معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۰ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 10 مرداد 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 46,504 46,504 46,504 46,504 399 84 84
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 74,308 70 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 87,231 40 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان نقدی 34,539 37,992 37,992 37,992 99 1,408 99
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان نقدی 34,852 38,337 38,337 38,337 66 1,452 66
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی 37,704 39,609 39,930 40,430 1,650 5,610 1,650
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 37,704 39,540 39,736 39,897 506 2,750 506
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 42,858 42,858 42,858 42,858 220 220 220
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 38,237 38,237 38,237 38,237 0 680 680
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 38,237 38,237 38,237 38,237 1,500 720 620
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,420 39,448 39,494 39,666 4,400 4,774 4,400
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 42,140 44,559 44,685 45,000 1,000 2,960 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 42,140 42,140 42,140 42,140 1,210 682 616
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 42,140 42,140 42,140 42,140 0 132 132
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 42,140 42,140 42,140 42,140 1,500 1,770 980
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 42,140 42,140 42,140 42,140 0 520 520
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 46,354 46,366 46,411 46,469 302 346 302
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 46,354 1,100 22 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 42,140 42,140 42,140 42,140 0 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر نقدی 42,140 42,140 42,140 42,140 1,100 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 46,354 240 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 42,858 42,858 42,858 42,858 110 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 42,858 42,858 42,858 42,858 0 22 22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی 40,927 40,927 40,927 40,927 506 242 198
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 40,927 40,927 40,927 40,927 0 88 88
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 42,232 42,232 42,232 42,232 3,000 1,670 1,580
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 42,232 42,232 42,232 42,232 0 330 330
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 40,927 41,229 41,378 41,777 1,000 1,460 1,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 38,032 38,032 38,032 38,032 0 400 400
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 38,032 38,032 38,032 38,032 3,000 2,060 1,250
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,891 36,891 36,914 36,944 70 100 70
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی 38,032 38,032 38,032 38,032 506 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 38,032 38,032 38,032 38,032 2,002 1,023 1,023
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 38,032 38,032 38,032 38,032 0 308 308
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 38,032 38,032 38,032 38,032 0 312 312
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی 36,521 40,173 40,173 40,173 396 2,442 396
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 37,238 37,238 37,238 37,238 1,012 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 37,238 37,238 37,238 37,238 0 24 24
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 38,165 38,509 38,639 38,819 700 1,210 700
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 38,668 38,668 38,668 38,668 1,012 352 352
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 38,668 38,668 38,668 38,668 0 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 38,668 38,668 38,668 38,668 2,002 550 528
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 38,668 38,668 38,668 38,668 176 176 176
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 38,668 38,668 38,668 38,668 0 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,668 38,668 38,668 38,668 440 220 154
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 38,668 38,668 38,668 38,668 0 66 66
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 50,058 53,419 53,844 54,259 150 320 150
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 50,058 50,058 50,058 50,058 100 100 90
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 49,010 49,010 49,010 49,010 600 160 100
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 49,010 49,010 49,010 49,010 0 20 20
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 49,010 49,010 49,010 49,010 400 10 10
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 50,990 52,513 52,594 52,923 600 1,870 600
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 51,707 51,707 51,707 51,707 294 84 84
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند نقدی 42,730 700 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند نقدی 42,730 600 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 37,639 38,229 38,370 38,829 1,000 2,240 1,000
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 37,639 37,999 38,018 38,138 483 693 483
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 37,639 38,288 38,364 38,614 300 1,080 300
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 34,233 66 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,179 32,289 32,365 32,579 2,992 3,916 2,992
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 32,179 32,179 32,179 32,179 0 858 858
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 32,179 32,179 32,179 32,179 2,486 1,848 1,254
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 31,535 31,535 31,535 31,535 0 60 60
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,535 31,535 31,535 31,535 500 500 440
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 32,179 32,179 32,179 32,179 540 900 540
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 32,179 32,179 32,179 32,179 800 960 800

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖