عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۰.۲۷ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 28 دیماه 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
اپوکسی رزین مایع E06 SPL نقدی 1395/11/03 70,350 36 0 پتروشیمی خوزستان
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/11/03 73,354 630 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/11/03 73,354 201 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/11/03 85,662 1,155 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 نقدی 1395/11/04 37,512 1,210 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 نقدی 1395/11/04 37,512 77 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 نقدی 1395/11/03 39,372 1,364 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 نقدی 1395/11/03 39,703 748 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 نقدی 1395/11/04 35,229 858 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 سلف 1395/11/13 35,229 154 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T نقدی 1395/11/03 47,835 440 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/11/03 42,081 500 2,500 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 22402 نقدی 1395/11/03 42,081 600 600 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1395/11/03 47,096 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1395/11/03 47,096 990 528 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1395/11/03 47,096 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 نقدی 1395/11/03 47,096 440 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1395/11/03 51,806 432 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1395/11/03 47,096 432 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1395/11/03 47,096 330 1,430 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1395/11/03 41,377 400 1,600 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/11/03 40,439 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/11/03 40,439 506 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/11/03 40,439 408 408 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV نقدی 1395/11/03 40,028 408 0 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/11/03 40,393 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/11/03 40,393 902 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1395/11/03 40,393 440 440 پتروشیمی آریا ساسول
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1395/11/03 51,070 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1395/11/03 51,070 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 نقدی 1395/11/03 49,582 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1395/11/03 50,004 900 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1395/11/03 50,004 800 0 تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1395/11/03 51,378 900 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر 1220 سلف 1395/11/13 87,452 201 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی 1395/11/03 41,165 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L سلف 1395/11/20 41,165 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نقدی 1395/11/06 41,165 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R نقدی 1395/11/03 42,273 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن فیلم HP525J سلف 1395/11/20 36,288 1,012 1,012 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی 1102L نقدی 1395/11/03 35,918 110 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی HP510L نقدی 1395/11/03 35,918 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J نقدی 1395/11/03 35,918 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/11/03 35,918 440 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK نقدی 1395/11/03 35,918 210 0 پتروشیمی رجال
پلی کربنات 0710 نقدی 1395/11/03 81,000 66 0 پتروشیمی خوزستان
پلی وینیل کلراید S57-wp سلف 1395/11/20 36,492 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S57-wp سلف 1395/11/16 36,492 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S60-pp نقدی 1395/11/03 34,834 990 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65-pp نقدی 1395/11/04 33,175 2,486 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65-j نقدی 1395/11/04 33,175 200 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65-pp نقدی 1395/11/03 33,175 484 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65-j نقدی 1395/11/03 33,175 200 800 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S70-pp سلف 1395/11/19 36,492 2,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 -j نقدی 1395/11/04 26,540 80 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1-pp نقدی 1395/11/04 32,246 66 0 پتروشیمی اروند
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 نقدی 1395/11/03 46,625 250 0 پتروشیمی امیرکبیر

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖