صورت گرفت، زنان سیاست‌های اداری-سازمانی را یک سیستم غیررسمی توصیف کردند که قدرت را نزد صاحبان قدرت حفظ می‌کند. طبیعتاً هرکسی که در این گروه قرار نداشته باشد، از این مزایا محروم می‌شود.

 

نتایج این تحقیق نشان می‌داد که توصیف زنان از موانع شغلی درواقع همان توصیف آن‌ها از موانع سیاسی است. تحقیقات بعدی این نتایج را تکمیل کرد: هرچند زنان و اقلیت‌های نژادی، فضای سیاسی را به‌خوبی درک می‌کنند، اما از همان مزایای مشابه با مردان سفیدپوست بهره‌مند نمی‌شوند.

 

The Political Double Bind

 

تناقضات هنجاری

 

یکی از نکات اصلی این مسئله، این است که برای زنان و اقلیت‌های قومی- نژادی، شرکت در فعالیت‌ها و اقدامات سیاستمدارانه، به معنی مشارکت در رفتارهایی است که متعلق به این گروه از افراد نیست. به‌عنوان‌مثال تحقیقات دیوی نشان می‌داد که زنان، رفتارهای سیاسی را با ویژگی‌های سنتی مردانه (مانند عملکرد تهاجمی و رقابتی)، مرتبط می‌دانند. مشارکت در این رفتارها برای زنان و اقلیت‌های نژادی، مثل راه رفتن روی سیم است.

 

به این موضوع فکر کنید: آن‌ها باید ازیک‌طرف به‌منظور پیشرفت حرفه‌ای، در رفتارهای سیاسی شرکت کنند و از طرف دیگر، مبادرت به این رفتارها معادل است با به چالش کشیدن کلیشه‌های جنسیتی و نژادی. درنتیجه زنانی که به چنین رفتارهایی دست می‌زنند، با سرزنش و انتقاد مواجه می‌شوند. تحقیقات پروه و نلسون، این استدلال را تائید می‌کند. نتایج مطالعات آن‌ها نشان می‌دهد که دامنه‌ی رفتارهای سیاسی قابل‌قبول برای زنان، بسیار محدود و غالباً شامل تناقضات ذاتی است. به‌عنوان‌مثال، یکی از پایه‌ای‌ترین رفتارهای سیاسی، جلب‌توجه دیگران به دستاوردهای شما است. اما از زنان انتظار می‌رود که فروتن باشند، خودشان را هم‌سطح دیگران بدانند و از خودمحوری پرهیز کنند.

 

Playing the Game Comes at a Cost

 

هزینه‌ی بازی

 

تناقضات و مشکلاتی که ذکر شد، روی انگیزه و سطوح استرس افراد تأثیر می‌گذارد. نتایج مطالعاتی که سال ۲۰۱۳ در مجله مدیریت بریتانیا منتشر شد، نشان می‌داد که زنان، سیاست‌های سازمانی را نمودی از فرهنگ مردانه می‌دانند. پاسخ‌ها به این فرهنگ نیز سه مرحله داشت: اجتناب، مقاومت و درنهایت پذیرش. مرحله‌ی پذیرش، از آگاهی ناشی می‌شود: آگاهی از اینکه سیاست، قاعده‌ی بازی است. زنان و اقلیت‌های قومی برای کسب مزایای عملکردی مانند دسترسی به روابط سودآور و ائتلاف‌ها، باید در تاکتیک‌های سیاسی شرکت کنند، حتی اگر هیچ تضمینی برای موفقیت آن‌ها وجود نداشته باشد.

 

رفتارهای سیاسی استانداردی برای چگونگی انجام کارها در سازمان‌ها است و افراد، گزینه دیگری به‌جز مشارکت در این رفتارها پیش رو ندارند. این بازی بی هزینه نیست. تحقیقات نشان می‌دهد زنانی که در سیاست‌های اداری شرکت می‌کنند، غالباً حس می‌کنند این سبک‌رفتاری انرژی و روحیه‌ی آن‌ها را تخلیه می‌کند. شواهد حاکی از آن است که زنان به دلیل عدم تمایل به سیاست‌های سازمانی، حتی ممکن است از نقش رهبری چشم بپوشند.

 

البته تحقیقات آتی باید این موضوع را در مورد مردان نیز بررسی کند. شاید در آینده مشخص شود که سیاست‌های سازمانی، یک بازی قدیمی است که هیچ‌کس تمایلی به شرکت در آن ندارد.

 

Office Politics

 

با توجه به چالش‌هایی که سیاست‌های سازمانی برای زنان و اقلیت‌های نژادی به وجود می‌آورد، شاید بهتر است که اجرای برنامه‌های آموزشی مهارت‌های سیاسی، متوقف شود. مخصوصاً که مشکل فعلی، از کمبود مهارت ناشی نشده است. محققان معتقدند که به‌جای این برنامه‌ها، باید محیطی فراهم کنیم که از همه‌ی افراد، یا تنوع رفتاری حمایت کند.

 

سازمان‌ها دقیقاً به چه محیطی نیاز دارند؟ تحقیقات منتشرشده در مجله روانشناسی کاربردی، توضیح می‌دهد که زنان محیط کاری را ترجیح می‌دهند که همکاری، کار تیمی و حمایت را تقویت می‌کند. زنان در محیط‌های مشارکتی بهتر رشد می‌کنند تا محیط‌های رقابتی. تحقیقات شرکت اکسنچر، ۱۴ عامل کلیدی را برای تشکیل فرهنگ برابری، ضروری شناخت. این عوامل در سه حوزه قرار می‌گرفتند: تبدیل کردن تنوع جنسیتی و قومی به یکی از اولویت‌های رهبری، دخیل کردن مردان در فعالیت‌ها و راهکارهای متنوع و غیر کلیشه‌ای، اطمینان حاصل کردن از اینکه کارمندان به‌راحتی می‌توانند خلاقیت و نوآوری داشته باشند و در محیط کار، خود واقعی‌شان را نشان دهند.

 

در چنین محیطی، زنان چهار برابر و مردان دو برابر بیشتر از محیط‌های معمولی تا سمت مدیریت ارشد رشد می‌کنند. به نظر می‌رسد فراهم کردن محیط کاری که کمتر رقابتی و بیشتر مشارکتی است، به نفع همه‌ی ما است. سیاستمداری سازمانی، شاید بازی مردان سفیدپوست باشد، اما مزیت‌های این بازی هم صرفاً به تعداد معدودی از  مردان سفیدپوست می‌رسد.

 

/پویش پورمحمد /زومیت


نظرات

دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 116,000 ریال -1500 1.28% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 117,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 116,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 115,500 ریال 4000 3.46% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 115,000 ریال -1500 1.29% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 114,000 ریال -2000 1.72% نمودار و آرشیو
5110 121,000 ریال -1000 0.82% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 113,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 112,500 ریال -1000 0.88% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 112,000 ریال -1000 0.88% نمودار و آرشیو
0075 123,500 ریال نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -1000 0.86% نمودار و آرشیو
Lf190 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
22B02 115,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 111,500 ریال -1000 0.89% نمودار و آرشیو
Hi500 112,000 ریال -1000 0.88% نمودار و آرشیو
2420h 108,000 ریال -500 0.46% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 108,500 ریال 500 0.46% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 125,500 ریال -2500 1.95% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,400 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Amir 127,500 ریال -500 0.39% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam 127,500 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 148,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 169,000 ریال 500 0.3% نمودار و آرشیو
C30s 163,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30G 151,000 ریال -1000 0.66% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 169,000 ریال 500 0.3% نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 140,000 ریال 1000 0.71% نمودار و آرشیو
1540 124,000 ریال -1500 1.2% نمودار و آرشیو
1551 120,000 ریال -4000 3.23% نمودار و آرشیو
781 pet 209,000 ریال نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 169,000 ریال 500 0.3% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R 180,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 202,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 96,000 ریال -500 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 94,800 ریال -2200 2.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 92,700 ریال -800 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 93,400 ریال -1600 1.68% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 182,500 ریال -2500 1.35% نمودار و آرشیو
ABS150 182,000 ریال 1000 0.55% نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 183,000 ریال نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 105,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 - نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو
RP 345 - نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖