عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۵.۰۲ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 2 مرداد 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی نقدی 1396/05/07 37,972 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی نقدی 1396/05/07 39,146 240 240 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی نقدی 1396/05/07 39,146 240 240 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پالت چوبی نقدی 1396/05/07 39,146 240 240 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت پلاستیکی نقدی 1396/05/07 41,521 240 480 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پالت پلاستیکی نقدی 1396/05/07 41,521 240 480 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پالت چوبی نقدی 1396/05/07 40,847 1,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی نقدی 1396/05/07 37,841 480 480 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پالت چوبی نقدی 1396/05/07 36,074 240 240 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی نقدی 1396/05/07 36,789 240 240 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی نقدی 1396/05/07 38,404 480 480 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه نقدی 1396/05/07 42,150 1,760 2,222 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی نقدی 1396/05/07 42,647 700 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی C30G کیسه نقدی 1396/05/07 37,565 484 0 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پالت چوبی نقدی 1396/05/07 42,647 600 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی نقدی 1396/05/07 42,647 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی نقدی 1396/05/07 42,647 660 330 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی نقدی 1396/05/07 42,647 660 440 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی نقدی 1396/05/07 43,577 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C کیسه نقدی 1396/05/07 42,647 352 660 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پالت چوبی نقدی 1396/05/07 43,720 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی نقدی 1396/05/07 44,973 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نقدی 1396/05/07 42,647 357 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نقدی 1396/05/07 39,891 126 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نقدی 1396/05/07 42,647 420 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه نقدی 1396/05/07 37,565 1,100 880 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی CR380 پالت چوبی نقدی 1396/05/07 38,817 300 0 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی نقدی 1396/05/07 37,565 1,100 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی سلف 1396/05/25 37,565 1,100 1,100 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی سلف 1396/05/20 37,565 660 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی 1396/05/07 37,565 198 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی 1396/05/07 37,565 1,000 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی PYI250 جامبوبگ نقدی 1396/05/07 37,565 609 0 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ نقدی 1396/05/07 37,565 210 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی نقدی 1396/05/07 37,565 300 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه سلف 1396/05/17 37,565 1,100 880 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نقدی 1396/05/10 37,565 756 0 نوید زرشیمی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 48BF7 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/05/07 36,175 240 0 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/05/07 34,057 360 0 پلیمر کرمانشاه
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/05/07 39,348 42 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/05/07 34,131 55 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی OFF - ZH550J درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/05/07 33,809 42 0 نوید زرشیمی

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖