تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۴.۰۱ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 1 تیر 1395
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) قیمت پایه عرضه (ریال)
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 1,001 2,816 نقدی 36,719 36,794 36,879 35,764
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 440 1,848 نقدی 39,079 39,228 39,683 36,076
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 506 990 نقدی 34,011 34,047 34,333 33,738
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 44 نقدی 34,395 34,395 34,395 34,395
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 220 22 نقدی 37,408 37,408 37,408 37,408
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 900 2,380 نقدی 41,555 41,834 43,509 39,390
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 660 572 نقدی 36,814 36,814 36,814 36,814
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 700 1,710 نقدی 44,366 44,958 46,889 42,844
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 110 66 نقدی 36,814 36,814 36,814 36,814
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,210 3,058 نقدی 38,888 39,028 39,272 36,156
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 600 710 نقدی 41,596 41,596 41,596 41,596
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,012 38,302 سلف 33,039 33,039 33,039 30,036
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 700 سلف 36,076 36,076 36,076 36,076
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1,430 1,782 نقدی 36,069 36,133 36,456 35,764
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 150 310 نقدی 42,169 42,221 42,424 38,143
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 60 نقدی 37,405 37,473 37,545 37,395
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 2,000 سلف 38,119 38,410 39,771 36,156
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 2,024 2,024 سلف 27,251 27,251 27,251 27,251
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 1,562 سلف 27,251 27,251 27,251 27,251
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 501 20 نقدی 44,945 44,945 44,945 44,945
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 2,090 سلف 27,251 27,251 27,251 27,251
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 2,000 2,590 سلف 36,659 37,024 38,888 36,156
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 2,024 26,840 سلف 33,039 33,039 33,039 30,036
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,530 41,470 سلف 34,678 34,678 34,678 31,526
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 300 760 نقدی 38,549 39,294 40,109 37,749
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 200 530 نقدی 38,239 38,532 38,949 37,749
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 230 600 نقدی 41,111 41,331 41,719 39,390
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1,012 462 نقدی 35,764 35,764 35,764 35,764
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,034 1,012 نقدی 35,764 35,764 35,764 35,764
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 500 1,180 نقدی 44,052 44,632 45,889 35,424
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 4,994 11,528 سلف 30,306 30,615 31,222 24,749
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 308 2,178 نقدی 33,119 33,477 33,888 24,749
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,000 5,960 نقدی 32,609 32,926 33,623 24,749
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 506 0 نقدی 34,395
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 220 0 نقدی 39,899
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 220 0 نقدی 39,136
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 320 0 نقدی 33,447
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 0 نقدی 38,143
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 693 0 نقدی 41,153
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 2,292 0 نقدی 41,153
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 250 0 نقدی 45,844
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 1,012 0 نقدی 27,224

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ دى ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 43,200 ریال -600 1.37% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,400 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 43,300 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,850 ریال -250 0.57% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,700 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
5110 44,800 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,100 ریال -550 1.26% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,200 ریال -400 0.92% نمودار و آرشیو
0075 51,100 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
020 51,500 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
Lf190 50,200 ریال -300 0.59% نمودار و آرشیو
52518 45,500 ریال -500 1.09% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 49,900 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 49,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 50,100 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,500 ریال -600 1.25% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,200 ریال -700 1.46% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 46,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 47,100 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 47,000 ریال 400 0.85% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 47,700 ریال 700 1.47% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 47,100 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 47,600 ریال 400 0.84% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 47,300 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
C30s 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s 47,000 ریال -500 1.05% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,400 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,200 ریال -250 0.44% نمودار و آرشیو
1540 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 51,600 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
781 45,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 46,000 ریال -400 0.86% نمودار و آرشیو
825 44,600 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
5030 56,500 ریال -500 0.88% نمودار و آرشیو
525 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 47,200 ریال -800 1.67% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 47,200 ریال نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 45,600 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 46,800 ریال -500 1.06% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 85,000 ریال 2500 2.94% نمودار و آرشیو
10417 84,500 ریال 2500 2.96% نمودار و آرشیو
10415 86,000 ریال 2500 2.91% نمودار و آرشیو
R40maron 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R60 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
RP340 46,700 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 45,800 ریال -1200 2.55% نمودار و آرشیو
440L 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 57,500 ریال -500 0.86% نمودار و آرشیو
ZR230 57,500 ریال -1300 2.21% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 83,000 ریال 2500 3.01% نمودار و آرشیو
332C 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,200 ریال 400 1.05% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 37,900 ریال 300 0.79% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 38,900 ریال 200 0.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 58,000 ریال -1000 1.69% نمودار و آرشیو
EPS 400 59,000 ریال 1000 1.69% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,000 ریال -1000 1.64% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 84,000 ریال 3000 3.57% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 68,000 ریال -500 0.73% نمودار و آرشیو
J740 70,500 ریال -200 0.28% نمودار و آرشیو
R200 67,500 ریال -500 0.74% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,700 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP 58,000 ریال نمودار و آرشیو