معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۴.۱۵ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 15 تیر 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد نقدی 36,820 36,820 36,820 36,820 480 108 60
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 36,386 37,117 37,292 37,989 1,008 1,974 1,008
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,887 40,039 40,711 41,709 1,100 3,190 1,100
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم سلف 31,288 31,288 31,288 31,288 2,992 2,992 2,992
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 35,996 36,779 37,010 38,159 1,408 3,685 1,408
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 30,960 32,460 32,728 33,409 1,012 3,388 1,012
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 30,960 32,519 32,794 33,339 1,012 2,904 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 35,996 35,996 36,005 36,069 1,012 1,056 1,012
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 36,386 36,386 36,386 36,386 540 40 40
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 36,386 36,386 36,386 36,386 330 88 88
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 30,960 32,899 33,033 33,969 880 2,904 880
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 36,386 37,117 38,037 38,759 264 968 264
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 30,960 33,319 33,470 34,056 264 1,034 264
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 36,013 37,444 37,845 38,122 1,012 2,376 1,012
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون سلف 36,386 36,386 36,386 36,386 1,012 924 880
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 38,145 38,744 39,282 40,559 500 1,760 500
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 29,868 32,854 32,854 32,854 506 6,996 506
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 37,644 40,044 40,457 41,503 1,000 3,760 1,000
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 41,169 47,269 47,391 47,919 700 2,500 700
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 39,533 42,629 42,644 42,901 550 2,320 550
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 27,000 27,000 27,000 27,000 506 704 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 31,349 32,340 32,673 34,483 1,518 2,959 1,518
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 38,347 45,810 46,276 46,539 150 630 150
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 24,009 26,409 26,409 26,409 2,992 11,990 2,992
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 31,349 34,483 34,483 34,483 1,012 7,370 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 29,868 32,854 32,854 32,854 1,012 4,290 1,012
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 38,347 39,900 39,988 40,119 50 260 50
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون سلف (مچینگ) 36,386 36,386 36,386 36,386 0 132 132
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف 24,642 27,106 27,106 27,106 2,992 5,896 2,992
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 37,230 38,555 38,587 38,609 50 130 50
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 30,960 32,100 32,392 32,981 630 1,302 630
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,000 27,000 27,000 27,000 1,012 1,012 1,012
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 36,013 36,013 36,013 36,013 3,000 510 470
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 36,604 38,054 38,507 40,011 1,000 3,390 1,000
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 43,555 43,555 43,555 43,555 1,197 21 21
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 36,604 38,609 39,007 40,011 1,000 3,850 1,000
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 36,013 37,079 37,448 38,888 360 840 360
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 35,996 35,996 35,996 35,996 960 720 720
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 40,184 40,184 40,184 40,184 1,502 140 140
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 34,468 34,468 34,468 34,468 1,001 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم نقدی 33,810 33,810 33,810 33,810 319 88 88
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 36,820 36,820 36,820 36,820 0 12 12
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 36,386 36,386 36,386 36,386 0 20 20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 27,000 27,000 27,000 27,000 0 110 110
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 36,013 36,013 36,013 36,013 0 680 680
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 35,500 39,850 40,179 41,111 500 1,320 500
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم نقدی 34,468 34,468 34,468 34,468 220 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 36,604 38,339 38,793 39,059 1,320 3,410 1,320
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 35,996 36,089 36,326 36,555 1,210 1,474 1,210
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 33,810 34,019 34,110 34,666 1,001 1,309 1,001
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 26,410 29,051 29,051 29,051 400 6,100 400
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان سلف 26,410 29,051 29,051 29,051 500 7,040 500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 24,009 26,409 26,409 26,409 308 5,478 308
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم سلف 38,349 38,349 38,349 38,349 1,001 66 66
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی 37,641 37,641 37,641 37,641 220 22 22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 24,009 26,409 26,409 26,409 120 3,600 120
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 37,262 37,262 37,262 37,262 330 66 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله نقدی 36,604 37,419 37,938 38,222 220 616 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 36,604 37,815 38,170 38,508 506 1,276 506
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 35,996 35,996 35,996 35,996 0 240 240
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 38,349 38,349 38,349 38,349 0 88 88
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 37,262 37,262 37,262 37,262 0 308 308
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 24,009 26,409 26,409 26,409 1,000 12,240 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم سلف 38,145 1,001 176 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 36,386 36,386 36,386 36,386 0 88 88

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 72,500 ریال 2000 2.76% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 67,500 ریال 1500 2.22% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 67,500 ریال 2000 2.96% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 500 0.76% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 500 0.76% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 1000 1.67% نمودار و آرشیو
020 58,800 ریال 1500 2.55% نمودار و آرشیو
Lf190 58,500 ریال 1200 2.05% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,400 ریال 1200 2.13% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,000 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
2420h 58,300 ریال 1100 1.89% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,300 ریال 1100 1.89% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 59,100 ریال 600 1.02% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,600 ریال 800 1.37% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 68,000 ریال 1200 1.76% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,100 ریال 800 1.17% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 82,100 ریال 400 0.49% نمودار و آرشیو
1540 75,500 ریال -200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,500 ریال -1000 1.38% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,100 ریال 800 1.17% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 81,000 ریال -3000 3.57% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 72,500 ریال 500 0.69% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,500 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال 500 1.06% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 101,000 ریال -800 0.79% نمودار و آرشیو
ABS150 99,000 ریال -1000 1% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖