عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۰.۱۲ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 12 دی ماه 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/17 89,990 200 0 پتروشیمی تبریز
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/10/17 89,990 100 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/10/17 105,640 70 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 جامبوبگ سلف 1396/10/27 44,189 286 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ سلف 1396/10/27 44,578 220 1,078 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ سلف 1396/11/10 43,240 1,012 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ سلف 1396/10/27 46,779 660 1,760 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ سلف 1396/11/10 45,398 462 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی نقدی 1396/10/17 48,023 110 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/17 44,556 110 1,430 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/17 44,556 506 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی سلف 1396/11/03 47,229 500 500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی نقدی 1396/10/17 47,229 660 330 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی سلف 1396/11/03 47,229 500 500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی نقدی 1396/10/17 51,952 330 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی نقدی 1396/10/17 47,229 990 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/17 51,952 220 880 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/17 47,229 440 1,760 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه نقدی 1396/10/17 54,309 200 1,800 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/17 46,036 500 2,500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پالت چوبی نقدی 1396/10/17 46,036 220 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/17 46,036 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/17 42,668 330 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/17 42,668 2,002 1,001 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/17 44,588 700 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 جامبوبگ نقدی 1396/10/17 45,328 400 0 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/10/17 46,730 1,210 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/10/17 46,730 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی سلف 1396/10/22 46,730 660 330 پتروشیمی آریا ساسول
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ نقدی 1396/10/17 58,820 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ نقدی 1396/10/17 58,820 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ نقدی 1396/10/17 57,156 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/17 59,209 650 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/17 59,209 500 0 تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/17 62,641 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ نقدی 1396/10/17 44,298 105 189 پتروشیمی رجال
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/17 37,442 220 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی سلف 1396/10/23 38,135 100 400 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/17 34,669 110 374 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/11/10 34,669 100 900 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/17 34,669 110 2,904 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی سلف 1396/10/25 34,669 100 400 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی سلف 1396/11/10 34,669 110 2,398 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/11/10 33,976 100 400 پتروشیمی اروند
پلی اتیلن سبک OFF - PEWAX درجه 2 بشکه نقدی 1396/10/17 21,253 18 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/10/17 37,783 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/10/17 42,506 50 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/10/17 37,783 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/10/17 42,506 300 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/10/17 41,432 189 0 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/10/17 36,828 84 0 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/10/17 34,134 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/10/17 42,057 63 0 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین کلوخه جامبوبگ نقدی 1396/10/17 23,018 60 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 کیسه نقدی 1396/10/17 49,356 1,320 0 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 کیسه نقدی 1396/10/17 43,872 462 0 پتروشیمی مارون
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/17 33,698 88 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/17 33,698 22 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/17 31,202 396 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/10/17 27,735 30 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/10/17 27,735 80 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/10/17 17,335 800 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/10/17 19,068 80 0 پتروشیمی غدیر

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖