معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۶.۲۱ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 21 شهریور ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 54,950 54,950 54,950 54,950 399 105 105
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 38,740 39,928 40,323 41,029 1,782 4,653 1,782
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 38,740 40,248 40,405 42,077 1,012 4,510 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 40,652 43,555 43,555 43,555 902 3,146 902
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 39,452 41,588 42,004 42,461 1,144 2,574 1,144
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,606 42,686 42,968 44,119 3,300 6,006 3,300
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 41,606 41,606 41,606 41,606 1,500 1,480 1,260
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 46,079 48,235 48,360 48,888 1,000 2,400 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 46,079 46,089 46,145 46,379 1,210 1,276 1,210
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 46,079 47,689 48,082 48,909 1,000 1,990 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 50,687 51,219 51,352 51,669 302 432 302
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 46,079 46,079 46,079 46,079 1,015 410 194
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 50,687 50,687 50,687 50,687 1,100 66 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 46,079 46,079 46,079 46,079 1,100 704 682
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم نقدی 43,505 47,111 47,379 47,519 1,012 4,708 1,012
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 43,505 46,756 47,568 48,119 1,500 3,940 1,500
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 40,944 40,944 40,944 40,944 200 140 140
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 40,944 41,619 41,795 42,359 2,000 3,210 2,000
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 40,285 40,285 40,285 40,285 0 24 24
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 41,327 42,254 42,752 43,455 800 1,370 800
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 41,506 42,188 42,266 42,856 1,012 1,804 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 41,506 42,688 42,906 44,119 770 2,211 770
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,506 42,223 42,340 42,759 990 1,848 990
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 62,002 62,002 62,002 62,002 150 50 40
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 56,159 56,159 56,159 56,159 1,000 150 40
پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس نقدی 56,159 56,159 56,159 56,159 400 20 20
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 59,732 59,752 59,816 60,262 800 1,050 800
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 60,175 60,175 60,175 60,175 0 20 20
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 62,362 62,362 62,362 62,362 399 105 105
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 39,425 43,367 43,367 43,367 189 861 189
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 39,425 43,367 43,367 43,367 700 9,460 700
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 39,425 43,367 43,367 43,367 399 3,339 399
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 39,425 43,367 43,367 43,367 210 714 210
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 39,425 43,367 43,367 43,367 903 11,193 903
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 39,425 43,367 43,367 43,367 400 2,600 400
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 37,215 37,215 37,215 37,215 220 110 110
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 33,769 33,769 33,958 34,519 800 1,440 800
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 34,458 34,890 35,019 35,159 3,982 5,830 3,982
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,458 35,213 35,393 36,559 2,992 5,676 2,992
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 34,458 34,458 34,458 34,458 1,880 1,920 1,880

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۴ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال 1000 1.2% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 82,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar - نمودار و آرشیو
0075 79,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 70,500 ریال 900 1.28% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 70,500 ریال 800 1.13% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 70,500 ریال 700 0.99% نمودار و آرشیو
2420h 66,000 ریال -1500 2.22% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,000 ریال -1500 2.22% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 91,300 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 90,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf 91,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf 91,500 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,500 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 97,000 ریال -1000 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 92,500 ریال -1000 1.07% نمودار و آرشیو
1540 80,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 150,000 ریال نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 90,800 ریال -200 0.22% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 100,500 ریال -4000 3.83% نمودار و آرشیو
ZR230 10,050 ریال -94450 90.38% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 105,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖