عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۹.۲۱ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 21 آذرماه 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نقدی 1396/09/25 44,163 252 252 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نقدی 1396/09/28 44,163 252 252 نوید زرشیمی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت فلزی نقدی 1396/09/26 57,062 210 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی نقدی 1396/09/26 60,900 504 0 پتروشیمی بندرامام
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/26 87,669 200 0 پتروشیمی تبریز
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/09/26 87,669 100 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/09/26 102,916 70 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ سلف 1396/10/06 43,676 506 1,188 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ سلف 1396/10/06 45,832 506 1,804 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ سلف 1396/10/27 44,479 506 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی نقدی 1396/09/26 48,322 484 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی نقدی 1396/09/26 48,322 220 330 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/26 44,401 550 4,268 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/26 45,793 66 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی نقدی 1396/09/26 44,401 1,008 2,016 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی سلف 1396/10/04 47,531 500 500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی نقدی 1396/09/26 47,531 550 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی نقدی 1396/09/26 52,284 330 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی نقدی 1396/09/26 47,531 1,012 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی نقدی 1396/09/26 47,531 240 240 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/26 47,531 1,100 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه نقدی 1396/09/26 54,002 300 2,500 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پالت چوبی نقدی 1396/09/26 45,559 506 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی سلف 1396/10/05 45,559 2,002 1,001 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه نقدی 1396/09/26 45,559 220 660 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/26 41,826 253 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/26 41,826 2,002 1,001 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پالت چوبی نقدی 1396/09/26 41,826 480 480 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی نقدی 1396/09/26 42,617 240 240 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی سلف 1396/10/04 41,826 500 1,500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/26 43,708 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی نقدی 1396/09/26 46,331 240 240 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/09/26 46,331 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی نقدی 1396/09/26 46,331 880 440 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه نقدی 1396/09/26 54,532 220 1,122 پتروشیمی مارون
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ نقدی 1396/09/26 59,438 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ نقدی 1396/09/26 59,438 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ نقدی 1396/09/26 57,756 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/26 60,487 700 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/26 60,487 500 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/26 62,451 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر1220 پالت فلزی سلف 1396/10/06 62,981 210 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی نقدی 1396/09/26 49,781 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی نقدی 1396/09/26 49,781 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی نقدی 1396/09/26 53,262 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی نقدی 1396/09/26 50,809 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C کیسه نقدی 1396/09/26 49,781 110 440 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی نقدی 1396/09/26 52,352 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی سلف 1396/10/02 44,559 2,002 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه نقدی 1396/09/26 44,163 110 220 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی نقدی 1396/09/26 44,163 220 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی 1396/09/26 44,163 330 440 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP564S پالت چوبی سلف 1396/10/07 46,141 4,004 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ نقدی 1396/09/26 44,163 273 315 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه نقدی 1396/09/26 44,163 110 990 پتروشیمی مارون
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/26 36,046 220 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی سلف 1396/10/03 36,714 200 300 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/26 33,376 110 2,904 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی سلف 1396/10/19 33,376 110 2,398 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/10/19 32,708 100 400 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/10/17 33,376 100 1,400 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/26 33,376 110 374 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S70 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/26 37,715 88 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/26 39,961 297 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 - OFF درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/09/26 38,025 572 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/09/26 38,025 30 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/09/26 38,025 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420E02 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/09/26 42,778 624 0 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420F8 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/09/26 42,778 144 0 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/09/26 42,778 400 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین LMP جامبوبگ نقدی 1396/09/26 27,336 170 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/26 32,441 88 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/26 32,441 33 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/09/26 28,837 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/26 30,038 220 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/09/26 26,701 200 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/09/26 16,688 700 0 پتروشیمی بندرامام

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖