تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۷.۱۷ قیمت روز مواد اولیه

نام تجاری تولیدکننده قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 44,895 294 0 پالت فلزی نقدی سلف 1395/08/02
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 48,367 300 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 48,367 504 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/07/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 61,074 100 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 28,626 132 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 29,505 1,012 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 29,505 55 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 30,968 2,002 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 30,968 1,012 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/16
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 28,149 1,496 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/16
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 28,149 1,210 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/16
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 40,251 440 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/26
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 37,979 440 1,760 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 37,979 1,500 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 37,979 480 480 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 39,174 495 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 39,574 1,000 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 39,574 990 440 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 39,574 1,000 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 39,574 440 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 42,344 410 0 سایر نقدی نقدی 1395/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 39,574 1,015 0 سایر نقدی نقدی 1395/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 42,344 330 2,970 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 37,566 400 1,600 کیسه نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 37,485 1,500 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 37,083 3,000 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 37,083 480 1,440 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی مهر 34,675 88 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 40,222 506 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54404UV پتروشیمی لرستان 35,352 480 480 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 36,913 2,002 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 36,913 506 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 36,913 770 396 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 37,566 242 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 39,700 242 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 40,187 100 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/25
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 40,187 100 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/25
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 39,016 50 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/25
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 41,213 300 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 41,213 300 0 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/08/09
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 44,450 100 100 کیسه نقدی نقدی 1395/07/25
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 42,447 300 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 42,447 300 0 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/08/09
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 51,336 302 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/07/25
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 37,566 1,980 0 پالت چوبی نقدی سلف 1395/08/09
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 37,566 300 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 38,243 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 37,566 210 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 32,587 210 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/25
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 32,587 651 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/25
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 32,587 110 110 کیسه نقدی نقدی 1395/07/25
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 32,587 770 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 32,587 770 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 34,281 160 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 32,587 600 200 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 32,587 110 110 کیسه نقدی نقدی 1395/07/25
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 32,587 1,012 1,012 کیسه نقدی نقدی 1395/07/25
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 32,587 1,518 1,518 کیسه نقدی سلف 1395/08/03
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 32,587 504 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1395/07/25
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 31,280 66 176 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 28,963 330 1,672 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 28,963 330 682 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/08/16
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 28,963 300 700 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 28,963 500 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 31,860 500 0 پالت چوبی نقدی سلف 1395/08/01

قیمت مواداولیه؛ ۴ بهمن ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 43,000 ریال 300 0.7% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 42,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 42,600 ریال -250 0.58% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 43,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,600 ریال 150 0.34% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,500 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
5110 44,600 ریال 300 0.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 42,800 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,200 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 42,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 50,500 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال 200 0.4% نمودار و آرشیو
Lf190 49,150 ریال -250 0.51% نمودار و آرشیو
52518 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,600 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
2420h 48,500 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 48,150 ریال نمودار و آرشیو
2102 48,600 ریال -700 1.42% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 46,000 ریال -14000 23.33% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 46,800 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 46,600 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 47,500 ریال 700 1.47% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf 47,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Amir 48,000 ریال 600 1.25% نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 300 0.64% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 47,800 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 47,600 ریال 900 1.89% نمودار و آرشیو
C30s 44,700 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
V30s 47,000 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,400 ریال -400 0.84% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,300 ریال 300 0.53% نمودار و آرشیو
1540 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 51,900 ریال 300 0.58% نمودار و آرشیو
781 44,500 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
785 43,900 ریال -1200 2.66% نمودار و آرشیو
821 45,000 ریال -800 1.75% نمودار و آرشیو
825 43,300 ریال -1300 2.91% نمودار و آرشیو
5030 56,000 ریال -500 0.88% نمودار و آرشیو
525 47,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 47,000 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 47,000 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 47,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 85,000 ریال 2000 2.35% نمودار و آرشیو
10417 86,000 ریال 4000 4.65% نمودار و آرشیو
10415 86,000 ریال 2000 2.33% نمودار و آرشیو
R40maron 53,000 ریال 4500 8.49% نمودار و آرشیو
R60 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 46,600 ریال 600 1.29% نمودار و آرشیو
RP340 45,900 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440L 46,600 ریال 600 1.29% نمودار و آرشیو
MR230 53,000 ریال -6000 10.17% نمودار و آرشیو
ZR230 53,000 ریال -6000 10.17% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 86,000 ریال 500 0.58% نمودار و آرشیو
332C 52,500 ریال -1000 1.87% نمودار و آرشیو
332L 56,500 ریال 10500 18.58% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,600 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 39,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 400 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 56,000 ریال -4000 6.67% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 90,000 ریال 1200 1.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,500 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 48,500 ریال -19500 28.68% نمودار و آرشیو
J740 70,000 ریال -1500 2.1% نمودار و آرشیو
R200 67,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP 56,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو