پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۳.۲۵ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 25 خرداد 1395
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه بسته بندی تسویه قرارداد تاریخ تحویل
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1,000 0 35,107 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,500 0 38,351 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 500 0 31,453 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 1,000 39,390 کیسه نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 480 36,076 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 240 0 36,406 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,100 0 35,764 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 36,156 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,500 0 36,076 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/04/15
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,092 0 41,153 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1395/03/30
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 200 0 32,768 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/30
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 2,292 0 41,153 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 1,012 1,012 34,395 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 2,000 0 33,447 پالت چوبی نقدی سلف 1395/04/09
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 0 35,764 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 220 0 37,408 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 700 0 42,844 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 30,036 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/09
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 600 0 41,596 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 0 38,143 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/30
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 651 0 31,453 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/05
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 0 38,143 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 27,251 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/09
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 37,395 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 220 0 39,136 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 220 0 39,899 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 200 200 35,424 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 756 756 31,453 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/09
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 27,251 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/09
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 506 0 24,749 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 198 0 31,791 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/09
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 110 0 36,814 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 581 0 45,844 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/03/30
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 200 0 24,749 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 990 594 36,156 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 616 0 31,791 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1395/04/09
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,499 0 44,945 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 990 594 35,764 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 176 0 29,141 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/09
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 100 500 27,224 پالت چوبی نقدی سلف 1395/04/20
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 581 0 44,945 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/03/30
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 1,012 0 27,224 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 600 27,224 پالت چوبی نقدی سلف 1395/04/16
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 2,002 0 31,453 پالت چوبی نقدی سلف 1395/04/10
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 36,156 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 31,526 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/09
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1,188 0 31,453 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 550 0 37,373 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/30
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 200 1,800 24,749 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 0 37,373 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 1,100 2,904 37,749 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 480 480 36,406 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30

قیمت مواداولیه؛ ۱ مرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,850 ریال 400 0.98% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 42,100 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,600 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,400 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,000 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,400 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
0075 49,100 ریال 500 1.02% نمودار و آرشیو
020 47,100 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
Lf190 45,500 ریال 300 0.66% نمودار و آرشیو
52518 41,000 ریال 400 0.98% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h 45,900 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 43,500 ریال -300 0.68% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,300 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 42,600 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 46,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 46,200 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 44,300 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 44,200 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
C30s 43,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 44,100 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 41,900 ریال 800 1.91% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,000 ریال 700 1.25% نمودار و آرشیو
1540 53,250 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
1551 52,100 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
781 43,000 ریال 1000 2.33% نمودار و آرشیو
785 42,300 ریال 300 0.71% نمودار و آرشیو
821 42,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
825 42,400 ریال 200 0.47% نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 43,900 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 44,000 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
552R Maroun 44,100 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
510L Jam 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 48,800 ریال 4000 8.2% نمودار و آرشیو
RP340 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 50,000 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 80,400 ریال -100 0.12% نمودار و آرشیو
332C 61,500 ریال -500 0.81% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,700 ریال 100 0.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,700 ریال 100 0.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,700 ریال 100 0.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,700 ریال 100 0.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 85,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖