پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۳.۲۵ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 25 خرداد 1395
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه بسته بندی تسویه قرارداد تاریخ تحویل
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1,000 0 35,107 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,500 0 38,351 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 500 0 31,453 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 1,000 39,390 کیسه نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 480 36,076 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 240 0 36,406 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,100 0 35,764 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 36,156 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,500 0 36,076 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/04/15
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,092 0 41,153 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1395/03/30
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 200 0 32,768 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/30
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 2,292 0 41,153 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 1,012 1,012 34,395 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 2,000 0 33,447 پالت چوبی نقدی سلف 1395/04/09
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 0 35,764 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 220 0 37,408 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 700 0 42,844 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 30,036 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/09
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 600 0 41,596 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 0 38,143 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/30
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 651 0 31,453 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/05
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 0 38,143 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 27,251 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/09
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 37,395 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 220 0 39,136 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 220 0 39,899 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 200 200 35,424 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 756 756 31,453 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/09
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 27,251 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/09
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 506 0 24,749 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 198 0 31,791 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/09
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 110 0 36,814 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 581 0 45,844 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/03/30
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 200 0 24,749 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 990 594 36,156 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 616 0 31,791 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1395/04/09
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,499 0 44,945 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 990 594 35,764 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 176 0 29,141 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/09
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 100 500 27,224 پالت چوبی نقدی سلف 1395/04/20
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 581 0 44,945 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/03/30
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 1,012 0 27,224 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 600 27,224 پالت چوبی نقدی سلف 1395/04/16
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 2,002 0 31,453 پالت چوبی نقدی سلف 1395/04/10
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 36,156 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 31,526 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/09
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1,188 0 31,453 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 550 0 37,373 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/30
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 200 1,800 24,749 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 0 37,373 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 1,100 2,904 37,749 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/30
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 480 480 36,406 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/30

قیمت مواداولیه؛ ۶ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 41,900 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,200 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 48,500 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 46,000 ریال -800 1.71% نمودار و آرشیو
5110 44,500 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,500 ریال 150 0.35% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,700 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
0075 47,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 46,000 ریال 300 0.65% نمودار و آرشیو
Lf190 44,700 ریال -400 0.89% نمودار و آرشیو
2420h 45,100 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
2420d 46,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 44,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 49,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 46,100 ریال 1100 2.39% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 45,600 ریال 1200 2.63% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 44,000 ریال 1000 2.27% نمودار و آرشیو
EX3 Jam 44,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 45,300 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 44,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G 43,800 ریال نمودار و آرشیو
Z30s 44,100 ریال -1200 2.65% نمودار و آرشیو
C30s 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s 45,500 ریال نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 51,300 ریال 300 0.58% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,000 ریال -600 0.99% نمودار و آرشیو
1540 50,900 ریال 200 0.39% نمودار و آرشیو
781 41,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 41,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 41,500 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
825 40,800 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
5030 80,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,200 ریال -700 1.53% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 44,800 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
510L Jam 44,800 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 45,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 66,500 ریال 200 0.3% نمودار و آرشیو
10415 65,800 ریال 200 0.3% نمودار و آرشیو
R40maron 53,800 ریال 1800 3.35% نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 2500 4.72% نمودار و آرشیو
548R 46,500 ریال 700 1.51% نمودار و آرشیو
RP340 45,200 ریال 400 0.88% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 49,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
440L 46,200 ریال 400 0.87% نمودار و آرشیو
MR230 46,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 46,300 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 60,500 ریال 1000 1.65% نمودار و آرشیو
332C 46,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 45,700 ریال 700 1.53% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 34,500 ریال 700 2.03% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 34,100 ریال 300 0.88% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 35,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 44,500 ریال 700 1.57% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 55,300 ریال 2300 4.16% نمودار و آرشیو
EPS 400 51,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak 45,200 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 59,300 ریال 300 0.51% نمودار و آرشیو
Lale 1922 45,000 ریال 1700 3.78% نمودار و آرشیو
MR1600 57,700 ریال 200 0.35% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
J740 61,200 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
R200 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 4,090 ریال -42910 91.3% نمودار و آرشیو
52518 43,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
Hi500 40,900 ریال -200 0.49% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو