عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۸.۰۹ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 9 آبان ماه 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت فلزی نقدی 1396/08/14 53,161 399 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 56,861 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 82,215 200 0 پتروشیمی تبریز
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/08/14 82,215 100 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/08/14 96,513 70 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 جامبوبگ سلف 1396/08/24 39,813 176 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ سلف 1396/09/07 41,416 1,012 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ سلف 1396/08/24 41,416 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ سلف 1396/08/24 40,173 374 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ سلف 1396/08/24 42,178 1,518 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی نقدی 1396/08/14 48,158 286 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 43,186 440 3,740 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ کیسه نقدی 1396/08/14 44,538 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 44,538 121 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 43,186 480 1,440 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی سلف 1396/08/20 47,395 500 1,000 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 47,395 880 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی سلف 1396/08/18 47,395 1,000 500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پالت چوبی نقدی 1396/08/15 47,395 220 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 سایر نقدی 1396/08/15 52,135 216 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 سایر نقدی 1396/08/15 47,395 496 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت چوبی نقدی 1396/08/14 48,158 110 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه نقدی 1396/08/14 50,325 200 2,600 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 جامبوبگ نقدی 1396/08/14 43,664 500 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 43,664 312 0 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پالت چوبی سلف 1396/08/20 41,323 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 40,561 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پالت چوبی نقدی 1396/08/14 41,323 96 0 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی سلف 1396/08/30 40,561 1,000 1,000 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 42,386 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 44,046 506 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 44,046 264 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 44,046 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 44,046 506 1,100 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 44,046 660 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی سلف 1396/08/29 51,583 2,002 2,002 پتروشیمی جم
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ نقدی 1396/08/14 55,668 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ نقدی 1396/08/14 55,668 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ نقدی 1396/08/14 54,092 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 55,300 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 55,300 500 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 58,001 1,000 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر1220 پالت فلزی نقدی 1396/08/14 63,577 399 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی سلف 1396/08/22 47,991 330 330 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی نقدی 1396/08/14 51,347 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE جامبوبگ نقدی 1396/08/14 47,991 210 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی نقدی 1396/08/14 50,470 330 330 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی نقدی 1396/08/14 42,576 648 624 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی نقدی 1396/08/14 42,576 220 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ نقدی 1396/08/14 42,576 168 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه سلف 1396/08/18 42,576 660 1,342 پتروشیمی مارون
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 36,347 220 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی سلف 1396/08/29 37,020 200 300 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی سلف 1396/08/20 33,654 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/09/05 33,654 400 1,100 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 33,654 1,496 1,012 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 33,654 1,012 990 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/09/07 32,981 500 0 پتروشیمی اروند
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 38,867 3 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 38,867 5 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 34,549 7 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 2 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 34,549 2 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 40,084 10 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 2 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 35,630 16 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/08/15 42,655 528 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/08/15 37,916 198 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420F8 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 42,656 120 0 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 43,451 9 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 38,623 3 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 36,505 5 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505UV درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 37,191 9 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52511 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 36,505 11 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 2 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 32,449 7 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 60507UV درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 37,191 7 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 62N11UV درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 37,190 96 0 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - MCH3713 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 39,641 638 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 46,425 4 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 49,575 3 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/08/14 44,066 1 0 پتروشیمی جم
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/08/14 23,417 20 0 پلی پروپیلن جم
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 32,712 198 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/14 30,289 110 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/08/14 26,924 100 0 پتروشیمی اروند

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖