معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۵.۲۶ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 26 مرداد 1395
نام کالا تولید کننده عرضه تقاضا حجم معامله قیمت پایه کمترین قیمت قیمت پایانی بیشترین قیمت
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 تخت جمشید 504 665 504 41,321 41,321 41,321 41,321
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 تخت جمشید 504 504 504 44,751 44,751 44,751 44,751
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 تخت جمشید 141 141 141 44,751 44,751 44,751 44,751
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندرامام 483 5,460 483 44,751 49,226 49,226 49,226
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 100 0 0 51,123
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 قائد بصیر 70 0 0 60,014
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 تندگویان 1,012 30,294 1,012 29,541 32,495 32,495 32,495
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 تندگویان 506 13,992 506 29,541 32,495 32,495 32,495
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 تندگویان 1,518 27,764 1,518 31,006 34,106 34,106 34,106
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 تندگویان 2,002 15,873 2,002 31,006 34,106 34,106 34,106
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 تندگویان 55 275 55 31,266 34,392 34,392 34,392
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 تندگویان 330 1,188 330 31,266 34,392 34,392 34,392
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 تندگویان 1,012 1,012 1,012 27,646 27,646 27,646 27,646
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 تندگویان 704 704 704 27,646 27,646 27,646 27,646
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T(مچینگ) لاله 0 484 484 38,977 38,977 38,977 38,977
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T لاله 506 22 22 38,977 38,977 38,977 38,977
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA تبریز 200 830 200 38,582 41,119 41,445 41,900
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ تبریز 100 510 100 38,788 42,666 42,666 42,666
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA تبریز 200 260 200 37,605 37,869 37,991 38,667
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ تبریز 100 200 100 38,274 39,119 39,509 40,000
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA(مچینگ) جم 0 880 880 38,582 38,582 38,582 38,582
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA جم 1,012 176 132 38,582 38,582 38,582 38,582
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ(مچینگ) جم 0 990 990 38,788 38,788 38,788 38,788
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ جم 1,012 88 22 38,788 38,788 38,788 38,788
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندرامام 1,000 10,170 1,000 38,308 42,138 42,138 42,138
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 لاله 506 858 506 38,308 39,108 39,362 39,777
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 لاله 1,015 1,901 1,015 38,308 39,809 39,998 40,651
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H امیرکبیر 3,014 6,512 3,014 38,308 40,019 40,451 41,509
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K امیرکبیر 990 1,276 990 38,308 38,611 38,835 39,850
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 امیرکبیر 2,500 4,570 2,500 38,876 43,500 43,743 44,119
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندرامام 500 700 500 37,148 37,419 37,572 37,701
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 72 72 37,148 37,148 37,148 37,148
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 220 22 22 40,127 40,127 40,127 40,127
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU جم 0 22 22 40,903 40,903 40,903 40,903
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU جم 220 22 22 40,903 40,903 40,903 40,903
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV جم 506 110 110 35,262 35,262 35,262 35,262
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) جم 0 1,320 1,320 34,592 34,592 34,592 34,592
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 2,002 726 682 34,592 34,592 34,592 34,592
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV جم 352 0 0 33,499
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA تبریز 300 1,650 300 36,149 44,841 45,029 45,409
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000(مچینگ) ایلام 0 308 308 36,733 36,733 36,733 36,733
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 1,012 880 704 36,733 36,733 36,733 36,733
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B جم 506 2,838 506 42,376 46,899 48,073 48,999
پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 100 250 100 39,712 44,800 45,426 46,039
پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 100 240 100 39,712 42,221 42,615 42,897
پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 100 170 100 38,556 41,177 41,982 42,500
پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 600 1,720 600 40,744 43,841 43,935 44,333
پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 600 1,820 600 42,372 48,059 48,383 49,729
پلی بوتادین رابر 1220 تخت جمشید 202 81 81 44,078 44,078 44,078 44,078
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 20 20 37,354 37,354 37,354 37,354
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 420 120 100 37,354 37,354 37,354 37,354
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 330 484 330 37,354 37,377 37,443 37,509
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 110 0 0 39,697
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 3,520 3,520 37,354 37,354 37,354 37,354
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 4,004 1,254 484 37,354 37,354 37,354 37,354
پلی پروپیلن نساجی HP510L(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 1,122 1,122 32,119 32,119 32,119 32,119
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,342 374 220 32,119 32,119 32,119 32,119
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 220 528 220 32,119 32,419 32,681 33,150
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 880 1,078 880 32,119 32,131 32,176 32,521
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) شازند 0 160 160 32,119 32,119 32,119 32,119
پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 300 180 140 32,119 32,119 32,119 32,119
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK(مچینگ) رجال 0 252 252 32,119 32,119 32,119 32,119
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 651 525 399 32,119 32,119 32,119 32,119
پلی وینیل کلراید E6834 اروند 506 242 220 29,268 29,268 29,268 29,268
پلی وینیل کلراید S65 اروند 1,518 13,816 1,518 26,607 29,267 29,267 29,267
پلی وینیل کلراید S65 اروند 420 10,280 420 26,607 29,267 29,267 29,267
پلی وینیل کلراید S65 غدیر 2,000 19,340 2,000 26,607 29,267 29,267 29,267

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 1500 2.04% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 3200 4.44% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 72,000 ریال 4000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 2000 3.05% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 2000 3.05% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 59,100 ریال 500 0.85% نمودار و آرشیو
Lf190 59,300 ریال 1000 1.69% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,200 ریال 700 1.25% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,300 ریال 1000 1.88% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 800 1.36% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 800 1.36% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 59,300 ریال 700 1.18% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,900 ریال 900 1.53% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 68,200 ریال 600 0.88% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,700 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 85,500 ریال -1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,300 ریال -200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال -1000 1.38% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,700 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال -5000 6.41% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال -2000 2.78% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 43,600 ریال -400 0.91% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,000 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,200 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 700 0.68% نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال 1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖