پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۴.۰۱ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 1 تیر 1395
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) قیمت پایه عرضه (ریال)
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 1,001 2,816 نقدی 36,719 36,794 36,879 35,764
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 440 1,848 نقدی 39,079 39,228 39,683 36,076
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 506 990 نقدی 34,011 34,047 34,333 33,738
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 44 نقدی 34,395 34,395 34,395 34,395
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 220 22 نقدی 37,408 37,408 37,408 37,408
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 900 2,380 نقدی 41,555 41,834 43,509 39,390
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 660 572 نقدی 36,814 36,814 36,814 36,814
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 700 1,710 نقدی 44,366 44,958 46,889 42,844
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 110 66 نقدی 36,814 36,814 36,814 36,814
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,210 3,058 نقدی 38,888 39,028 39,272 36,156
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 600 710 نقدی 41,596 41,596 41,596 41,596
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,012 38,302 سلف 33,039 33,039 33,039 30,036
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 700 سلف 36,076 36,076 36,076 36,076
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1,430 1,782 نقدی 36,069 36,133 36,456 35,764
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 150 310 نقدی 42,169 42,221 42,424 38,143
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 60 نقدی 37,405 37,473 37,545 37,395
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 2,000 سلف 38,119 38,410 39,771 36,156
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 2,024 2,024 سلف 27,251 27,251 27,251 27,251
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 1,562 سلف 27,251 27,251 27,251 27,251
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 501 20 نقدی 44,945 44,945 44,945 44,945
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 2,090 سلف 27,251 27,251 27,251 27,251
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 2,000 2,590 سلف 36,659 37,024 38,888 36,156
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 2,024 26,840 سلف 33,039 33,039 33,039 30,036
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,530 41,470 سلف 34,678 34,678 34,678 31,526
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 300 760 نقدی 38,549 39,294 40,109 37,749
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 200 530 نقدی 38,239 38,532 38,949 37,749
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 230 600 نقدی 41,111 41,331 41,719 39,390
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1,012 462 نقدی 35,764 35,764 35,764 35,764
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,034 1,012 نقدی 35,764 35,764 35,764 35,764
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 500 1,180 نقدی 44,052 44,632 45,889 35,424
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 4,994 11,528 سلف 30,306 30,615 31,222 24,749
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 308 2,178 نقدی 33,119 33,477 33,888 24,749
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,000 5,960 نقدی 32,609 32,926 33,623 24,749
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 506 0 نقدی 34,395
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 220 0 نقدی 39,899
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 220 0 نقدی 39,136
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 320 0 نقدی 33,447
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 0 نقدی 38,143
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 693 0 نقدی 41,153
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 2,292 0 نقدی 41,153
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 250 0 نقدی 45,844
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 1,012 0 نقدی 27,224

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ مهر ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,650 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,600 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr - نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,100 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
5110 43,000 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 42,100 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,600 ریال -400 0.95% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,500 ریال -200 0.49% نمودار و آرشیو
0075 47,300 ریال 300 0.63% نمودار و آرشیو
020 45,000 ریال 200 0.44% نمودار و آرشیو
Lf190 44,800 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
2420h 44,500 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
2420d 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,400 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 42,500 ریال -700 1.62% نمودار و آرشیو
C30s 42,850 ریال 350 0.82% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 - نمودار و آرشیو
1540 - نمودار و آرشیو
781 41,800 ریال -200 0.48% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 41,600 ریال -300 0.72% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
1922 - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
52518 40,700 ریال -400 0.97% نمودار و آرشیو
Hi500 39,000 ریال -300 0.76% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو