عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۹.۲۸ قیمت روز مواد اولیه

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد عرضه (تن) حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی تاریخ تحویل
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 200 0 88,827 پالت پلاستیکی 1396/10/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 100 0 88,827 پالت چوبی 1396/10/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 70 0 104,275 پالت چوبی 1396/10/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 506 1,298 44,533 جامبوبگ 1396/10/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 506 1,870 46,732 جامبوبگ 1396/10/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 506 0 45,352 جامبوبگ 1396/10/26
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 110 110 48,445 پالت چوبی 1396/10/04
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 484 0 48,445 پالت چوبی 1396/10/03
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 440 3,960 44,637 پالت پلاستیکی 1396/10/03
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 506 506 44,637 پالت پلاستیکی 1396/10/03
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 500 500 47,649 پالت پلاستیکی 1396/10/27
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 990 0 47,649 پالت چوبی 1396/10/03
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 500 500 47,649 پالت پلاستیکی 1396/10/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 330 0 52,414 پالت چوبی 1396/10/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 1,012 0 47,649 پالت چوبی 1396/10/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 550 1,650 47,649 پالت پلاستیکی 1396/10/03
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 110 0 48,445 پالت چوبی 1396/10/03
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی 440 0 51,250 پالت چوبی 1396/10/03
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 300 2,500 54,566 کیسه 1396/10/03
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی 440 0 46,202 پالت چوبی 1396/10/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم سلف 506 506 46,202 پالت پلاستیکی 1396/10/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی 165 0 42,075 پالت پلاستیکی 1396/10/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 1,001 1,001 42,075 پالت پلاستیکی 1396/10/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف 500 1,500 42,075 پالت پلاستیکی 1396/10/11
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 750 0 43,968 پالت پلاستیکی 1396/10/03
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 1,012 0 46,859 پالت چوبی 1396/10/03
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 1,001 2,563 46,859 پالت چوبی 1396/10/03
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 440 0 46,859 پالت چوبی 1396/10/03
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 200 0 59,835 جامبوبگ 1396/10/03
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 200 0 59,835 جامبوبگ 1396/10/03
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 200 0 58,141 جامبوبگ 1396/10/03
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 650 0 61,100 پالت پلاستیکی 1396/10/03
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 500 0 61,100 پالت پلاستیکی 1396/10/03
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 750 0 62,868 پالت پلاستیکی 1396/10/03
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 210 273 44,458 جامبوبگ 1396/10/03
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 220 0 36,825 پالت پلاستیکی 1396/10/03
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 100 400 37,507 پالت چوبی 1396/10/10
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 110 2,904 34,097 پالت پلاستیکی 1396/10/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 110 902 34,097 پالت پلاستیکی 1396/10/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 110 880 34,097 پالت پلاستیکی 1396/10/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 100 900 34,097 جامبوبگ 1396/10/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 100 400 33,415 جامبوبگ 1396/10/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 110 2,904 34,097 پالت پلاستیکی 1396/10/26

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖