عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۸.۰۹ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 9 آبان ماه 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت فلزی نقدی 1396/08/14 53,161 399 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 56,861 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 82,215 200 0 پتروشیمی تبریز
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/08/14 82,215 100 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/08/14 96,513 70 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 جامبوبگ سلف 1396/08/24 39,813 176 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ سلف 1396/09/07 41,416 1,012 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ سلف 1396/08/24 41,416 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ سلف 1396/08/24 40,173 374 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ سلف 1396/08/24 42,178 1,518 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی نقدی 1396/08/14 48,158 286 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 43,186 440 3,740 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ کیسه نقدی 1396/08/14 44,538 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 44,538 121 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 43,186 480 1,440 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی سلف 1396/08/20 47,395 500 1,000 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 47,395 880 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی سلف 1396/08/18 47,395 1,000 500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پالت چوبی نقدی 1396/08/15 47,395 220 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 سایر نقدی 1396/08/15 52,135 216 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 سایر نقدی 1396/08/15 47,395 496 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت چوبی نقدی 1396/08/14 48,158 110 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه نقدی 1396/08/14 50,325 200 2,600 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 جامبوبگ نقدی 1396/08/14 43,664 500 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 43,664 312 0 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پالت چوبی سلف 1396/08/20 41,323 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 40,561 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پالت چوبی نقدی 1396/08/14 41,323 96 0 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی سلف 1396/08/30 40,561 1,000 1,000 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 42,386 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 44,046 506 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 44,046 264 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 44,046 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 44,046 506 1,100 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 44,046 660 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی سلف 1396/08/29 51,583 2,002 2,002 پتروشیمی جم
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ نقدی 1396/08/14 55,668 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ نقدی 1396/08/14 55,668 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ نقدی 1396/08/14 54,092 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 55,300 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 55,300 500 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 58,001 1,000 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر1220 پالت فلزی نقدی 1396/08/14 63,577 399 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی سلف 1396/08/22 47,991 330 330 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی نقدی 1396/08/14 51,347 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE جامبوبگ نقدی 1396/08/14 47,991 210 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی نقدی 1396/08/14 50,470 330 330 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی نقدی 1396/08/14 42,576 648 624 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی نقدی 1396/08/14 42,576 220 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ نقدی 1396/08/14 42,576 168 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه سلف 1396/08/18 42,576 660 1,342 پتروشیمی مارون
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 36,347 220 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی سلف 1396/08/29 37,020 200 300 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی سلف 1396/08/20 33,654 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/09/05 33,654 400 1,100 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 33,654 1,496 1,012 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 33,654 1,012 990 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/09/07 32,981 500 0 پتروشیمی اروند
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 38,867 3 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 38,867 5 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 34,549 7 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 2 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 34,549 2 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 40,084 10 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 2 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 35,630 16 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/08/15 42,655 528 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/08/15 37,916 198 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420F8 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 42,656 120 0 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 43,451 9 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 38,623 3 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 36,505 5 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505UV درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 37,191 9 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52511 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 36,505 11 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 2 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 32,449 7 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 60507UV درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 37,191 7 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 62N11UV درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 37,190 96 0 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - MCH3713 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 39,641 638 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 46,425 4 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 49,575 3 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 44,066 1 0 پتروشیمی جم
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/08/14 23,417 20 0 پلی پروپیلن جم
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 32,712 198 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 30,289 110 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/08/14 26,924 100 0 پتروشیمی اروند

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۴ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال 1000 1.2% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 82,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar - نمودار و آرشیو
0075 79,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 70,500 ریال 900 1.28% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 70,500 ریال 800 1.13% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 70,500 ریال 700 0.99% نمودار و آرشیو
2420h 66,000 ریال -1500 2.22% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,000 ریال -1500 2.22% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 91,300 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 90,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf 91,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf 91,500 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,500 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 97,000 ریال -1000 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 92,500 ریال -1000 1.07% نمودار و آرشیو
1540 80,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 150,000 ریال نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 90,800 ریال -200 0.22% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 100,500 ریال -4000 3.83% نمودار و آرشیو
ZR230 10,050 ریال -94450 90.38% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 105,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖