معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۷.۲۸ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه مهرماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,015 929 756 38,205 38,205 38,205 38,205
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 540 367 38,205 38,205 38,205 38,205
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 110 154 110 38,205 38,240 38,266 38,301
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 220 176 176 38,862 38,862 38,862 38,862
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 990 0 0 37,982
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 1,496 2,464 1,496 34,060 35,069 35,496 36,500
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 2,992 8,536 2,992 34,060 36,199 36,814 37,466
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,100 1,518 1,100 38,205 38,279 38,389 38,857
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 220 66 66 38,372 38,372 38,372 38,372
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 259 259 38,205 38,205 38,205 38,205
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 648 648 38,205 38,205 38,205 38,205
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 44 44 38,862 38,862 38,862 38,862
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 1 پتروشیمی آریا ساسول 946 3,586 946 34,535 35,888 36,103 36,950
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 2 پتروشیمی آریا ساسول 682 58,872 682 30,698 33,767 33,767 33,767
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,992 9,053 2,992 24,159 26,009 26,109 26,329
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 2,500 4,540 2,500 41,467 42,067 42,389 43,449
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 4,400 7,612 4,400 39,714 40,164 40,382 41,209
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 1,210 1,012 572 38,205 38,205 38,205 38,205
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 1,320 1,254 968 38,205 38,205 38,205 38,205
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 2,002 1,254 1,254 28,109 28,109 28,109 28,109
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,001 8,525 1,001 30,970 34,067 34,067 34,067
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 5,000 1,570 1,350 37,982 37,982 37,982 37,982
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 651 2,835 651 34,060 35,119 35,977 36,459
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 0 110 110 28,548 28,548 28,548 28,548
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 638 638 38,205 38,205 38,205 38,205
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 352 352 38,205 38,205 38,205 38,205
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 1,000 3,880 1,000 34,060 35,999 36,554 37,160
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 900 2,660 900 40,033 41,855 42,068 42,589
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 300 380 300 39,714 39,729 39,795 39,859
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 پتروشیمی شازند 80 3,600 80 30,654 33,719 33,719 33,719
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) پتروشیمی شازند 100 140 100 43,233 43,239 43,414 44,009
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 1,500 1,500 1,500 36,357 36,357 36,357 36,357
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 660 1,936 660 34,060 36,129 36,422 36,725
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 220 5,588 220 39,966 43,962 43,962 43,962
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 110 6,226 110 39,966 43,962 43,962 43,962
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 50 190 50 34,060 36,529 37,279 37,466
پلی اتیلن سنگین بادی 0035(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 360 360 37,982 37,982 37,982 37,982
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 660 66 22 39,966 39,966 39,966 39,966
پلی پروپیلن فیلم HP522H پلی پروپیلن جم 308 308 308 34,388 34,388 34,388 34,388
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم 30 1,290 30 18,733 20,606 20,606 20,606
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 200 460 200 26,574 28,074 28,074 28,074
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 500 480 480 26,574 26,574 26,574 26,574
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 4,290 1,000 24,159 26,209 26,316 26,574
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,500 2,220 1,500 24,159 24,711 24,775 25,650
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 110 3,630 110 21,743 23,917 23,917 23,917
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 60 600 60 18,844 20,728 20,728 20,728
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 20 20 25,000 25,000 25,000 25,000
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 20 20 22,500 22,500 22,500 22,500
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 45,441 1,507 29,506 32,456 32,456 32,456
پلی وینیل کلراید S57(مچینگ) پتروشیمی آبادان 0 20 20 26,574 26,574 26,574 26,574
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 2,350 1,000 38,205 39,388 39,661 40,139
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندرامام 650 0 0 37,223
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 0 59,278
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 616 66 66 38,372 38,372 38,372 38,372
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,500 20 20 39,502 39,502 39,502 39,502
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 2,993 0 0 36,223
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 400 0 0 36,223
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 2,700 1,000 38,205 40,139 40,343 40,759
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 991 0 0 40,292
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 370 270 36,567 36,567 36,567 36,567
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 2,002 792 792 28,109 28,109 28,109 28,109
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 44 44 28,109 28,109 28,109 28,109
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 720 96 72 37,982 37,982 37,982 37,982
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 960 552 480 38,372 38,372 38,372 38,372
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 99 0 0 38,029
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 220 2,552 220 41,467 45,613 45,613 45,613
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 506 0 0 36,508
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1,518 572 374 37,982 37,982 37,982 37,982
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,508 1,518 902 36,567 36,567 36,567 36,567
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 1,200 1,200 36,567 36,567 36,567 36,567
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 300 1,200 300 36,045 45,509 45,909 49,701
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,012 594 374 38,372 38,372 38,372 38,372
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 506 506 506 28,109 28,109 28,109 28,109
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 24 24 37,982 37,982 37,982 37,982
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 480 480 38,372 38,372 38,372 38,372
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) پتروشیمی جم 0 1,485 1,485 36,567 36,567 36,567 36,567
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 37,048 2,002 30,970 34,067 34,067 34,067
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 200 2,150 200 38,029 41,831 41,831 41,831
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 22 22 38,372 38,372 38,372 38,372
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F(مچینگ) پتروشیمی ایلام 0 44 44 38,372 38,372 38,372 38,372
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پتروشیمی جم 0 462 462 37,982 37,982 37,982 37,982
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 638 638 38,372 38,372 38,372 38,372
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 320 1,800 320 37,751 57,001 57,472 58,109

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 60,400 ریال 400 0.66% نمودار و آرشیو
020 59,500 ریال 400 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 59,500 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,700 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 60,300 ریال 1000 1.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 59,500 ریال 600 1.01% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,800 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,100 ریال 500 1.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,400 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 71,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖