معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۹.۲۷ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 27 آذر ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 44,637 44,966 45,207 45,609 1,500 2,300 1,500
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 44,637 44,637 44,637 44,637 1,008 96 72
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 47,649 47,649 47,649 47,649 0 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 47,649 47,649 47,649 47,649 960 552 480
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 46,202 46,223 46,284 46,469 660 726 660
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 42,872 42,872 42,872 42,872 480 120 120
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 46,859 46,859 46,859 46,859 960 336 216
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 55,101 55,101 55,101 55,101 0 40 40
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند نقدی 55,101 55,101 55,101 55,101 1,500 1,200 1,060
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 55,101 55,101 55,101 55,101 1,320 572 374
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 44,458 48,055 48,161 48,399 770 2,266 770
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 50,113 55,555 55,658 55,709 99 429 99
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 50,113 50,113 50,113 50,113 440 286 286
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 50,113 50,113 50,113 50,113 0 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 50,113 50,113 50,113 50,113 660 572 550
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 50,113 50,113 50,113 50,113 0 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 51,149 51,149 51,149 51,149 110 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 50,113 52,688 52,753 52,829 330 1,056 330
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 52,702 53,179 53,270 53,497 440 660 440
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 50,113 53,788 54,256 55,459 210 357 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 47,047 50,181 50,483 50,798 105 231 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 50,113 52,229 52,348 52,559 315 609 315
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم سلف 44,856 49,335 49,340 49,342 2,002 3,564 2,002
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 44,458 49,155 49,426 50,159 550 2,068 550
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 44,458 49,561 49,593 49,800 880 3,542 880
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 44,458 47,349 47,595 48,359 700 1,480 700
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 44,458 47,899 48,092 48,609 440 1,034 440
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم سلف 46,449 46,449 46,449 46,449 1,518 1,518 1,518
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 44,458 49,130 49,380 49,799 315 1,008 315
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 44,458 49,666 49,794 50,240 903 2,940 903
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 44,458 47,569 47,689 48,333 400 880 400
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 44,458 47,599 47,881 49,348 1,892 3,432 1,892
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 44,458 47,570 48,087 49,179 504 1,428 504
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 44,458 47,638 47,640 47,659 504 1,008 504

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖