عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۰.۲۷ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 28 دیماه 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
اپوکسی رزین مایع E06 SPL نقدی 1395/11/03 70,350 36 0 پتروشیمی خوزستان
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/11/03 73,354 630 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/11/03 73,354 201 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/11/03 85,662 1,155 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 نقدی 1395/11/04 37,512 1,210 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 نقدی 1395/11/04 37,512 77 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 نقدی 1395/11/03 39,372 1,364 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 نقدی 1395/11/03 39,703 748 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 نقدی 1395/11/04 35,229 858 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 سلف 1395/11/13 35,229 154 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T نقدی 1395/11/03 47,835 440 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/11/03 42,081 500 2,500 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 22402 نقدی 1395/11/03 42,081 600 600 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1395/11/03 47,096 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1395/11/03 47,096 990 528 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1395/11/03 47,096 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 نقدی 1395/11/03 47,096 440 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1395/11/03 51,806 432 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1395/11/03 47,096 432 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1395/11/03 47,096 330 1,430 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1395/11/03 41,377 400 1,600 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/11/03 40,439 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/11/03 40,439 506 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/11/03 40,439 408 408 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV نقدی 1395/11/03 40,028 408 0 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/11/03 40,393 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/11/03 40,393 902 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1395/11/03 40,393 440 440 پتروشیمی آریا ساسول
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1395/11/03 51,070 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1395/11/03 51,070 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 نقدی 1395/11/03 49,582 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1395/11/03 50,004 900 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1395/11/03 50,004 800 0 تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1395/11/03 51,378 900 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر 1220 سلف 1395/11/13 87,452 201 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی 1395/11/03 41,165 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L سلف 1395/11/20 41,165 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نقدی 1395/11/06 41,165 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R نقدی 1395/11/03 42,273 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن فیلم HP525J سلف 1395/11/20 36,288 1,012 1,012 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی 1102L نقدی 1395/11/03 35,918 110 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی HP510L نقدی 1395/11/03 35,918 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J نقدی 1395/11/03 35,918 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/11/03 35,918 440 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK نقدی 1395/11/03 35,918 210 0 پتروشیمی رجال
پلی کربنات 0710 نقدی 1395/11/03 81,000 66 0 پتروشیمی خوزستان
پلی وینیل کلراید S57-wp سلف 1395/11/20 36,492 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S57-wp سلف 1395/11/16 36,492 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S60-pp نقدی 1395/11/03 34,834 990 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65-pp نقدی 1395/11/04 33,175 2,486 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65-j نقدی 1395/11/04 33,175 200 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65-pp نقدی 1395/11/03 33,175 484 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65-j نقدی 1395/11/03 33,175 200 800 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S70-pp سلف 1395/11/19 36,492 2,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 -j نقدی 1395/11/04 26,540 80 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1-pp نقدی 1395/11/04 32,246 66 0 پتروشیمی اروند
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 نقدی 1395/11/03 46,625 250 0 پتروشیمی امیرکبیر

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖