معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۴.۰۴ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ یکشنبه 4 تیرماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 45,547 45,547 45,547 45,547 210 105 105
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 49,086 49,086 49,086 49,086 300 20 20
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 49,086 49,086 49,086 49,086 420 42 42
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 67,845 68,259 68,259 68,259 70 140 70
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 41,724 45,896 45,896 45,896 110 550 110
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 38,022 38,022 38,022 38,022 1,500 460 440
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,198 39,198 39,225 39,395 3,300 3,542 3,300
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 38,022 38,022 38,022 38,022 0 200 200
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 39,198 39,198 39,198 39,198 627 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,016 43,779 44,213 45,117 1,000 2,910 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,016 41,016 41,016 41,016 1,500 1,000 300
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 41,016 41,016 41,016 41,016 0 1,200 1,200
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله نقدی 41,016 41,016 41,016 41,016 220 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 45,118 45,362 45,782 46,069 324 518 324
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 41,016 41,016 41,016 41,016 518 86 86
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 45,118 45,118 45,118 45,118 1,100 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 45,118 45,118 45,118 45,118 0 44 44
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 41,204 41,204 41,204 41,204 0 300 300
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,204 41,204 41,204 41,204 1,500 1,270 720
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 40,518 40,678 40,817 41,009 1,000 1,340 1,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,359 36,238 36,238 36,238 280 80 80
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 37,359 37,359 37,359 37,359 0 220 220
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,359 37,359 37,359 37,359 3,000 200 200
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 37,359 37,359 37,359 37,359 480 192 192
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 36,452 36,452 36,452 36,452 0 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی 36,452 36,452 36,452 36,452 1,012 88 66
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 38,253 38,253 38,253 38,253 110 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 38,253 38,253 38,253 38,253 462 44 22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 38,253 38,253 38,253 38,253 480 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 38,253 38,253 38,253 38,253 0 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 38,253 38,253 38,253 38,253 0 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 38,253 38,253 38,253 38,253 1,760 176 66
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 38,253 38,253 38,253 38,253 0 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 38,253 38,253 38,253 38,253 506 154 132
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 41,204 41,204 41,211 41,254 3,300 3,454 3,300
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند نقدی 42,704 42,704 42,704 42,704 700 400 400
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند نقدی 38,918 38,918 38,918 38,918 200 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند سلف 42,704 42,704 42,704 42,704 500 200 200
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 42,704 44,000 44,282 44,839 440 858 440
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 42,704 46,974 46,974 46,974 231 8,085 231
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 39,979 39,979 39,979 39,979 0 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 39,979 39,979 39,979 39,979 105 84 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 42,704 46,974 46,974 46,974 273 13,755 273
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون نقدی 37,679 37,879 37,963 38,056 330 462 330
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 37,679 38,379 38,626 39,019 1,606 2,816 1,606
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 37,679 38,029 38,238 38,871 1,056 1,782 1,056
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی (مچینگ) 37,679 37,679 37,679 37,679 0 84 84
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 37,679 37,679 37,679 37,679 903 882 819
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 37,679 37,889 38,052 38,239 798 1,092 798
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون سلف 37,679 37,978 38,185 38,488 880 1,540 880
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 37,679 37,679 37,679 37,679 420 252 126
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 37,679 37,679 37,679 37,679 0 294 294
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 33,823 34,123 36,968 40,587 308 1,694 308
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 34,449 500 40 0
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,884 32,884 32,884 32,884 308 66 66
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,318 31,318 31,318 31,318 2,486 792 484
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 31,318 31,318 31,318 31,318 600 600 600
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 31,318 31,318 31,318 31,318 0 132 132
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 31,318 31,318 31,318 31,318 2,992 1,870 1,782
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 31,318 31,318 31,318 31,318 0 66 66

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۴ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال 1000 1.2% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 82,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar - نمودار و آرشیو
0075 79,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 70,500 ریال 900 1.28% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 70,500 ریال 800 1.13% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 70,500 ریال 700 0.99% نمودار و آرشیو
2420h 66,000 ریال -1500 2.22% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,000 ریال -1500 2.22% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 91,300 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 90,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf 91,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf 91,500 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,500 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 97,000 ریال -1000 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 92,500 ریال -1000 1.07% نمودار و آرشیو
1540 80,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 150,000 ریال نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 90,800 ریال -200 0.22% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 100,500 ریال -4000 3.83% نمودار و آرشیو
ZR230 10,050 ریال -94450 90.38% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 105,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖